Jump to content

साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र

Page semi-protected
लघुपथ: माभान
विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

हा साचा कुठल्याही भारतीय जागेची माहिती टाकण्यासाठी उपयोगी पडते

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)[साचामाहितीचे(डाटा) व्यवस्थापन करा]

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
स्थानिक_नावस्थानिक_नाव

नाव(भारतीय उच्चार)

उदाहरण
बेंगलरु
अज्ञातऐच्छिक
प्रकारप्रकार

स्थान प्रकार

उदाहरण
राज्य, केंद्रशासित प्रदेश प्रांत विभाग जिल्हा, उपजिल्हा राजधानी, उपराजधानी, मुख्यालय मेट्रो शहर शहर, नगर शेजार, उपनगर गाव राष्ट्रीय उद्यान
अज्ञातऐच्छिक
इतर नावइतर_नाव

नाव (पर्यायी)

उदाहरण
बॅगलोर ಬೆಂಗಳೂರು
अज्ञातसुचविलेले
मेट्रोमेट्रो

मेट्रो नाव

उदाहरण
चेन्नई
अज्ञातऐच्छिक
राज्य नावराज्य_नाव

[[भारताची राज्ये आणि प्रदेश]]

उदाहरण
कर्नाटक
अज्ञातऐच्छिक
टोपणनावटोपणनाव

प्रचलित टोपणनाव

उदाहरण
पृथ्वी वरील स्वर्ग
अज्ञातऐच्छिक
iucn categoryiucn_category

World Conservation Union (IUCN) protected area management categories

उदाहरण
Ia VI
अज्ञातऐच्छिक
आकाशदेखावाआकाशदेखावा

आकाशदेखावा चित्र (फाइल नाव, "चित्र:" च्या व्यतिरिक्त)

उदाहरण
Srinagar.jpg
अज्ञातऐच्छिक
आकाशदेखावा शीर्षकआकाशदेखावा_शीर्षक

संक्षिप्त चित्र माहिती

उदाहरण
श्रीनगर व [[दाल तळे]]
अज्ञातऐच्छिक
अक्षांशअक्षांश

अक्षवृत्त दशांशचिंन्हात (degrees)

उदाहरण
|अक्षांश=34.09
अज्ञातऐच्छिक
मूळ नकाशामूळ_नकाशा

विशिष्ट नकाशासाठी; हे माहितीचौकटने स्वःनिवडलेले नकाशा सोडुन दिलेले नकाशा चित्र दाखवते ("चित्र:" भाग वापरु नये)

उदाहरण
Ladakh locator map.svg
अज्ञातऐच्छिक
अक्षांशमिनिटेअक्षांशमिनिटे

dms अक्षवृत्त (degrees, minutes, seconds)

उदाहरण
|अक्षांश=27 |अक्षांशमिनिटे=06 |अक्षांशसेकंद=00
अज्ञातऐच्छिक
अक्षांशसेकंदअक्षांशसेकंद

dms अक्षवृत्त (degrees, minutes, seconds)

उदाहरण
|अक्षांश=27 |अक्षांशमिनिटे=06 |अक्षांशसेकंद=00
अज्ञातऐच्छिक
रेखांशरेखांश

dms विषुववृत्त (degrees, minutes, seconds)

उदाहरण
|रेखांश=93 |रेखांशमिनिटे=37 |रेखांशसेकंद=12
अज्ञातऐच्छिक
रेखांशमिनिटेरेखांशमिनिटे

dms विषुववृत्त (degrees, minutes, seconds)

उदाहरण
|रेखांश=93 |रेखांशमिनिटे=37 |रेखांशसेकंद=12
अज्ञातऐच्छिक
रेखांशसेकंदरेखांशसेकंद

dms विषुववृत्त (degrees, minutes, seconds)

उदाहरण
|रेखांश=93 |रेखांशमिनिटे=37 |रेखांशसेकंद=12
अज्ञातऐच्छिक
आतील नकाशा चिन्हआतील_नकाशा_चिन्ह

"नाही"/"हो" भारत नकाशावर बिंदू लपवणे/दाखवणे. (उपयोगी जेव्हा राज्य प्रदेश अतिशय लहान आहे आतील नकाशावर दाखवण्यास) (default "नाही")

उदाहरण
नाही हो
अज्ञातऐच्छिक
मूळ नकाशा पट्टीमूळ_नकाशा_पट्टी

"नाही"/"हो" locator dot व शीर्षक लपवणे/दाखवणे (default "हो")

उदाहरण
नाही हो
अज्ञातऐच्छिक
min_map_placemin_map_place

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
शोधक स्थानशोधक_स्थान

"left"/"right" नाव पट्टी शोधक बिंदू च्या डाव्या/उजव्या बाजुस ठेवते (उपयोगी जेव्हा ना पट्टी चित्राच्या बाहेर जाते) (default "right")

उदाहरण
left right
अज्ञातऐच्छिक
राजधानीराजधानी

राजधानी शहर

उदाहरण
लेह
अज्ञातऐच्छिक
नकाशा शीर्षकनकाशा_शीर्षक

नकाशाबद्दल संक्षिप्त माहिती

उदाहरण
काश्‍मीर नकाशा लद्दाख लाल चिन्हा सहीत {{Ref_label|A|α|none}}
अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ एकूणक्षेत्रफळ_एकूण

क्षेत्रफळ (किमी²)

उदाहरण
38863
अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_मेट्रोक्षेत्रफळ_मेट्रो

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
उंचीउंची

उंची, समुद्रसपाटी पासुन (मी)

उदाहरण
33
अज्ञातऐच्छिक
जिल्हेजिल्हे

जिल्हे संख्या

उदाहरण
3
अज्ञातऐच्छिक
समुद्री_किनारासमुद्री_किनारा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_आकारमानक्षेत्रफळ_आकारमान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_क्रमांकक्षेत्रफळ_क्रमांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_एकूण_संदर्भक्षेत्रफळ_एकूण_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
क्षेत्रफळ_मेट्रो_संदर्भक्षेत्रफळ_मेट्रो_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
उंची_संदर्भउंची_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
वर्षाववर्षाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_हिवाळातापमान_हिवाळा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_उन्हाळातापमान_उन्हाळा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
तापमान_वार्षिकतापमान_वार्षिक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
हवामानहवामान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अंतर_१अंतर_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थान_१स्थान_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अंतर_२अंतर_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थान_२स्थान_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अंतर_३अंतर_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थान_३स्थान_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
दिशा_१दिशा_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मार्ग_१मार्ग_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
दिशा_२दिशा_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मार्ग_२मार्ग_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
दिशा_३दिशा_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मार्ग_३मार्ग_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मुख्यालयमुख्यालय

जिल्हा मुख्यालय

उदाहरण
मचलीपटनम
अज्ञातऐच्छिक
उपराजधानीउपराजधानी

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मोठे_शहरमोठे_शहर

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मोठे_मेट्रोमोठे_मेट्रो

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
जवळचे शहरजवळचे_शहर

जवळचे शहर

उदाहरण
गोलाघाट
अज्ञातसुचविलेले
प्रांतप्रांत

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विभागविभाग

विभाग

उदाहरण
[[गोरखपूर विभाग|गोरखपूर]]
अज्ञातऐच्छिक
जिल्हाजिल्हा

जिल्हे नावे

उदाहरण
[[कारगील जिल्हा|कारगील ]] [[मुंबई शहर]]<br/> • [[मुंबई उपनगर]]
अज्ञातऐच्छिक
तालुका_नावेतालुका_नावे

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_एकूणलोकसंख्या_एकूण

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_घनतालोकसंख्या_घनता

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लिंग गुणोत्तरलिंग_गुणोत्तर

लिंग गुणोत्तर (# पुरूष)/(# स्त्रीया)

उदाहरण
1.17
अज्ञातहवे
साक्षरतासाक्षरता

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या मेट्रोलोकसंख्या_मेट्रो

मोठ्या शहरांची लोकसंख्या

उदाहरण
14681589
अज्ञातसुचविलेले
लोकसंख्या शहरीलोकसंख्या_शहरी

शहरी भागात राहणारी टक्केवारी

उदाहरण
15.1
अज्ञातसुचविलेले
साक्षरता_पुरुषसाक्षरता_पुरुष

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
साक्षरता_पुरूषसाक्षरता_पुरूष

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
साक्षरता_स्त्रीसाक्षरता_स्त्री

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या एकूण संदर्भलोकसंख्या_एकूण_संदर्भ

टिपणी/संदर्भ

उदाहरण
{{GR|भारत}} <ref name="भारतीय_सरकार_२००१"/>
अज्ञातसुचविलेले
लोकसंख्या क्रमांकलोकसंख्या_क्रमांक

क्रमांक (१ला २रा, इत्यादी.)

उदाहरण
१ला
अज्ञातहवे
लोकसंख्या वर्षलोकसंख्या_वर्ष

ज्या वर्षी लोकसंख्या मोजली

उदाहरण
२०११
अज्ञातहवे
लोकसंख्या_घनता_संदर्भलोकसंख्या_घनता_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_मेट्रो_संदर्भलोकसंख्या_मेट्रो_संदर्भ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_मेट्रो_क्रमांकलोकसंख्या_मेट्रो_क्रमांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
लोकसंख्या_मेट्रो_वर्षलोकसंख्या_मेट्रो_वर्ष

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
अधिकृत भाषाअधिकृत_भाषा

भाषा (अधिकृत फक्त)

उदाहरण
[[काश्मिरी भाषा|काश्मिरी]], [[उर्दू भाषा|उर्दू]]
अज्ञातहवे
नेता_पद_१नेता_पद_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
नेता पदनेता_पद

नेता पद

उदाहरण
मुख्यमंत्री
अज्ञातऐच्छिक
नेता_नाव_१नेता_नाव_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
नेतेचे नावनेता_नाव

सद्य नेतेचे नाव

उदाहरण
अरविंद केजरीवाल
अज्ञातऐच्छिक
नेता पद २नेता_पद_२

नेता पद

उदाहरण
उपमुख्यमंत्री
अज्ञातऐच्छिक
नेतेचे नाव २नेता_नाव_२

सद्य नेतेचे नाव

उदाहरण
विद्यासागर राव
अज्ञातऐच्छिक
नेता_पद_३नेता_पद_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
नेता_नाव_३नेता_नाव_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थापित_दिनांकस्थापित_दिनांक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्थापित_शीर्षकस्थापित_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विधानसभा_प्रकारविधानसभा_प्रकार

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विधानसभा_संख्याविधानसभा_संख्या

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
संसदीय_मतदारसंघसंसदीय_मतदारसंघ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
विधानसभा_मतदारसंघविधानसभा_मतदारसंघ

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
योजना_संघटनायोजना_संघटना

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
शासकीय_संघटनाशासकीय_संघटना

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
मनपा विभागमनपा_विभाग

शहर/मेट्रो मनपा विभाग

उदाहरण
एल विभाग (मुबंई)
अज्ञातऐच्छिक
मनपा वार्डमनपा_वार्ड

वार्ड

उदाहरण
१४७
अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_शीर्षक_१न्यायक्षेत्र_शीर्षक_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_नाव_१न्यायक्षेत्र_नाव_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_शीर्षक_२न्यायक्षेत्र_शीर्षक_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_नाव_२न्यायक्षेत्र_नाव_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_शीर्षक_३न्यायक्षेत्र_शीर्षक_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
न्यायक्षेत्र_नाव_३न्यायक्षेत्र_नाव_३

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कोरे_शीर्षक_१कोरे_शीर्षक_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कोरे_उत्तर_१कोरे_उत्तर_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कोरे_शीर्षक_२कोरे_शीर्षक_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
कोरे_उत्तर_२कोरे_उत्तर_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
पिन कोडपिन_कोड

पिन कोड

उदाहरण
४०००७०
अज्ञातहवे
एसटीडी कोडएसटीडी_कोड

एसटीडी कोड

उदाहरण
०२२
अज्ञातहवे
आरटीओ कोडआरटीओ_कोड

आरटीओ कोड नंबर

उदाहरण
WB-01 to WB-04
अज्ञातसुचविलेले
जनगणना_कोडजनगणना_कोड

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
unlocodeunlocode

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
संक्षिप्त_नावसंक्षिप्त_नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
संकेतस्थळसंकेतस्थळ

सरकारी संकेतस्थळ

उदाहरण
maharashtra.nic.in
अज्ञातसुचविलेले
संकेतस्थळ_नावसंकेतस्थळ_नाव

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
दालनदालन

विकिपीडिया दालन

उदाहरण
केरळ
अज्ञातऐच्छिक
तळटिपातळटिपा

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
चिन्हचिन्ह

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
चिन्ह_आकारमानचिन्ह_आकारमान

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
चिन्ह_शीर्षकचिन्ह_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
गुणक_शीर्षकगुणक_शीर्षक

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
स्वयंवर्गीतस्वयंवर्गीत

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
प्रकार_१प्रकार_१

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
प्रकार_२प्रकार_२

काहीच वर्णन नाही

अज्ञातऐच्छिक
  1. ^ "जनगणना २००१". Roof of the World. लद्दाख डोंगरी विकास सभा, लेह. इ.स. २००१. ऑगस्ट २३ इ.स. २००६ रोजी पाहिले. |accessdate=, |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  2. ^ Wiley, AS (२००१). "The ecology of low natural fertility in Ladakh". Department of Anthropology, Binghamton University (SUNY) 13902-6000, USA, PubMed publication. 2006-08-22 रोजी पाहिले.