संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक३१

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ३६ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
(article_namespace == 0) & new_size >=2 & !contains_any(added_lines,"करार") & contains_any(added_lines,"वाचावी"," वाचावे","असे करा","असे करावे","गरज आहे")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:२०:५४, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही