विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/14

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना
Free Cultural Works" → मुक्त सांस्कृतीक काम' enjoy the benefits of using it → उपयोगाच्या फायद्यांचा लाभ (संबधितांस घेऊ) देण्यास स्वतंत्र असले पाहिजे
works of authorship should be free → (कोणत्याही) कामांची निर्मिती (मालकी-अधिकार मात्र) मुक्त(स्वतंत्र) असली पाहिजे derived Work" → 'निष्पादित काम', बेतलेले, मिळवलेले, व्युत्पन्न, साधीत
creative ways" → 'सर्जक निर्मिती' free license → मुक्त उपयोगाचा परवाना
applied → 'उपयोजन' convey → संप्रेषित/व्यक्त
Free Cultural Works" → 'मुक्त सांस्कृतीक काम' Free Cultural Works" → 'मुक्त सांस्कृतीक काम'

आपले https://freedomdefined.org चे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. कायद्यातील व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते:


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/1 स्वतः आत्मसात केलेल्या आणि प्रताधिकारमुक्त ज्ञानाचे योगदान करा; इतरांच्या प्रताधिकारीत ज्ञानाची नक्कल नको


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/2 वाचा, ऐका, आत्मसात करा आणि संदर्भ द्या,लिहिताना स्वतःच्या शब्दात लिहा, कुणाची नक्कल नको.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/3 लेखकाचा प्रताधिकार हयात असताना आणि मृत्यू (मृत्यू झालेले कॅलेंडर वर्ष संपल्या) नंतर पुढे ६० वर्षे एवढा मर्यादित असतो.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/4 निनावी अथवा लेखक सिद्ध न झालेल्या लेखनावर प्रताधिकार ते वर्ष संपल्यानंतर पुढे ६०वर्षे एवढा मर्यादित असतो.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/5 . विकिपीडियावर लेखन आपण प्रताधिकार मुक्त स्वरूपात करत आहात हे लक्षात घ्या.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/6 सर्जनशीलता हे शेत आहे असा विचार केला तर, प्रताधिकार (कॉपीराईट) हे कुंपण आहे. - जॉन ओस्वाल्ड [१] [२][३]विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/7

Detmold - 2014-05-05 - NSG LIP-015 - keine Mutanten.jpg

हक्क मिळालेले नसताना मजकुर अथवा छायाचित्र वापरणे, म्हणजे हौसेखातर दुसऱ्याच्या बागेतले गवत उपटायला जाणे.

~ शरद गाडगीळ [१]विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/8 फ्रिडमडिफाईन्ड.ऑर्ग कृत "मुक्त सांस्कृतिक काम" व्याख्येच्या ह्या मराठी अनुवादाची मूळ इंग्रजी व्याख्ये सोबत पडताळणी, तपासणी आणि आकलन सुलभतेसाठी उपयूक्त सुयोग्य सुधारणा करण्यात प्राधान्याने सक्रीय साहाय्य/ सहभाग हवा आहे.


विकिमिडीया फाऊंडेशनला अभिप्रेत "मुक्त परवाना निती" फ्रिडमडिफाईन्ड.ऑर्ग संदर्भ:व्याख्येस अभिप्रेत मुक्त सांस्कृतिक काम या सदरात मोडणारी असावी लागते.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/9 जर लेखकांनी (लेखन मुक्त करण्याची) कृती केली नाही तर, त्यांचे तसे काम सध्या लागू प्रताधिकार कायद्याने सुरक्षीत होते, यामुळे इतर लोक (अशा प्रताधिकारीत कामांबाबत) काय करू शकतात आणि काय नाही यावर कठोर मर्यादा येतात. . ज्यास ‘परवाने’ म्हंटले जाते अशा (येथे सुचवलेल्या प्रमाणे) अनेक कायदेशीर दस्तऐवजांची निवड करून लेखक आपले काम प्रताधिकारमुक्त करू शकतात. लेखकांनी, प्रताधिकारमुक्त परवाना धारणेनुसार, आपले काम केले असले तरी, त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांचे (त्या कामावरील) अधिकार संपुष्टात आले; तर ते (अबाधित राहून) खालील यादीत नमूद केल्यानुसारचे स्वातंत्र्य (त्यांनी) कुणालाही दिले आहे, असा त्याचा अर्थ होतो.: संदर्भ :freedomdefined Preamble(उपोदघात)
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/10

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत

>>विकिपीडियातील लेखांचे दुसऱ्या विकिपीडियात अनुवाद करताना, विकिप्पीडियातील मजकुर इतरत्र वापरताना संदर्भ देण्याची गरज नाही.

वस्तुत: विकिपीडियातील लेखांचे दुसऱ्या विकिपीडियात अनुवाद करताना, विकिप्पीडियातील मजकुर इतरत्र वापरताना संदर्भ (संबंधीत आवृत्तीच्या तारीख वेळेसहीत) देणे अत्यंत आवश्यक आणि अभिप्रेत असते. विकिपीडिया संबंधीत लेखाच्या डावीकडीम मेन्यूबार मध्ये लेखाचा संदर्भ द्या नावाचा दुव्यावर गेल्यास संदर्भ नकलडकवण्यासाठी तयार स्वरूपात उपलब्ध केले जातात.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/11

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
"The copyright owner will not bother to sue or cannot afford to."
कॉपीराईट मालक दावा दाखलकरण्यासबंधी दुर्लक्ष करेल अथवा त्याला ते परवडणार नाही.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/12

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
"The copyright owner will never find out."
"कॉपीराईट मालकास हे कधी लक्षात येणार नाही."

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/13

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
" The copyright owner will not mind/should be pleased that we have disseminated his/her work."
कॉपीराईट मालक प्रताधिकार उल्लंघन मनास लावून घेणार नाही/ त्याच्या/तीच्या कामास प्रसारीत केल्याबद्दल त्यांना आनंदच वाटेल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/14

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
"Nobody knows who the copyright owner is, so it really doesn’t matter."
प्रताधिकार मालक कोण आहे हे कुणालाच माहित नाही, त्यामुळे हरकत नाही

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/15

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
"The file is obviously common property. It can be found all over the internet and nobody has complained."
हि संचिका/ चित्र /छायाचित्र आंतरजालावर सर्वत्र दिसते, कुणी तक्रारही करत नाही म्हणजे, सार्वजनिक मालमत्ता आहे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/16

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
विकिप्रकल्पांमध्ये मला इतरांनी केलेली प्रताधिकार उल्लंघने आढळतात, म्हणून मी ही प्रताधिकार उल्लंघन करतो.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/17

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत
माझे अमूक टक्के लेखन माझे स्वत:चे आहे म्हणून माझे उर्वरीत टक्के कॉपीराईट उल्लंघन खपून जावे.
माझ्या अमूक टक्के छायाचित्र संचिका माझ्या स्वत:च्या आहेत म्हणून उर्वरीत टक्के कॉपीराईट उल्लंघन खपून जावे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/18

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत

>>" विकिपीडियात पुरावे आणि संदर्भ मागतात, नेमके संदर्भ नमुद करण्यात मला रस नाही म्हणून संबंधीतांचे आख्खे लेखन मी कॉपीपेस्ट (नकल-डकव) करतो "

विकिपीडियावर संदर्भ नमुद करावे लागतातच, संदर्भ नमुद न करण्यानेही कॉपीराईट कायद्यांचा भंग होत असतो. पण मुख्य परिच्छेद लेखन आणि संदर्भ नमुद करणे यात फरक असतो. संदर्भ स्रोत असलेला लेखच, किंवा स्रोत परिच्छेद, लेखन म्हणून कॉपीपेस्ट (नकल-डकवणे) ज्ञानकोशीय लेखन संकेताचे पालन तर नाहीच पण ते कॉपीराईट कायद्यांचे भंग करणारे असू शकते. विकिपीडिया संदर्भीकरणा विषयी या पानावर माहिती घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/19

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत

>>विकिपीडियावर लिहिताना माझा स्वत:चा लिखीत मजकुर जसा आपोआप प्रताधिकार मुक्त होतो तसे मी चढवलेली छायाचित्रे आपोआप प्रताधिकार मुक्त होतात.

विकिपीडियावर तुमचा स्वत:च्या शब्दात लेखन केलेला मजकुर मुक्त परवान्याने कॉपीराईट त्यागाची घोषणा होते तसे छायाचित्र आणि संचिकांच्या बाबतीत होत नाही. मान्य परवाना पर्याय वापरून परवाने अद्ययावत स्वरूपात संचिका चढवणाऱ्याने स्वत: उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत असते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/20

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत

>>'अमेरिकेत servers आहेत तर तिथलाच कायदा लागू होणार.'

http://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:Licensing_policy अभ्यासावी. Exemption Doctrine Policy (EDP) म्हणते A project-specific policy, in accordance with ............. and the law of countries where the project content is predominantly accessed (if any), that recognizes the limitations of copyright law (including case law) as applicable to the project, and permits the upload of copyrighted materials that can be legally used in the context of the project, regardless of their licensing status.....
यात the law of countries where the project content is predominantly accessed स्पेसिफिकली म्हणलेले आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/21

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी विसंगत आहेत

>>'अमेरिकेत servers आहेत तर तिथलाच कायदा लागू होणार.'

 • वस्तुस्थिती कदाचीत अशीही असू शकेल: "..........Second, the mere fact that a host server is located in Country B, without more, does not give Country B jurisdiction.....It is increasingly common in the global marketplace that two or more countries have jurisdiction to hear the dispute........... " ~ by Sarah Bird संदर्भ

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/22

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत

>> ' आमेरीकन कायद्यातील Fair use आणि भारतीय कॉपीराईट कायद्यातील Fair Dealing 'अगदी एक सारखे' आहेत.

प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.:
 • The Indian laws related to "fair dealing" is always considered rigid and conventional as it provides an exhaustive list and any use falling out of the statutory list is considered as an act of infringement. Unlike this, the US doctrine of "fair use" keeps its doors open for any new exception which constitutes fair and bonafide use of a copyright work. ~ Vaibhavi Pandey संदर्भ

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/23

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत

>> विकिपीडियास 'शैक्षणिक उपक्रम' म्हणून भारतीय कॉपीराईट कायद्या खाली Fair Dealing कलमाचा "सरळ फायदा" होतो.

प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.:
या लेखात(संदर्भ) Nikita Hemmige यांच्या मतानुसार भारतीय काय्द्यातील कलम ५२ अन्वये शिक्षकाने शिकवताना अथवा परिक्षे दरम्यान केलेला उपयोग फेअर डिलींग ठरतो, परंतु उदाहरणार्थ शालेय मासिकातील प्रताधिकारीत मजकुराचा उपयोग उचित ठरणार नाही, कारण तो शैक्षणिक उपयोगा पुरता मर्यादीत नाही. (टिप: याच प्रमाणे विकिपीडिया प्रकल्पांचा उद्देश शैक्षणिक असला तरी तेवढाच मर्यादीतही नाही. तो इनफर्मेशनल सुद्धा आहे (संदर्भ: Terms_of_Use )
 • अर्थात Fair Dealing ची इतर जसे की समीक्षा इत्यादी तत्वे विकिपीडियावर लिहिताना वापरता येऊ शकतात.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/24

 • हे लक्षात घ्या: विकिप्रकल्पांमध्ये छायाचित्र संचिका चढवताना सुयोग्य परवाना वापरणे गरजेचे आहे
तुम्ही चढवत असलेली छायाचित्र संचिका तुमची स्वत:ची असली तरीही भारतीय प्रताधिकार कायद्यानुसार आपण आपली कृती प्रताधिकार मुकत करत असल्याची पब्लीक नोटीस सोबत जोडणे गरजेचे आहे सोबतच भारतीय कॉपीराईट ऑफीसलासुद्धा सूचीत करणे श्रेयस्कर आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/25

 • हे लक्षात घ्या: विकिप्रकल्पांमध्ये छायाचित्र संचिका चढवताना सुयोग्य परवाना वापरणे गरजेचे आहे कारण :
 • विकिमिडीया फाऊंडेशनच्या वापरण्याची अट क्रमांक ७ मध्ये we require that when necessary all submitted content be licensed so that it is freely reusable by anyone who cares to access it. असे नमुद केले आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/26

 • हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत

>> ' आमेरीकन कायद्यातील Fair use आणि भारतीय कॉपीराईट कायद्यातील Fair Dealing 'अगदी एक सारखे' आहेत.

प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.:
 • Just like the ‘fair use’ doctrine in the USA, Indian law has incorporated the ‘fair dealing’ doctrine in Section 52 of the Indian Copyright Act, that works to differentiate between a legitimate bonafide use of a work from a blatant copy. While the Indian law is restrictive and provides a rather narrow and exhaustive list of exception that fall within the scope of fair dealing – rendering anything outside of the enlisted exceptions as an act of infringement, the US Copyright Act of 1976 is far more open ended and illustrative on the matter. ~ Kiran Mary George संदर्भ

.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/27

हिंदी कवी दुष्यंत कुमार त्यागी (१९३३-१९७५) प्रताधिकार हा विषय क्लिष्ट असू शकतो, पण त्यामुळे होणारे मराठी विकिपीडियन्सचे दुर्लक्ष
मराठी विकिपीडियाला मुक्त सांस्कृतीक मुख्य कामाच्या उद्दीष्टांपासून दूर ठेवत नाहीत का ?
"हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए
...
आपल्याला माहित आहे का ? की, मराठी विकिपीडियावरील ९९.९९९ टक्के संचिकांचे परवाने अद्ययावत करण्याची गरज आहे. आणि २०,००० हून अधिक संचिका सुविहीत प्रक्रीया केली जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
...'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए"
कवी [दुष्यंत कुमार यांच्या कवितेतील ओळी संचिकांच्या प्रताधिकार आणि परवान्यांच्या प्रश्नावर, (सर्वांकडूनच) झालेल्या सर्वसाधारण दुर्लक्षाबद्दल टिकेसाठी वापरल्या आहेत.
भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे "रास्त वापर" कलम ५२, उपकलम १, क्लॉज (a) उपक्लॉज (ii) अनुसार एखाद्या गोष्टी बद्दल टिकेसाठी केलेला कलाकृतीचा वापर प्रताधिकार उल्लंघन गृहीत धरला जात नाही.
आपण प्रताधिकार विषयक सजगता संदेश वाचता आहात ? प्रताधिकार विषयांची दखल घेत आहात ?]

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/28

 • छायाचित्रांच्या कॉपीराइट विषयक गैरसमजांबद्दल आपण
Navarre Roy यांचा हा लेख वाचला आहे का ?

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/29 सोशल मिडीया मधील कॉपीराइट्स बद्दल डॉ. कल्याण कंकणवाला यांचा Social Media and Intellectual Property (IP): Part I- Protection and Ownership हा लेख आपण वाचला आहे का ?


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/30


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/31

 • हे लक्षात घ्या:

कॉपीराईट निर्मात्याच्या नावे असलातरीही; काँट्रॅक्ट ॲक्टानुसार निर्माता एखाद्या करारान्वये बांधील असल्यास अथवा निर्मात्याने आपले कॉपीराईट आधीच कुणास सुपूर्त केले असल्यास. कॉपीराईट मालक कॉपीराईट निर्मात्या पेक्षा वेगळा असण्याची शक्यता असू शकते.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/32

 • हे लक्षात घ्या:
एखाद्या कलाकृतीस एका पेक्षा अधिक कॉपीराईट अधिकार असलेले निर्माते अथवा कॉपीराईट मालक असू शकतात.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/33

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात.
 • बऱ्याचदा दुरुन सारे सारखेच दिसते, फरक आणि महत्वाचे मुद्दे तपशिलात लपलेले असतात.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/34

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका चढवताना, आपण निवडत असलेल्या परवाना पुर्नप्रकाशन आणि वितरणास मुक्त मान्यता देत असला पाहीजे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/35

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका चढवताना, आपण निवडत असलेल्या परवाना पुर्नप्रकाशन आणि वितरणास मुक्त मान्यता देत असला पाहीजे. छायाचित्र संचिकेत बदल करण्यास आणि अशा बदलांना प्रकाशित करण्यास मान्यता देत असला पाहीजे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/36

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना , आपण निवडत असलेल्या परवाना पुर्नप्रकाशन आणि वितरणास मुक्त मान्यतेत व्यापारी वितरणासही मुक्त मान्यता देत असला पाहीजे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/37

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना , आपण निवडत असलेल्या परवाना चिरंतन (नेहमीकरता, एक्सपायर न होणारा) आणि जो परत घेतला जाऊ शकत नाही असा असला पाहीजे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/38

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना , संबंधीत कलाकृतीचे सर्व निर्माते आणि मालकांच्या अनुमतीची गरज असते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/39

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना , आपण निवडत असलेल्या परवाना त्या आधीच्या अथवा इतर निर्माते आणि मालकांनी सुपूर्त केलेल्या त्याच परवान्यांची निरंतरता राखण्याची आणि जोडीस विकिपिडीया प्रकल्पांना अभिप्रेत परवाना निकषातील परवान्यांतर्गतही मान्यता देण्याची गरज असू शकते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/40

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
  • For digital distribution, use of open file formats free of digital restrictions management (DRM) may be required.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/41

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 1. परवाना आणि कायद्यात कायद्याचा क्रमांक पहीला, येतो, परवाना कायद्यांचे उल्लंघन करणारा असून चालत नाही.
 2. विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना, परवाना http://freedomdefined.org वर दिलेल्या Defining Free Cultural Works च्या मूलभूत व्याख्येस अनुसरुन असला पाहीजे (संदर्भ विकिमिडीया फाऊंडेशनची लायसंन्सींग पॉलिसी
 3. परवाने विकिमिडीया फाऊंडेशन तसेच स्थानिक भाषिक विकिपीडियाच्या नितीत बसणारे असावेत.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/42

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • http://freedomdefined.org च्या Licenses या पृष्ठावर मुक्त परवान्यांची आणि ते कसे वापरावेत याची बरीच उपयूक्त माहिती उपलब्ध असते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/43

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
विकिपीडिया प्रकल्पात मजकुर लेखन करताना तुम्ही तुमचे लेखन खालील परवान्यान्वये मुक्त करत असता

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/44

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर मजकुर अथवा छायाचित्रादी संचिका चढवताना किंवा वापरताना सुयोग्य परवान्याच्या निवड, सुयोग्य आणि कायद्यांना अनुसरुन असल्याच्या खात्रीकरून घेण्या सहीत सर्व कायदेशीर जबाबदारी केवळ तुमचीच असते. काहीही झाले तरी तुमच्या स्वत:शिवाय इतर कुणीही कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी झेलत नाही अधिक माहिती साठी उत्तरदायकत्वास नकार वाचावा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/45

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना, खालील प्रकारचे परवाने वापरण्याची प्रथा दिसून येते.
  • (क्रिएटीव्ह कॉमन्सचे परवान्यांची प्राथमीक ओळख करून देणारे पान http://creativecommons.org/licenses/ दुव्यावर उपलब्ध असते)
अर्थात परवाना निवडीची / परवान्याच्या सुयोग्यतेची खात्री करण्याची कायदेविषयक जबाबदारी तुमची स्वत:ची असते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/46

 • हे लक्षात घ्या
व्यक्ति विशेषांच्या छायाचित्रांबाबत व्यक्तिंच्या 'प्रसिद्धी, व्यक्तित्व, आणि गोपनीयता' अधिकार अभ्यासून आवश्यकतेनुसार संबंधीत व्यक्तीची लेखी परवानगी घेणे गरजेचे असू शकते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/47 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी बनते.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/48 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/49 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/50


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/51

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • इतर बंधने अथवा मर्यादा नसाव्यात: (येथे सुचवलेल्या प्रमाणे)काम (पेटंट, करारमदार इत्यादी) कायदेशीर बंधनात अडकलेले नसावे किंवा मर्यादा घातलेले(जसे की खासगीपणाचा हक्क) नसावे की ज्यामुळे उपरोल्लेखित स्वातंत्र्यात अडसर निर्माण होईल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/52

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/53

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
The freedom to distribute derivative works: In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/54

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
The freedom to redistribute copies: Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/55

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
The freedom to study the work and apply the information: The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/56

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
The freedom to use and perform the work: The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/57

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/58

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
Please note that these licenses do allow commercial uses of your contributions, as long as such uses are compliant with the terms. जो पर्यंत संबंधीत परवान्यांच्या इतर अटींचे पालन होत आहे, तोपर्यंत तुम्ही वापरलेले परवाने तुमच्या योगदानाचे कुणाही पुर्नवापरकर्त्यास व्यापारी उपयोगही करु देणारे असावेत. असे का ? पहा: freedomdefined चे नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न आणि freedomdefined NC

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/59

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,

No revocation of license: Except as consistent with your license, you agree that you will not unilaterally revoke or seek invalidation of any license that you have granted under these Terms of Use for text content or non-text media contributed to the Wikimedia Projects or features, even if you terminate use of our services


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/60

 • हे लक्षात घ्या:
सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,

Attribution: Attribution is an important part of these licenses. We consider it giving credit where credit is due – to authors like yourself. When you contribute text, you agree to be attributed in any of the following fashions:

Through hyperlink (where possible) or URL to the article to which you contributed (since each article has a history page that lists all authors and editors);
Through hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy that is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on the Project website; or
Through a list of all authors (but please note that any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions).

