महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणाची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे

अकोला जिल्हा :[संपादन]

अमरावती जिल्हा:[संपादन]

ऊर्ध्व वर्धा धरण

अहमदनगर जिल्हा[संपादन]

ऊर्ध्व वर्धा धरण

अहमदनगर जिल्हा[संपादन]

आढळा प्रकल्प, ढोकी धरण, तिरखोल धरण, निळवंडे धरण, पळशी धरण, भंडारदरा धरण, मांडओहळ धरण, ज्ञानेश्वरसागर तलाव(मुळा धरण, रुई छत्रपती धरण, लोणीमावळा धरण, विसापूर तलाव, सीना धरण, हंगा धरण, ज्ञानेश्वरसागर तलाव(मुळा धरण) ====

औरंगाबाद जिल्हा :[संपादन]

गराडा तळे, गौताळा तलाव, जायकवाडी धरण, नागद तलाव, निर्भोर तळे

उस्मानाबाद जिल्हा[संपादन]

तेरणा धरण[संपादन]

कोल्हापूर जिल्हा[संपादन]

【काळामवाडी धरण】 (राधानगरी धरण )【पाटगाव धरण】

गडचिरोली जिल्हा[संपादन]

दिना

गोंदिया जिल्हा[संपादन]

इटियाडोह

चंद्रपूर जिल्हा[संपादन]

पेंच आसोलामेंढा

जळगाव जिल्हा[संपादन]

अग्नावती धरण, अंजनी धरण, अभोरा धरण, काळा बंधारा, कृष्णपुरी बंधारा, गाळण पाझर तलाव, गिरणा धरण, जामदा बंधारा, तोंडापुरा धरण, दहीगाव बंधारा, धामणगाव बंधारा, पांझण उजवा कालवा, पिंपरी बंधारा, बहुळा धरण, बळाड बंधारा, बुधगाव बंधारा, बोरी धरण, भोकरबारी प्रकल्प, मंगरूळ धरण, मन्याड धरण, महरून तलाव, मोर धरण, म्हसवा बंधारा, वडगाव बंधारा, वाघूर धरण, वाडी पाझर तलाव, सातगाव डोंगरी, सार्वेपिंप्री बंधारा, सुकी धरण, हतनूर धरण, हिवरा धरण, होळ बंधारा (एकूण ३२)

जालना जिल्हा[संपादन]

ठाणे जिल्हा[संपादन]

भातसा धरण, बरवी, सूर्या धामणी, सूर्या कवडासे

धुळे जिल्हा[संपादन]

अक्कलपाडा धरण, अंचोळे, कानोली, गोंदूर तलाव, डेडरगाव तलाव, देवभाने, नकाणे तलाव, पुरमेपाडा, मांडळ, राक्षी, हरणमाळ तलाव,

नंदुरबार जिल्हा[संपादन]

यशवंत तलाव,

नागपूर जिल्हा[संपादन]

उमरी, कान्होजी, कामठी खैरी , कोलार, निम्न वेणा (वाडेगाव), निम्न वेणा (नांद) , पेंच तोतलाडोह , पेंच रामटेक , पेंढारी धरण, मनोरी धरण, रोढोरी धरण, साईकी धरण

नांदेड जिल्हा[संपादन]

इसापूर धरण, निम्न दुधना धरण, विष्णुपुरी धरण

नाशिक जिल्हा[संपादन]

अर्जुनसागर, केल्झार धरण, गंगापूर धरण, गिरणा धरण, चणकापूर धरण,, लोहशिंगवे धरण, हरणबारी धरण, पुणे गाव, कारजवन, तिसगाव, ओझरखेड, वाघाड, पालखेड, भावली धरण, मुकणे धरण, कडवा, दारणा धरण

परभणी जिल्हा[संपादन]

कर्परा धरण, लोअर दुधना धरण, पूर्णा येलावारी, पूर्णा सिद्धेश्वर, येलदरी धरण

पुणे जिल्हा[संपादन]

आंध्रा धरण, उरवडे बंधारा, खडकवासला धरण, घोड धरण, चपेट धरण, चासकमान धरण, चंचवड बंधारा, टेमघर धरण, डिंभे धरण, तुंगार्ली धरण, देवघर धरण, पवना प्रकल्प, पानशेत धरण, पिंपळगाव धरण, पिंपोळी बंधारा, भाटघर धरण, भुशी धरण, भूगाव बंधारा, माणिकडोह धरण, मारणेव्बाडी बंधारा, मुळशी धरण, येडगाव धरण, रिहे बंधारा, लवळे बंधारा, लोणावळा तलाव, वडज धरण, वरसगाव धरण, वळवण धरण, वाळेण बंधारा, वीर धरण, शिरवटा धरण, आयएनएस शिवाजी तलाव, हाडशी बंधारा १, हाडशी बंधारा २ वडगाव बंधारा ,नारोडी बंधारा (एकूण ३४)

बुलढाणा जिल्हा[संपादन]

खडकपूर्णा धरणनळगंगा धरण  वाण, पेंटाळी कळपविहिर धरण

बीड जिल्हा[संपादन]

माजलगाव धरण, मांजरा धरण

भंडारा जिल्हा[संपादन]

इंदिरासागर प्रकलप, कऱ्हाडा तलाव प्रकलप, खांब तलाव प्रकलप, चांदपूर तलाव प्रकलप, बहुळा धरणप्रकलप, बालसमुद्र प्रकलप, इतीयाडोह प्रकलप , बाघ शिरपूर प्रकलप, बाघ पुजारीटोला प्रकलप, बाघ कालीसरार प्रकलप , गोसीखुर्द प्रकलप

मुंबई जिल्हा[संपादन]

मोडक सागर, तानसा, विहार, तुळशी

यवतमाळ जिल्हा[संपादन]

पूस , अरुणावती , बेंबळा

वर्धा जिल्हा[संपादन]

ऊर्ध्व वर्धा धरण, डोंगरगाव प्रकल्प, धाम धरण (महाकाली जलाशय), नांद प्रकल्प, निम्न वर्धा धरण, पंचधारा प्रकल्प, पोथरा प्रकल्प, बेंबळा प्रकल्प, बोर प्रकल्प, मदन उन्न,ई प्रकल्प, लाल नाला प्रकल्प, वडगाव प्रकल्प, वर्धा कार नदी प्रकल्प, सुकळी लघु प्रकल्प