ब्राझीलची राज्ये

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ब्राझिल देशामध्ये एकूण २६ राज्ये व एक शासकीय जिल्हा आहे.

यादी[संपादन]

ध्वज राज्याचे नाव संक्षिप्त राजधानी क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) लोकसंख्या (२००५) लोकसंख्या घनता (२००५) उत्पन्न (२००४) दरडोई उत्पन्न (२००४) मानवी विकास निर्देशांक (२००५) साक्षरता (२००३) बालमृत्यू (२००२) आयु संभाव्यता (२००४)
Bandeira do Acre.svg आक्रे AC रियो ब्रांको &0000000000152581.400000१,५२,५८१.४ &0000000000656043.000000६,५६,०४३ &0000000000000004.300000४.३० &0000000003242123.000000३२,४२,१२३ &0000000000005143.000000५,१४३ &0000000000000000.751000०.७५१ ८४% &0000000000000033.200000३३.२% &0000000000000070.800000७०.८
Bandeira de Alagoas.svg आलागोआस AL मासेयो &0000000000027767.700000२७,७६७.७ &0000000003015912.000000३०,१५,९१२ &0000000000000108.610000१०८.६१ &0000000011556013.000000१,१५,५६,०१३ &0000000000003877.000000३,८७७ &0000000000000000.677000०.६७७ ७०% &0000000000000057.700000५७.७% &0000000000000066.000000६६.०
Bandeira do Amapá.svg अमापा AP मकापा &0000000000142814.600000१,४२,८१४.६ &0000000000594587.000000५,९४,५८७ &0000000000000004.160000४.१६ &0000000003720013.000000३७,२०,०१३ &0000000000006796.000000६,७९६ &0000000000000000.780000०.७८० ९१% &0000000000000024.900000२४.९% &0000000000000069.800000६९.८
Bandeira do Amazonas.svg अमेझोनास AM मानौस &0000000001570745.700000१५,७०,७४५.७ &0000000003232330.000000३२,३२,३३० &0000000000000002.050000२.०५ &0000000035889111.000000३,५८,८९,१११ &0000000000011434.000000११,४३४ &0000000000000000.780000०.७८० ९४% &0000000000000020.800000२०.८% &0000000000000073.400000७३.४
Bandeira da Bahia.svg बाईया BA साल्व्हादोर दा बाईया &0000000000564692.700000५,६४,६९२.७ &0000000013815334.000000१,३८,१५,३३४ &0000000000000024.460000२४.४६ &0000000086882488.000000८,६८,८२,४८८ &0000000000006350.000000६,३५० &0000000000000000.742000०.७४२ ७९% &0000000000000038.700000३८.७% &0000000000000071.400000७१.४
Bandeira do Ceará.svg सिआरा CE फोर्तालेझा &0000000000148825.600000१,४८,८२५.६ &0000000008097276.000000८०,९७,२७६ &0000000000000054.400000५४.४० &0000000033261175.000000३,३२,६१,१७५ &0000000000004170.000000४,१७० &0000000000000000.723000०.७२३ ७८% &0000000000000035.100000३५.१% &0000000000000069.600000६९.६
Bandeira do Distrito Federal (Brasil).svg शासकीय जिल्हा DF ब्राझिलिया &0000000000005822.100000५,८२२.१ &0000000002333108.000000२३,३३,१०८ &0000000000000400.730000४००.७३ &0000000043522926.000000४,३५,२२,९२६ &0000000000019071.000000१९,०७१ &0000000000000000.874000०.८७४ ९६% &0000000000000017.500000१७.५% &0000000000000074.900000७४.९
Bandeira do Espírito Santo.svg एस्पिरितो सांतो ES व्हितोरिया &0000000000046077.500000४६,०७७.५ &0000000003408365.000000३४,०८,३६५ &0000000000000073.970000७३.९७ &0000000034488268.000000३,४४,८८,२६८ &0000000000010289.000000१०,२८९ &0000000000000000.802000०.८०२ ९०% &0000000000000020.900000२०.९% &0000000000000073.100000७३.१
Flag of Goiás.svg गोयाएस GO गोयानिया &0000000000340086.700000३,४०,०८६.७ &0000000005619917.000000५६,१९,९१७ &0000000000000016.520000१६.५२ &0000000041316658.000000४,१३,१६,६५८ &0000000000007501.000000७,५०१ &0000000000000000.800000०.८०० ९०% &0000000000000020.700000२०.७% &0000000000000072.800000७२.८
Bandeira do Maranhão.svg मरानहाओ MA साओ लुईस &0000000000331983.300000३,३१,९८३.३ &0000000006103327.000000६१,०३,३२७ &0000000000000018.380000१८.३८ &0000000016547977.000000१,६५,४७,९७७ &0000000000002748.000000२,७४८ &0000000000000000.683000०.६८३ ७७% &0000000000000046.300000४६.३% &0000000000000066.800000६६.८
Bandeira de Mato Grosso.svg मातो ग्रोसो MT क्वियाबा &0000000000903357.900000९,०३,३५७.९ &0000000002803274.000000२८,०३,२७४ &0000000000000003.100000३.१० &0000000027935132.000000२,७९,३५,१३२ &0000000000010162.000000१०,१६२ &0000000000000000.796000०.७९६ ९०% &0000000000000021.500000२१.५% &0000000000000072.600000७२.६
Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg मातो ग्रोसो दो सुल MS काम्पो ग्रान्दे &0000000000357125.000000३,५७,१२५.० &0000000002264468.000000२२,६४,४६८ &0000000000000006.340000६.३४ &0000000019954505.000000१,९९,५४,५०५ &0000000000008945.000000८,९४५ &0000000000000000.802000०.८०२ ९१% &0000000000000019.200000१९.२% &0000000000000073.200000७३.२
Bandeira de Minas Gerais.svg मिनास गेराईस MG बेलो हॉरिझोन्ते &0000000000586528.300000५,८६,५२८.३ &0000000019237450.000000१,९२,३७,४५० &0000000000000032.790000३२.७९ &0000000166564882.000000१६,६५,६४,८८२ &0000000000008771.000000८,७७१ &0000000000000000.800000०.८०० ८९% &0000000000000020.800000२०.८% &0000000000000074.100000७४.१
Bandeira do Pará.svg पारा PA बेलेम &0000000001247689.500000१२,४७,६८९.५ &0000000006970586.000000६९,७०,५८६ &0000000000000005.580000५.५८ &0000000034196694.000000३,४१,९६,६९४ &0000000000004992.000000४,९९२ &0000000000000000.755000०.७५५ 90% &0000000000000027.300000२७.३% &0000000000000071.400000७१.४
Bandeira da Paraíba.svg परैबा PB होआव पेसोआ &0000000000056439.800000५६,४३९.८ &0000000003595886.000000३५,९५,८८६ &0000000000000063.710000६३.७१ &0000000014863913.000000१,४८,६३,९१३ &0000000000004165.000000४,१६५ &0000000000000000.718000०.७१८ ७५% &0000000000000045.500000४५.५% &0000000000000068.300000६८.३
Bandeira do Paraná.svg पाराना PR कुरितिबा &0000000000199314.900000१,९९,३१४.९ &0000000010261856.000000१,०२,६१,८५६ &0000000000000051.480000५१.४८ &0000000108699740.000000१०,८६,९९,७४० &0000000000010725.000000१०,७२५ &0000000000000000.820000०.८२० ९३% &0000000000000020.700000२०.७% &0000000000000073.500000७३.५
Bandeira de Pernambuco.svg पर्नांबुको PE रेसिफे &0000000000098311.600000९८,३११.६ &0000000008413593.000000८४,१३,५९३ &0000000000000085.580000८५.५८ &0000000047697268.000000४,७६,९७,२६८ &0000000000005730.000000५,७३० &0000000000000000.718000०.७१८ ७९% &0000000000000044.800000४४.८% &0000000000000067.500000६७.५
Bandeira do Piauí.svg पिआवी PI तेरेसिना &0000000000251529.200000२,५१,५२९.२ &0000000003006885.000000३०,०६,८८५ &0000000000000011.950000११.९५ &0000000008611106.000000८६,११,१०६ &0000000000002892.000000२,८९२ &0000000000000000.703000०.७०३ 72% &0000000000000033.100000३३.१% &0000000000000068.200000६८.२
Bandeira do estado do Rio de Janeiro.svg रियो दि जानेरो RJ रियो दि जानेरो &0000000000043696.100000४३,६९६.१ &0000000015383407.000000१,५३,८३,४०७ &0000000000000352.050000३५२.०५ &0000000222564408.000000२२,२५,६४,४०८ &0000000000014639.000000१४,६३९ &0000000000000000.832000०.८३२ ९६% &0000000000000019.500000१९.५% &0000000000000072.400000७२.४
Bandeira do Rio Grande do Norte.svg रियो ग्रांदे दो नॉर्ते RN नाताल &0000000000052796.800000५२,७९६.८ &0000000003003087.000000३०,०३,०८७ &0000000000000056.880000५६.८८ &0000000015906902.000000१,५९,०६,९०२ &0000000000005370.000000५,३७० &0000000000000000.738000०.७३८ ७७% &0000000000000041.900000४१.९% &0000000000000069.800000६९.८
Bandeira do Rio Grande do Sul.svg रियो ग्रांदे दो सुल RS पोर्तू अलेग्री &0000000000281748.500000२,८१,७४८.५ &0000000010845087.000000१,०८,४५,०८७ &0000000000000038.490000३८.४९ &0000000142874611.000000१४,२८,७४,६११ &0000000000013320.000000१३,३२० &0000000000000000.832000०.८३२ ९५% &0000000000000015.400000१५.४% &0000000000000074.500000७४.५
Bandeira de Rondônia.svg रोन्द्योनिया RO पोर्तो व्हेल्हो &0000000000237576.200000२,३७,५७६.२ &0000000001534594.000000१५,३४,५९४ &0000000000000006.460000६.४६ &0000000009744908.000000९७,४४,९०८ &0000000000006238.000000६,२३८ &0000000000000000.776000०.७७६ ९२% &0000000000000024.600000२४.६% &0000000000000070.600000७०.६
Bandeira de Roraima.svg रोराईमा RR बोआ व्हिस्ता &0000000000224299.000000२,२४,२९९.० &0000000000391317.000000३,९१,३१७ &0000000000000001.740000१.७४ &0000000001864318.000000१८,६४,३१८ &0000000000004881.000000४,८८१ &0000000000000000.750000०.७५० ९१% &0000000000000017.800000१७.८% &0000000000000069.300000६९.३
Bandeira de Santa Catarina.svg सांता कातारिना SC फ्लोरियानोपोलिस &0000000000095346.200000९५,३४६.२ &0000000005866568.000000५८,६६,५६८ &0000000000000061.530000६१.५३ &0000000070208541.000000७,०२,०८,५४१ &0000000000012159.000000१२,१५९ &0000000000000000.840000०.८४० ९५% &0000000000000018.200000१८.२% &0000000000000074.800000७४.८
Bandeira do estado de São Paulo.svg साओ पाउलो SP साओ पाउलो &0000000000248209.400000२,४८,२०९.४ &0000000040442795.000000४,०४,४२,७९५ &0000000000000162.930000१६२.९३ &0000000546607616.000000५४,६६,०७,६१६ &0000000000013725.000000१३,७२५ &0000000000000000.833000०.८३३ ९५% &0000000000000017.400000१७.४% &0000000000000073.700000७३.७
Bandeira de Sergipe.svg सर्जिपे SE अराकाहू &0000000000021910.300000२१,९१०.३ &0000000001967761.000000१९,६७,७६१ &0000000000000089.810000८९.८१ &0000000013121517.000000१,३१,२१,५१७ &0000000000006782.000000६,७८२ &0000000000000000.742000०.७४२ ९०% &0000000000000040.600000४०.६% &0000000000000070.300000७०.३
Bandeira do Tocantins.svg तोकान्तिन्स TO पाल्मास &0000000000277620.900000२,७७,६२०.९ &0000000001305728.000000१३,०५,७२८ &0000000000000004.700000४.७० &0000000004768864.000000४७,६८,८६४ &0000000000003776.000000३,७७६ &0000000000000000.756000०.७५६ ८३% &0000000000000028.400000२८.४% &0000000000000070.700000७०.७