उर्जास्रोत

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे पैसे, साहित्य, कर्मचारी आणि इतर मालमत्तांचे स्टॉक किंवा पुरवठा.

स्रोत हा एक स्रोत किंवा पुरवठा आहे ज्याचा लाभ निर्माण होतो. संसाधनांचे पायांवर आधारीत वर्गीकरण केले जाऊ शकते ते उपलब्धता आणि पुनर्नवीकरणीय आणि नूतनीकरण करण्यायोग्य संसाधनांवर त्यांची वर्गीकृत आहेत. त्यांना उत्पन्नाच्या आधारावर विकास आणि वापराच्या पातळीच्या आधारावर प्रत्यक्ष आणि संभाव्य म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, त्यांना जैविक आणि अबाधित म्हणून वर्गीकृत करता येईल. , आणि सर्वव्यापी आणि स्थानिकीकरण म्हणून त्यांच्या वितरणाच्या पायावर एखादा आयटम वेळोवेळी एक संसाधन बनतो आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करतो. विशेषत: सामग्री, ऊर्जा, सेवा, कर्मचारी, ज्ञान किंवा इतर मालमत्ता जी लाभदायक बनवण्यासाठी बदलली आहे आणि या प्रक्रियेत वापरली जाऊ शकते किंवा अनुपलब्ध केली जाऊ शकते. स्त्रोत वापरण्याचे फायदे वाढीव संपत्ती किंवा हव्या त्यासह, व्यवस्थेचे योग्य कामकाज किंवा वाढीव आरोग्य सुविधा समाविष्ट करू शकतात. मानवी दृष्टीकोनातून पर्यावरणातून नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळवणे मानवी गरजा पूर्ण करण्यास व हवी ती मिळवणे आहे. विस्तृत जैविक किंवा पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून एक स्रोत जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करतो