Jump to content

अपरिमेय संख्या

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अपरिमेय संख्या' (इंग्रजी-irrational number) ज्या संख्या भौमितिक प्रतलावर अचूक मांडता येत नाहीत, त्यांना अपरिमेय संख्या म्हणतात. या संख्या अंश भागिले छेद अशा लिहिता येत नाहीत, किंवा दशांश पद्धतीत लिहिल्या असता त्यांतील आकड्यांचा क्रम कोणताही नियम पाळत नाही.

उदाः π,√२,√३ वगैरे.

π = ३.१४१५९ २६५३५ ८९७९३ २३८४६ २६४३३ ८३२७९ ५०२८८ ४१९७१ ६९३९९ ३७५१० ५८२०९ ७४९४४ ५९२३० ७८१६४ ०६२८६ २०८९९ ८६२८० ३४८२५ ३४२११ ७०६७९ ८२१४८ ०८६५१ ......

√२ = १.४१४२१४२१३५६२३७३०९५०४८८....... वगैरे.

...