विद्युत विभव

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

विद्युत विभव अथवा विद्युत सामर्थ्य हे अवकाशातील एका प्रभारबिंदूवर एखाद्या प्रभारबिंदूने प्रयुक्त केलेले कार्याचे मापन आहे. थोडक्यात, एका प्रभारबिंदूने दुसऱ्या प्रभार बिंदूवर केलेले कार्य - कार्य प्रत्येकी प्रभार होय. हेच परिमाण विद्युत प्रभाराची विद्युत तीव्रता आणि त्याने विस्थापित केलेले बिंदूप्रभाराने काटलेले अंतर ह्याचा बिंदू गुणाकारानेही दर्शवितात.

गणिती सूत्रीकरण[संपादन]

विद्युत विभव खालीलप्रमाणे काढले जाते -

\mathbf{V} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q} \, ,

येथे,

V - विद्युत विभव
dW - विद्युत कार्य
dq - विद्युत प्रभार
\Delta V_\mathbf{E} = - \int_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{\ell} \, ,

येथे,

\Delta V_\mathbf{E} \, , - (विद्युत तीव्रतावलंबी) विद्युत विभव
\int_C \, , हे रेषीय ऐकन
E - विद्युत तीव्रता
dl - विस्थापित अंतर