संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक३९

विवरण:

(सार्वजनिक)
शर्ती
!"bot" in user_groups & article_namespace == 0 & new_size >= 2 & contains_any(added_lines,"जगभर","विश्वात","अनन्य साधारण महत्त्व","एकमेव","अद्वितीय","एकमेवाद्वितीय","दुर्मिळ","जगत्","जगद्विख्यात","असामान्य","अतुलनीय","अलौकिक")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१८:४१, १९ मे २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही