जर्मनीमधील शहरांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
जर्मनीमधील सर्वात मोठ्या ७ शहरांचे स्थान तसेच शहरी भाग

ह्या जर्मनीमधील शहरांच्या यादीमध्ये जर्मनी देशामधील १ लाख पेक्षा अधिक शहरे व त्यांचे तपशील दिले आहेत.

यादी[संपादन]

राष्ट्रीय राजधानी
राज्य राजधानी
क्रम शहर लोक.
१९५०
लोक.
१९६०
लोक.
१९७०
लोक.
१९८०
लोक.
१९९०
लोक.
२०००
लोक.
२००९
लोक.
२०१०
क्षेत्रफळ
किमी
घनता
प्रति किमी
वाढ [%]
(२०००–
२०१०)
१ लाखपेक्षा
अधिक कधी?
राज्य
1. बर्लिन &0000000003336026.000000३३,३६,०२६ &0000000003274016.000000३२,७४,०१६ &0000000003208719.000000३२,०८,७१९ &0000000003048759.000000३०,४८,७५९ &0000000003433695.000000३४,३३,६९५ &0000000003382169.000000३३,८२,१६९ &0000000003442675.000000३४,४२,६७५ &0000000003460725.000000३४,६०,७२५ 887,70 &0000000000003899.000000३,८९९ 2.32 1747 बर्लिन ध्वज बर्लिन
2. हांबुर्ग &0000000001605606.000000१६,०५,६०६ &0000000001836958.000000१८,३६,९५८ &0000000001793640.000000१७,९३,६४० &0000000001645095.000000१६,४५,०९५ &0000000001652363.000000१६,५२,३६३ &0000000001715392.000000१७,१५,३९२ &0000000001774224.000000१७,७४,२२४ &0000000001786448.000000१७,८६,४४८ 755,16 &0000000000002366.000000२,३६६ 4.14 1787 हांबुर्ग
3. म्युनिक &0000000000831937.000000८,३१,९३७ &0000000001101384.000000११,०१,३८४ &0000000001311978.000000१३,११,९७८ &0000000001298941.000000१२,९८,९४१ &0000000001229026.000000१२,२९,०२६ &0000000001210223.000000१२,१०,२२३ &0000000001330440.000000१३,३०,४४० &0000000001353186.000000१३,५३,१८६ 310,69 &0000000000004355.000000४,३५५ 11.81 1852 बायर्न ध्वज बायर्न
4. क्योल्न &0000000000594941.000000५,९४,९४१ &0000000000801142.000000८,०१,१४२ &0000000000849451.000000८,४९,४५१ &0000000000976694.000000९,७६,६९४ &0000000000953551.000000९,५३,५५१ &0000000000962884.000000९,६२,८८४ &0000000000998105.000000९,९८,१०५ &0000000001007119.000000१०,०७,११९ 405,17 &0000000000002486.000000२,४८६ 4.59 1852 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
5. फ्रांकफुर्ट &0000000000532037.000000५,३२,०३७ &0000000000675009.000000६,७५,००९ &0000000000666179.000000६,६६,१७९ &0000000000629375.000000६,२९,३७५ &0000000000644865.000000६,४४,८६५ &0000000000648550.000000६,४८,५५० &0000000000671927.000000६,७१,९२७ &0000000000679664.000000६,७९,६६४ 248,31 &0000000000002737.000000२,७३७ 4.80 1875 हेसेन ध्वज हेसेन
6. श्टुटगार्ट &0000000000496490.000000४,९६,४९० &0000000000637366.000000६,३७,३६६ &0000000000634202.000000६,३४,२०२ &0000000000580648.000000५,८०,६४८ &0000000000579988.000000५,७९,९८८ &0000000000583874.000000५,८३,८७४ &0000000000601646.000000६,०१,६४६ &0000000000606588.000000६,०६,५८८ 207,35 &0000000000002925.000000२,९२५ 3.89 1874 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
7. ड्युसेलडॉर्फ &0000000000500516.000000५,००,५१६ &0000000000697891.000000६,९७,८९१ &0000000000660963.000000६,६०,९६३ &0000000000590479.000000५,९०,४७९ &0000000000575794.000000५,७५,७९४ &0000000000569364.000000५,६९,३६४ &0000000000586217.000000५,८६,२१७ &0000000000588735.000000५,८८,७३५ 217,22 &0000000000002710.000000२,७१० 3.40 1882 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
8. डॉर्टमुंड &0000000000507349.000000५,०७,३४९ &0000000000640802.000000६,४०,८०२ &0000000000640642.000000६,४०,६४२ &0000000000608297.000000६,०८,२९७ &0000000000599055.000000५,९९,०५५ &0000000000588994.000000५,८८,९९४ &0000000000581308.000000५,८१,३०८ &0000000000580444.000000५,८०,४४४ 280,71 &0000000000002068.000000२,०६८ −1.45 1894 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
9. एसेन &0000000000605411.000000६,०५,४११ &0000000000729462.000000७,२९,४६२ &0000000000696419.000000६,९६,४१९ &0000000000647643.000000६,४७,६४३ &0000000000626973.000000६,२६,९७३ &0000000000595243.000000५,९५,२४३ &0000000000576259.000000५,७६,२५९ &0000000000574635.000000५,७४,६३५ 210,32 &0000000000002732.000000२,७३२ −3.46 1896 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
10. ब्रेमन &0000000000444549.000000४,४४,५४९ &0000000000563270.000000५,६३,२७० &0000000000592533.000000५,९२,५३३ &0000000000555118.000000५,५५,११८ &0000000000551219.000000५,५१,२१९ &0000000000539403.000000५,३९,४०३ &0000000000547685.000000५,४७,६८५ &0000000000547340.000000५,४७,३४० 325,42 &0000000000001682.000000१,६८२ 1.47 1875 ब्रेमन
11. ड्रेस्डेन &0000000000494187.000000४,९४,१८७ &0000000000493603.000000४,९३,६०३ &0000000000502432.000000५,०२,४३२ &0000000000516225.000000५,१६,२२५ &0000000000490571.000000४,९०,५७१ &0000000000477807.000000४,७७,८०७ &0000000000517052.000000५,१७,०५२ &0000000000523058.000000५,२३,०५८ 328,31 &0000000000001593.000000१,५९३ 9.47 1852 जाक्सन ध्वज जाक्सन
12. लाइपझिश &0000000000617574.000000६,१७,५७४ &0000000000589632.000000५,८९,६३२ &0000000000583885.000000५,८३,८८५ &0000000000562480.000000५,६२,४८० &0000000000511079.000000५,११,०७९ &0000000000493208.000000४,९३,२०८ &0000000000518862.000000५,१८,८६२ &0000000000522883.000000५,२२,८८३ 297,36 &0000000000001758.000000१,७५८ 6.02 1871 जाक्सन ध्वज जाक्सन
13. हानोव्हर &0000000000444296.000000४,४४,२९६ &0000000000574672.000000५,७४,६७२ &0000000000521003.000000५,२१,००३ &0000000000534623.000000५,३४,६२३ &0000000000513010.000000५,१३,०१० &0000000000515001.000000५,१५,००१ &0000000000520966.000000५,२०,९६६ &0000000000522686.000000५,२२,६८६ 204,14 &0000000000002560.000000२,५६० 1.49 1875 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
14. न्युर्नबर्ग &0000000000362459.000000३,६२,४५९ &0000000000458401.000000४,५८,४०१ &0000000000478181.000000४,७८,१८१ &0000000000484405.000000४,८४,४०५ &0000000000493692.000000४,९३,६९२ &0000000000488400.000000४,८८,४०० &0000000000503673.000000५,०३,६७३ &0000000000505664.000000५,०५,६६४ 186,38 &0000000000002713.000000२,७१३ 3.53 1881 बायर्न ध्वज बायर्न
15. ड्युइसबुर्ग &0000000000410783.000000४,१०,७८३ &0000000000503641.000000५,०३,६४१ &0000000000452721.000000४,५२,७२१ &0000000000558089.000000५,५८,०८९ &0000000000535447.000000५,३५,४४७ &0000000000514915.000000५,१४,९१५ &0000000000491931.000000४,९१,९३१ &0000000000489599.000000४,८९,५९९ 232,83 &0000000000002103.000000२,१०३ −4.92 1904 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
16. बोखुम &0000000000289804.000000२,८९,८०४ &0000000000362490.000000३,६२,४९० &0000000000343809.000000३,४३,८०९ &0000000000400757.000000४,००,७५७ &0000000000396486.000000३,९६,४८६ &0000000000391147.000000३,९१,१४७ &0000000000376319.000000३,७६,३१९ &0000000000374737.000000३,७४,७३७ 145,66 &0000000000002573.000000२,५७३ −4.20 1904 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
17. वुपर्टाल &0000000000363224.000000३,६३,२२४ &0000000000421378.000000४,२१,३७८ &0000000000417694.000000४,१७,६९४ &0000000000393381.000000३,९३,३८१ &0000000000383660.000000३,८३,६६० &0000000000366434.000000३,६६,४३४ &0000000000351050.000000३,५१,०५० &0000000000349721.000000३,४९,७२१ 168,39 &0000000000002077.000000२,०७७ −4.56 1884 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
18. बॉन &0000000000115394.000000१,१५,३९४ &0000000000146889.000000१,४६,८८९ &0000000000275722.000000२,७५,७२२ &0000000000288148.000000२,८८,१४८ &0000000000292234.000000२,९२,२३४ &0000000000302247.000000३,०२,२४७ &0000000000319841.000000३,१९,८४१ &0000000000324899.000000३,२४,८९९ 141,22 &0000000000002301.000000२,३०१ 7.49 1934 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
19. बीलेफेल्ड &0000000000153613.000000१,५३,६१३ &0000000000174527.000000१,७४,५२७ &0000000000168609.000000१,६८,६०९ &0000000000312708.000000३,१२,७०८ &0000000000319037.000000३,१९,०३७ &0000000000321758.000000३,२१,७५८ &0000000000323084.000000३,२३,०८४ &0000000000323270.000000३,२३,२७० 257,92 &0000000000001253.000000१,२५३ 0.47 1930 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
20. मानहाइम &0000000000245634.000000२,४५,६३४ &0000000000311383.000000३,११,३८३ &0000000000332378.000000३,३२,३७८ &0000000000304303.000000३,०४,३०३ &0000000000310411.000000३,१०,४११ &0000000000306729.000000३,०६,७२९ &0000000000311969.000000३,११,९६९ &0000000000313174.000000३,१३,१७४ 144,96 &0000000000002160.000000२,१६० 2.10 1897 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
21. कार्ल्सरूह &0000000000198840.000000१,९८,८४० &0000000000240450.000000२,४०,४५० &0000000000259091.000000२,५९,०९१ &0000000000271892.000000२,७१,८९२ &0000000000275061.000000२,७५,०६१ &0000000000278558.000000२,७८,५५८ &0000000000291959.000000२,९१,९५९ &0000000000294761.000000२,९४,७६१ 173,46 &0000000000001699.000000१,६९९ 5.82 1901 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
22. म्युन्स्टर &0000000000118496.000000१,१८,४९६ &0000000000180871.000000१,८०,८७१ &0000000000198878.000000१,९८,८७८ &0000000000269696.000000२,६९,६९६ &0000000000259438.000000२,५९,४३८ &0000000000265609.000000२,६५,६०९ &0000000000275543.000000२,७५,५४३ &0000000000279803.000000२,७९,८०३ 302,96 &0000000000000924.000000९२४ 5.34 1915 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
23. वीसबाडेन &0000000000220741.000000२,२०,७४१ &0000000000257293.000000२,५७,२९३ &0000000000250715.000000२,५०,७१५ &0000000000274464.000000२,७४,४६४ &0000000000260301.000000२,६०,३०१ &0000000000270109.000000२,७०,१०९ &0000000000277493.000000२,७७,४९३ &0000000000275976.000000२,७५,९७६ 203,93 &0000000000001353.000000१,३५३ 2.17 1905 हेसेन ध्वज हेसेन
24. आउग्सबुर्ग &0000000000185183.000000१,८५,१८३ &0000000000206422.000000२,०६,४२२ &0000000000213230.000000२,१३,२३० &0000000000248346.000000२,४८,३४६ &0000000000256877.000000२,५६,८७७ &0000000000254982.000000२,५४,९८२ &0000000000263646.000000२,६३,६४६ &0000000000264708.000000२,६४,७०८ 146,84 &0000000000001803.000000१,८०३ 3.81 1909 बायर्न ध्वज बायर्न
25. आखन &0000000000129811.000000१,२९,८११ &0000000000170367.000000१,७०,३६७ &0000000000175451.000000१,७५,४५१ &0000000000243947.000000२,४३,९४७ &0000000000241861.000000२,४१,८६१ &0000000000244386.000000२,४४,३८६ &0000000000258380.000000२,५८,३८० &0000000000258664.000000२,५८,६६४ 160,84 &0000000000001608.000000१,६०८ 5.84 1888 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
26. म्योन्शनग्लाडबाख &0000000000124879.000000१,२४,८७९ &0000000000152414.000000१,५२,४१४ &0000000000151085.000000१,५१,०८५ &0000000000258424.000000२,५८,४२४ &0000000000259436.000000२,५९,४३६ &0000000000263014.000000२,६३,०१४ &0000000000258251.000000२,५८,२५१ &0000000000257993.000000२,५७,९९३ 170,45 &0000000000001514.000000१,५१४ −1.91 1921 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
27. गेल्सनकर्शन &0000000000315460.000000३,१५,४६० &0000000000388608.000000३,८८,६०८ &0000000000347074.000000३,४७,०७४ &0000000000304386.000000३,०४,३८६ &0000000000293714.000000२,९३,७१४ &0000000000278695.000000२,७८,६९५ &0000000000259744.000000२,५९,७४४ &0000000000257981.000000२,५७,९८१ 104,94 &0000000000002458.000000२,४५८ −7.43 1903 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
28. ब्राउनश्वाइग &0000000000223760.000000२,२३,७६० &0000000000242489.000000२,४२,४८९ &0000000000223275.000000२,२३,२७५ &0000000000261141.000000२,६१,१४१ &0000000000258833.000000२,५८,८३३ &0000000000245816.000000२,४५,८१६ &0000000000247400.000000२,४७,४०० &0000000000248867.000000२,४८,८६७ 192,15 &0000000000001295.000000१,२९५ 1.24 1890 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
29. केम्निट्झ &0000000000293373.000000२,९३,३७३ &0000000000286329.000000२,८६,३२९ &0000000000299411.000000२,९९,४११ &0000000000317644.000000३,१७,६४४ &0000000000294244.000000२,९४,२४४ &0000000000259246.000000२,५९,२४६ &0000000000243089.000000२,४३,०८९ &0000000000243248.000000२,४३,२४८ 220,84 &0000000000001101.000000१,१०१ −6.17 1883 जाक्सन ध्वज जाक्सन
30. कील &0000000000254449.000000२,५४,४४९ &0000000000271610.000000२,७१,६१० &0000000000271070.000000२,७१,०७० &0000000000250062.000000२,५०,०६२ &0000000000245567.000000२,४५,५६७ &0000000000232612.000000२,३२,६१२ &0000000000238281.000000२,३८,२८१ &0000000000239526.000000२,३९,५२६ 118,65 &0000000000002019.000000२,०१९ 2.97 1898 श्लेस्विग-होल्श्टाइन ध्वज श्लेस्विग-होल्श्टाइन
31. क्रेफेल्ड &0000000000171875.000000१,७१,८७५ &0000000000211479.000000२,११,४७९ &0000000000222666.000000२,२२,६६६ &0000000000223969.000000२,२३,९६९ &0000000000244020.000000२,४४,०२० &0000000000239916.000000२,३९,९१६ &0000000000235414.000000२,३५,४१४ &0000000000235076.000000२,३५,०७६ 137,75 &0000000000001707.000000१,७०७ −2.02 1888 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
32. हाले &0000000000289119.000000२,८९,११९ &0000000000277855.000000२,७७,८५५ &0000000000257261.000000२,५७,२६१ &0000000000232294.000000२,३२,२९४ &0000000000310234.000000३,१०,२३४ &0000000000247736.000000२,४७,७३६ &0000000000232323.000000२,३२,३२३ &0000000000232963.000000२,३२,९६३ 135,02 &0000000000001725.000000१,७२५ −5.96 1890 जाक्सन-आनहाल्ट ध्वज जाक्सन-आनहाल्ट
33. माग्देबुर्ग &0000000000260305.000000२,६०,३०५ &0000000000261594.000000२,६१,५९४ &0000000000272237.000000२,७२,२३७ &0000000000289032.000000२,८९,०३२ &0000000000278807.000000२,७८,८०७ &0000000000231450.000000२,३१,४५० &0000000000230456.000000२,३०,४५६ &0000000000231549.000000२,३१,५४९ 200,99 &0000000000001152.000000१,१५२ 0.04 1882 जाक्सन-आनहाल्ट ध्वज जाक्सन-आनहाल्ट
34. फ्रायबुर्ग &0000000000109717.000000१,०९,७१७ &0000000000141637.000000१,४१,६३७ &0000000000163568.000000१,६३,५६८ &0000000000175106.000000१,७५,१०६ &0000000000191029.000000१,९१,०२९ &0000000000205102.000000२,०५,१०२ &0000000000221924.000000२,२१,९२४ &0000000000224191.000000२,२४,१९१ 153,06 &0000000000001465.000000१,४६५ 9.31 1934 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
35. ओबरहाउसन &0000000000202808.000000२,०२,८०८ &0000000000258626.000000२,५८,६२६ &0000000000246199.000000२,४६,१९९ &0000000000228947.000000२,२८,९४७ &0000000000223840.000000२,२३,८४० &0000000000222151.000000२,२२,१५१ &0000000000214024.000000२,१४,०२४ &0000000000212945.000000२,१२,९४५ 77,11 &0000000000002762.000000२,७६२ −4.14 1914 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
36. ल्युबेक &0000000000238276.000000२,३८,२७६ &0000000000232140.000000२,३२,१४० &0000000000239955.000000२,३९,९५५ &0000000000220588.000000२,२०,५८८ &0000000000214758.000000२,१४,७५८ &0000000000213399.000000२,१३,३९९ &0000000000209818.000000२,०९,८१८ &0000000000210232.000000२,१०,२३२ 214,21 &0000000000000981.000000९८१ −1.48 1912 श्लेस्विग-होल्श्टाइन ध्वज श्लेस्विग-होल्श्टाइन
37. एरफुर्ट &0000000000188650.000000१,८८,६५० &0000000000186448.000000१,८६,४४८ &0000000000196528.000000१,९६,५२८ &0000000000211575.000000२,११,५७५ &0000000000208989.000000२,०८,९८९ &0000000000200564.000000२,००,५६४ &0000000000203830.000000२,०३,८३० &0000000000204994.000000२,०४,९९४ 269,14 &0000000000000762.000000७६२ 2.21 1906 थ्युरिंगेन ध्वज थ्युरिंगेन
38. रोस्टोक &0000000000133109.000000१,३३,१०९ &0000000000158630.000000१,५८,६३० &0000000000198636.000000१,९८,६३६ &0000000000232506.000000२,३२,५०६ &0000000000248088.000000२,४८,०८८ &0000000000200506.000000२,००,५०६ &0000000000201442.000000२,०१,४४२ &0000000000202735.000000२,०२,७३५ 181,26 &0000000000001118.000000१,११८ 1.11 1935 मेक्लेनबुर्ग-फोरपोमेर्न ध्वज मेक्लेनबुर्ग-फोरपोमेर्न
39. माइंत्स &0000000000088369.000000८८,३६९ &0000000000133089.000000१,३३,०८९ &0000000000174858.000000१,७४,८५८ &0000000000187392.000000१,८७,३९२ &0000000000179486.000000१,७९,४८६ &0000000000182870.000000१,८२,८७० &0000000000197778.000000१,९७,७७८ &0000000000199237.000000१,९९,२३७ 97,74 &0000000000002038.000000२,०३८ 8.95 1908 र्‍हाइनलांड-फाल्त्स ध्वज र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
40. कासेल &0000000000162132.000000१,६२,१३२ &0000000000206354.000000२,०६,३५४ &0000000000214785.000000२,१४,७८५ &0000000000195912.000000१,९५,९१२ &0000000000194268.000000१,९४,२६८ &0000000000194766.000000१,९४,७६६ &0000000000194774.000000१,९४,७७४ &0000000000195530.000000१,९५,५३० 106,78 &0000000000001831.000000१,८३१ 0.39 1899 हेसेन ध्वज हेसेन
