Jump to content

नागपूर ग्रामीण तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?नागपूर ग्रामीण तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील नागपूर ग्रामीण तालुका
पंचायत समिती नागपूर ग्रामीण तालुका


नागपूर ग्रामीण तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. अड्याळी
 2. आलगोंदी
 3. आमगाव (नाग्रा)
 4. आष्टा (नाग्रा)
 5. आष्टी (नाग्रा)
 6. बहादुरा
 7. बैलवाडा
 8. बाजारगाव
 9. बाम्हणी (नाग्रा)
 10. बंधारा
 11. बाणवाडी
 12. बेलतारोडी
 13. बेसा (नाग्रा)
 14. भरतवाडा
 15. भोकरा
 16. भुयारी
 17. बोधळा
 18. बोरगाव (नाग्रा)
 19. बोरी (नाग्रा)
 20. बोरखेडी (नाग्रा)
 21. बोथाळी (नाग्रा)
 22. ब्राह्मणवाडा (नाग्रा)
 23. चक्कीखापा
 24. चंद्रपूर (नाग्रा)
 25. चिचकोठा
 26. चिचोळी (नाग्रा) चिकणा (नाग्रा) चिमणझारी दहेगाव (नाग्रा) दहेळी दावळामेटी देवळी (नाग्रा) धगा (नाग्रा) धामणा (नाग्रा) धमणा धवलपेठ धुधाळा डोंगरगाव (नाग्रा) द्रुगधामणा दुधा (नाग्रा) फेटारी गावसीमानापूर घोगळी (नाग्रा) घोघळी घोटी (नाग्रा) घुटी गोधाणी (नाग्रा) गोन्ही (नाग्रा) गोपाळपूर (नाग्रा) गोताळपाजरी गुमठळा (नाग्रा) हुडकेश्वर बुद्रुक हुडकेश्वर खुर्द जयपूर (नाग्रा) जामठा (नाग्रा) जंगेश्वर जासापूर जुनापाणी (नाग्रा) कळमाणा (नाग्रा) कालडोंगरी काळकुही कान्हळगाव (नाग्रा) कापसी खुर्द कावडीमेट कवठा (नाग्रा) खाडगाव (नाग्रा) खैरी (नाग्रा) खंडाळा (नाग्रा) खापारी (नाग्रा) खापरीसुभेदार खापरी (नाग्रा) खारबी (नाग्रा) खरडा (नाग्रा) खरसोळी खासरमारी खाटमारी किन्हळमाकडी किरणापूर (नाग्रा) कोलार (नाग्रा) लवा लिंगा (नाग्रा) लोणारे (नाग्रा) माहुरझरी मालेगाव बुद्रुक (नाग्रा) मालेगाव खुर्द (नाग्रा) मांगळी (नाग्रा) मंगरूळ (नाग्रा) म्हासळा (नाग्रा) मोहगाव (नाग्रा) मोहगाव बुद्रुक मोहगाव खुर्द मुरारपूर नरसाळा (नाग्रा) नावरमरी नवेगाव (नाग्रा) निंभा (नाग्रा) पाचनवारी पादरीखापा पांजरीफार्म पांजरीलोढी पारडी (नाग्रा) पारसोडी (नाग्रा) पेठकालडोंगरी पेवठा पिळकापार (नाग्रा) पिपारडोल पिपळा (नाग्रा) पिठेसुर पोही (नाग्रा) रहिमाबाद (नाग्रा) रहिमापूर रामा रामपूर (नाग्रा) रेंगापार रिढोरा बुद्रुक रूई (नाग्रा) रूईखैरी सळईगढाणी सातनवरी सावंगा (नाग्रा) शंकरपूर (नाग्रा) शिवा (नाग्रा) सिंदीविहिरी सिरपूर (नाग्रा) सोनेगाव (नाग्रा) सोनुर्ली (नाग्रा) सुकळी (नाग्रा) सुराबारडी (नाग्रा) टाकळी (नाग्रा) तामसवाडी (नाग्रा) तारसी तेल्हारा (नाग्रा) टेंभारी (नाग्रा) तुमडी उमेरगाव वाथोडा (नाग्रा) विहीरगाव व्याहाड
 27. व्याहाडघाट
 28. वडगाव खुर्द (नाग्रा)
 29. वाडी (नाग्रा)
 30. वाडमाजरा
 31. वाकेश्वर (नाग्रा)
 32. वळणी (नाग्रा)
 33. वंजारा
 34. वारडा
 35. वारंगा (नाग्रा)
 36. वेळाहरीचंद्र
 37. येरळा (नाग्रा)
 38. झरी (नाग्रा)

भौगोलिक स्थान[संपादन]

हवामान[संपादन]

लोकजीवन[संपादन]

प्रेक्षणीय स्थळे[संपादन]

नागरी सुविधा[संपादन]

जवळपासचे तालुके[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
नागपूर जिल्ह्यातील तालुके
नागपूर शहर तालुका | नागपूर ग्रामीण तालुका | सावनेर तालुका | कळमेश्वर तालुका | नरखेड तालुका | काटोल तालुका | पारशिवनी तालुका | रामटेक तालुका | हिंगणा तालुका | मौदा तालुका | कामठी तालुका | उमरेड तालुका | भिवापूर तालुका | कुही तालुका