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/61

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना, (अथवा इतरांचे वापरताना)
भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ५७ अनुसार कॉपीराईटच्या इतर आधिकारांचा त्याग केल्यानंतर सुद्धा मूळ लेखक म्हणून निर्मात्याच्या नावांची नोंद करणे, वापरणाऱ्यांवर बंधनकारक राहते.
कृपया, कोणतेही छायाचित्र असो अथवा लेखन असो मूळ लेखकांच्या नावाचा संदर्भ नमुद करण्यात हयगय करू नका.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/62

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना, (अथवा इतरांचे वापरताना)
क्रिएटीव्ह कॉमन्सचे परवाने वापरताना त्यांच्या नावातील CC म्हणजे क्रिएटीव्ह कॉमन्स, BY म्हणजे atribution (मूळ लेखकांना श्रेय द्या), SA म्हणजे 'शेअर-अलाईक' (जसेहोते-वाटातसेच) म्हणजे तुम्ही काम ज्या (मुक्तठेवण्याच्या इत्यादी) अटींवर घेतले ते पुन्हा इतरांना देताना तशाच (मुक्त ठेवण्याच्या अटींवर) वाटणे अभिप्रेत असते. (पहा: अधिक माहिती)
सर्वात शेवटी क्रमांक येतो जसे CC-BY-SA-4 तो क्रमांक व्हर्शन म्हणजे आवृत्तीचा क्रमांक आहे.
हे लक्षात घ्या की क्रिएटीव्ह कॉमन्सची ND अथवा NC परवाने विकिपिडीया आणि बंधू प्रकल्पातून वापरण्यास अनुमती नाही. कारण ND म्हणजे बदल नको (पुर्नवापरकर्त्याने बदल करू नये) आणि NC म्हणजे व्यापारी उपयोग नको (पुर्नवापर कर्त्याने व्यापारी उपयोग करू नये). हि दोन्ही बंधने विकिपीडियाच्या वापरकर्त्यांना नसतात.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/63 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/64 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/65 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/66

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
विकिमिडीया कॉमन्सवर परवान्यासोबत साचा:self च्या माध्यमातून I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: अशी उद्घोषणा केली जाते. भारतीय संदर्भात या उद्घोषणेत साचा:स्वतः प्रमाणे Public Notice सुचीत करणे हाही अर्थ या उद्घोषणेत जोडणे अभिप्रेत आहे. शिवाय फॉर्म I आणि प्रतिज्ञापत्र (अफीडेव्हीट) चा दुवा देणे अभिप्रेत असेल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/67

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
भारतीय भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम २१ प्रताधिकारांचा त्याग करताना, तसे करत असल्याची उद्घोषणा Public Notice सुचीत करणे आणि सुयोग्य परवाना जोडणे एवढ्यावर काम संपत नाही; रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराईट यांना कॉपीराईट नियम २०१३ मध्ये नमुद फॉर्म I आणि प्रतिज्ञापत्र (अफीडेव्हीट) या विहीत नमुन्यात आपला विशीष्ट प्रताधिकार त्याग लेखी कळवणे श्रेयस्कर असते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/68

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
आपण क्रिएटीव्ह कॉमन्सचे परवाने वापरत असाल तर या दुव्यावर आवृत्ती ४ मध्ये नवे काय ? हि माहिती वाचून घेणे कदाचित श्रेयस्कर असू शकेल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/69 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/70 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/71

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
 • आपण जर विकिपीडिया अथवा बंधू प्रकल्पातून 'GFDL' परवाना वापरु इच्छित असाल तर त्यात कोणताही Invariant किंवा न बदलता येण्या जोगा मजकुर अथवा अट असू नये हे लक्षात घ्या.विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/72 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/73 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/74

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती वाचा, उपलब्ध परवाना पर्याय अभ्यासून 'सुयोग्य परवाना संचिके सोबत अवश्य जोडा.
आपण या पुर्वी मराठी विकिपीडियावर संचिका चढवली/ल्या असल्यास कृपया, परवाने यथाशीघ्र अद्ययावत करा, इमेल लिस्ट, मराठी संस्थळे आणि सोशल नेट्वर्कींगसाईट्स, विकिभेट कार्यक्रमातूनही कृपया, परवाने यथाशीघ्र अद्ययावत करण्याचे आवाहन पोहोचवा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/75

 • हे लक्षात घ्या:
 • सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की :
 • विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका (उचित उपयोग संचिका सोडून) चढवताना,
विकिपीडियास लागणाऱ्या किमान शर्तींचे पालन झाल्या नंतर एकच संचिका आपण एक पेक्षा अधिक परवान्यांनीही मुक्त करू शकता.
अधिक जाणून घ्या en:Multi-licensing, en:Wikipedia:Multi-licensing, meta:Guide to the dual-license

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/76

 • इग्रजी विकिस्रोतावरील Indian Copyright Law हा प्रताधिकार कायदा १९५७ बद्दलचा २०१२च्या अमेंडमेट अंतर्भूत करण्याचा प्रयास केला गेलेला दस्तएवज आहे. त्याच्या अचूकतेसाठी समसमीक्षणात तसेच मराठी विकिपीडियावर प्रताधिकार कायद्यातील कलमे आणि संकल्पनांना अनुलक्षून लेखन करण्यात साहाय्य हवे आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/77

 • विवीध भारतीय कायद्यांची माहिती http://indiacode.nic.in/ या शासकीय संस्थळावर पाहण्यास मिळते.
 • भारतातील न्यायालयीन निकालांची माहिती http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp दुव्यावरून मिळते.
 • भारतातील कायद्यांची माहिती न्यायालयीन निकालांची माहिती [१]] या संस्थळावरही शोधता येते.
 • गूगल न्यूज इत्यादींवर copyright या शब्दावर शोध देऊन आपण आपले कॉपीराइट विषयक ज्ञान अद्ययावत करून मराठी विकिपीडियातील लेखांमध्ये संदर्भासहीत भर तसेच या विषयीच्या चर्चांमध्ये सहभागी होऊन मराठी विकिपीडियावरील प्रताधिकार विषयक सुविधा अद्ययावत ठेवण्यात साहाय्य करू शकता.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/78

 • खालील पाने अभ्यासा
वर्ग चर्चा:उचित उपयोग प्रमणपत्रित चित्रे
विकिपीडिया:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम
Indian Copyright Law
 • आणि
विकिपीडिया चर्चा:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती येथे मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती बद्दल चर्चा करा. विशेषत: तथाकथित रास्तवापर/ उचित उपयोग संचिकांबद्दल निती निर्धारणात सहभागी व्हा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/79

 • स्तुत्य उद्देशासाठी कॉपी करणे हा उचित उपयोग असेलच असे नाही.

. .विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/80

उपरोक्त लेख २०१२ च्या अमेंडमेट्सच्या आधीचा आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/81 Dr Mohan Dewanand आणि Adv. Ajita Patki यांचा Exceptions to copyright infringement – fair dealing हा लेख आपण वाचला आहे का ?


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/82

Vaibhavi Pandey यांचा "Fair Dealing" In Copyrights : Is The Indian Law Competent Enough To Meet The Current Challenges? हा लेख आपण वाचला आहे काय ?

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/83

Nandita Saikia यांचा The Impact of the 2012 Amendments on the 1957 Copyright Act हा लेख आपण वाचला आहे काय ?

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/84

प्रणेश प्रकाश यांचा Analysis of the Copyright (Amendment) Bill 2012 हा लेख आपण वाचला आहे का ?

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/85 Ramesh Vaidyanathan आणि Nazneen Ichhaporia यांचा Where does the blame lie? हा लेख आपण वाचला आहे काय ?


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/86

Sarah Bird यांचा International Copyright on the Web: What Rules Apply to Me and What Court Will Apply Them? हा लेख आपण वाचला आहे का ?

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/87

 • प्रताधिकार सजगता संदेश . आपल्या पर्यंत या सजगता संदेश मालिकेतून पोहोचत आहेत. प्रताधिकार संदेश मालीकेच्या या चर्चा पानावर, प्रताधिकार संदेश मालिकेस उपयूक्त माहितीच्या सुचवणींचे स्वागत असेल ज्यामुळे हे सजगता संदेश तसेच मराठी विकिपीडियावरील माहिती अद्ययावत राहण्यास मदत मिळेल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/88


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/89 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/90 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/91

 • Indian Copyright Law चे कलम ५५ उपकलम १ वाचा : कलम ५५ मधील तरतुदी दिवाणी जोखीम नमुद करतात, आणि एखाद्या उल्लंघन कर्त्यास, एखाद्या कृतीत इतर कुणाचा प्रताधिकार असल्याचे माहीत नसल्यास काही अटींवर जोखीम हलकी करतात असे दिसते. यात कायद्याबद्दलची अनभिज्ञतेचा अंतर्भाव होत नाही हे लक्षात घेतले पाहीजे.
एखाद्या कृतीवर प्रताधिकार नमुद केला नसेल तर ती आपोआपच कायद्यानुसार प्रताधिकारीत होते म्हणजे केवळ विशेष परिस्थितीत जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने तो स्वत: प्रताधिकार धारक नसतानाही असल्याची बतावणी केल्यामुळे अथवा कृतीवर एका पेक्षा अधिक लोकांचे अधिकार आहेत आणि त्यातील एका प्रताधिकार धारकाने इतर अजुन कुणी प्रताधिकार असल्याची कल्पनाच दिली नाही अशा प्रकारच्या विशेष परिस्थितीत हा बचाव उपयूक्त ठरत असावा असे वाटते का ?विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/92

 • Indian Copyright Law चे कलम ६३  : ६३ ते ७० फौजदारी दाव्यांसंबधी कलमे आहेत. कलम ६३ knowingly म्हणजे प्रताधिकार इतर कुणाचे आहेत हे माहिती असूनही प्रताधिकार उल्लंघन करत असेल अथवा प्रताधिकार उल्लेंघनास उत्तेजन दिले जात असेल तर लागू होते.
कलम ५५ मधील तरतुदी प्रमाणेच एखाद्या उल्लंघन कर्त्यास, एखाद्या कृतीत इतर कुणाचा प्रताधिकार असल्याचे माहीत नसल्यास काही परिस्थितीत जोखीम हलकी करतात असे वाटते का ? यात कायद्याबद्दलची अनभिज्ञतेचा अंतर्भाव होत नाही हे लक्षात घेतले पाहीजे का ?
कलम ६३: प्रताधिकार उल्लंघ करणाऱ्याने उल्लंघन व्यवसाय अथवा व्यापारासाठी केले नसल्यास फौजदारी कलमांतर्गत येत असलेली किमान ३ महिने तुरुंगवास आणि किमान ५० हजाराचा दंड ही शिक्षा, संबंधीत न्यायालय, त्यांना तसे पटल्यास केसला लागू पडणारी विशेष आणि पुरेशी कारणे नमुद करून या शिक्षा सौम्य करू शकते.
याचा अर्थ प्रताधिकार उल्लंघन व्यवसाय अथवा व्यापारासाठी केले नसलेतरी, शिक्षा सौम्य होण्याची शक्यता कदाचित गृहीत धरूनही, उल्लंघन हे उल्लंघनच राहते असे आपणास वाटते का ?
संबंधीत न्यायालय शिक्षा सौम्य करेल की नाही केली तर किती करेल हे त्या त्या केसवर अवलंबून असेल असे वाटते का ?विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/93

 • Indian Copyright Law चे  : कलम ५१, कलम ५२ चे उपकलम 1 क्लॉज (a) उपक्लॉज (ii) आणि कलम ५२ चे उपकलम 1 क्लॉज (h) आपण वाचले आहेत का ? कलम ५२ फेअरडील तरतुदींमध्ये कुठे छायाचित्रांचा उल्लेख आढळतो असे आपाणास वाटते का ? जर कलम ५२ मध्ये चित्र छायाचित्रांचा उल्लेख नसेल तर, ओढून ताणूनची संबंध जोडता येण्याची शक्यता वाटत असल्यास भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६ आपण व्यवस्थीत अभ्यासले आहे का ?
आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.
 • Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/94

 • Indian Copyright Law मध्ये  : चित्र छायाचित्रांसाठी लागू होणारी विवीध कलमे कोणती आहेत यांचा शोध आपण घेतला आहे का ?
आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.
 • Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/95

 • Indian Copyright Law मध्ये  : चित्र छायाचित्रांशिवाय इतर माध्यम संचिकांना लागू होणारी विवीध कलमे कोणती आहेत यांचा शोध आपण घेतला आहे का ?
आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.
 • Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/96

आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.
 • Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/97

केसेस वाचताना कायद्यात अमेंडमेंट केव्हा आणि काय झाल्या आणि अद्ययावत न्यायालयीन निकाल केव्हा आणि कोणते यांबांबीकडे लक्ष देताय ना ?


आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.
 • Indian Copyright Law हा लेख इंग्रजी विकिस्रोत प्रकल्पात अभ्यासताना (तो अचानक अयोग्य पद्धतीने बदलला गेलेला नाही हे लेख इतिहास तपासून खात्री करा;) मूळ कायदा दस्तएवजांसोबत अचूकते साठी पडताळून घ्या. बेअर ॲक्ट वाचून झाल्या नंतर संबंधीत कलमांचा उल्लेख झालेले न्यायालयीन निकालही वाचून घेणे सयुक्तीक असू शकते हे लक्षात घ्या.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/98

संबंधीत कॉपीराईट निर्माते आणि मालकांकडून अधिकृत पणे परवाना मिळवल्या शिवाय ...more enjoyable, informative, attractive and complete अशा उद्देशांनी unauthorisedly use.....in which the copyright vests in another person, unless, as aforesaid, such user can be brought under the exceptions contained in Section 52 of the Act. हा विचारात घेण्यासारखा आहे खास करून सिनेमाची पोस्टर्सच्या बाबतीत फेअर डिलींग लागू होईल का या संदर्भाने हा मुद्दा आपणास अभ्यासनीय वाटतो का? - खालील निकालातील परीच्छेदक्रमांक २५विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/99

१)Therefore, firstly it has to be "fair dealing" of the work in question. This means that the dealing with the copyrighted work is not an unfair dealing. -संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षण
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/100 २)Only that part of the literary, dramatic, musical or artistic work may be utilized for the purpose of criticism or review, which is absolutely necessary, and no more.-संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षण
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/101 ३) The purpose - ostensibly or obliquely, should not be to ride piggy back on the work of another. -संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षण
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/102 ४) The work of another cannot be used for any other purpose. -संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/103 ५) The copyright protected work of another cannot be used out of context.-संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/104 ६) There has to be an intellectual input and an original mental exercise undertaken by the person bona fide lifting or copying the literary, dramatic, musical or artistic work, which should involve either the criticism or review of the lifted/copied work, or of any other work . -संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/105 ७) Copying of the work of another for any other purpose, such as, to make one‟s own programme more interesting, attractive or enjoyable is not permitted. -संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/106 ८) A person cannot, in the name of "fair dealing", lift or copy literary, dramatic, musical or artistic work of another to such an extent that it ceases to be a "fair dealing" and becomes a blatant act of copying the work of another.-संदर्भात नमुद निकालाचा परिच्छेद क्रमांक २७ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/107

" .....to obtain licences for the use of copyrighted derivative works for the purpose of criticism, review of the works or for reporting current events cannot be labeled as a restriction, much less an unreasonable restriction on the exercise of the fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a) or 19(1)(g) of the Constitution...... " - प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ५२ मधील फेअर डिलींग तरतुदींच्या बाबतीतत, या निकालाच्या परिच्छेद क्रमांक ६२ मधील एक न्यायालयीन निरीक्षण, अधिक संदर्भ खाली पहा.विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/108

"....I fail to understand, by requiring that [defendant] obtains license for exploitation of cinematograph films and sound recordings from the copyright holders in such works, how is there any curtailment of the right of the defendant, [defendant] to the freedom of speech and expression? [defendant] is free to exercise its right to freedom of speech and expression, but that cannot mean that the [defendant], can infringe the fundamental rights vested by Article 19(1) and Article 19(1)(g) in others....." प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम अभिव्यक्ती आणि व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक तरतुदींच्या बाबतीतत, या निकालाच्या परिच्छेद क्रमांक ५९ मध्ये संदर्भ खाली पहा.
न्यायालयीन दृष्टीकोण" कॉपीराईट निर्माता आणि मालकास सुद्धा इतर कोणत्याही वापर कर्त्यांप्रमाणे अभिव्यक्ती आणि व्यवसाय स्वातंत्र्याचा समान अधिकार आहे. ..... "विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/109

न्यायालयाचा परिच्छेद ६५ मधील दृष्टीकोण : कायद्यास संसदेची मंजूरी मिळून राष्ट्रपतींची सही होऊन तो अमलात येई पर्यंत कायदा अथवा अमेंडमेंट बीलांचे कच्चे मसुदे विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत ( २०१२साली अमेंडमेंट पास झाली असली आणि हा संदर्भ जुना झाला असला तरी यातील मुद्दा लक्षात घेण्या जोगा आहे.)विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/110 जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१) च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते : " जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही...... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही.

(म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा अर्थ करताना जेवढे स्वातंत्र्य न्याययंत्रणा घेईल, कदाचित प्रताधिकार कायदा १९५७ च्या तरतुदींचा अर्थ लावताना तेवढे स्वातंत्र्य घेऊन अर्थ लावले जाणार नाहीत. असा याचा अर्थ होतो असे आपणास वाटते का ?)
Where, however, the words were clear, there is no obscurity, there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to innovate or take upon itself the task of amending or altering the statutory provisions...." उर्वरीत भाग आणि संदर्भ अधिक माहिती मध्ये पहा.विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/111

"..... The Indian law as it presently stands is amply clear and does not admit of any ambiguity. The language used in the respective statutes of the aforesaid countries ( दुसरे देश) is starkly different from that used in the Act, which this Court is bound to implement. Therefore, the said laws cannot be brought in aid by the defendant, [....]. For the same reason, I do not consider it necessary to deal with the decisions of American Courts relied upon by the defendant, ....... ".प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ५२ मधील फेअर डिलींग तरतुदींचा अर्थ लावताना दुसऱ्या देशातील कायदे आणि न्यायलयीन निकालाच्या विचारात न घेण्या बद्दल परिच्छेद क्रमांक ७१ मधील न्यायालयीन निरीक्षणविकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/112

" In ESPN Star Sports (supra), a Division Bench of this Court held that this Court is not bound by WIPO or any other such agreements, and we must interpret the law in accordance with the legislative intent available from the Constitution of India or the statute enacted by the Indian Parliament. The Court may take resort to such conventions or agreements only when there is a vacuum in the domestic laws. .....". - प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ५२ मधील फेअर डिलींग तरतुदींचा अर्थ लावताना आंतरराष्ट्रीय करार विचारात घेण्या, न घेण्या बद्दल परिच्छेद क्रमांक ७२ मधील एक न्यायालयीन निरीक्षण, अधिक संदर्भ खाली पहा.विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/113

".....Section 52(1)(i), which permits the performance, in the course of the activities of an educational institution, inter alia, of a cinematographic film, if the audience is limited to the staff and students of the educational institution, the parents and guardians of the students, and persons directly connected with the activities of the institution. (That is not the case in hand. .." -प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ५२ मधील फेअर डिलींग तरतुदींच्या बाबतीतत, निकालाच्या परिच्छेद क्रमांक ७७ मधील एक न्यायालयीन निरीक्षण , अधिक संदर्भ खाली पहा.
हा मुद्दा विकिपीडीयाच्या बाबतीतही लागू होऊ शकेल असे तुम्हाला वाटते का?विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/114

(i) It is neither possible nor advisable to define the exact contours of fair dealing; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/115

(ii) It is a question of fact, degree, and at the end of the day overall impression carried by the court; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/116

(iii) In ascertaining whether extracts taken from copyrighted work have been put to fair use, the extent and the length of the extracts may be relevant. Long extracts followed by short comments may in certain circumstances be unfair, while short extracts followed by long comments may be fair. In certain circumstances even small extracts, which are taken, on regular basis may point to unfair use of the copyrighted work. -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/117

(iv) The right to make fair use or to deal fairly with the copyrighted work includes the right to criticize not only the style, but also as the underlying doctrine or philosophy of the copyrighted work. In this regard criticism could be both "strong" and unbalanced . Such criticism by itself will not result in forfeiture of the defence of fair dealing. Malicious and unjustified criticism may give to the aggrieved party a cause for instituting an action for defamation but it would certainly not confer a right founded in copyright. -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/118

(v) In ascertaining as to what would constitute reportage of "current events" or would fall within the ambit of "criticism" or "review" , Courts ought to adopt a liberal approach; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/119

