न्यू झीलंडच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
न्यू झीलँडच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू
क्र नाव कारकीर्द सा
बार्बरा बेवेज १९७३-१९८२ १६
बेव ब्रेंटनॉल १९७३
जोस बर्ली १९७३
शर्ली काउल्स १९७३
जुडी डुल १९७३
कॅरॉल मॅरेट १९७३-१९८२ १४
जेनी ओल्सन १९७३
ग्लेन्स पेज १९७३
माउरीन पीटर्स १९७३-१९८२ १६
१० लिंडा प्रीचर्ड १९७३
११ जिल सॉलब्रे १९७३
१२ लीझ ॲलन १९७३-१९७८
१३ जॅकी लॉर्ड १९७३-१९८२ १५
१४ एथ्ना रौस १९७३
१५ एलीन बधाम १९७८-१९८२ १३
१६ विकी बर्ट १९७८-१९८२
१७ पॅट कॅरीक १९७८
१८ शीरी हॅरीस १९७८
१९ शेरिल हेंशिलवूड १९७८
२० ट्रिश मॅककेल्वी १९७८-१९८२ १५
२१ सु रॅट्रे १९७८-१९८५ १५
२२ एड्ना रायन १९७८-१९८२ १५
२३ व्हिव्ह स्टीफन्स १९७८
२४ लिंडा लिंडसे १९७८
२५ कॅरेन मार्श १९७८
२६ सु ब्राउन १९८२-१९८६ १८
२७ डेबी हॉक्ली १९८२-२००० ११८
२८ लेस्ली मर्डॉक १९८२-१९९० २५
२९ कॅरेन प्लमर १९८२-१९९२ ११
३० निकी टर्नर १९८२-१९९१ २८
३१ लिंडा फ्रेसर १९८२-१९८७ १३
३२ डायना कार्ड १९८४
३३ जीनेट डनिंग १९८४-१९८८ २२
३४ इनग्रीड जागेरस्मा १९८४-१९९० ३४
३५ ॲन मॅककेन्ना १९८४-१९८७ १४
३६ रोझ सिग्नल १९८४-१९८५
३७ लिझ सिग्नल १९८४-१९८८ १९
३८ शोना गिलख्रिस्ट १९८४-१९८५
३९ जॅकी क्लार्क १९८५-१९९२ ३१
४० डेल्वीन कॉस्टेलो १९८५
४१ कॅरेन गन १९८५-१९९४ ४५
४२ लोइस सिम्पसन १९८५-१९८८ १२
४३ कतरिना मॉलॉय १९८५
४४ नॅन्सी विल्यम्स १९८५-१९९२ १९
४५ ब्रिजीट लेग १९८७-१९९० १८
४६ जुली हॅरिस १९८७-१९९७ ४५
४७ पेनी किनसेला १९८८-१९९५ २०
४८ क्रिस्टी फ्लॅवेल १९८८-१९९६ ३८
४९ साराह इलिंगवर्थ १९८८-१९९६ ३७
५० सु मॉरिस १९८८
५१ जेनीफर टर्नर १९८८-१९९४ ३०
५२ डेबी फोर्ड १९८८
५३ कॅथरिन कॅम्पबेल १९८८-२००० ८५
५४ किम मॅकडॉनल्ड १९९१-१९९२
५५ एमिली ड्रम १९९२-२००६ १०१
५६ शेली फ्रुइन १९९२-१९९७ २३
५७ वॉन कईनुकू १९९२
५८ मैया लुईस १९९२-२००५ ७८
५९ साराह मॅकलॉक्लान १९९२-१९९७ २९
६० ट्रुडी अँडरसन १९९३-१९९७ २६
६१ कॅरेन मसन १९९३-१९९६ १३
६२ लिसा ॲस्टल १९९३

माहिती: