संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १५:४३, १ ऑक्टोबर २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १८:४१, १९ मे २०१५ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
खूणपताका:
कार्यान्वित
+
 
टीपा:
 
*साऱ्या जगाचा विश्वाचा व्याप फुशारकी
 
*साऱ्या जगाचा विश्वाचा व्याप फुशारकी
 
*गस्त घातली ,गाळणी व्यवस्थीत चालू ;टॅग काय लावावा याचा विचारकरून लावूयात.
 
*गस्त घातली ,गाळणी व्यवस्थीत चालू ;टॅग काय लावावा याचा विचारकरून लावूयात.
 
*खेळांमध्ये इतरही बऱ्याच क्षेत्रात रेकॉर्ड सतत तोडलेही जातात "स्पर्धा .... वेळा जिंकणारा..... एकमेव खेळाडू आहे. हे वाक्य दुसऱ्या व्यक्तीने रेकॉर्ड तोडल्या नंतर बदलल जाण्याची सोय काय ? अर्थात नैसर्गीक लेखन प्रक्रीयेस कमीत कमि धक्का लावून काही पर्याय काढावयास हवा
 
*खेळांमध्ये इतरही बऱ्याच क्षेत्रात रेकॉर्ड सतत तोडलेही जातात "स्पर्धा .... वेळा जिंकणारा..... एकमेव खेळाडू आहे. हे वाक्य दुसऱ्या व्यक्तीने रेकॉर्ड तोडल्या नंतर बदलल जाण्याची सोय काय ? अर्थात नैसर्गीक लेखन प्रक्रीयेस कमीत कमि धक्का लावून काही पर्याय काढावयास हवा
 +
* गाळणी आतापर्यंत आलेल्या हिट्सचा अभ्यास करून अद्ययावत करण्यासाठी अकार्यान्वित केली.