कळमेश्वर तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?कळमेश्वर

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका

भिवापूर  —

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
हवामान
तापमान
• उन्हाळा
• हिवाळा


• ४७ °C (११७ °F)
• १५ °C (५९ °F)
मोठे शहर नागपूर
जवळचे शहर नागपूर
लोकसंख्या १,००,००० (2011)
भाषा मराठी
तालुका कळमेश्वर
पंचायत समितीभिवापूर कळमेश्वर
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी

• 441201
• +०७१०६

कळमेश्वर हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. आडसा
 2. आळेसूर
 3. अष्टीकला
 4. बाम्हणी
 5. बेलोरी बुद्रुक
 6. भांडगी
 7. बोरडोह
 8. बोरगाव बुद्रुक (कळमेश्वर)
 9. बोरगाव खुर्द (कळमेश्वर)
 10. बुधळा
 11. चाकडोह
 12. चिंचभुवन
 13. दाढेरा
 14. दहेगाव (कळमेश्वर)
 15. देवळी (कळमेश्वर)
 16. धापेवाडा बुद्रुक
 17. धापेवाडा खुर्द
 18. धुरखेडा (कळमेश्वर)
 19. डोरली (कळमेश्वर)
 20. डोरली गंगाजी
 21. दुधबारडी (कळमेश्वर)
 22. गडगा (कळमेश्वर)
 23. घोगळी
 24. घोराड (कळमेश्वर)
 25. गोंदखैरी
 26. गोवारी (कळमेश्वर)
 27. गुमठळा
 28. हरदोळी (कळमेश्वर)
 29. जिरोळा
 30. कळंबी (कळमेश्वर)
 31. कन्याढोल
 32. कारळी (कळमेश्वर)
 33. केतापार
 34. खैरी (कळमेश्वर)
 35. खाणगाव (कळमेश्वर)
 36. खापरी (कळमेश्वर)
 37. खुमारी
 38. खुरसापार (कळमेश्वर)
 39. कोहळी
 40. कोकर्डा
 41. कोरेघाट
 42. लाडई
 43. लिंगा (कळमेश्वर)
 44. लोहगड (कळमेश्वर)
 45. लोणारा (कळमेश्वर)
 46. मढसावंगी
 47. मांडवी (कळमेश्वर)
 48. म्हासेपठार
 49. मोहगाव (कळमेश्वर)
 50. मोहळी
 51. नंदा (कळमेश्वर)
 52. नंदीखेडा (कळमेश्वर)
 53. निळगाव
 54. निंबोळी (कळमेश्वर)
 55. निमजी
 56. पांजरा (कळमेश्वर)
 57. पानुआबळी
 58. पारडी (कळमेश्वर)
 59. पारसोडी (कळमेश्वर)
 60. पारसोडी वकील
 61. पेठउबळी
 62. पिळकापार
 63. पिपळा (कळमेश्वर)
 64. पोहीगोंदखैरी
 65. रामगिरी
 66. रोहाणा (कळमेश्वर)
 67. सहजापूर
 68. साहुळी
 69. सावळी बुद्रुक (कळमेश्वर)
 70. सावळी खुर्द (कळमेश्वर)
 71. सावंद्री
 72. सावंगी (कळमेश्वर)
 73. सेलु (कळमेश्वर)
 74. शहापूर (कळमेश्वर)
 75. सिंदी (कळमेश्वर)
 76. सोनापार
 77. सोनेगाव (कळमेश्वर)
 78. सोनोळी
 79. सोनपूर (कळमेश्वर)
 80. सुसुंद्री
 81. तेलगाव
 82. तेलकामठी
 83. तिडंगी
 84. तिस्टीबुद्रुक
 85. तिस्टीखुर्द
 86. तोंडाखैरी
 87. उबगी
 88. उबळी
 89. उपरवणी
 90. वाधोणा बुद्रुक (कळमेश्वर)
 91. वाधोणा खुर्द (कळमेश्वर)
 92. वरोडा (कळमेश्वर)
 93. वाथोडा (कळमेश्वर)
 94. येळकापार
 95. झिलपी
 96. झुणकी

शाळा महाविद्यालये[संपादन]

प्रेक्षणीय ठिकाणे[संपादन]

शेतीची उत्पादने[संपादन]

व्यवसाय[संपादन]

नगरपंचायत[संपादन]

उद्योग[संपादन]

भौगोलिक स्थान[संपादन]

हवामान[संपादन]

लोकजीवन[संपादन]

प्रेक्षणीय स्थळे[संपादन]

नागरी सुविधा[संपादन]

जवळपासचे तालुके[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

नागपूर जिल्ह्यातील तालुके
नागपूर शहर तालुका | नागपूर ग्रामीण तालुका | सावनेर तालुका | कळमेश्वर तालुका | नरखेड तालुका | काटोल तालुका | पारशिवनी तालुका | रामटेक तालुका | हिंगणा तालुका | मौदा तालुका | कामठी तालुका | उमरेड तालुका | भिवापूर तालुका | कुही तालुका