Jump to content

विकिपीडिया:विकिप्रकल्प गणित/चालू कामे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

सुस्वागतम्

सुस्वागतम् !!! गणित या विकीप्रकल्पावर आपले सहर्ष स्वागत आहे.

कार्यप्रस्ताव २०१२-०३-१७[संपादन]

 • उद्दिष्ट: गणित विषयावरील खाली दिलेल्या सूचीतील लेखांचे किमान प्रस्तावना लिहून नोंदवलेल्या विस्तारीकरण करणे. यात ढोबळ मानाने खालील निकष पुरे करायचे आहेत :
 1. लेखविषयाबद्दल परिचयात्मक पहिला परिच्छेद खालील उपनिकषांनुसार पुरा करणे.
  1. विषयाचे मराठीतील नाव, मराठीतील अन्य नामभेद, इंग्लिश भाषेतील नाव (काही मराठी भाषकांना इंग्लिश नावे अभ्यासक्रमाद्वारे माहीत असल्यामुळे) नोंदवणे.
  2. लेखविषय जर गणिती संकल्पनेविषयी असेल, तर त्या संकल्पनेची व्याख्या/संक्षिप्त वर्णन लिहिणे.
 2. लेखाच्या मुख्य विषयाशी संबंधित असलेल्या उपलब्ध लेखांचे विकिदुवे देणे
 3. लेखाच्या मुख्य विषयाशी संबंधित एखादे चित्र/आकृती टाकणे (टाकलीच पाहिजे असे नाही.).
 4. कॉमन्सावरील संचिका वर्गाचा दुवा व अन्य बाह्य दुवे नोंदवणे.
  1. बाह्य दुव्यांचे आणि संदर्भांचे मराठीकरण प्राधान्याने करावे. तसेच बाह्य दुवे आणि संदर्भ नोंदवताना साचा:स्रोत संकेतस्थळ, साचा:स्रोत पुस्तक इत्यादी संदर्भसाच्यांचा वापर करावा.
 • प्रस्ताव मांडणारा/री सदस्य: संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान)
 • समन्वयक: संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान)
 • सहभागी सदस्य: संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान)
 • कालावधी: सध्या या विकिप्रकल्पाचा आवाका व सहभागी सदस्य यांतील गुणोत्तर व्यस्त असल्यामुळे तूर्तास बेमुदत कालावधी ठेवावा. भविष्यात या कार्यप्रस्तावास अन्य सदस्यांचा सहभाग लाभला, तर सहमतीने कालावधी ठरवून येथे नोंदवावा.
 • या आधीच्या मुदतवाढी: गैरलागू.
 • सद्यस्थिती
स्थिती लेख
काम बाकी अंकगणित, अंतर, अक्ष, अदिश, अदिश गुणाकार, अनुपूरक कोन, अपरिमेय संख्या, अपूर्णांक संख्या, अर्धदीर्घ अक्ष, अवकल, अवकलन, अव्यय राशी, आयत, आस, ऋण संख्या, एकक, एकपदी, कंस (चाप), कलन, कलनातल्या विषयांची यादी, काटकोन, काटकोन त्रिकोण, कार्टेशियन गुणक पद्धती, काल्पनिक संख्या, कृतिक्रमाभ्यास, कोज्या, कोटिकोन, कोन, क्रिया, गणनाभ्यास, गणित, गणिताच्या शाखा, गाठ सिद्धान्त, गुणाकार, गुणोत्तर, घन (भूमिती), घन मीटर, घनफळ, घनमूळ, चौकोन, चौरस, ज्या, टक्का, त्रिकोण, त्रिकोणमिती, त्रिज्या, त्रिज्यी, दशमान पद्धत, द्विमान पद्धत, धन संख्या, धृव, पंचमान पद्धत, परिमिती, परीघ, पाय (अव्यय राशी), पायथागोरसचा सिद्धान्त, पूरककोन, पॅरेटो तत्त्व, प्रमेय, प्रविशालकोन, फूट, बहुपदी, बिंदू, बीजगणित, बीजगणिताचे मुलभूत प्रमेय, बेरीज, भागाकार, भूमिती, भेदिका (रेषा), भैदनासाठी न्यूटनचा दर्शक, भैदिक कलन, म.सा.वि., मिती, मूलभूत एकक, मूळ संख्या, रेषा, ल.सा.वि., लंबवर्तुळ, लघुकोन, लघुकोन त्रिकोण, वजाबाकी, वर्ग (गणित), वर्गमूळ, वर्तुळ, विज्ञानरूपी गणित, विरुद्ध कोन, विशालकोन, विशालकोन त्रिकोण, विषमभुज त्रिकोण, विस्थापन, वॅट, व्याज, व्युत्क्रम कोन, शीघ्र गुणाकार, शून्य, संकलन, संख्या, संख्याशास्त्र, संचप्रवाद, संलग्न कोन, सत्‌ संख्या, सदिश, सदिश गुणाकार, समद्विभुज त्रिकोण, समभुज चौकोन, समभुज त्रिकोण, सममिती, समांतरभुज चौकोन, समाकल, समाकलन, समीकरण, सरळकोन, सांख्यिकी, सातत्य, सान्त गणित, सामान्य वितरण, सूर्यसिद्धान्त, स्पर्श (त्रिकोणमितीय फल), स्वावर्तन, हिंदासा
काम चालू
काम झाले अंक सैद्धान्तिकी, फल (गणित), नैसर्गिक संख्या, पदावली, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, व्यास (भूमिती),