(vi) In discerning as to whether a person has made fair use of copyrighted work, the standard employed ought to be that of a "fair minded" and "honest person" . In the case of musical works the test would be that of a "lay hearer"; ....
(xi) The motive of the user shall play an important role in assessing as to whether injunction ought to be granted;
...(x) Public interest and what the interests the public need not be the same; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
-न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
(सद्भावनेतून कृती (गुडफेथ) संबंधी भारतीय प्रताधिकात कायदा १९५७ च्या कलम ७६ बद्दल न्यायालयीन केसस्टडीचे खुपसे उल्लेख दिसत नाहीत, न्या. राजीव शकधर यांनी केलेला परिच्छेद ८ (vi) मधील उपरोक्त उल्लेख जवळपास पोहोचतो. पण परिच्छेद ९(iii) मध्ये मद्रास हायकोर्टाच्या ब्लॅकवुड विरुद्ध परसुरामन केस[२] मधील intention of the infringer is irrelevant हाही उल्लेख आहे ह्याची सोबतच नोंद घ्यावयास हवी)विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/120

(vii) While examining the defence of fair dealing, the length and the extent of the copyrighted work which is made use of, as indicated in clause 3 above, is important, however, it cannot be reduced just a quantitative test without having regard to the qualitative aspect. In other words, enquiry ought to be made as to whether the impugned extract forms an essential part of the work of the person in whom inheres the copyright. This may be particularly true in the case of musical works where a few notes may make all the difference; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/121 (viii) Even though copyrighted work may contain confidential information, the courts would desist from injuncting the use of such work if it is in public weal. Though there is a difference between a breach of confidence as against infringement of copyright, the Court would not grant an injunction in favour of the person in whom inheres the copyright if it is contrary to public policy, that is,: (a) immoral; (b) scandalous; (c) contrary to family life ; (d) injurious to public life, public health, safety or, is inimical to administration of justice; and (e) incites an action which endangers (c) and (d) above.(ix) The principle of freedom of expression will protect both information and ideas.-न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :
विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/122

" (ix)The principle of freedom of expression will protect both information and ideas.: Freedom of expression includes the right to publish and receive information. Public interest may in certain circumstances be so overwhelming that courts would not refrain from injuncting use of even "leaked information" or even the right to use the "very words" in which the aggrieved person has copyright, as at times, public interest may demand the use of the "very words" to convey the message to public at large. While the courts may desist from granting injunction based on the principle of freedom of expression, this would, however, not necessarily protect the infringer in an action instituted on behalf of the person in whom the copyright vests for damages and claim for an account of profits; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/123

(xii) Commercial use of copyrighted work cannot simplicitor make it unfair; and (xiii) Lastly, "transformative use" may be deemed in certain situations as fair use of copyrighted work; -न्या. राजीव शकधर यांचे broad principles of law ..on the aspect of "fair dealing" :विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/124

.... There is no copyright in facts per se as facts are not created nor have they originated with the author of any work which embodies these facts.
The issue of copyright is closely connected to that of commercial viability, and commercial consequences and implications. -Eastern Book Company & Ors. Vs D B Modak & Anr., (2008) 1 SCC 1,[१]

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/125 आपण १९९४ च्यापॉवर कंट्रोल अप्लायन्सेस वि. सुमित मशिन्स केसमधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला आहे काय ? (तेव्हापेक्षा कायद्यांमध्ये आणि नंतरच्या विवीध निकालांमधील फरक लक्षात घ्या)

निकालाचा परिच्छेद ४२: ".... We reiterate that on the material on record as is available at present the denial of injunction, once the infringement of trade mark, copyright and design is established, cannot be supported..."

प्रताधिकाराच्या मालक व्यक्ती परिचयातील आहे हि बाब प्रत्येक वेळी मदतीस येऊ शकेलच असे नाही, असे उपरोक्त निकाल वाचल्या नंतर आपणास वाटते का ?


आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/126 Qxz-ad195.gif


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/127 Qxz-ad195.gif


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/128

.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/129 छायाचित्र वगळणे विषयीच्या विनंत्यांसाठी {{छायाचित्र वगळा}} साचा वापरा.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/130 आपण मराठी टायपींगसाठी IME वापरता? विकिमिडीया डेव्हेलपिंग टिमला आपली मदत हवी आहे.

अगदी साधं सोप wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html या दुव्यावर जाऊन साधारणतः दोन परिच्छेद (दोन दोन ओळींचेही चालतील) मराठीत टंकुन पहायचे. परिच्छेदाची नवीन ओळीची सुरवातीस लेखन करताना, स्पेसबार दाबल्या नंतर अथवा एंटर मारल्या नंतर इत्यादी टंकन नेहमी प्रमाणे होते आहे का काही अडचण येत आहे ? काही अडचण येत असल्यास कोणती अडचण येते ?
शेवटी महत्वाचे, अडचण येत असो अथवा नसो, तसे आपण वापरलेला ब्राऊजर कोणता या सहीत विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे कळवणे.विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/131

 •  Bare Act म्हणजे काय ? संसदेने अथवा विधीमंडळांनी संमत केलेला मूळ कायदा (ज्यात न्यायालयीन निकालांचा अथवा कायदेतज्ञांच्या टिपण्यांचा समावेश नाही)
 •  भारतीय कॉपीराइट विषयक मूळ कायदे विकिप्रकल्पात कुठे पहावयास मिळतील ? उत्तर: s:en:Portal:Copyright law/Copyright law of India या प्रकल्पास चित्ररुप(PDF) चे (कॉपीपेस्टेबल) टेक्स्ट मजकुरात बदलासाठी, आणि मुद्रीतशोधन (proof reading) साठी स्वयंसेवी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.
 •  भारतीय कॉपीराइट विषयक २०१२ अमेंडमेंट आंतर्भूत करून विकिस्रोत स्वयंसेवींनी अद्ययावत केलेला मूळ कायदा विकिप्रकल्पात कुठे पहावयास मिळेल ? उत्तर: s:en:Indian Copyright Law येथे मुद्रीतशोधन (proof reading) साठी स्वयंसेवी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/132

 •  भारतातील पहिला प्रताधिकार कायदा कोणता ? ब्रिटीश इस्ट इंडीया कंपनी कालीन Indian Copyright Act 1847
हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय ? होय साधारणत: १८३३ ते १९१४ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्याचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चिती करण्यासाठी हा कायदा अभ्यासावा लागू शकतो. ( या कालावधीत प्रकाशित झालेले "काही साहित्य" भारत आणि आमेरीकेत प्रताधिकार मुक्त झाले तरीही युरोपातही अद्याप प्रताधिकार मुक्त झालेलेच असेल असे नाही)
या कायद्यातील तरतुदींची अधिक माहिती कशी करून घेता येईल ? चित्ररुप(PDF) चे (कॉपीपेस्टेबल) टेक्स्ट मजकुरात बदलासाठी, आणि मुद्रीतशोधन (proof reading) साठी Indian Copyright Act 1847 या दुव्यावर, स्वयंसेवी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/133

 •  भारतातील दुसरा प्रताधिकार कायदा कोणता ? ब्रिटीश कालीन Indian Copyright Act 1914
हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय ? होय साधारणत: १९१४ ते १९५७ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्य व कामांचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चिती करण्यासाठी हा कायदा अभ्यासावा लागू शकतो. ( या कालावधीत प्रकाशित झालेले "काही साहित्य" आमेरीकेत प्रताधिकार मुक्त झाले तरीही भारत अथवा युरोपातही अद्याप प्रताधिकार मुक्त झालेलेच असेल असे नाही)
या कायद्यातील तरतुदींची अधिक माहिती कशी करून घेता येईल ? चित्ररुप(PDF) चे (कॉपीपेस्टेबल) टेक्स्ट मजकुरात बदलासाठी, आणि मुद्रीतशोधन (proof reading) साठी Indian Copyright Act 1914 या दुव्यावर, स्वयंसेवी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/134

 •  भारतातील सध्या लागू प्रताधिकार कायदा कितवा आहे ? भारतीय संसदेने संमत केलेला (Indian) Copyright Act 1957 हा भारतातील प्रताधिकार विषयक तिसरा कायदा आहे. (या पुर्वीचे कायदे १८४७ चा आणि १९१४ चा असे आहेत)
हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय ? होय त्याच्या १९८३, १९८४, १९९२, १९९४, १९९९, २०१२ या सहा अमेंडमेंट्स सहीत अभ्यासावा लागतो.
Indian Copyright Act 1957च्या अमेंडमेट्स धरून एकुण आवृत्त्या होतात ७; पहिली १९५७ ते १९८३; दुसरी १९८४ पर्यंतची; तिसरी १९९२ पर्यंतची; चौथी १९९४ पर्यंतची; पाचवी १९९९ पर्यंतची; सहावी २०१२ पर्यंतची; सातवी २०१२ ते सध्या चालू. या सर्व स्वतंत्रपणे अभ्यासासाठी उपलब्ध असावयास हव्यात काय ? खरेतर होय s:en:Portal:Copyright law/Copyright law of India या प्रकल्पास तसे साहाय्य मिळाल्यास हवे आहे.
या कायद्यातील तरतुदींची अधिक माहिती कशी करून घेता येईल ? चित्ररुप(PDF) चे (कॉपीपेस्टेबल) टेक्स्ट मजकुरात बदलासाठी, आणि मुद्रीतशोधन (proof reading) साठी Indian Copyright Act 1957 या दुव्यावर, स्वयंसेवी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/135 कॉपीराइट रूल काय असते ?

भारतीय प्रताधिकार कायद्या अतर्गत भारत सरकारने जारी केलेल्या नियमावलींना कॉपीराइट रूल असे म्हणतात.

 1. Indian Copyright Rules 1958
 2. Indian Copyright Rules 2013

कॉपीराइट रूल अभ्यासावे लागतात काय? होय सध्याच्या अथवा तत्कालीन प्रताधिकार विषयक कार्यपद्ध्तींची पुर्तता नियमानुसार होते आहे अथवा झाली आहे हे तपासण्यासाठी त्या महत्वाच्या असतात. उपरोक्त दुव्यावर मुळ दस्तप्रतिंच्या टायपिंग आणि प्रुफ रिंडींगसाठी सहभाग हवा आहे. अशा सहभागाने आपली प्रताधिकार विषयक माहिती गाढ होण्यास मदतच होईल.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/136 बौद्धीक संपदा कायद्यांचा अभ्यास करताना भारतातील इतर कोणत्या कायद्यांची माहिती उपयूक्त ठरू शकते, काँट्रॅक्ट ॲक्ट, Trade Marks Act, Designs Act, Broadcasting Act, इत्यादी

आंतरजालावर सहभाग घेताना गोपनीयता, बदनामी, IT act अशा तत्सम कायद्यांचा आणि न्यायालयीन निकालांचा सुद्धा संबंध येऊ शकतो.
एवढे सगळे कायदे, नियमावली आणि न्यायालयीन निकाल कुणाही एका व्यक्तीस ठाऊक असणे शक्य नाही तर काय करावयास हवे ?
कायदे, नियमावली आणि न्यायालयीन निकाल ठाऊक नसले तरी लागू होताततच, प्रत्येकाने वाचन, लेखन आणि अनुवादात थोडा थोडा थोडा सहभाग घेतल्यास एकुण कायदे विषयक सजगता आणि सामाजिकरणास हातभार लागतो की ज्याने कायदे पाळले जाण्याची संस्कृती आपसुकच वृद्धींगत होऊ शकते.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/137 प्रताधिकार विषयक बारकावे नीट समजावून घ्यावयाचे असतील तर, तुम्ही या प्रताधिकार सजागता संदेशमालिकेतील संदेशांच्या अनुवादात सहभागी होऊ शकता.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/138 प्रताधिकार विषयक बारकावे नीट समजावून घ्यावयाचे असतील तर, तुम्ही ट्रांसलेट विकिवर येथे जाऊन अपलोड विझार्ड एक्सटेंशन मधील उर्वरीत अनुवादात सहभागी होऊ शकता.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/139 कायदे विषयक अनभिज्ञता आणि दुर्लक्ष या सन्मान्य पळवाटा नाहीत, आपण विकिपीडियावर छायाचित्रे चढविली असल्यास परवाने अद्ययावत करणे तुमची स्वत:ची आणि तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असलेली जबाबदारी आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/140 परवाने अद्ययावत करा, आपण विकिपीडियावर छायाचित्रे चढविली असल्यास परवाने अद्ययावत करण्यासाठी वेळ काढा,

कारण ती तुमची स्वत:ची आणि तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असलेली जबाबदारी आहे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/141 परवाने अद्ययावत करा,

आपण विकिपीडियावर छायाचित्रे चढवलेली असल्यास परवाने अद्ययावत करण्यासाठी वेळ काढा,
कारण ती तुमची स्वत:ची आणि तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असलेली जबाबदारी आहे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/142 मराठी विकिपीडियावरील अनेक लेखातील कॉपीराइटेड संचिकांचे छायाचित्रांचे वगळण्यासाठी नामांकन झाले आहे अथवा नामांकन होण्याच्या मार्गावर असून,

मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर (Fair Dealing; उर्फ उचित उपयोग) च्या पहिल्या पर्यायास अनुसरून, तथाकथीत वर्ग:उचित उपयोग प्रमणपत्रित चित्रे अथवा वर्ग:लोगो अथवा वर्ग:लोगो चित्रे अथवा वर्ग:पोस्टर चित्रे, वर्ग पुस्तक कव्हर ने वर्गीकरण अभिप्रेत असलेली अथवा वर्गीकृतसाठी लागू होईल असे, अशा बहुतांश संचिका लवकरच वगळल्या जाऊ शकतात, असे सूचीत केले जात आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा: विकिपीडिया चर्चा:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती#धोरण निश्चितीसाठी आपापले दृष्टीकोण नोंदविण्याचे आवाहन

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/143 मराठी विकिपीडियावरील अनेक लेखातील कॉपीराइटेड संचिकांचे छायाचित्रांचे वगळण्यासाठी नामांकन झाले आहे अथवा नामांकन होण्याच्या मार्गावर असून,

मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर (Fair Dealing; उर्फ उचित उपयोग) च्या पहिल्या पर्यायास अनुसरून, तथाकथीत वर्ग:उचित उपयोग प्रमणपत्रित चित्रे अथवा वर्ग:लोगो अथवा वर्ग:लोगो चित्रे अथवा वर्ग:पोस्टर चित्रे, वर्ग पुस्तक कव्हर ने वर्गीकरण अभिप्रेत असलेली अथवा वर्गीकृतसाठी लागू होईल असे, अशा बहुतांश संचिका लवकरच वगळल्या जाऊ शकतात, असे सूचीत केले जात आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा: विकिपीडिया चर्चा:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती#धोरण निश्चितीसाठी आपापले दृष्टीकोण नोंदविण्याचे आवाहन

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/144

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/145

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/146

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/147

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/148

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/149

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/150

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/151

Qxz-ad178.gif
या दुव्यावर प्रुफरिडींगसाठी मदत करा

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/152

Qxz-ad178.gif
विकिपीडिया:मराठी विकिपीडियावरील (छाया)चित्र परवाने विषयक सर्वसाधारण त्रुटी

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/153

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : सुयोग्य परवान्यांच्या उपलब्धतेसाठी तपासा.
सुयोग्य परवान्यांचा अभाव अथवा त्रुटी असेल तर {{छायाचित्र वगळा}} हा साचा लावा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/154

Qxz-ad178.gif
हि जुळ्या संचिकांची यादी : १) सुयोग्य परवान्यांच्या उपलब्धतेसाठी तपासा.
हि जुळ्या संचिकांची यादी : २) जुळ्या संचिका एकाच सदस्याने चढवल्यात का वेगवेगळ्या सदस्यांनी? वेगवेगळ्या सदस्यांनी एकच संचिका जुळ्यास्वरूपात चढवली असेल तर संचिकेचा खरा प्रताधिकारधारक कोण याची माहिती दोन्ही सदस्यांशी चर्चा पानावर संवाद साधून मागवा
सुयोग्य परवान्यांचा अभाव अथवा त्रुटी असेल, दुसऱ्या लेखात जोडलेली नसल्याने वगळणे सहज शक्य असेल तर {{छायाचित्र वगळा}} हा साचा अशा संचिकांवर लावा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/155

Qxz-ad178.gif

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/156

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : प्रताधिकार उल्लंघने शोधण्यासाठी तपासा.
सुयोग्य परवान्यांचा अभाव अथवा त्रुटी असेल तर {{छायाचित्र वगळा}} हा साचा लावा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/157

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : छायाचित्र संचिकेच्या सुयोग्य नावासाठी तपासा आणि नविन सुयोग्य नावाने पुनःनामकरण करा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/158

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : छायाचित्र संचिकांच्या वर्गीकरणात सहभागी व्हा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/159

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : छायाचित्र संचिका त्रुटी विरहीत आणि सुयोग्य परवान्यांसहीत असल्यास आणि विकिमिडीया कॉमन्सला स्थानांतरीत करणे शक्य असल्यास अशा कॉमन्ससहाय्यक सुविधावापरून स्थानांतरीत करा.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/160

Qxz-ad178.gif
हि चित्रयादी : ज्या छायाचित्र संचिका विकिमिडीया कॉमन्सवर उपलब्ध आहेत, आणि मराठी विकिपीडियावर संचिका असणे गरजेचे नाही अशा संचिकांचे {{छायाचित्र वगळा}} साचा लावून संचिका वगळण्यासाठी नामांकन करावे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/161

Qxz-ad178.gif

मराठी विकिपीडियावरील जे परवाना साचे मशिन रिडेबल नाहीत त्यांना meta:File metadata cleanup drive/How to fix metadata आणि meta:File metadata cleanup drive येथे नमुद साहाय्या प्रमाणे परवाना साचे मशिन रिडेबल बनवून घेणे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/162

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/163

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/164

The File metadata cleanup drive is an effort started in September 2014 by the Wikimedia Foundation. Its goal is to fix file description pages and tweak templates to ensure that multimedia files consistently contain machine-readable metadata across Wikimedia wikis.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/165

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/166

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/167

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/168

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/169

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/170

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/171

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/172

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/173

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/174

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/175

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/176

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/177

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/178 This is a Peer review request to seek broader input to improve page: meta:Help:Form I & Affidavit (Customised for relinquishment of copyright as per 'free cultural work' definition) an option available under (Indian) Copyright act 1957 rules.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/179 This is a Peer review request to seek broader input to improve page: meta:Help:Form I & Affidavit (Customised for relinquishment of copyright as per 'free cultural work' definition) an option available under (Indian) Copyright act 1957 rules.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/180 This is a Peer review request to seek broader input to improve page: meta:Help:Form I & Affidavit (Customised for relinquishment of copyright as per 'free cultural work' definition) an option available under (Indian) Copyright act 1957 rules.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/181

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
Copyright प्रताधिकार Law कायदा
amend विशोधन, दुरुस्ती, सुधारणा extends व्याप्ती असणे
enact अधिनियमित करणे CHAPTER प्रकरण, अध्याय
commencement प्रारंभ PRELIMINARY प्रारंभिक

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/182

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
Act अधिनियम notification अधिसूचना
Gazette राजपत्र extends व्याप्ती असणे
Interpretation निर्वचन (भाष्य, अर्थबोधन) context संदर्भ , (संदर्भ संगति/पूर्वापार संदर्भ)
adaptation अनुकूलन conversion रुपांतर, परिवर्तन

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे) मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/183

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
abridgement संक्षेप transcription ध्वनिलेखन
periodical नियतकालिक extends व्याप्ती असणे
Interpretation निर्वचन (भाष्य, अर्थबोधन) alteration फेरबदल
engraving कोरीव काम / कोरीव ठसे composer संगीतकार

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे) मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/184

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
producer निर्माता the person who causes the work to be created कामाच्या निर्मितीस कारणीभूत असलेली व्यक्ती
periodical नियतकालिक diffusion विसरण (विखुरणे / प्रसार)
wireless बिनतारी cinematograph film चलचित्र-पट
construed अन्वयार्थ लावणे / लावलेला acquire प्राप्त करणे

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/185

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
explanation स्पष्टीकरण Section कलम-
clause खंड Sub section उप-कलम
Rule नियम provided further that आणखी असे की - , आणखी जर -
Inserted समाविष्ट करणे, आत घालणे, घालणे Omitted वगळले
Substituted -च्या ऐवजी घालणे / प्रतियोजीत With effect from (w.e.f.) -- (तारखे) पासून

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/186 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

आपण विकिपीडियावर छायाचित्रे चढविली असल्यास परवाने अद्ययावत करण्यासाठी वेळ काढा.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/187 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

कॉपीराइट कायदे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी वेळ काढा.
अभ्यासा भारतीय प्रताधिकार कायदा

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/188 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

कॉपीराइट कायदे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी वेळ काढा.
अभ्यासा छायाचित्र संचिकांसाठी उपलब्ध परवाने

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/189 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

कॉपीराइट कायदे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी वेळ काढा.
अभ्यासा मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/190 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/191 मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?

