अणुवस्तुमानांक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(आण्विक वस्तुमान अंक या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

अणुकेंद्रातील प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन या मूलभूत कणांच्या एकत्रित संख्येला अण्विक वस्तुमान संख्या (A) असे म्हणतात.त्याची किंमत नेहमी पूर्णांकात असते एका मूलद्रव्यमूलद्रव्याच्या प्रत्येक समस्थानिकाला वेगळी अण्विक वस्तुमान संख्या असते. प्रत्येक मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक (Z), जो मूलद्रव्याची अचूक ओळख मानला जातो, त्या पासून ही संख्या भिन्न असते. अणुच्या केंद्रकातील प्रोटॉन आणि न्युट्रॉन यांच्या एकूण संख्येला अणुवस्तुमानांक म्हणतात.अणुवस्तुमानांक “A” या अक्षराने दाखविला जातो. . अणुवस्तुमानांक = अणुअंक+न्युट्रॉनची संख्या (A= z + n ) समस्थानिके ( Isotopes ) अलिकडे संशोधनाने असे सिद्ध झाले आहे की, एकाच मूलद्रव्याचे सर्व अणू एकरूप असतातच असे नाही. त्यांच्या अणुवस्तुमानांमध्ये फरक आढळतो. अशा अणूंना त्या मुलद्रव्यांची समस्थानिके म्हणतात. एकाच मुलद्रव्यांच्या भिन्न अणूंचा अणुक्रमांक एकच असून त्यांचे अणुवस्तुमानांक मात्र भिन्न असतील तर अशा अणूंना त्या मुलद्रव्याची समस्थानिके असे म्हणतात.

  • एख्याद्या मूलद्रव्याची अण्विक वस्तुमान संख्या आणि अणुक्रमांक यांच्यातील फरक म्हणजेचं त्या मूलद्रव्याच्या अणुकेंद्रातील न्यूट्रॉनची संख्या: N=A-Z.[१]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "How many protons, electrons and neutrons are in an atom of krypton, carbon, oxygen, neon,platnum, gold, etc...?". Thomas Jefferson National Accelerator Facility. 2008-08-27 रोजी पाहिले. साचा:रसायनशास्त्र