संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक१२

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ५६ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!"bot" in user_groups & article_namespace == 0 & !added_lines irlike "\bref" & edit_delta > 500 & added_lines irlike"आढ(ळ|ळू)(ते|तो|न)|दिसते|दिसून येते|काळाची गरज"
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:२२:२३, २४ मे २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही