विकिपीडिया:मराठी विकिपीडियावर सर्वाधिक वाचकसंख्या असलेली पृष्ठे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

विकिपीडिया:आकडेवारी

हे पान सर्वाधिक वाचल्या अथवा पाहिल्या गेलेल्या लेखांसाठी आहे. मराठी विकिपीडियावरील वेगवेगळ्या वर्षांत अत्याधिक वाचकसंख्या असलेल्या पहिल्या ३० लेखांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. लेख नावाच्या खाली वाचकसंख्या दिलेली आहे.

क्र. इ.स. २०१७[१] इ.स. २०१८[२] इ.स. २०१९[३] इ.स. २०२०[४] इ.स. २०२१[५]
बाबासाहेब आंबेडकर
३,७१,७२६[a]
शिवाजी महाराज
६,१५,३२१
शिवाजी महाराज
६,०६,५७४
शिवाजी महाराज
७,०५,८२०
शिवाजी महाराज
६,०३,६९९
शिवाजी महाराज
३,३७,३५५
बाबासाहेब आंबेडकर
४,९६,८९९
बाबासाहेब आंबेडकर
५,४२,८४१
बाबासाहेब आंबेडकर
४,००,९६४[b]
बाबासाहेब आंबेडकर
५,९५,६६५
महात्मा गांधी
२,६९,९१८
महात्मा गांधी
४,३५,६७१
भारत
४,८८,२९८
सावित्रीबाई फुले
३,३४,४४२
भारताचे संविधान
४,३१,३५२
जलप्रदूषण
२,५३,२०७
संभाजी भोसले
४,३४,९६६
सावित्रीबाई फुले
४,४८,६८३
भारताचे संविधान
२,६७,६६३
क्लिओपात्रा
३,९६,६६२
क्रिकेट
२,३१,०८५
सावित्रीबाई फुले
३,५७,९४३
महात्मा गांधी
४,४३,९०२
कोरोनाव्हायरस
२,६४,९०४
महात्मा गांधी
२,९०,८११
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
२,२९,११५
भारत
३,५०,१४६
भारताचे संविधान
४,१२,७६३
महात्मा गांधी
२,५९,०५५
महाराष्ट्र
२,६०,६०५
वायुप्रदूषण
२,१९,६२२
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
३,४०,९४१
क्रिकेट
३,६३,७२१
संभाजी भोसले
२,४९,२३५
सावित्रीबाई फुले
२,५०,८७६
निबंध
२,०४,६९५
लोकमान्य टिळक
३,२५,७२६
जलप्रदूषण
३,५१,१६५
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
२,३०,२८५
समाजशास्त्र
२,३७,४१८
सावित्रीबाई फुले
१,९३,४५४
क्रिकेट
३,२४,५११
लोकमान्य टिळक
२,९९,६३४
महाराष्ट्र
२,२९,१७६
भारत
२,२०,९७७
१० संभाजी भोसले
१,९१,३१४
जलप्रदूषण
३,१२,३६४
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ
२,९०,०४८
भारत
२,२०,९३०
ज्ञानेश्वर
२,००,६६७
११ जोतीराव गोविंदराव फुले
१,८८,८१६
जोतीराव गोविंदराव फुले
२,५९,३०२
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
२,८७,८८६
महाराष्ट्र शासन
२,१७,५२६
क्रिकेट
२,००,५२२
१२ तुकाराम
१,८६,६०७
सचिन तेंडुलकर
२,५८,६००
जोतीराव गोविंदराव फुले
२,८१,६५४
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी
२,०७,०००
महात्मा फुले
१,९८,८११[c]
१३ लोकमान्य टिळक
१,७३,१२०
रायगड (किल्ला)
२,५६,६४४
कबड्डी
२,८०,१६९
बीपी
२,०४,९२७
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
१,९२,५९६
१४ विराट कोहली
१,६४,४२७
संत तुकाराम
२,५४,६२१[d]
रायगड (किल्ला)
२,७८,८४२
संंत तुकाराम
१,९६,५७०
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी
१,८८,५६८
१५ सचिन तेंडुलकर
१,५६,९०५
महाराष्ट्र
२,४०,२५५
महाराष्ट्र
२,७७,६२३
तानाजी मालुसरे
१,९२,८८९
मानसशास्त्र
१,८१,१६१
१६ खो-खो
१,५४,१७५
प्रदूषण
२,३९,७१३
सचिन तेंडुलकर
२,७१,३०२
रायगड (किल्ला)
१,९२,२२६
रायगड (किल्ला)
१,७३,४०६
१७ प्रदूषण
१,४६,४५६
वायुप्रदूषण
२,३४,२७८
प्रदूषण
२,७०,१५९
भारतीय प्रजासत्ताक दिन
१,७५,९२८
भाषा
१,७२,९९५
१८ भारत
१,४२,१७१
ज्ञानेश्वर
२,३२,७७८
वायुप्रदूषण
२,६१,२८७
प्रदूषण
१,६४,८२४
जलप्रदूषण
१,७२,१५८
१९ रायगड (किल्ला)
१,३६,८१३
भारताचे संविधान
२,२२,५६२
संंत तुकाराम
२,५७,७०७
जलप्रदूषण
१,५९,९०१
मराठी भाषा
१,६५,४०७
२० कबड्डी
१,३२,९७४
खो-खो
२,१९,५९३
खो-खो
२,४०,२०६
जोतीराव गोविंदराव फुले
१,५६,४९८
महाराष्ट्र शासन
१,६३,८०४
२१ ज्ञानेश्वर
१,२७,३५७
कबड्डी
२,१८,४८०
संभाजी भोसले
२,२७,७५८
ज्ञानेश्वर
१,५२,९५३
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा
१,६२,४७१
२२ जागतिक तापमानवाढ
१,२५,७८२
अण्णा भाऊ साठे
२,०७,०९३[e]
ज्ञानेश्वर
२,०९,८६९
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा
१,४७,५५०
शाहू महाराज
१,५८,५११
२३ शेती
१,२३,८८८
स्वामी विवेकानंद
१,९८,२४०
विराट कोहली
२,०९,७४८
क्रिकेट
१,३७,६१६
वायुप्रदूषण
१,५६,४२०
२४ महाराष्ट्र
१,२०,६८०
विराट कोहली
१,८२,९०९
स्वामी विवेकानंद
२,००,१२१
लोकमान्य टिळक
१,३६,७६९
इतिहास
१,५५,९४३
२५ तुकाराम भाऊराव साठे
१,२०,२५१
गोवर
१,६५,१७६
अण्णा भाऊ साठे
१,९९,८६२
जिजाबाई शहाजी भोसले
१,३६,६५६
भारताचा इतिहास
१,५५,८०९
२६ भारताचे संविधान
१,०८,७९५
शेती
१,५६,७६७
दिवाळी
१,९६,७४३
मराठी भाषा
१,३४,९४१
कोरोनाव्हायरस
१,५३,२३७
२७ हॉकी
१,०४,५७४
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ
१,५५,३७२
जिजाबाई शहाजी भोसले
१,७९,०४५
वायुप्रदूषण
१,३३,६०९
संभाजी भोसले
१,४९,९५२
२८ फुटबॉल
१,०२,९६०
पर्यावरण
१,५२,९८२
शब्दकोश
१,७५,१११
सचिन तेंडुलकर
१,३१,०१२
सेंद्रिय शेती
१,४९,६२६
२९ जवाहरलाल नेहरू
१,००,१९४
हॉकी
१,४९,९९२
हॉकी
१,७४,९६२
सिंहगड
१,२४,२८६
कादंबरी
१,४७,८५६
३० पर्यावरण
९४,७७४
निबंध
१,४०,५९६
स्वातंत्र्य दिन (भारत)
१,७३,२९०
स्वामी विवेकानंद
१,२३,९४१
भारताचा स्वातंत्र्यलढा
१,४६,८००

नोंदी[संपादन]

टीपा[संपादन]

  1. ^ इ.स. २०१७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखाचे शीर्षक चारवेळा बदलण्यात आले होते. २०१७ या वर्षातील १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यान लेखाचे शीर्षक भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते, याकाळात लेख ५४,९८९ वेळा पाहिला गेला; ११ मार्च ते १२ मार्च या एक-दोन दिवसांदरम्यान लेखाची शीर्षके डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही होती, याकाळात लेख २०५ वेळा पाहिला गेला; १२ मार्च ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान लेखाचे शीर्षक डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात लेख २,५०,४३२ वेळा पाहिला गेला; ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१७ दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात लेख ६६,३०५ वेळा पाहिला गेला. त्यानंतर ३ वर्ष व ३ महिन्यांनी, ५ एप्रिल २०२० रोजी, शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर वरुन बाबासाहेब आंबेडकर ला हलवण्यात आले.
  2. ^ १ जानेवारी २०२० ते ५ एप्रिल २०२० दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात हा लेख १,१७,८२२ वेळा पाहिला गेला; तर ५ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब आंबेडकर असे होते, याकाळात हा लेख २,८३,१४२ वेळा पाहिला गेला.
  3. ^ (१० जून - शीर्षक बदल) १ जानेवारी २०२१ ते १७ जून २०२१ दरम्यान लेखाचे शीर्षक जोतिराव गोविंदराव फुले असे होते, याकाळात हा लेख ९४,४५६ वेळा पाहिला गेला; तर १८ जून २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ दरम्यान लेखाचे शीर्षक महात्मा फुले असे होते, याकाळात हा लेख १,०४,३५५ वेळा पाहिला गेला.
  4. ^ १ जानेवारी २०१८ ते ५ मार्च २०१८ दरम्यान लेखाचे शीर्षक तुकाराम असे होते, याकाळात हा लेख ५४,५८५ वेळा पाहिला गेला; तर ५ मार्च २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान लेखाचे शीर्षक संंत तुकाराम असे होते, याकाळात हा लेख २,००,०३६ वेळा पाहिला गेला.
  5. ^ १ जानेवारी २०१८ ते १७ एप्रिल २०१८ दरम्यान लेखाचे शीर्षक तुकाराम भाऊराव साठे असे होते, याकाळात हा लेख २१,०२१ वेळा पाहिला गेला; तर १७ एप्रिल २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान लेखाचे शीर्षक अण्णा भाऊ साठे असे होते, याकाळात हा लेख १,८६,०७२ वेळा पाहिला गेला.

संदर्भ[संपादन]