41. हागेन &0000000000146401.000000१,४६,४०१ &0000000000195500.000000१,९५,५०० &0000000000201042.000000२,०१,०४२ &0000000000218927.000000२,१८,९२७ &0000000000214449.000000२,१४,४४९ &0000000000203151.000000२,०३,१५१ &0000000000190121.000000१,९०,१२१ &0000000000188529.000000१,८८,५२९ 160,35 &0000000000001176.000000१,१७६ −7.20 1928 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
42. हाम &0000000000059866.000000५९,८६६ &0000000000068775.000000६८,७७५ &0000000000084629.000000८४,६२९ &0000000000171869.000000१,७१,८६९ &0000000000179639.000000१,७९,६३९ &0000000000182427.000000१,८२,४२७ &0000000000181741.000000१,८१,७४१ &0000000000181783.000000१,८१,७८३ 226,25 &0000000000000803.000000८०३ −0.35 1975 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
43. जारब्र्युकन &0000000000111450.000000१,११,४५० &0000000000129801.000000१,२९,८०१ &0000000000128251.000000१,२८,२५१ &0000000000193554.000000१,९३,५५४ &0000000000191694.000000१,९१,६९४ &0000000000183257.000000१,८३,२५७ &0000000000175810.000000१,७५,८१० &0000000000175741.000000१,७५,७४१ 167,09 &0000000000001052.000000१,०५२ −4.10 1909 जारलांड
44. म्युलहाइम &0000000000149589.000000१,४९,५८९ &0000000000183979.000000१,८३,९७९ &0000000000192183.000000१,९२,१८३ &0000000000181279.000000१,८१,२७९ &0000000000177681.000000१,७७,६८१ &0000000000172862.000000१,७२,८६२ &0000000000167471.000000१,६७,४७१ &0000000000167344.000000१,६७,३४४ 91,29 &0000000000001833.000000१,८३३ −3.19 1908 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
45. हेर्न &0000000000111591.000000१,११,५९१ &0000000000113252.000000१,१३,२५२ &0000000000103849.000000१,०३,८४९ &0000000000182542.000000१,८२,५४२ &0000000000178132.000000१,७८,१३२ &0000000000174529.000000१,७४,५२९ &0000000000165632.000000१,६५,६३२ &0000000000164762.000000१,६४,७६२ 51,41 &0000000000003205.000000३,२०५ −5.60 1933 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
46. लुडविगशाफन &0000000000123869.000000१,२३,८६९ &0000000000164657.000000१,६४,६५७ &0000000000176257.000000१,७६,२५७ &0000000000159399.000000१,५९,३९९ &0000000000162233.000000१,६२,२३३ &0000000000163383.000000१,६३,३८३ &0000000000163340.000000१,६३,३४० &0000000000164177.000000१,६४,१७७ 77,55 &0000000000002117.000000२,११७ 0.49 1921 र्‍हाइनलांड-फाल्त्स ध्वज र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
47. ओस्नाब्युर्ग &0000000000109538.000000१,०९,५३८ &0000000000135821.000000१,३५,८२१ &0000000000144864.000000१,४४,८६४ &0000000000157367.000000१,५७,३६७ &0000000000163168.000000१,६३,१६८ &0000000000164101.000000१,६४,१०१ &0000000000163514.000000१,६३,५१४ &0000000000164119.000000१,६४,११९ 119,80 &0000000000001370.000000१,३७० 0.01 1939 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
48. ओल्डेनबुर्ग &0000000000122809.000000१,२२,८०९ &0000000000122337.000000१,२२,३३७ &0000000000131545.000000१,३१,५४५ &0000000000136764.000000१,३६,७६४ &0000000000143131.000000१,४३,१३१ &0000000000154832.000000१,५४,८३२ &0000000000161334.000000१,६१,३३४ &0000000000162173.000000१,६२,१७३ 102,98 &0000000000001575.000000१,५७५ 4.74 1946 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
49. लेफेरकुसन &0000000000065531.000000६५,५३१ &0000000000093940.000000९३,९४० &0000000000107626.000000१,०७,६२६ &0000000000160825.000000१,६०,८२५ &0000000000160919.000000१,६०,९१९ &0000000000161047.000000१,६१,०४७ &0000000000160593.000000१,६०,५९३ &0000000000160772.000000१,६०,७७२ 78,87 &0000000000002038.000000२,०३८ −0.17 1963 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
50. सोलिंगन &0000000000147845.000000१,४७,८४५ &0000000000170619.000000१,७०,६१९ &0000000000177124.000000१,७७,१२४ &0000000000166085.000000१,६६,०८५ &0000000000165401.000000१,६५,४०१ &0000000000164973.000000१,६४,९७३ &0000000000160992.000000१,६०,९९२ &0000000000159927.000000१,५९,९२७ 89,54 &0000000000001786.000000१,७८६ −3.06 1929 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
51. पोट्सडाम &0000000000118180.000000१,१८,१८० &0000000000115004.000000१,१५,००४ &0000000000111336.000000१,११,३३६ &0000000000130900.000000१,३०,९०० &0000000000139794.000000१,३९,७९४ &0000000000129324.000000१,२९,३२४ &0000000000154606.000000१,५४,६०६ &0000000000156906.000000१,५६,९०६ 187,53 &0000000000000837.000000८३७ 21.33 1939 ब्रांडेनबुर्ग ध्वज ब्रांडेनबुर्ग
52. नॉय्स &0000000000063478.000000६३,४७८ &0000000000093680.000000९३,६८० &0000000000116013.000000१,१६,०१३ &0000000000149334.000000१,४९,३३४ &0000000000147019.000000१,४७,०१९ &0000000000150013.000000१,५०,०१३ &0000000000151280.000000१,५१,२८० &0000000000151388.000000१,५१,३८८ 99,53 &0000000000001521.000000१,५२१ 0.92 1963 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
53. हायडेलबर्ग &0000000000116488.000000१,१६,४८८ &0000000000127595.000000१,२७,५९५ &0000000000121398.000000१,२१,३९८ &0000000000133227.000000१,३३,२२७ &0000000000136796.000000१,३६,७९६ &0000000000140259.000000१,४०,२५९ &0000000000146466.000000१,४६,४६६ &0000000000147312.000000१,४७,३१२ 108,83 &0000000000001354.000000१,३५४ 5.03 1946 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
54. पाडेबोर्न &0000000000040270.000000४०,२७० &0000000000052773.000000५२,७७३ &0000000000068207.000000६८,२०७ &0000000000110155.000000१,१०,१५५ &0000000000120680.000000१,२०,६८० &0000000000139084.000000१,३९,०८४ &0000000000145320.000000१,४५,३२० &0000000000146283.000000१,४६,२८३ 179,51 &0000000000000815.000000८१५ 5.18 1975 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
55. डार्मश्टाट &0000000000094788.000000९४,७८८ &0000000000138736.000000१,३८,७३६ &0000000000141847.000000१,४१,८४७ &0000000000138201.000000१,३८,२०१ &0000000000138920.000000१,३८,९२० &0000000000138242.000000१,३८,२४२ &0000000000143332.000000१,४३,३३२ &0000000000144402.000000१,४४,४०२ 122,09 &0000000000001183.000000१,१८३ 4.46 1937 हेसेन ध्वज हेसेन
56. रेगन्सबुर्ग &0000000000117291.000000१,१७,२९१ &0000000000123751.000000१,२३,७५१ &0000000000130888.000000१,३०,८८८ &0000000000132604.000000१,३२,६०४ &0000000000121691.000000१,२१,६९१ &0000000000125676.000000१,२५,६७६ &0000000000134218.000000१,३४,२१८ &0000000000135520.000000१,३५,५२० 80,70 &0000000000001679.000000१,६७९ 7.83 1940 बायर्न ध्वज बायर्न
57. व्युर्झबुर्ग &0000000000078443.000000७८,४४३ &0000000000115541.000000१,१५,५४१ &0000000000116395.000000१,१६,३९५ &0000000000128652.000000१,२८,६५२ &0000000000127777.000000१,२७,७७७ &0000000000127966.000000१,२७,९६६ &0000000000133195.000000१,३३,१९५ &0000000000133799.000000१,३३,७९९ 87,63 &0000000000001527.000000१,५२७ 4.56 1932 बायर्न ध्वज बायर्न
58. इंगोलश्टाट &0000000000040523.000000४०,५२३ &0000000000052540.000000५२,५४० &0000000000070594.000000७०,५९४ &0000000000090490.000000९०,४९० &0000000000105489.000000१,०५,४८९ &0000000000115722.000000१,१५,७२२ &0000000000124387.000000१,२४,३८७ &0000000000125088.000000१,२५,०८८ 133,37 &0000000000000938.000000९३८ 8.09 1989 बायर्न ध्वज बायर्न
59. हाइलब्रोन &0000000000064643.000000६४,६४३ &0000000000087203.000000८७,२०३ &0000000000102300.000000१,०२,३०० &0000000000111938.000000१,११,९३८ &0000000000115843.000000१,१५,८४३ &0000000000119305.000000१,१९,३०५ &0000000000122415.000000१,२२,४१५ &0000000000122879.000000१,२२,८७९ 99,88 &0000000000001230.000000१,२३० 3.00 1970 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
60. उल्म &0000000000071132.000000७१,१३२ &0000000000090383.000000९०,३८३ &0000000000093158.000000९३,१५८ &0000000000100671.000000१,००,६७१ &0000000000110529.000000१,१०,५२९ &0000000000117233.000000१,१७,२३३ &0000000000122087.000000१,२२,०८७ &0000000000122801.000000१,२२,८०१ 118,69 &0000000000001035.000000१,०३५ 4.75 1980 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