मुक्त सांस्कृतीक कामाची व्याख्या अभ्यासण्यासाठी वेळ काढा.
http://freedomdefined.org संकेतस्थळावरची 'मुक्त सांस्कृतीक कामाची व्याख्या' अभ्यासा, ज्या व्याख्येस विकिमिडीया फाऊंडेशन निती बांधील आहे.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/192

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/193

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?
.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/194

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

विकिमिडीया वपरावयाची अटी, परवाने नितीत नमुद http://freedomdefined.org संकेतस्थळावरची 'मुक्त सांस्कृतीक कामाची व्याख्या' तसेच भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे कलम ५७ उपकलम (१) खंड (a) अनुसार मूळ लेखकाचे श्रेय-संदर्भ (attribution) नमुद केले जाणे आवश्यक आहे
.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/195

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

विकिमिडीया वपरावयाची अटी, परवाने नितीत नमुद http://freedomdefined.org संकेतस्थळावरची 'मुक्त सांस्कृतीक कामाची व्याख्या' तसेच भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे कलम ५७ उपकलम (१) खंड (a) अनुसार मूळ लेखकाचे श्रेय-संदर्भ (attribution) नमुद केले जाणे आवश्यक आहे
.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी , जर आपण इंग्रजी, इतरभाषी विकिपीडिया अथवा इतर विकिमिडीया प्रकल्प लेखांचा आधार (विकिपीडियाते विकिपीडियासुद्धा) घेत असाल तर,
संबंधीत विकि लेखाचा संदर्भ लेख-आवृत्तीसहीत नमुद करण्यासाठी वेळ काढा. कारण विकिमिडीया वापरावयाच्यां अटी मध्ये तशी अपेक्षा करते. ती नैतीक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/196

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?
.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी , जर आपण इंग्रजी, इतरभाषी विकिपीडिया अथवा इतर विकिमिडीया प्रकल्प लेखांचा आधार (विकिपीडियाते विकिपीडियासुद्धा) घेत असाल तर,
संबंधीत विकि लेखाचा संदर्भ लेख-आवृत्तीसहीत नमुद करण्यासाठी वेळ काढा. कारण विकिमिडीया वापरावयाच्यां अटी मध्ये तशी अपेक्षा करते. ती नैतीक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/197

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

{{संदर्भ हवा}} [ संदर्भ हवा ]
मजकुर आणि सामुग्री मुक्त स्वरूपात निर्माण आणि उपलब्ध करण्यासाठी योगदान करण्याचे आव्हान स्विकारण्याच्या मागे, आपली उच्च नैतीक मुल्ये कारणीभूत असतील तर, 'स्वतःच्या आदर्श नैतीकतेच्या उद्दीष्टांशी, अधिकतम प्रामाणिक राहण्याचा मार्ग शोधणे आणि अनुसरणे, हि आपली बांधीलकी आपण स्विकारता ?
.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/198

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

विकिपीडिया स्रोत लेखन/संपादन पद्धतीत लिहिलेल्या वाक्या नंतर:
<ref>या दोन टॅगच्या मध्ये संदर्भ उधृत केला जातो.</ref> [१]

.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून
 1. ^ या दोन टॅगच्या मध्ये संदर्भ उधृत केला जातो.

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/199

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

कथा अकलेच्या कायद्याची:
'फक्त कलाकार म्हणा'

~ लेखिका प्रा. डॉ. मृदुला बेळे यांचा हा दैनिक लोकसत्तावरील लेख आपण वाचला आहे का ?

.
.
.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/200

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg

'ओळख - उचलगिरी करणाऱ्यांची'

~ अशा प्रकारच्या लेखात विकिपीडियाचा आणि आपला अथवा विकिपीडियन्सचा उल्लेख होऊ नये म्हणून लेखन स्वत:च्या शब्दात करा आणि मूळ लेखकाचा संदर्भ द्या.

.

मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/201

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/202

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/203 आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास खालील प्रमाणे दिसणारा माहिती साचा असणे अभिप्रेत आहे.

वर्णन

मराठी विकिपीडियावर प्रकल्पा संदर्भातील हि संचिका मी स्वत: निर्मीत केली असून विकिपीडीयाने सुचवलेल्या निम्नलिखीत सुयोग्य परवान्यांतर्गत Form I/(मुक्त सांस्कृतीक कामांसाठी अनुकुलीत, मराठी अनुवादासहीत) अन्वये प्रताधिकार मुक्त करत आहे.

दिनांक तारीख टाका
स्रोत स्वतःचे काम (येथे स्रोत दुवा नमुद करा, केवळ स्वत:चे असेल तर {{own}} नमुद करा)
लेखक कृतीच्या निर्मात्याचे नाव, स्वत:ची कृती असेल तर सदस्य सदस्य नाव
परवानगी
(या संचिकेचा पुनर्वापर करीत आहे)

इतरांच्या प्रताधिकार मालकीतील संचिका असल्यास, प्रताधिकार त्यागाच्या उद्घोषणेचा OTRS(विकिमिडीया) आणि भारतीय प्रताधिकार कार्यालयातील नोंदीचा संदर्भ नमुद करा.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/204 आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास खालील प्रमाणे दिसणारा माहिती साचा असणे अभिप्रेत आहे.

वर्णन

मराठी विकिपीडियावर प्रकल्पा संदर्भातील हि संचिका मी स्वत: निर्मीत केली असून विकिपीडीयाने सुचवलेल्या निम्नलिखीत सुयोग्य परवान्यांतर्गत Form I/(मुक्त सांस्कृतीक कामांसाठी अनुकुलीत, मराठी अनुवादासहीत) अन्वये प्रताधिकार मुक्त करत आहे.

दिनांक तारीख टाका
स्रोत स्वतःचे काम (येथे स्रोत दुवा नमुद करा, केवळ स्वत:चे असेल तर {{own}} नमुद करा)
लेखक कृतीच्या निर्मात्याचे नाव, स्वत:ची कृती असेल तर सदस्य सदस्य नाव
परवानगी
(या संचिकेचा पुनर्वापर करीत आहे)

इतरांच्या प्रताधिकार मालकीतील संचिका असल्यास, प्रताधिकार त्यागाच्या उद्घोषणेचा OTRS(विकिमिडीया) आणि भारतीय प्रताधिकार कार्यालयातील नोंदीचा संदर्भ नमुद करा.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/205

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:

आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास वरील प्रमाणे दिसणारा उद्घोषणा साचा संचिकापानावर जोडला असणे अभिप्रेत आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/206

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:

आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास वरील प्रमाणे दिसणारा उद्घोषणा साचा संचिकापानावर जोडला असणे अभिप्रेत आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/207

w:en:Creative Commons
रोपण जसेहोते-वाटातसेच (शेअर अलाईक)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
तुम्ही मुक्त आहात.
 • सामायिक करा – नक्कल, वितरण आणि पारेषित करण्यास
 • पुर्नमिश्रीत करण्यास – काम गरजेनुसार अनुकुलीत करण्यास
खालील अटींच्या अधिन राहून:
 • रोपण – आपण योग्य क्रेडिट देणे आवश्यक आहे, परवान्यास दुवा प्रदान करणे आवश्यक आहे, आणि बदल केले गेले आहेत हे दर्शविणे आवश्यक आहे. आपण हे कोणत्याही वाजवी मार्गाने करू शकता, परंतु परवानाधारक आपल्यास किंवा आपल्या वापरास मान्यता देतो अशा कोणत्याही मार्गाने नाही.
 • जसेहोते-वाटातसेच (शेअर अलाईक) – जर तुम्ही या कामात काही बदल केलात, काटछाट केलीत, किंवा भर घातली, तर असे करून बनलेले नवीन काम तुम्ही केवळ या किंवा यासारख्याच परवान्याअंतर्गत प्रसारित करू शकतात.


आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास वरील प्रमाणे दिसणारा किंवा तत्सम प्रताधिकार मुक्ती परवाना साचा संचिकापानावर जोडला असणे अभिप्रेत आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/208

w:en:Creative Commons
रोपण जसेहोते-वाटातसेच (शेअर अलाईक)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
तुम्ही मुक्त आहात.
 • सामायिक करा – नक्कल, वितरण आणि पारेषित करण्यास
 • पुर्नमिश्रीत करण्यास – काम गरजेनुसार अनुकुलीत करण्यास
खालील अटींच्या अधिन राहून:
 • रोपण – आपण योग्य क्रेडिट देणे आवश्यक आहे, परवान्यास दुवा प्रदान करणे आवश्यक आहे, आणि बदल केले गेले आहेत हे दर्शविणे आवश्यक आहे. आपण हे कोणत्याही वाजवी मार्गाने करू शकता, परंतु परवानाधारक आपल्यास किंवा आपल्या वापरास मान्यता देतो अशा कोणत्याही मार्गाने नाही.
 • जसेहोते-वाटातसेच (शेअर अलाईक) – जर तुम्ही या कामात काही बदल केलात, काटछाट केलीत, किंवा भर घातली, तर असे करून बनलेले नवीन काम तुम्ही केवळ या किंवा यासारख्याच परवान्याअंतर्गत प्रसारित करू शकतात.


आपण विकिमिडीया विकिपीडिया प्रकल्पातून छायाचित्र / संचिका चढवली असल्यास वरील प्रमाणे दिसणारा किंवा तत्सम प्रताधिकार मुक्ती परवाना साचा संचिकापानावर जोडला असणे अभिप्रेत आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/209

रिपा.png

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/210

रिपा.png


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/211

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
उपयोगिता काव्य दुसर्‍याचे अपुल्या कवनामध्ये, करा प्रस्तुत परीक्षणा त्यांच्या समोर।
आणि करावे श्रेयनाम संबोधन, अन्यथा जाणावे असे काव्यचोर आणि पातकी घोर॥.
~अनुवाद कवी: श्री निरंजन भाटे.दहाव्या शतकातील सोमदेव सुरीने त्याच्या यशस्तिलकामधून स्वतःपुर्वी लिहिलेले काव्य श्रद्धेने वापरा पण पुर्वासुरींचे काव्य स्वतःचे असल्याचे सांगून काव्यचौर्य करण्याचा निषेध केला.
कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रादरं ताः पुनरीक्षमाणः।
तथैव जल्पेदथ यो ऽन्यथा वा स काव्यचोरो ऽस्तु स पातकी च।। १.१३ ~संदर्भ ग्रंथ यशस्तिलक: मूळ संस्कृत कवी सोमदेव सुरी इ.स. शतक १०वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/212

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
जुन्या कृति पुढे ठेऊन त्या जशाच्या तशा वा बदलून तसेच बरळेल (लिहील) तो पातकी आणि काव्य चोर आहे. :~अनुवाद : श्री अरविंद कोल्हटकर.
दहाव्या शतकातील सोमदेव सुरीने त्याच्या यशस्तिलकामधून स्वतःपुर्वी लिहिलेले काव्य श्रद्धेने वापरा पण पुर्वासुरींचे काव्य स्वतःचे असल्याचे सांगून काव्यचौर्य करण्याचा निषेध केला.
कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रादरं ताः पुनरीक्षमाणः।
तथैव जल्पेदथ यो ऽन्यथा वा स काव्यचोरो ऽस्तु स पातकी च।। १.१३ ~संदर्भ ग्रंथ यशस्तिलक: मूळ संस्कृत कवी सोमदेव सुरी इ.स. शतक १०वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/213

