Jump to content

अदिश गुणाकार

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

गणितामध्ये अदिश गुणाकार ही द्विक्रिया असून त्याचे सामान्यतः दोन प्रकार पडतात:

१) सदिशांचा अदिश गुणाकार - बिंदू गुणाकार. ह्या प्रकारात दोन सदिशांचा गुणाकार - एका सदिशाने दुसऱ्या सदिशाला गुणल्यावर येणारा गुणाकार अदिश असतो म्हणून ह्यास अदिश गुणाकार असेही म्हणतात.
२) एखाद्या सदिशास किंवा सारणीस किंवा सदिश अवकाशातील घटकास सामान्य अदिशाने गुणणे म्हण्जेच त्या अदिशाच्या पटीत वाढविणे ह्या क्रियेस अदिश गुणाकार म्हणतात. ह्या क्रियेस अदिशाकडून गुणाकार असेही म्हणतात.