61. वोल्फ्सबुर्ग &0000000000025422.000000२५,४२२ &0000000000062577.000000६२,५७७ &0000000000090115.000000९०,११५ &0000000000125935.000000१,२५,९३५ &0000000000128510.000000१,२८,५१० &0000000000121805.000000१,२१,८०५ &0000000000121109.000000१,२१,१०९ &0000000000121451.000000१,२१,४५१ 204,05 &0000000000000595.000000५९५ −0.29 1972 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
62. ग्यॉटिंगन &0000000000078680.000000७८,६८० &0000000000077785.000000७७,७८५ &0000000000109892.000000१,०९,८९२ &0000000000129656.000000१,२९,६५६ &0000000000121831.000000१,२१,८३१ &0000000000124132.000000१,२४,१३२ &0000000000121457.000000१,२१,४५७ &0000000000121060.000000१,२१,०६० 116,89 &0000000000001036.000000१,०३६ −2.47 1964 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
63. ओफेनबाख &0000000000089030.000000८९,०३० &0000000000115051.000000१,१५,०५१ &0000000000118841.000000१,१८,८४१ &0000000000110993.000000१,१०,९९३ &0000000000114992.000000१,१४,९९२ &0000000000117535.000000१,१७,५३५ &0000000000118770.000000१,१८,७७० &0000000000120435.000000१,२०,४३५ 44,89 &0000000000002683.000000२,६८३ 2.47 1954 हेसेन ध्वज हेसेन
64. फोर्झाइम &0000000000054143.000000५४,१४३ &0000000000081373.000000८१,३७३ &0000000000091104.000000९१,१०४ &0000000000106500.000000१,०६,५०० &0000000000112944.000000१,१२,९४४ &0000000000117156.000000१,१७,१५६ &0000000000119788.000000१,१९,७८८ &0000000000119781.000000१,१९,७८१ 98,00 &0000000000001222.000000१,२२२ 2.24 1975 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
65. रेक्लिंगहाउझन &0000000000104791.000000१,०४,७९१ &0000000000130405.000000१,३०,४०५ &0000000000125369.000000१,२५,३६९ &0000000000119418.000000१,१९,४१८ &0000000000125060.000000१,२५,०६० &0000000000124785.000000१,२४,७८५ &0000000000119050.000000१,१९,०५० &0000000000118365.000000१,१८,३६५ 66,43 &0000000000001782.000000१,७८२ −5.14 1949 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
66. बोट्रोप &0000000000093268.000000९३,२६८ &0000000000111246.000000१,११,२४६ &0000000000106225.000000१,०६,२२५ &0000000000114571.000000१,१४,५७१ &0000000000118936.000000१,१८,९३६ &0000000000120611.000000१,२०,६११ &0000000000117241.000000१,१७,२४१ &0000000000116771.000000१,१६,७७१ 100,61 &0000000000001161.000000१,१६१ −3.18 1953 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
67. फ्युर्थ &0000000000099890.000000९९,८९० &0000000000098615.000000९८,६१५ &0000000000094415.000000९४,४१५ &0000000000099088.000000९९,०८८ &0000000000103362.000000१,०३,३६२ &0000000000110477.000000१,१०,४७७ &0000000000114044.000000१,१४,०४४ &0000000000114628.000000१,१४,६२८ 63,35 &0000000000001809.000000१,८०९ 3.76 1950 बायर्न ध्वज बायर्न
68. ब्रेमरहाफेन &0000000000114070.000000१,१४,०७० &0000000000141017.000000१,४१,०१७ &0000000000142919.000000१,४२,९१९ &0000000000138728.000000१,३८,७२८ &0000000000130446.000000१,३०,४४६ &0000000000120822.000000१,२०,८२२ &0000000000114031.000000१,१४,०३१ &0000000000113366.000000१,१३,३६६ 93,82 &0000000000001208.000000१,२०८ −6.17 1939 ब्रेमन
69. रॉइटलिंगन &0000000000045735.000000४५,७३५ &0000000000066659.000000६६,६५९ &0000000000079705.000000७९,७०५ &0000000000095456.000000९५,४५६ &0000000000103687.000000१,०३,६८७ &0000000000110650.000000१,१०,६५० &0000000000112132.000000१,१२,१३२ &0000000000112484.000000१,१२,४८४ 87,06 &0000000000001292.000000१,२९२ 1.66 1988 बाडेन-व्युर्टेंबर्ग ध्वज बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
70. रेम्शाइट &0000000000103276.000000१,०३,२७६ &0000000000125912.000000१,२५,९१२ &0000000000136822.000000१,३६,८२२ &0000000000129082.000000१,२९,०८२ &0000000000123155.000000१,२३,१५५ &0000000000119287.000000१,१९,२८७ &0000000000111422.000000१,११,४२२ &0000000000110563.000000१,१०,५६३ 74,60 &0000000000001482.000000१,४८२ −7.31 1929 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
