संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती ११:१८, १२ जानेवारी २०१४ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १३:०५, १४ जून २०१५ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
टीपा:
 
log only at first to see what this picks up - arbitrary delta limits.
 
log only at first to see what this picks up - arbitrary delta limits.
 
eww, disallow already. Hopefully leaving enough scope for bold edits to GAs. --zzuuzz
 
eww, disallow already. Hopefully leaving enough scope for bold edits to GAs. --zzuuzz
  
 
Optimize for efficiency. -Sole Soul
 
Optimize for efficiency. -Sole Soul
  
 
No need to be private. Most vandalism to featured articles is just drive-by vandalism, there isn't really systematic targeting of featured articles for vandalism. - KoH
 
No need to be private. Most vandalism to featured articles is just drive-by vandalism, there isn't really systematic targeting of featured articles for vandalism. - KoH
  
 
*इंग्रजी विकिपीडियावरील Unusual changes to featured content हि संपादन गाळणी  (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:AbuseFilter/365) आयात केली.संपादन गाळणी यशस्वी झाल्यास, सध्या मासिक सदरातील जुन्या लेखांना असलेली अनावश्यक सुरक्षापातळी कमी करता येतील. मासिक सदरातील बरेच जुने लेख हे वस्तुत: संपादनांकरिता लोकप्रीय विषय आहेत आणि अनामीक आणि नवागत सदस्यांना ते न बदलता येण्याची सध्याची सरसकट व्यवस्था विकिपीडिया मुल्यांना धरून नसल्यामुळे ती बदलून लेख संपादनांकरीता मोकळे करणे गरजेचे आहे.  
 
*इंग्रजी विकिपीडियावरील Unusual changes to featured content हि संपादन गाळणी  (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:AbuseFilter/365) आयात केली.संपादन गाळणी यशस्वी झाल्यास, सध्या मासिक सदरातील जुन्या लेखांना असलेली अनावश्यक सुरक्षापातळी कमी करता येतील. मासिक सदरातील बरेच जुने लेख हे वस्तुत: संपादनांकरिता लोकप्रीय विषय आहेत आणि अनामीक आणि नवागत सदस्यांना ते न बदलता येण्याची सध्याची सरसकट व्यवस्था विकिपीडिया मुल्यांना धरून नसल्यामुळे ती बदलून लेख संपादनांकरीता मोकळे करणे गरजेचे आहे.  
 
*प्रायोगिक फेज मुळे संपादने केवळ  फ्लॅग होतील
 
*प्रायोगिक फेज मुळे संपादने केवळ  फ्लॅग होतील
 
*परिक्षणार्थ फेजकरता पॅरामीटर & !("confirmed" in user_groups) तात्पुरती काढली
 
*परिक्षणार्थ फेजकरता पॅरामीटर & !("confirmed" in user_groups) तात्पुरती काढली
 
*सदर शब्दाकरिता संभाव्य फाल्स पॉझीटीव्ह टाळणारी पॅरामीटर !contains_any (added_lines,"सदरा","सादर")  जोडली.
 
*सदर शब्दाकरिता संभाव्य फाल्स पॉझीटीव्ह टाळणारी पॅरामीटर !contains_any (added_lines,"सदरा","सादर")  जोडली.
 
*इंग्रजी विकिपीडिया गाळणीतून आलेल्या खालील शर्ती परिक्षणार्थ तात्पुरत्या काढल्या. गरजेनुसार एडीट डेल्टा आणि एडिट काउंट शर्ती जोडूयात
 
*इंग्रजी विकिपीडिया गाळणीतून आलेल्या खालील शर्ती परिक्षणार्थ तात्पुरत्या काढल्या. गरजेनुसार एडीट डेल्टा आणि एडिट काउंट शर्ती जोडूयात
 
& old_size > 20000
 
& old_size > 20000
 
& (
 
& (
 
  "#redirect" in lcase(added_lines) |
 
  "#redirect" in lcase(added_lines) |
 
  edit_delta < -15000 |
 
  edit_delta < -15000 |
 
  edit_delta > 15000
 
  edit_delta > 15000
 
)
 
)
 
&!contains_any (added_lines,"सदरा","सादर")
 
&!contains_any (added_lines,"सदरा","सादर")
 
विशेष:सांधलेलेअलिकडीलबदल/वर्ग:विकिपीडिया_मुखपृष्ठ_सदर  
 
विशेष:सांधलेलेअलिकडीलबदल/वर्ग:विकिपीडिया_मुखपृष्ठ_सदर  
 
विशेष:सांधलेलेअलिकडीलबदल/विकिपीडिया:मुखपृष्ठ_सदर_लेख
 
विशेष:सांधलेलेअलिकडीलबदल/विकिपीडिया:मुखपृष्ठ_सदर_लेख
 
विकिपीडिया चर्चा:मुखपृष्ठ सदर लेख
 
विकिपीडिया चर्चा:मुखपृष्ठ सदर लेख
 +
 +
* गाळणीचा आढावा घेतला,  संपादन गाळणी मुखपृष्ठ_सदर_लेखात संपादन होताना टॅग लावण्याचे मुख्य काम व्यवस्थीत बजावते आहे असे दिसते.