संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती ०८:४०, २८ जुलै २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १९:१०, २६ नोव्हेंबर २०१३ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
खूणपताका:
कार्यान्वित
+
 
टीपा:
 
"आग्रही प्रतिपादने" फक्त फ्लॅग करण्या पुरते.फाल्स पॉझीटीव्हजची भरपूर शक्यता त्यामुळे टॅगसुद्धा नाही केले. प्रायोगीक फेज
 
"आग्रही प्रतिपादने" फक्त फ्लॅग करण्या पुरते.फाल्स पॉझीटीव्हजची भरपूर शक्यता त्यामुळे टॅगसुद्धा नाही केले. प्रायोगीक फेज
 
*गस्त घालून संपादने तपासली. प्रत्यक्षात फाल्स पॉझीटीव्हज फारसे नाहीत.
 
*गस्त घालून संपादने तपासली. प्रत्यक्षात फाल्स पॉझीटीव्हज फारसे नाहीत.
 
*आतापर्यंत आलेल्या प्रतिपादनांचे स्वरूप सौम्य आग्रही आहे पण सोबतीस वर्णनात्मकता दिसून येते.
 
*आतापर्यंत आलेल्या प्रतिपादनांचे स्वरूप सौम्य आग्रही आहे पण सोबतीस वर्णनात्मकता दिसून येते.
 
* काव्यापंक्तींच्या उदाहरणातही  आग्रही प्रतिपादन आढळून आले.
 
* काव्यापंक्तींच्या उदाहरणातही  आग्रही प्रतिपादन आढळून आले.
 
*आग्रही प्रतिपादन असलेल्या एका लेखात झालेले संपादनयुद्ध गाळणीने व्यवस्थीत टिपले   
 
*आग्रही प्रतिपादन असलेल्या एका लेखात झालेले संपादनयुद्ध गाळणीने व्यवस्थीत टिपले   
 
*गस्त घालून संपादने तपासली.एक अपवाद दिला वाक्यविन्यास अद्ययावत केला
 
*गस्त घालून संपादने तपासली.एक अपवाद दिला वाक्यविन्यास अद्ययावत केला
 +
*तात्पुरती अकार्यान्वित केली