71. कोब्लेन्झ &0000000000066444.000000६६,४४४ &0000000000097867.000000९७,८६७ &0000000000120079.000000१,२०,०७९ &0000000000113676.000000१,१३,६७६ &0000000000108733.000000१,०८,७३३ &0000000000107950.000000१,०७,९५० &0000000000106445.000000१,०६,४४५ &0000000000106417.000000१,०६,४१७ 105,05 &0000000000001013.000000१,०१३ −1.42 1962 र्‍हाइनलांड-फाल्त्स ध्वज र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
72. बेर्गिश ग्लाडबाख &0000000000032681.000000३२,६८१ &0000000000041409.000000४१,४०९ &0000000000050228.000000५०,२२८ &0000000000101472.000000१,०१,४७२ &0000000000104037.000000१,०४,०३७ &0000000000105693.000000१,०५,६९३ &0000000000105699.000000१,०५,६९९ &0000000000105723.000000१,०५,७२३ 83,11 &0000000000001272.000000१,२७२ 0.03 1977 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
73. एरलांगन &0000000000050011.000000५०,०११ &0000000000068569.000000६८,५६९ &0000000000085061.000000८५,०६१ &0000000000101845.000000१,०१,८४५ &0000000000102440.000000१,०२,४४० &0000000000100778.000000१,००,७७८ &0000000000105554.000000१,०५,५५४ &0000000000105629.000000१,०५,६२९ 76,95 &0000000000001373.000000१,३७३ 4.81 1974 बायर्न ध्वज बायर्न
74. म्योर्स &0000000000034832.000000३४,८३२ &0000000000045908.000000४५,९०८ &0000000000053410.000000५३,४१० &0000000000099923.000000९९,९२३ &0000000000104595.000000१,०४,५९५ &0000000000107062.000000१,०७,०६२ &0000000000105929.000000१,०५,९२९ &0000000000105506.000000१,०५,५०६ 67,69 &0000000000001559.000000१,५५९ −1.45 1975 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
75. ट्रियर &0000000000075526.000000७५,५२६ &0000000000085210.000000८५,२१० &0000000000103598.000000१,०३,५९८ &0000000000095536.000000९५,५३६ &0000000000097835.000000९७,८३५ &0000000000099410.000000९९,४१० &0000000000104587.000000१,०४,५८७ &0000000000105260.000000१,०५,२६० 117,13 &0000000000000899.000000८९९ 5.88 1969 र्‍हाइनलांड-फाल्त्स ध्वज र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
76. जेना &0000000000080309.000000८०,३०९ &0000000000081190.000000८१,१९० &0000000000088130.000000८८,१३० &0000000000103718.000000१,०३,७१८ &0000000000102518.000000१,०२,५१८ &0000000000099893.000000९९,८९३ &0000000000104449.000000१,०४,४४९ &0000000000105129.000000१,०५,१२९ 114,47 &0000000000000918.000000९१८ 5.24 1975 थ्युरिंगेन ध्वज थ्युरिंगेन
77. सीगन &0000000000038787.000000३८,७८७ &0000000000048210.000000४८,२१० &0000000000057563.000000५७,५६३ &0000000000112320.000000१,१२,३२० &0000000000109174.000000१,०९,१७४ &0000000000108476.000000१,०८,४७६ &0000000000103984.000000१,०३,९८४ &0000000000103424.000000१,०३,४२४ 114,67 &0000000000000902.000000९०२ −4.66 1975 नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन ध्वज नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
78. हिल्डेसहाइम &0000000000072292.000000७२,२९२ &0000000000094352.000000९४,३५२ &0000000000093373.000000९३,३७३ &0000000000102619.000000१,०२,६१९ &0000000000105291.000000१,०५,२९१ &0000000000103909.000000१,०३,९०९ &0000000000102903.000000१,०२,९०३ &0000000000102794.000000१,०२,७९४ 92,18 &0000000000001115.000000१,११५ −1.07 1974 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
79. जाल्त्सगिटर &0000000000100667.000000१,००,६६७ &0000000000108872.000000१,०८,८७२ &0000000000119031.000000१,१९,०३१ &0000000000113600.000000१,१३,६०० &0000000000114355.000000१,१४,३५५ &0000000000112302.000000१,१२,३०२ &0000000000103446.000000१,०३,४४६ &0000000000102394.000000१,०२,३९४ 223,91 &0000000000000457.000000४५७ −8.82 1942 नीडर जाक्सन ध्वज नीडर जाक्सन
80. कोटबुस &0000000000060874.000000६०,८७४ &0000000000066813.000000६६,८१३ &0000000000083444.000000८३,४४४ &0000000000113479.000000१,१३,४७९ &0000000000125891.000000१,२५,८९१ &0000000000108491.000000१,०८,४९१ &0000000000101671.000000१,०१,६७१ &0000000000102091.000000१,०२,०९१ 164,29 &0000000000000621.000000६२१ −5.90 1976 ब्रांडेनबुर्ग ध्वज ब्रांडेनबुर्ग
क्रम शहर लोक.
१९५०
लोक.
१९६०
लोक.
१९७०
लोक.
१९८०
लोक.
१९९०
लोक.
२०००
लोक.
२००९
लोक.
२०१०
क्षेत्रफळ
किमी
घनता
प्रति किमी
वाढ [%]
(२०००–
२०१०)
१ लाखपेक्षा
अधिक कधी?
राज्य

संदर्भ[संपादन]


बाह्य दुवे[संपादन]