२०१० फिफा विश्वचषक पात्रताफेरी (युएफा)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

पहिली फेरी[संपादन]

मानांकन[संपादन]

Pot A Pot B Pot C Pot D Pot E Pot F

इटलीचा ध्वज इटली
स्पेनचा ध्वज स्पेन
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी
Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल
Flag of the Netherlands नेदरलँड्स
क्रोएशियाचा ध्वज क्रोएशिया
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस

इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड
रोमेनियाचा ध्वज रोमेनिया
स्कॉटलंडचा ध्वज स्कॉटलंड
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान
बल्गेरियाचा ध्वज बल्गेरिया
रशियाचा ध्वज रशिया
पोलंडचा ध्वज पोलंड
स्वीडनचा ध्वज स्वीडन
इस्रायलचा ध्वज इस्रायल

नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया
डेन्मार्कचा ध्वज डेन्मार्क
उत्तर आयर्लंडचा ध्वज उत्तर आयर्लंड
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
फिनलंडचा ध्वज फिनलंड
स्वित्झर्लंडचा ध्वज स्वित्झर्लंड
बेल्जियमचा ध्वज बेल्जियम

स्लोव्हाकियाचा ध्वज स्लोव्हाकिया
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना
हंगेरीचा ध्वज हंगेरी
मोल्दोव्हाचा ध्वज मोल्दोव्हा
वेल्सचा ध्वज वेल्स
Flag of the Republic of Macedonia मॅसिडोनिया
बेलारूसचा ध्वज बेलारूस
लिथुएनियाचा ध्वज लिथुएनिया
सायप्रसचा ध्वज सायप्रस

जॉर्जियाचा ध्वज जॉर्जिया
आल्बेनियाचा ध्वज आल्बेनिया
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया
लात्व्हियाचा ध्वज लात्व्हिया
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड
आर्मेनियाचा ध्वज आर्मेनिया
ऑस्ट्रियाचा ध्वज ऑस्ट्रिया
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान
अझरबैजानचा ध्वज अझरबैजान

लिश्टनस्टाइनचा ध्वज लिश्टनस्टाइन
एस्टोनियाचा ध्वज एस्टोनिया
माल्टाचा ध्वज माल्टा
लक्झेंबर्गचा ध्वज लक्झेंबर्ग
माँटेनिग्रोचा ध्वज माँटेनिग्रो
आंदोराचा ध्वज आंदोरा
Flag of the Faroe Islands फेरो द्वीपसमूह
सान मारिनोचा ध्वज सान मारिनो

सामने[संपादन]

रंग माहिती
संघ २०१० फिफा विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र
संघ प्ले ऑफ खेळतील

गट १[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
डेन्मार्कचा ध्वज डेन्मार्क १० १६ +११ २१
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल १० १७ +१२ १९
स्वीडनचा ध्वज स्वीडन १० १३ +८ १८
हंगेरीचा ध्वज हंगेरी १० १० +२ १६
आल्बेनियाचा ध्वज आल्बेनिया १० १३ −७
माल्टाचा ध्वज माल्टा १० २६ −२६
  आल्बेनिया डेन्मार्क हंगेरी माल्टा पोर्तुगाल स्वीडन
आल्बेनिया Flag of आल्बेनिया १ – १ ० – १ ३ – ० १ – २ ० – ०
डेन्मार्क Flag of डेन्मार्क ३ – ० ० – १ ३ – ० १ – १ १ – ०
हंगेरी Flag of हंगेरी २ – ० ० – ० ३ – ० ० – १ १ – २
माल्टा Flag of माल्टा ० – ० ० – ३ ० – १ ० – ४ ० – १
पोर्तुगाल Flag of पोर्तुगाल ० – ० २ – ३ ३ – ० ४ – ० ० – ०
स्वीडन Flag of स्वीडन ४ – १ ० – १ २ – १ ४ – ० ० – ०


गट २[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
स्वित्झर्लंडचा ध्वज स्वित्झर्लंड १० १८ +१० २१
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस १० २० १० +१० २०
लात्व्हियाचा ध्वज लात्व्हिया १० १८ १५ +३ १७
इस्रायलचा ध्वज इस्रायल १० २० १० +१० १६
लक्झेंबर्गचा ध्वज लक्झेंबर्ग १० २५ −२१
मोल्दोव्हाचा ध्वज मोल्दोव्हा १० १८ −१२
  ग्रीस इस्रायल लात्व्हिया लक्झेंबर्ग मोल्दोव्हा स्वित्झर्लंड
ग्रीस Flag of ग्रीस २ – १ ५ – २ २ – १ ३ – ० १ – २
इस्रायल Flag of इस्रायल १ – १ ० – १ ७ – ० ३ – १ २ – २
लात्व्हिया Flag of लात्व्हिया ० – २ १ – १ २ – ० ३ – २ २ – २
लक्झेंबर्ग Flag of लक्झेंबर्ग ० – ३ १ – ३ ० – ४ ० – ० ० – ३
मोल्दोव्हा Flag of मोल्दोव्हा १ – १ १ – २ १ – २ ० – ० ० – २
स्वित्झर्लंड Flag of स्वित्झर्लंड २ – ० ० – ० २ – १ १ – २ २ – ०


गट ३[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
स्लोव्हाकियाचा ध्वज स्लोव्हाकिया १० २२ १० +१२ २२
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया १० १८ +१४ २०
Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक १० १७ +११ १६
उत्तर आयर्लंडचा ध्वज उत्तर आयर्लंड १० १३ +४ १५
पोलंडचा ध्वज पोलंड १० १९ १४ +५ ११
सान मारिनोचा ध्वज सान मारिनो १० १० ४७ −४६
  चेक प्रजासत्ताक उत्तर आयर्लंड पोलंड सान मारिनो स्लोव्हाकिया स्लोव्हेनिया
चेक प्रजासत्ताक Flag of the Czech Republic ० – ० २ – ० ७ – ० १ – २ १ – ०
उत्तर आयर्लंड Flag of उत्तर आयर्लंड ० – ० ३ – २ ४ – ० ० – २ १ – ०
पोलंड Flag of पोलंड २ – १ १ – १ १० – ० ० – १ १ – १
सान मारिनो Flag of सान मारिनो ० – ३ ० – ३ ० – २ १ – ३ ० – ३
स्लोव्हाकिया Flag of स्लोव्हाकिया २ – २ २ – १ २ – १ ७ – ० ० – २
स्लोव्हेनिया Flag of स्लोव्हेनिया ० – ० २ – ० ३ – ० ५ – ० २ – १


गट ४[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी १० २६ +२१ २६
रशियाचा ध्वज रशिया १० १९ +१३ २२
फिनलंडचा ध्वज फिनलंड १० १४ १४ १८
वेल्सचा ध्वज वेल्स १० १२ −३ १२
अझरबैजानचा ध्वज अझरबैजान १० १४ −१०
लिश्टनस्टाइनचा ध्वज लिश्टनस्टाइन १० २३ −२१
  अझरबैजान फिनलंड जर्मनी लिश्टनस्टाइन रशिया वेल्स
अझरबैजान Flag of अझरबैजान १ – २ ० – २ ० – ० १ – १ ० – १
फिनलंड Flag of फिनलंड १ – ० ३ – ३ २ – १ ० – ३ २ – १
जर्मनी Flag of जर्मनी ४ – ० १ – १ ४ – ० २ – १ १ – ०
लिश्टनस्टाइन Flag of लिश्टनस्टाइन ० – २ १ – १ ० – ६ ० – १ ० – २
रशिया Flag of रशिया २ – ० ३ – ० ० – १ ३ – ० २ – १
वेल्स Flag of वेल्स १ – ० ० – २ ० – २ २ – ० १ – ३


गट ५[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
स्पेनचा ध्वज स्पेन १० १० २८ +२३ ३०
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना १० २५ १३ +१२ १९
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान १० १३ १० +३ १५
बेल्जियमचा ध्वज बेल्जियम १० १३ २० −७ १०
एस्टोनियाचा ध्वज एस्टोनिया १० २४ −१५
आर्मेनियाचा ध्वज आर्मेनिया १० २२ −१६
  आर्मेनिया बेल्जियम बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना एस्टोनिया स्पेन तुर्कस्तान
आर्मेनिया Flag of आर्मेनिया २ – १ ० – २ २ – २ १ – २ ० – २
बेल्जियम Flag of बेल्जियम २ – ० २ – ४ ३ – २ १ – २ २ – ०
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना Flag of बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना ४ – १ २ – १ ७ – ० २ – ५ १ – १
एस्टोनिया Flag of एस्टोनिया १ – ० २ – ० ० – २ ० – ३ ० – ०
स्पेन Flag of स्पेन ४ – ० ५ – ० १ – ० ३ – ० १ – ०
तुर्कस्तान Flag of तुर्कस्तान २ – ० १ – १ २ – १ ४ – २ १ – २


गट ६[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड १० ३४ +२८ २७
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन १० २१ +१५ २१
क्रोएशियाचा ध्वज क्रोएशिया १० १९ १३ +६ २०
बेलारूसचा ध्वज बेलारूस १० १९ १४ +५ १३
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान १० ११ २९ −१८
आंदोराचा ध्वज आंदोरा १० १० ३९ −३६
  आंदोरा बेलारूस क्रोएशिया इंग्लंड कझाकस्तान युक्रेन
आंदोरा Flag of आंदोरा १ – ३ ० – २ ० – २ १ –३ ० – ६
बेलारूस Flag of बेलारूस ५ – १ १ – ३ १ – ३ ४ – ० ० – ०
क्रोएशिया Flag of क्रोएशिया ४ – ० १ – ० १ – ४ ३ – ० २ – २
इंग्लंड Flag of इंग्लंड ६ – ० ३ – ० ५ – १ ५ – १ २ – १
कझाकस्तान Flag of कझाकस्तान ३ – ० १ – ५ १ – २ ० – ४ १ – ३
युक्रेन Flag of युक्रेन ५ – ० १ – ० ० – ० १ – ० २ – १


गट ७[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया १० २२ +१४ २२
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स १० १८ +९ २१
ऑस्ट्रियाचा ध्वज ऑस्ट्रिया १० १४ १५ −१ १४
लिथुएनियाचा ध्वज लिथुएनिया १० १० ११ −१ १२
रोमेनियाचा ध्वज रोमेनिया १० १२ १८ −६ १२
Flag of the Faroe Islands फेरो द्वीपसमूह १० २० −१५
  ऑस्ट्रिया फेरो द्वीपसमूह फ्रान्स लिथुएनिया रोमेनिया सर्बिया
ऑस्ट्रिया Flag of ऑस्ट्रिया ३ – १ ३ – १ २ – १ २ – १ १ – ३
फेरो द्वीपसमूह Flag of the Faroe Islands १ – १ ० – १ २ – १ ० – १ ० – २
फ्रान्स Flag of फ्रान्स ३ – १ ५ – ० १ – ० १ – १ २ – १
लिथुएनिया Flag of लिथुएनिया २ – ० १ – ० ० – १ ० – १ २ – १
रोमेनिया Flag of रोमेनिया १ – १ ३ – १ २ – २ ० – ३ २ – ३
सर्बिया Flag of सर्बिया १ – ० २ – ० १ – १ ३ – ० ५ – ०

Notes on the tie-breaking situation:

  • Lithuania and Romania are ranked by their overall goal difference.

गट ८[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
इटलीचा ध्वज इटली १० १८ +११ २४
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक १० १२ +४ १८
बल्गेरियाचा ध्वज बल्गेरिया १० १७ १३ +४ १४
सायप्रसचा ध्वज सायप्रस १० १४ १६ −२
माँटेनिग्रोचा ध्वज माँटेनिग्रो १० १४ −५
जॉर्जियाचा ध्वज जॉर्जिया १० १९ −१२
  बल्गेरिया सायप्रस जॉर्जिया इटली माँटेनिग्रो आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
बल्गेरिया Flag of बल्गेरिया २ – ० ६ – २ ० – ० ४ – १ १ – १
सायप्रस Flag of सायप्रस ४ – १ २ – १ १ – २ २ – २ १ – २
जॉर्जिया Flag of जॉर्जिया ० – ० १ – १ ० – २ ० – ० १ – २
इटली Flag of इटली २ – ० ३ – २ २ – ० २ – १ १ – १
माँटेनिग्रो Flag of माँटेनिग्रो २ – २ १ – १ २ – १ ० – २ ० – ०
आयर्लंडचे प्रजासत्ताक Flag of आयर्लंडचे प्रजासत्ताक १ – १ १ – ० २ – १ २ – २ ० – ०

Notes on the tie-breaking situation:

  • Cyprus and Montenegro are ranked by their overall goal difference.

गट ९[संपादन]

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
Flag of the Netherlands नेदरलँड्स १७ +१५ २४
नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे +२ १०
स्कॉटलंडचा ध्वज स्कॉटलंड ११ −५ १०
Flag of the Republic of Macedonia मॅसिडोनिया ११ −६
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड १३ −६
  आइसलँड मॅसिडोनिया नेदरलँड्स नॉर्वे स्कॉटलंड
आइसलँड Flag of आइसलँड १ – ० १ – २ १ – १ १ – २
मॅसिडोनिया Flag of the Republic of Macedonia २ – ० १ – २ ० – ० १ – ०
नेदरलँड्स Flag of the Netherlands २ – ० ४ – ० २ – ० ३ – ०
नॉर्वे Flag of नॉर्वे २ – २ २ – १ ० – १ ४ – ०
स्कॉटलंड Flag of स्कॉटलंड २ – १ २ – ० ० – १ ० – ०

Notes on the tie-breaking situation:

  • Norway and Scotland are ranked by their overall goal difference.

दुसरी फेरी मानांकन[संपादन]

Because one group has one team fewer than the others, matches against the sixth-placed team in each group are not included in this ranking. As a result, eight matches played by each team will count for the purposes of the second-placed table.

रंग माहिती
संघ प्ले ऑफ सामने खेळतील
गट
संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
रशियाचा ध्वज रशिया १५ +९ १६
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस १६ +७ १६
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन १० +४ १५
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स १२ +३ १५
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया १० +६ १४
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना १९ १२ +७ १३
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल +४ १३
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक +२ १२
नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे +२ १०

Ranking rules[१]

  1. Total points
  2. Goal difference
  3. Goals scored
  4. Goals scored away from home
  5. Disciplinary record (yellow card, -1 point; two yellow cards in the same match, -3 points; red card, -3 points; yellow card followed by a direct red card in the same match, -4 points)
  6. Drawing of lots

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "Determining Europe's runners-up". Zurich, Switzerland: FIFA. 2008-10-16. 2009-06-21 रोजी पाहिले.