सदस्य:Aniruddha22Paranjpye/लेख3102012

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

संभाव्य लेख[संपादन]

एव्हीएन पुरस्कार, ॲडल्ट ब्रॉडकास्टिंग पुरस्कार, ॲडल्ट फिल्म असोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन प्रौढोद्योग पुरस्कार, एव्ही ओपन, बार्सिलोना आंतरराष्ट्रीय एरोटिक फिल्म सोहळा, ब्लाटिनो एरोटिका पुरस्कार, कामूकतेचा ब्रुसेल्स आंतरराष्ट्रीय सोहळा, क्रिटिक्स ॲडल्ट फिल्म असोसिएशन, सायबरसॉकेट वेब पुरस्कार, एरोटिक पुरस्कार, एरोटिक्लाइन पुरस्कार, फॅन्स ऑफ ॲडल्ट मिडिया ॲन्ड एन्टरटेन्मेन्ट पुरस्कार, फॅन्स ऑफ एक्स-रेटेड एन्टरटेन्मेन्ट, स्त्रीवादी रति पुरस्कार, फ्लावामेन ब्लाटिनो पुरस्कार, गे रतिचित्रण पुरस्कारांची यादी, गेव्हीएन पुरस्कार, ग्रॅबी पुरस्कार, हॉट डी’ओर, जपानी प्रौढ दृश्य पुरस्कार, पिन्क ग्रँड प्रिक्स, पिंकी रिबन पुरस्कार, पोर्येस, युके प्रौढ चित्रपट आणि दूरदर्शन पुरस्कार, अर्बन एक्स पुरस्कार, व्हीनस पुरस्कार, एक्सबिझ पुरस्कार, एक्सआरसीओ पुरस्कार, एक्सआरसीओ हॉल ऑफ फेम

मैथुन आसन/मैथुनासन, अंतर्वेशन मैथुन, निंतर्वेशन मैथुन, गुदमैथुन मिशनरी आसन, श्वान शैली, चमचासन, वरती स्त्री (मैथुनासन), भगलेह/भगचाट, शोषामि, ६९ (मैथुनासन), गुदलेह/गुदचाट, बोटणी (मैथुनकृती), आघातक (हस्तमुद्रा), मुष्टण, हस्तकर्म (मैथुन), पादकर्म (मैथुन), वक्षमैथुन, तिकडी (मैथुन), स्वशोषामि, फ्रॉट, चोखामि, मोतीदागिना (मैथुन), रतिचित्रण संज्ञा: ॲस टू माउथ, बेअर (गे संस्कृती), बाय-कुरियस, बकेक, सेन्टरफोल्ड, चिकन (गे बोली), चिकनहॉक (गे बोली), चुब (गे संस्कृती), क्लोथ्ट फिमेल, नेकेड मेल, क्लोथ्ट मेल, नेकेड फिमेल, क्रीमपाय (मैथुनकृती), कम शॉट, डॅडी (गे संस्कृती), डीप-थ्रोटिंग, डाउनब्लाउज, फेसिअल (मैथुनकृती), फ्लफर, गॅंगबॅंग, गे-फॉर-पे, ग्लोरी होल (मैथुन बोली), रतिचे सुवर्णयुग, मिल्फ (बोली), मनी शॉट, पेसाइट, शीमेल, स्लट, स्टंट कॉक, ट्विंक (गे बोली), अपस्कर्ट द जॉय ऑफ सेक्स (पुस्तक)

अस्तेक: चिवाकाली, अस्तेक लेखन, क्वाउत्लातोआनी, मेशिका, मेशिका (निःसंदिग्धीकरण), त्लातेलोल्को (अल्तेपेत्ल), तेक्सकोको (अल्तेपेत्ल), अकोल्वा, कुल्वाकान, ओतोमी भाषा, तेचोत्लालात्सिन, अभिजात नाहुआत्ल भाषा, तेक्सकोको, मेक्सिकोचे राज्य, तेपानेक, तेसोसोमोक, फर्नांदो अल्वारादो तेसोसोमोक, तेसोसोमोक (इत्सकोआत्लपुत्र), तेसोसोमोक्त्लि (क्वाउतित्लान), तेसोसोमोक्त्लि (कुइत्लावाक तिसिक), तेसोसोमोक्त्लि अकोल्नावाकात्ल, तेसोसोमोक (चिमाल्पोपोकापुत्र), वित्सिलिवित्ल, आयाउचिवात्ल, प्रथम चिमाल्पिली, मात्लाकोवात्ल, ह्यूह्यू वित्सिलिवित्ल, क्वाक्वापित्सावाक, तेकोलोत्सिन, कोयोआकान, प्रथम त्सिवाक्शोचित्सिन, शिउकानावाल्त्सिन, तायात्सिन, इत्सक्वाउत्सिन, चाल्चिउकोस्कात्सिन, अकुल्नावाकात्ल त्साक्वाल्कात्ल, त्लाकाकुइत्लावात्सिन, त्लाकोपान, मात्लाल्शोच्त्सिन, ह्यूह्यू साका, दियेगो द मेंदोसा, हस्तलिखित शोलोत्ल, तोल्तेक, तेओतिवाकान, अमेट, जुआन बौतिस्ता पोमार, अनालेस द त्लातेलोल्को, औबिन हस्तलिखित, हस्तलिखित अस्कातित्लान, हस्तलिखित बोर्बोनिकस, हस्तलिखित एन क्रूस, हस्तलिखित मेग्लियाबेचियानो, हस्तलिखित मेंदोसा, ओपोच्त्लि इस्तावात्सिन, प्रथम ओतोतोस्त्लि, तेस्कात्लान मियावात्सिन, मियावाशिवित्ल, क्वेर्नावाका, क्वाउतोतोत्सिन, तेस्काकोवात्सिन, द्वितिय अतोतोस्त्लि, क्वित्लावाक, क्वाउतेमोक, जुआन वेलास्क्वेस त्लाकोत्सिन, पेब्लो शोचिक्वेन्त्सिन, दियेगो द अल्वारादो वानित्सिन, तेसोसोमोक्त्लि अकोल्नावाकात्ल, दियेगो द सॅन फ्रॅन्सिस्को तेह्यूत्स्क्वितित्सिन, क्रिस्तोबल द गुस्मान केकेत्सिन, लुई द सांता मारिया नानाकाकिपाच्त्सिन, अकाचित्लि, काकामचिवात्ल, चाल्चिउनेनेत्सिन, प्रथम चिचिमेकाचिवात्सिन, दुसरा चिचिमेकाचिवात्सिन, इसाबेल मोक्तेसुमा, कोशोकोश्त्लि, आस्कापोत्साल्को, फ्रे जुआन द तोर्क्यूमादा, फेर्नांदो द अल्वा कोर्तेस इश्त्लिल्शोचित्ल, त्लातेलोल्कोच्या राज्यकर्त्यांची यादी, क्वाउत्लातोआ, अकोल्मिस्त्लि, मिक्त्लान्तेक्युत्लि, अकोल्मिस्त्लि (कोआत्ल इचान), अस्कासच, त्लापालिस्किशोच्त्सिन, अकोल्नावाकात्ल, चिकोन्कियाउत्सिन, मात्लाकोवात्ल, द्वितीय चिमाल्पिली, काकामात्सिन (त्लाकोच्काल्कात्ल), त्लाकोच्काल्कात्ल, ह्युइत्सिल्शोत्सिन, इलान्क्युऐत्ल, माक्विस्त्सिन, मात्लाल्शोच, क्वात्लेकोआत्ल, तेओत्लाल्को, शिउक्वेत्सिन, त्लिल्पोतोन्कात्सिन, लिओनॉर कोर्तेस मोक्तेसुमा, त्सिवाक्त्लायावालोवात्सिन, तेसोसोमोक (आस्कापोत्साल्को), अक्शोक्वेइत्ल, त्लाकातेओत्ल, वाकाल्त्सिन्त्लि, तोलुका, मोरेलोस, चिचिमेका, कोआत्लिन्चान, प्रथम इश्त्लिल्शोचित्ल, माश्त्ला, तेश्कोत्सिंगो, माशिश्कात्ल, दियेगो म्युनोस कामार्गो, शायाकामाच, प्रथम शिकोतेन्कात्ल, द्वितीय शिकोतेन्कात्ल, फ्रान्सिस्को जिमेनेस, तेक्पान्काल्त्सिन, ऍन्टोनियो व्हॅलेरियानो (द यंगर), शिउतोमियाउत्सिन, कोआनाकोच, कार्लोस ओमेतोच्त्सिन, ऍन्तोनियो पिमेन्तेल त्लावितोल्त्सिन, काकामात्सिन, द्वितीय इश्त्लिल्शोचित्ल, ओकोतेलोल्को, क्वियाविस्त्लान, तेपेत्कपाक, चाल्को, एकातेपेक, वित्सिलोपोच्को, ओतोंपान, त्लाल्मानाल्को, अमेकामेका, शाल्तोकान, मेक्सिकोची दरी, ओतोमी लोक, तिसात्लान, तेउक्तोकाइत्ल, फ्रान्सिस्को द सॅन्दोवाल अकाकित्सिन, चिमालपोपोका (त्लाकोपान), जुआन द गुस्मान, ह्यूह्यू क्वेत्साल्माकात्सिन, वित्सिलात्सिन, राजा शोलोत्ल, जुआन द सान्तो दोमिंगो द मेन्दोसा त्लाकाएलेल्त्सिन, दियेगो त्लिल्पोतोन्क्वी, शिलोमान्त्सिन, अस्तेक स्थापत्यशास्त्र, टेम्प्लो मेयर, तेनायुका, मालिनाल्को, मेक्सिकोचे राज्य, अस्तेक दिनदर्शिका, अस्तेक संस्कृतीतील मनुष्यबळी, तेनोच्तित्लानचा पाडाव, ओतुंबाची लढाई, शिउपोवाली, तियान्विस्त्लि, मिक्स्तेक लोक, ओमेतेओत्ल, क्वेत्साल्कोआत्ल, तेपेयोलोत्ल, ह्यूह्यूकोयोत्ल, चाल्चिउत्लिक्यू, तोनातिउ, त्लालोक, मायावेल, शिउतेक्युत्लि, पातेकात्ल, इत्स्त्लाकोलिउक्वी, त्लासोल्तेओत्ल, शिपे-तोतेक, इत्स्पापालोत्ल, शोलोत्ल, चाल्चिउतोतोलिन, चान्तिको, शोचिक्वेत्साल, दियेगो दुरान, तोश्कात्ल, बर्नार्दिनो द सहागुन, अत्लात्ल, माक्वावित्ल, तेपोस्तोपिली, मेसोअमेरिकन पिरॅमिडांची यादी, अस्त्लान, कुल्वाकान (अल्तेपेत्ल), वित्सिलोपोच्त्लि, अकामापिच्त्लि, चिमालपोपोका, इत्स्कोआत्ल, नेवाजकोजोत्ल, द ज्युर, त्लाकाएलेल, प्रथम मोक्तेसुमा, चिवाकोआत्ल (पद), अस्तेक साम्राज्याचे सरकार, अस्तेक धर्म, अशायाकात्ल, तारस्कन राज्य

भौतिकी परवलीय गती कोनीय हिसका, बलाचा जोर, वस्तुमानाचा जोर, जडत्वाचा जोर, प्राघूर्ण/वलन (भौतिकी), पिळ, जोड (बल), कोनीय विस्थापन, गतिविषयी समीकरणे, मार्गांतर, जडत्व, तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक त्वरण, प्रेरणा (भौतिकी), वजन (भैतिकी), लंब बल, घर्षण बल, स्थिर बल, अक्षय्य बल, भासी बल, वृत्तीय गती/वर्तुळीय गती, वारंवारता (भौतिकी), त्रिज्या सदिश, स्थान (सदिश), हादरा, दणका, कूती (भौतिकी), गुरुत्वाकर्षणाचा गॉसचा नियम, गुरुत्व विभव/गुरुत्व सामर्थ्य, गुरुत्व स्थितीज उर्जा, गुरुत्वविद्युचुंबकत्व, गुरुत्वमध्य/गुरुत्वकेंद्र, वस्तुमानकेंद्र/वस्तुमानमध्य, गुरुत्वक्षेत्र, गुरुत्व प्रवाह, चुंबक पार्यता, विद्युत पारगम्यता, दोलन, लॉरेंझ बल, आयाम ऍम्प्लिट्युड, प्रावस्था कोन, तरंगलांबी, तरंग सदिश, कोनीय वारंवारता, प्रावस्था (भौतिकी), प्रावस्था वेग, प्रावस्थांतर, गट वेग, गुरुत्व तरंग, गुरुत्वाकर्षण तरंग, गुरुत्व बल, विद्युत बल, चुंबकी बल, विद्युतचुंबकीय बल, विद्युत प्रभार, प्रभार घनता, चुंबकी एकध्रुव, चुंबकी प्रभार, विद्युत धारा, धारा घनता, विस्थापित धारा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रवाह, चुंबकी क्षेत्र, चुंबकी प्रवाह, विद्युत द्विध्रुव जोर, विद्युत विस्थापन क्षेत्र, विद्युत विभव/विद्युत सामर्थ्य, विद्युत स्थितीज उर्जा, चुंबकी विभव/चुंबकी सामर्थ्य, चुंबकी जोर, चुंबकी द्विध्रुव जोर, चुंबकीकरण/चुंबकन, चुंबकी क्षेत्र तीव्रता/चुंबकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता/विद्युत तीव्रता, चुंबकनाची तीव्रता, तरंग फल, कार्य फल, संभाव्यता घनता, संभाव्यता धारा, मिन्कोवस्की अवकाश, विद्युतचुंबकी प्रदिश, चौत्वरण, चौधारा, चौबल, चौवारंवारता, चौसंवेग, चौदिश, चौवेग, अपास्तिक लंबकोनीयता, अपास्तिक चतुर्दल, लॉरेंझ घटक, लॉरेंझ अदिश, लॉरेंझ रुपांतरण, उचित त्वरण, उचित काल, उचित वेग, स्थलकाल बीजगणित, विश्वरेषा, अभिजात यामिकीमधल्या समीकरणांची यादी, विद्युतचुंबकत्वमधल्या समीकरणांची यादी, पुंज यामिकीमधल्या समीकरणांची यादी, सापेक्षित यामिकीमधल्या समीकरणांची यादी, तरंग सिद्धांतमधल्या समीकरणांची यादी, प्रवाही यामिकीमधल्या समीकरणांची यादी, प्रवाह वेग, वस्तुमान धारा/वस्तुमान प्रवाह दर, वस्तुमान धारा घनता, संवेग धारा, संवेग धारा घनता, गॉसचा नियम/विद्युतचा गॉसचा नियम, चुंबकीचा गॉसचा नियम, विद्युतचुंबकी तरंग, गुरुत्वचुंबकी क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षणामधल्या समीकरणांची यादी, स्थिरांक: गुरुत्वस्थिरांक, बोल्ट्झमन स्थिरांक, प्लांकचा स्थिरांक, प्रकाशाचा वेग, अवकाश पार्यता, अवकाश पारगम्यता,

लष्कर: सोटा (शस्त्र), कुर्‍हाड (शस्त्र), गोफणफेका, फालंक्स, तलवारबहाद्दर, हॉपलाइट, रथ, घोडदळ, युद्धगज, कॅटापुल्ट, बालिस्ता, धनुर्धारी, ट्राइरीम, प्राएटोरियन रक्षक, सेंचुरियन, रोमन लिजन, लंबधनुष, भाला, पाईक (शस्त्र), संयुक्त धनुष्य, बंद धनुष्य, फुली धनुष्य, इंग्लिश लंबधनुष्य, सपटा धनुष्य, पत्रित धनुष्य, स्व धनुष्य, युमी, नागिनाता, नागामाकी, हल्बेर्ड, हुसार, पिटार्ड, गरुड योद्धा, जाग्वार योद्धा, ह्वाचा, कासव जहाज, कॉक्विस्तादोर, तार्खान, मिसनरी, कॅटाफ्रॅक्ट, चु को नु, समुराई, रोडेलेरो, डोपेल्स्योनेर, जानिसरी, मस्केटीअर, मस्केट, मिनटमन, स्ट्रेल्टसि, स्किर्मिशर/चकमक्या, क्विरसिअर, उह्लान, भालेदार, लान्स, लान्सर, ओप्रिच्निक, स्पाही, ड्रॅगून, युद्धगाडी, ग्रेनेडियर, फाल्कॉनेट, अबूची गन, मोठा तुर्की भडिमार, मोर्टर (शस्त्र), कल्वरीन, कॉन्ग्रिव्ह अग्निबाण, बकानीर, वसाहती निमलष्कर, मॅंट्लेट, फ्युसिलियर, हायलॅंडर्स (लष्करी), तोमाहॉक (शस्त्र), श्वान सैनिक, तोफ, अश्वतोफ, रिबाउल्डेक्विन, आर्किबस, भडिमार (शस्त्र), कुरर द ब्वा, फुंकनळी, बोला (शस्त्र), हुआमिंका, कारावेल, फ्लुय्ट, फ्रिगेट, गॅलियन, गॅली, मॉनिटर (जहाज), होडी, कृष्ण स्वार, एल्मेटी, हॅकापेल, जाएगर, लॅंड्सक्नेच, निंजा, प्रायव्हेटियर, रोनिन, स्ट्रेडिअट, स्विस पाइकमन, उड्डान काक, दांडपट्टा, केशिग, आशिगारू, याबुसेम, मांगुदाइ, टोक्सोटेस/टोक्सोटेस, हायपास्पिस्ट, प्रोड्रोमोइ, पेल्टास्ट, मायर्मिडन्स, हेटाइरोइ/सहस्वार, गॅस्ट्राफेटेस, हेलेपोलिस, पेन्टेकॉन्टर, जग्गरनॉट, फॅरो, उंटस्वार, वेढामनोरा, मॅंगोनेल, ओनेजर (वेढा शस्त्र), ट्रेबुचेट, पडाव (Barge), हेर्सर, अर्ल, जार्ल, हाउसकार्ल/हुस्कार्ल, लंबजहाज, टुर्मा, ड्रॅकार/ड्रेकर, मुर्मिलो, चेइरोबालिस्ता, लिथोबोलोस, कॅरोबालिस्ता, ऑक्सिबेलेस, पॉलिबोलोस, स्कॉर्पिओ (शस्त्र), बिरीम, ग्लॅडिटर, ग्लॅडिटरांच्या प्रकारांची यादी, एकड्रोमोइ, जिम्निटाइ, पेझीटाइरोइ, सायलोइ, ढाल वाही, थोराकिटाइ, थुरिओफोरोइ, मोरा (लष्करी दल), मॅमर्टाइन्स, लोकोस, ओरॅकल, सिलेरायोइ, दहा हजार (ग्रीक), कॅटापुल्टा, जाव्हेलिन, पिलम, हेमिथोराकियन, कोनोस (शिरस्त्राण), कोथायबोस, सारिसा, सायस्टन, ऍस्पीस, बिडन्ट, सेस्टस, क्लिपेअस, डेंड्रा पॅनोप्लाय, डोरी (भाला), फ्रायक्टोरिया, ग्रीव्ह, कोपिस, लिनोथोराक्स, माखाइरा, मेसांगायलोन, मसल क्विरास, पॅनोप्लाय, प्टेरुगेज, स्पोलाज, सायफोज, रोमन लिजनांची यादी, लाल कोट (ब्रिटिश सैन्य), येओमन, कॉंडोटिएरी, कॉंडोटिएरींची यादी

लेख: एज ऑफ एम्पायर्स मालिका, एज ऑफ एम्पायर्स (दृश्य खेळ, एज ऑफ एम्पायर्स: द राइज ऑफ रोम, एज ऑफ एम्पायर्स संकीर्ण, एज ऑफ एम्पायर्स II: द एज ऑफ किंग्ज, एज ऑफ एम्पायर्स II: द कॉंकरर्स, एज ऑफ एम्पायर्स II: संकीर्ण, एज ऑफ एम्पायर्स III, एज ऑफ एम्पायर्स III: द वॉरचिफ्स, एज ऑफ एम्पायर्स III: द एशियन डिनस्टिज, एज ऑफ एम्पायर्स III: संकीर्ण, ग्लेन ड्रोव्हर्स एम्पायर्स: द एज ऑफ डिस्कव्हरी, एज ऑफ एम्पायर्स: द एज ऑफ किंग्ज, एज ऑफ मिथॉलॉजीमधल्या पात्रांची यादी, एज ऑफ एम्पायर्स: मिथॉलॉजीस, एज ऑफ मिथॉलॉजी, एज ऑफ मिथॉलॉजी: द बोर्डगेम, एज ऑफ मिथॉलॉजी: द टायटन्स, एज ऑफ मिथॉलॉजी संकीर्ण, एज ऑफ एम्पायर्स ऑनलाइन


लेख: असॅसिन्स क्रीड, असॅसिन्स क्रीड (दृश्य खेळ), असॅसिन्स क्रीड II, असॅसिन्स क्रीड II: डिस्कव्हरी, असॅसिन्स क्रीड III, असॅसिन्स क्रीड III: लिबरेशन, असॅसिन्स क्रीड: अल्टेअर्स क्रॉनिकल्स, असॅसिन्स क्रीड: ब्लडलाइन्स, असॅसिन्स क्रीड: ब्रदरहूड, असॅसिन्स क्रीड: लिनीज, असॅसिन्स क्रीड: रेव्हिलेशन, इझिओ ऑडिटॉर दा फिरेंझ, मार्सेलो ऑडिटॉर, असॅसिन्स क्रीडमधल्या पात्रांची यादी, डेस्मंड माइल्स कॉमिकवर आधारित: असॅसिन्स क्रीड: द चेन, असॅसिन्स क्रीड: द फॉल कादंबरीवर आधारित: असॅसिन्स क्रीड: ब्रदरहूड (कादंबरी), असॅसिन्स क्रीड: रेनेइसन्स, असॅसिन्स क्रीड: रेव्हिलेशन (कादंबरी), असॅसिन्स क्रीड: द सिक्रेट क्रुसेड

लेख: सामरिक दृश्य खेळ, 4X, तोफदल खेळ, वास्तव-काल सामरिक, बचायुआ->(red)->बहुखेळाडू चालूरेष युद्ध आखाडा, मनोरा संरक्षण, वास्तव-काल डावपेच, डावपेचांसंबधित भूमिका-करण्याचा खेळ, पाळी-आधारित सामरिक, पाळी-आधारित डावपेच, युद्धखेळ, 4X दृश्य खेळाची कालक्रमणा, तोफदल दृश्य खेळाची कालक्रमणा, महासामरिक दृश्य खेळाची कालक्रमणा, महाबहुखेळाडू चालूरेष युद्ध आखाडा दृश्य खेळाची कालक्रमणा, वास्तव-काल सामरिक दृश्य खेळाची कालक्रमणा, वास्तव-काल डावपेच दृश्य खेळाची कालक्रमणा, डावपेचांसंबधित भूमिका-करण्याचा दृश्य खेळाची कालक्रमणा, पाळी-आधारित सामरिक दृश्य खेळाची कालक्रमणा, पाळी-आधारित डावपेच दृश्य खेळाची कालक्रमणा, युद्धखेळ, वास्तवकाल सामरिक खेळ: कृती प्रत्येकी मिनिट, बांधणी व्यवस्था, युद्धाचे सावट (वास्तवकाल सामरिक), गुरूव्यवस्थापन, लघूव्यवस्थापन (खेळ), बहुसामी खेळणी, जोर (दृश्य खेळणी), तंत्रज्ञानावळ, कूर्मगिरी (खेळणी),

क्लाउड ॲटलास (चित्रपट), क्लाउड ॲटलास (पुस्तक), द हॉबिट (चित्रपट) दीपक चोप्रा, मायकेल क्रायटन ज्युरॅसिक विश्व: ज्युरॅसिक पार्क, ज्युरॅसिक पार्क (कादंबरी), ज्युरॅसिक पार्क (चित्रपट), टायरॅनॉसॉरस, व्हेलोचिरॅप्टर, ट्रायचिराटोप्स, स्टेगॉसॉर, पॅरासॉरॉलोफस, गॅलिमिमस, ब्रॅचियोसॉरस, डायलॉफॉसॉरस, कॉम्पसोग्नाथस, पेट्रानोडोन, पॅचिसेफालोसॉरस, स्पिनोसॉरस, अंकाय्लोसॉरस, कोरिथॉसॉरस, सेराटोसॉरस, मामेन्चिसॉरस, प्रोकॉम्पसोग्नाथस, अप्टॉसॉर/कामारासॉरस, मैयासॉरा, हायप्सिलोफोडोन, कार्नोटॉसॉर, हॅड्रॉसॉर

द हॉबिट (पुस्तक), द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्जमधल्या पात्रांची यादी, बार्लीमन बटर्बर, बीचबोन, बेरेगाँड आणि बेर्गिल, बेर्गिल, फ्रेडेगर बॉल्गर, टॉम बॉम्बाडिल, मेरियाडॉक ब्रॅन्डीबक, ब्रेगालॅड, सेलेबॉर्न, सेओर्ल (मिडल-अर्थ), सिर्डान, डिगोल, डेनेथॉर, एल्फहेल्म, एलॅडन ॲन्ड एल्रॉहिर, एल्रॉन्ड, एओमंड, एओथेन, एरेस्टर, एर्केन्ब्रान्ड, फॉरलाँग द फॅट, गॅलॅड्रिएल, एलनॉर गार्डनर, हॅम्फास्ट गॅम्गी, सॅमवाइज गॅम्गी, गाम्लिंग, गिल्डॉर इन्ग्लोरियन, गिम्ली (मिडल-अर्थ), ग्लोर्फिन्डेल, गोल्डबेरी, गोलम, गोथमॉग (तिसरे युग), ग्रिमा वॉर्मटंग, ग्रिम्बोल्ड, हाल्बरॅड, लोरियनचा हाल्डिर, हॅमा (मिडल-अर्थ), हुरिन द टॉल, शेतकरी मॅगट, साउरॉनचे मुख, नाझ्गुल, म्हातारा विलो, ओरोफिन, राडगास्ट, शेलोब (शीलोब red), पेरिग्रीन टूक, ॲन्गमारचा चेटूक-राजा बिल्बो बागिन्स, फ्रोडो बागिन्स, पिपीन, आरगॉर्न, लेगोलास, आरवेन, बोरोमीर, फारामीर, गॅंडॅल्फ, ट्रीबेअर्ड, साउरॉन, सारुमन, थिओडेन, एओमर, एओवीन, इसिल्डुर, एक अंगठी (वन रिंग). अंगठी-वाही (रिंग-बेअरर), द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज चित्रपटात मूळ कथेतून घेतलेल्या पात्रांची यादी, फग्विट, हॉबिट (मिडल-अर्थ), एल्फ (मिडल-अर्थ), मानव (मिडल-अर्थ), ड्वार्फ (मिडल-अर्थ), गॉब्लिन (मिडल-अर्थ), ओर्क (मिडल-अर्थ), एण्ट

जोर, जोर (भौतिकी) धक्का, हॉल ऑफ फेम

सुधारणा आणि भर घालण्याचे लेख[संपादन]

रतिकलाकार नादिया स्टायलेझ, नाहो ओझावा, नाना नात्सुमे, नाओमी, नतालिया झीटा, नताशा नाईस, नॉटिका थॉर्न, निकी हंटर, निकोल रे, निकोल शेरिडन, निकी बेलुसी, निकिता डिनाइज, निक्की बेन्झ, निक्की ब्लॉन्ड, निना मर्सिडिज, नोनेम जेन, नोझोमी मोमोइ, ओलिव्हिया ओ'लव्हली, ओलिव्हिया सेंट, पीसेस, पेनी फ्लेम, पॉलिना जेम्स, फिनिक्स मारी, पोपी मॉर्गन, प्रिस्किला सोल, प्रिया राय, प्यूमा स्वेडे, रावेन रिले, रेचेल रोटन, रेचेल रॉक्स, रान्डी राईट, रावेन अलेक्सिस, रेबेका लिनारेझ, रेनाए क्रुझ, रेनी पेरेझ, रेनी पोर्नेरो, रिको ताचिबाना, रिले शाय, रिले स्टीले, रिन ओकी, रिटा फॅल्टोयानो, रोक्सी जेझेल, रॉक्सी रेनॉल्ड्स, रुबी डे, ऱ्यान कॉनर, रायडर स्काइ, सॅडी वेस्ट, साकुरा साकुरादा, सल्मा डी नोरा, समन्था र्‍यान, समन्था स्टर्लिंग, सॅमी र्‍होड्स, सॅन्ड्रा रोमेन, साराह ब्लेक, सारेना ली, साशा ग्रे, सातिवा रोझ, सॅव्हना सॅम्सन, शकीला, शार्का ब्ल्यू, साया मिसाकी, शाव्ना लेनी, शे जॉर्डन, शे साइट्स, शे स्वीट, शोको घोटो, शाय लव्ह, शायला स्टायलेझ, सिएरा सिन, सिल्व्हिया सेंट, सिंडी कॉक्स, सिंडी जेन्निंग्ज, सिन सेज, स्काय लोपेझ, सोनिया बेबी, सोफिया रोसी, सोफी डी, सोफी इव्हान्स, सोरा ओइ, स्टेफनी मॉर्गन, स्टॉर्मी डॅनियल्स, स्टोया, स्टासी सिल्व्हर, समर हेझ, सनी लेन, सनी लिओने, सनराईझ ऍडम्स, सुझी डायमंड, सिडनी स्टीले, ताबिथा स्टीव्हन्स, तानिया रुसॉफ, तान्या टेट, टारा लाय्न फॉक्स, टारा व्हाईट, टाराय्न थॉमस, टाव्नी रॉबर्ट्स, टायलॉर हाय्स, टायलॉर रेन, टायलोर सेंट क्लेअर, टीगन प्रेस्ले, टीना काय, टेरा पॅट्रिक, टेरा रे, टियाना लायन, टिफनी टयलोर, टिना युझुकी, टोरी ब्लॅक, टोरी लेन, ट्रिनिटी पोस्ट, टाय्ला वायन, टायलेने बक, टायलर फेथ, टायरा बांक्स, व्हेनेसा लेन, व्हेलिसिटी व्होन, व्हेरोनिका रायने, व्हिक्का, व्हिकी व्हेट्ट, व्हिक्टोरिया सिन, वांडा कर्टीस, व्हाइअटनी स्टीव्हन्स, युआ ऐदा, यास्मीन लाफित्ते, युकी असुका, युमा असामी, युरिया कातो, बिबी जोन्स, ब्रूकलाय्न ली, चॅनेल प्रेस्टन, जेस्सी ऍंड्र्यूस, रिना नाकानिशी, व्हिकी चेज, जो व्हॉस, ऑस्टिन किनकैड, लिचेल मारी, माडेलाय्न मारी, सॅवना स्टर्न, कॅप्री कॅव्हनी, हॉली होल्स्टन, डाफने रोसन, डायलन रायडर, रेचेल स्टार, वेरोनिका अवलव, अबी ब्रूक्स, सिएना वेस्ट, सारा जे, तान्या जेम्स, एड्रियाना लाय्न, समंथा सेंट, डेल्टा व्हाइट, डायमंड फॉक्स, सॅव्हना गोल्ड, ब्रिड्गेट बी, तान्या जेम्स, काझुका शिराकावा, नाओमी तानी, नोरिको तत्सुमी, तामाकी कातोरी, जुंको मियाशिता , अबिगैल क्लेटन , ऍंड्रिया ट्रू, ऍनेट हॅवेन, ऍन्नी स्प्रिंकल, अर्काडिया लेक, बाम्बी वूड्स, बॉडिल जोएन्सेन, ब्रिगिट लहाइए, सी. जे. लाइंग, कॅन्डिडा रॉयल, कॅरोल कॉनर्स, क्लौडिन बेकारी, कॉन्स्टन्स मनी, सिंडी समर्स, डर्बी लॉय्ड रेन्स, देझरी कौस्ताउ, देझरी वेस्ट, डोरोथी लमे, जॉर्जिना स्पेल्विन, ग्लोरिया लिओनार्ड, होली मॅककॉल, जेनिफर वेलेस, ज्युलिएट ऍंडर्सन, कान्डी बार्बोर, लेस्लिए बोवी, लिंडा लोव्हलेस, लिंडा वोंग, लिसा डी लीउ, लिसा थेचर, मरिलिन चेंबर्स, मर्लिने विलौबाय, मेरी मिलिंग्टन, रेइको इके, रेने बॉन्ड, र्‍होन्डा जो पेटी, रॉबिन बायर्ड, सेका, शेरॉन केन, शेरॉन मिचेल, टिना रसेल, उस्ची डिगार्ड, आजा, अलेक्झांड्रा क्विन, ऍम्बर लाय्न, हेली स्टार, सोफिया लोमेली, हिदर समर्स, रिकी व्हाईट, जेना डॉल, जोडी बिन, कोडी लेन, व्हॅनिला डेविले, डायमंड फॉक्स, डायसी मारी