विद्युत धारा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

विद्युत धारा किंवा विद्युत वहन हे विद्युत प्रभा रांचे वहन होय. एसआय एककांमध्ये हे परिमाण ॲम्पिअर मध्ये मोजले जाते.

गणिती रूप[संपादन]

विद्युत धारा (किंवा थोडक्यात धारा) खालीलप्रमाणे व्याख्यित आहे:-

विद्युत प्रभाराचे कालसापेक्ष बदलणारा दर म्हणजेच विद्युत धारा होय.

विद्युतधारेचे दोन प्रकार आहेत ते पुढील प्रकारे ; Direct Current DC( स्थिर मूल्याची विद्युतधारा ) आणि Alternating Current AC ( कालपरत्वे बदलणारी विद्युतधारा). ह्यांचे दोन प्रकार त्यांच्या वाहण्याच्या दिशेवरून ठरतात. DC प्रकारच्या विद्युतधारेत प्रभार ही नेहमी धन क्षेत्रापासून ऋण क्षेत्राकडे वाहते. AC विद्युतधारेत प्रभार हा सेकंदात बहुतेकदा त्याची दिशा बदलतो , हा दिशा बदल त्याच्या वारंवारता (Hz) Hertz ह्यावर सांगता येतो.

गणिती स्वरूपात-

किंवा भैदन रूपात:

येथे,

I - विद्युत धारा
Q, dQ - विद्युत प्रभार
t, dt - काळ

धारा घनताच्या संज्ञेत धाराचीही व्याख्या करता येते.

धारा घनता सदिश आणि क्षेत्र सदिश ह्यांच्यामधील बिंदू गुणाकार म्हणजेच विद्युत धारा होय.

गणिती रूपात -

येथे,

J - धारा घनता
dA - क्षेत्र सदिश