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
साहित्यनिधीचे करीता मंथन, उसळे काव्यामृत जे, रक्षावे हे कवीश्वर।
कारणे काव्यचोर बैसले दैत्याप्रमाणे ते चोरण्या तत्पर॥.
~अनुवाद कवी: श्री निरंजन भाटे.११व्या शतकातील काश्मिरी पंडीत भिल्लणाने काव्यचोरीचा निषेध खालील श्लोकातून केला आहे.
साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः ।
यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ।। १.११ ~काश्मिरी पंडीत भिल्लण इ.स. शतक ११वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/214

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
हे कवीन्द्रांनो, साहित्याच्या मार्गातील ठेव्याचे मन्थन करून काढलेल्या काव्यामृताचे रक्षण करा. कारण दैत्यांप्रमाणे त्यांच्यावर डाका घालायला टपलेले चोर वाढत आहेत. :~अनुवाद : श्री अरविंद कोल्हटकर.
११व्या शतकातील काश्मिरी पंडीत भिल्लणाने काव्यचोरीचा निषेध खालील श्लोकातून केला आहे.
साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः ।
यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ।। १.११ ~ काश्मिरी पंडीत भिल्लण इ.स. शतक ११वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/215

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
परशब्द उचलती जे, संदर्भाच्या खुणेविना।
न ही वदती श्रेयनाम, ऐशा कवींना चोर जाणा॥
~अनुवाद कवी: श्री निरंजन भाटे.१४ व्या शतकात पद्धती नावाच्या ग्रंथात सारंगधराने खालील श्लोकातून त्याचे मत प्रकट केले आहे.
अन्यवर्णपरावृत्त्या बन्धचिह्ननिगूहनै।
अनाख्यातः सता मध्ये कविश्चौरो विभाव्यते ।। १९६ ~ मूळ संस्कृत कवी सारंगधर इ.स. शतक १४वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/216

Webcomic xkcd - Wikipedian protester mr2.jpg
दुसर्‍याच्या लेखनाची आवृत्ति करून आणि त्याच्या खुणा लपवून सज्जनांच्यामध्ये न ओळखला जाता वावरणारा काव्यचोर धन्य होय. :~अनुवाद : श्री अरविंद कोल्हटकर.
१४ व्या शतकात पद्धती नावाच्या ग्रंथात सारंगधराने खालील श्लोकातून त्याचे मत प्रकट केले आहे.
अन्यवर्णपरावृत्त्या बन्धचिह्ननिगूहनै ।
अनाख्यातः सता मध्ये कविश्चौरो विभाव्यते ।। १९६ ~ मूळ संस्कृत कवी सारंगधर इ.स. शतक १४वे
मजकुर अथवा संचिका उपलब्ध करण्यासाठी, ज्या माहितीस्रोत अथवा लेखकाचा आपण आधार घेत आहात,
त्या लेखकाचे आणि स्रोताचे संदर्भ नमुद करण्यासाठी वेळ काढा.
 •  अभ्यासा: विकिपीडिया:सोपे संदर्भीकरण - साचे वापरून

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/217 Qxz-ad195.gif कॉमन्सवरील महाराष्ट्रीय छायाचित्रे वापरुन अशीच gif बनवून देण्यासाठी commons:Talk:महाराष्ट्र येथे आवाहन केले आहे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/218

ME 109 Thief.png
चित्र:Artists Need To Eat Too.jpg
कलाकारांची कुटूंब पिना खाऊन जगू शकत नाहीत. कॉपीराइटचा आदर करा

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/219

उचलेगिरीचे एक उदाहरण
चित्र:Artists Need To Eat Too.jpg
कलाकारांची कुटूंब पिना खाऊन जगू शकत नाहीत. कॉपीराइटचा आदर करा

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/220

विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
आपण विकिसंस्कृतीस अभिप्रेत प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? ?
आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस अनुरुप आहे का ? ?
आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस अभिसंगत आहे का ? ?
आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ? ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/221

विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ? Question copyright.svg
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/222 कॉपीराइटचा आदर करा


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/223 कॉपीराइटचा आदर करा


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/224 कॉपीराइटचा आदर करा


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/225

How can you get it SO wrong?! (8451932647).jpg छायाचित्रांचे त्रुटीयुक्त पार्कींग इतरांसाठी अडचणीचे होत असण्याची शक्यता असू शकते.
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/226

TrafficJamDakar.jpg छायाचित्रांचे त्रुटीयुक्त पार्कींग इतर विकिपीडियन समुदायासाठी जिकीरीचे होत असण्याची शक्यता असू शकते.
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/227

Japanese car accident.jpg तुम्ही विकिपीडियावर चढवलेल्या छायाचित्रांना यथायोग्य परवाना नसणे कायद्याच्या भूमिकेतून इतरांसाठी अपघांतांचे कारण होणार नाही याची तुम्ही दक्षता घेतली आहे काय ?
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/228

Jackknifing truck.gif तुम्ही विकिपीडियावर चढवलेल्या छायाचित्रांना यथायोग्य परवाना नसणे कायद्याच्या भूमिकेतून इतरांसाठी अपघांतांचे कारण होणार नाही याची तुम्ही दक्षता घेतली आहे काय ?
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/229

Auto stoped highway.JPG तुम्ही विकिपीडियावर चढवलेल्या छायाचित्रांना यथायोग्य परवाना नसणे मराठी विकिपीडीयासाठी गैरसोयीचे आणि कायद्याच्या भूमिकेतून इतरांसाठी नुकसानकारक होणार नाही याची तुम्ही दक्षता घेतली आहे काय ?
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/230

Philip C Jessup Il Mcc Surana & Surana India Finals 2009.JPG छायाचित्र केवळ उदाहरणा दाखल
आपल्या परीचयात लॉ-विधी विषयाचे अभ्यासक/प्राध्यापक/विद्यार्थी/वकील अथवा संबंधीत संस्था आहेत का ? लॉ-कायदा विषयाचे अभ्यासक/प्राध्यापक/विद्यार्थी/वकील अथवा संबंधीत संस्थांना मराठी विकिपीडियाशी जोडण्यात आपला सहभाग हवा आहे
त्यांना मराठी विकिपीडियावर लेखन सहभाग घेण्यास सांगा तसेच त्यांना कॉमन्सवर छायाचित्रे चढवण्यात सहभाग घेण्यास सांगा. विकिमिडीया कॉमन्स
मराठी विकिप्रकल्प इंटर्नशिप अथवा सदस्य:कार्यशाळा आयोजन विनंती करण्यासाठी संपर्क: श्री. सुशान्त देवळेकर project2rmvs(ॲट)gmail.com
अथवा श्री सुबोध कुलकर्णी

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/231

freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना
freely मुक्तपणे expressions अभिव्यक्ती
document दस्तावेज Summary सारांश
Preamble उपोदघात ecosystem नैसर्गीक व्यवस्था
graceful functioning सुविहीतपणे कार्यरत copyright प्रताधिकार
redistribute पुर्नवितरण copies प्रति

आपले https://freedomdefined.org चे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. कायद्यातील व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/232

freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना
format→ प्रारुप-साचा source code of a computer application→ संगणकीय उपयोजनाचे संकेतांकीय स्त्रोत
source-file→ स्रोत-संचिका source data→ स्रोत-विदा
copyleft → प्रतसोड(कॉपीलेफ्ट) symmetric collaboration → परस्परावलंबी सहकार्य
attribution → श्रेय देणे, लेखकाचा संदर्भ नमुदकरणे copy → प्रतिमुद्रित
swapped → देवाणघेवाण collection → साठा,संग्रह,संचय

आपले https://freedomdefined.org चे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. कायद्यातील व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/233

freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना
reverse engineering → व्युत्क्रम अभियांत्रिकी licensee → परवानाधारक
to examine → चिकित्सा interpreting → अर्थनिर्णयन
performing → सादर Open Access → 'खुली उपलब्धता'
Free content → → 'मुक्त मजकुर' convey → संप्रेषित/व्यक्त
identification → तादात्मीकरण/ओळख/परिचय Free Cultural Works" → 'मुक्त सांस्कृतीक काम'

आपले https://freedomdefined.org चे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. कायद्यातील व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/234

freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना freedomdefined.org/Definition वर प्रयुक्त शब्द अनुवादात प्रयुक्त मराठी शब्द रचना
Free Cultural Works" → मुक्त सांस्कृतीक काम' enjoy the benefits of using it → उपयोगाच्या फायद्यांचा लाभ (संबधितांस घेऊ) देण्यास स्वतंत्र असले पाहिजे
works of authorship should be free → (कोणत्याही) कामांची निर्मिती (मालकी-अधिकार मात्र) मुक्त(स्वतंत्र) असली पाहिजे derived Work" → 'निष्पादित काम', बेतलेले, मिळवलेले, व्युत्पन्न, साधीत
creative ways" → 'सर्जक निर्मिती' free license → मुक्त उपयोगाचा परवाना
applied → 'उपयोजन' convey → संप्रेषित/व्यक्त
Free Cultural Works" → 'मुक्त सांस्कृतीक काम' Free Cultural Works" → 'मुक्त सांस्कृतीक काम'

आपले https://freedomdefined.org चे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ इंग्रजी-मराठी शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे); काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. कायद्यातील व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/235 .


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/236

Schiefertafelmitschwamm.jpg छायाचित्र केवळ उदाहरणा दाखल
कॉपीराईटचा विषय, विकिपीडियाच्या दृष्टीकोणातून समजून घेण्यासाठी आपल्या मनातील पाटीवरील नकारात्मक दृष्टीकोण पुसून पुन्हा अभ्यासावयास नको का ? लॉ-कायदा विषयाचे अभ्यासक/प्राध्यापक/विद्यार्थी/वकील अथवा संबंधीत संस्थांना मराठी विकिपीडियाशी जोडण्यात आपला सहभाग हवा आहे
त्यांना मराठी विकिपीडियावर लेखन सहभाग घेण्यास सांगा तसेच त्यांना कॉमन्सवर छायाचित्रे चढवण्यात सहभाग घेण्यास सांगा. विकिमिडीया कॉमन्स
मराठी विकिप्रकल्प इंटर्नशिप अथवा सदस्य:कार्यशाळा आयोजन विनंती करण्यासाठी संपर्क: श्री. सुशान्त देवळेकर project2rmvs(ॲट)gmail.com
अथवा श्री सुबोध कुलकर्णी

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/237 विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/237


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/238 विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/238


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/239 विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/239


विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/240 विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/240