Jump to content

गुन्ह्यांच्या दरानुसार भारतीय राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारतात गुन्हा दर (प्रति १,००,००० गुन्हे) नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोनुसार २०१८ मध्ये ३८३.५ आणि २०१९ मध्ये ३८५.५ पासून २०२० मध्ये २८२.८ झाला . [१]२०२० मध्ये गुन्हेगारी वाढण्याचे कारण सामान्यतः कोविड-१९ संबंधित निर्बंध आणि उल्लंघन असे दिले गेले आहे. [२] [३] २०२० मध्ये बलात्कार, अपहरण आणि मुलांवरील गुन्हे यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली, तर सार्वजनिक सेवकाशी संबंधित गुन्ह्यांची अवज्ञा २१% वाढली. [३]

२०१८ मध्ये, ३० लाख भारतीय दंड संहिता गुन्हे आणि २ लाख विशेष आणि स्थानिक कायदे गुन्ह्यांसह एकूण ५० लाख दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले. [४]२०२० मध्ये सरासरी आरोपपत्र दर ८२.५%आहे. [५]

ईशान्य भारतामध्ये सातत्याने सर्वात कमी गुन्हे घडले आहेत, कमीत कमी गुन्हे प्रवण असलेल्या पाच पैकी चार राज्ये या प्रदेशातील आहेत. [६] नागालँडमध्ये देशात सर्वात कमी नोंदणीकृत गुन्हेगारी दर (६९.४ प्रति लाख लोकसंख्या) आहे, हे दर ४४ वरून वाढले आहे. देशाच्या वाटा टक्केवारीच्या आधारावर नागालँडमध्ये सर्वात कमी गुन्हे घडले. [७]

शहरांमध्ये दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत आणि मुंबईमध्ये २०२० मध्ये सर्वाधिक गुन्हे नोंदले गेले आहेत (गुन्हेगारीच्या दरानुसार येथील स्थिती वेगवेगळी आहे). [८] [९]

यादी

[संपादन]

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक "क्राइम इन इंडिया" प्रकाशनावर आधारित आकडेवारी आहे. [१०] [११]

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एकूण IPC आणि SLL गुन्हे (राज्य/केंद्र शासित प्रदेशाप्रमाणे) २०१६-२०१९ राज्य/केंद्र शासित प्रदेशाचा वाटा (%) गुन्ह्यांचा दर (IPC आणि SLL)
२०१८ २०१९ २०१८ २०१९ Change २०१८ २०१९ बदल २०२० बदल
भारत ५०७४६३४ ५१५६१७२ १००.० १००.० ३८३.५ ३८५.५ Negative increase (-२) ४८७.८ Negative increase (-१०२.३)
राज्य
आंध्र प्रदेश १४४७०३ १४५७५१ २.९ २.८ Positive decrease (०.१) २७८.१ २७८.६ Negative increase (-०.५) ४५२.७ Negative increase (-१७४.१)
अरुणाचल प्रदेश २८१७ २८७७ ०.१ ०.१ १८८.७ १९०.९ Negative increase (-२.२) १६४.५ Positive decrease (२६.४)
आसाम १२०५७२ १३२७८३ २.४ २.६ Negative increase (-०.२) ३५४.२ ३८५.८ Negative increase (-३१.६) ३४९.५ Positive decrease (३६.३)
बिहार २६२८१५ २६९१०९ ५.२ ५.२ २२२.१ २२४.० Negative increase (-१.९) २११.३ Positive decrease (१२.७)
छत्तीसगढ ९८२३३ ९६५६१ १.९ १.९ ३४५.१ ३३४.७ Positive decrease (१०.४) ३५२.९ Negative increase (-१८.२)
गोवा ३८८४ ३७२७ ०.१ ०.१ २५३.२ २४१.५ Positive decrease (११.७) २८१.१ Negative increase (-३९.६)
गुजरात ३९३१९४ ४३१०६६ ७.७ ८.४ Negative increase (-०.७) ५८४.१ ६३१.६ Negative increase (-४७.५) १०११.४ Negative increase (-३७९.८)
हरियाणा १९१२२९ १६६३३६ ३.८ ३.२ Positive decrease (०.६) ६७३.३ ५७७.४ Positive decrease (९५.९) ६५८.६ Negative increase (-८१.२)
हिमाचल प्रदेश १९५९४ १९९२४ ०.४ ०.४ २६९.६ २७२.४ Negative increase (-२.८) २८०.२ Negative increase (-७.८)
झारखंड ५५६६४ ६२२०६ १.१ १.२ Negative increase (-०.१) १५०.३ १६५.५ Negative increase (-१५.२) १६६.८ Negative increase (-१.३)
कर्नाटक १६३४१६ १६३६९१ ३.२ ३.२ २४९.७ २४८.१ Positive decrease (१.६) २२५.७ Positive decrease (२२.४)
केरळ १२१६७ ४५३०८३ १०.१ ८.८ Positive decrease (१.३) १२८७.७ १२८७.७ १५६८.४ Negative increase (-२८०.७)
मध्य प्रदेश ४०५१२९ ३९५६१९ ८.० ७.७ Positive decrease (०.३) ४९७.३ ४७८.९ Positive decrease (१८.४) ५११.१ Negative increase (-३२.२)
महाराष्ट्र ५१५६७४ ५०९४४३ १०.२ ९.९ Positive decrease (०.३) ४२४.८ ४१५.८ Positive decrease (९) ४३५.८ Negative increase (-२०)
मणिपूर ३७८१ ३६६१ ०.१ ०.१ १२२.८ ११७.७ Positive decrease (५.१) ९५.० Positive decrease (२२.७)
मेघालय ३४८२ ३८९७ ०.१ ०.१ १०८.८ १२०.६ Negative increase (-११.८) ११४.७ Positive decrease (५.९)
मिझोरम २३५१ २८८० ०.० ०.१ Negative increase (-०.१) १९८.६ २४१.० Negative increase (-४२.४) १८९.६ Positive decrease (५१.४)
नागालँड १७७५ १६६१ ०.० ०.० ८३.२ ७७.१ Positive decrease (६.१) ६९.४ Positive decrease (७.७)
ओडिशा १०७४०८ १२१५२५ २.१ २.४ Negative increase (-०.३) २४६.६ २७७.९ Negative increase (-३१.३) २९५.२ Negative increase (-१७.३)
पंजाब ७०३१८ ७२८५५ १.४ १.४ २३६.८ २४३.३ Negative increase (-६.५) २७४.६ Negative increase (-३१.३)
राजस्थान २५०५४६ ३०४३९४ ४.९ ५.९ Negative increase (-१) ३२७.१ ३९२.३ Negative increase (-६५.२) ३३१.२ Positive decrease (६१.१)
सिक्कीम ८६९ ८२१ ०.० ०.० १३१.९ १२३.५ Positive decrease (८.४) १००.४ Positive decrease (२३.१)
तमिळनाडू ४९९१८८ ४५५०९४ ९.८ ८.८ Positive decrease (१) ६६१.५ ६००.३ Positive decrease (६१.२) १८०८.८ Negative increase (-१२०८.५)
तेलंगणा १२६८५८ १३१२५४ २.५ २.५ ३४२.६ ३५२.० Negative increase (-९.४) ३९३.० Negative increase (-४१)
त्रिपुरा ६०७८ ५९८८ ०.१ ०.१ १५३.४ १४९.६ Positive decrease (३.८) ११५.१ Positive decrease (३४.५)
उत्तर प्रदेश ५८५१५७ ६२८५७८ ११.५ १२.२ Negative increase (-०.७) २६२.४ २७८.२ Negative increase (-१५.८) २८७.४ Negative increase (-९.२)
उत्तराखंड ३४७१५ २८२६८ ०.७ ०.५ Positive decrease (०.२) ३१४.० २५२.८ Positive decrease (६१.२) ५०६.८ Negative increase (-२५४)
पश्चिम बंगाल १८८०६३ ***** ३.७ ३.६ Positive decrease (०.१) १९४.९ १९३.७ Positive decrease (१.२) १८६.६ Positive decrease (७.१)
केंद्र शासित प्रदेश
अंदमान आणि निकोबार ३६९९ ४०३४ ०.१ ०.१ ९३४.१ १०१३.६ Negative increase (-७९.५) ६३७.१ Positive decrease (३७६.५)
चंदिगढ ५९६७ ४५१८ ०.१ ०.१ ५१०.० ३८१.६ Positive decrease (१२८.४) २७१.६ Positive decrease (११०)
दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव ६४९ ६६० - - - - - - ५१.३ -
दिल्ली २६२६१२ ३१६२६१ ५.२ ६.१ Negative increase (-०.९) १३४२.५ १५८६.१ Negative increase (-२४३.६) १३०९.५ Positive decrease (२७६.६)
जम्मू आणि काश्मीर २७२७६ २५४०८ ०.५ ०.५ २०३.१ १८७.८ Positive decrease (१५.३) २१६.७ Negative increase (-२८.९)
लडाख - - - - - - - - १३६.१ -
लक्षद्वीप ७७ १८२ ०.० ०.० ११४.९ २६७.६ Negative increase (-१५२.७) २१६.२ Positive decrease (५१.४)
पुदुच्चेरी ४६७४ ४००४ ०.१ ०.१ ३१५.६ २६४.३ Positive decrease (५१.३) ५१२.६ Negative increase (-२४८.३)

संदर्भ

[संपादन]
 1. ^ "Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 17 September 2021 रोजी पाहिले.
 2. ^ Abhishek Jha, Vineet Sachdev (2021-09-14). "Covid violations led to rise in total cases filed in 2020". Hindustan Times. 2021-09-18 रोजी पाहिले.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 3. ^ a b Radhakrishnan, Vignesh; Sen, Sumant; Nihalani, Jasmin (2021-09-16). "Serious offences dip in 2020, COVID violations pushes up crime rate". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
 4. ^ "Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 26 August 2020 रोजी पाहिले.
 5. ^ "Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 17 September 2021 रोजी पाहिले."Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved 17 September 2021.
 6. ^ "North-East to the rescue! Seven sisters are safest for women to live in: NCRB data". mirrownownews.com. Times Now. 9 July 2018. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
 7. ^ Deka, Kaushik (27 November 2020). "Nagaland: A Safe Haven". India Today. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
 8. ^ "Mumbai ranks fifth in crimes among 19 cities in India". Hindustan Times (इंग्रजी भाषेत). 2021-09-15. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
 9. ^ "Kolkata is India's Safest City to Live in, Delhi Most Unsafe for Women: NCRB Data". News18 (इंग्रजी भाषेत). 2021-09-17. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
 10. ^ "Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 26 August 2020 रोजी पाहिले."Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved 26 August 2020.
 11. ^ "Crime in India 2019. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 12 September 2021 रोजी पाहिले.