Jump to content

चीनचे राजकीय विभाग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(चीनची राज्ये या पानावरून पुनर्निर्देशित)

चीनच्या जनतेच्या प्रजासत्ताकाचे राजकीय विभाग खालीलप्रमाणे आहेत :

२२ प्रांत (; shěng):  : आंह्वी, गान्सू, ग्वांगदोंग, ग्वीचौ, चेज्यांग, छिंघाय, ज्यांग्सू, ज्यांग्शी, जीलिन, फूज्यान, युन्नान, ल्याओनिंग, सिच्वान, शाआंशी, शांदोंग, शांशी, हनान, हबै, हाइनान, हूनान, हूपै, हैलोंगच्यांग
५ स्वायत्त प्रदेश (自治区; zìzhìqū): आंतरिक मंगोलिया, ग्वांग्शी, तिबेट स्वायत्त प्रदेश, निंग्स्या, शिंज्यांग
४ महानगरपालिका (直辖市; zhíxiáshì): बीजिंग, चोंगछिंग, त्यांजिन, शांघाय
२ विशेष प्रशासकीय क्षेत्र (特别行政区; tèbiéxíngzhèngqū): मकाओ, हाँग काँग
१ दावा केलेला प्रांततैवान बेटावर व त्यावरील चीनचे प्रजासत्ताक ह्या देशावर चीनने हक्क सांगितला आहे.
शिंज्यांगतिबेट स्वायत्त प्रदेशछिंगहायगान्सूसिच्वानयुन्नाननिंग्स्याआंतरिक मंगोलियाषा'न्शीचोंगछिंगक्वीचौग्वांग्शीषान्शीहनानहूपैहूनानक्वांगतोंगहाइनानहपैहैलोंगच्यांगचीलिनल्याओनिंगबीजिंगत्यांजिनषांतोंगच्यांग्सूआंह्वीशांघायच-च्यांगच्यांग्शीफूच्यानहॉंग कॉंगमकाओतैवान
GB कोड आय.एस.ओ. ३१६६-२ कोड प्रांत चीनी नाव राजधानी लोकसंख्या¹ घनता² क्षेत्रफळ³ संक्षेप
BJ CN-11 बीजिंग महापालिका 北京市
Běijīng Shì
बीजिंग 19,612,368 1,167.40 16,800
Jīng
TJ CN-12 त्यांजिन महापालिका 天津市
Tiānjīn Shì
त्यांजिन 12,938,224 1,144.46 11,305
Jīn
HE CN-13 हपै प्रांत 河北省
Héběi Shěng
ष-च्याच्वांग 71,854,202 382.81 187,700
SX CN-14 षान्शी प्रांत 山西省
Shānxī Shěng
थाय्युआन 35,712,111 228.48 156,300
Jìn
NM CN-15 आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश 內蒙古自治区
Nèi Měnggǔ Zìzhìqū
होहोत 24,706,321 20.88 1,183,000 蒙(內蒙古)
Měng (Nèi Měnggǔ)
LN CN-21 ल्याओनिंग प्रांत 辽宁省
Liáoníng Shěng
षन्यांग 43,746,323 299.83 145,900
Liáo
JL CN-22 चीलिन प्रांत 吉林省
Jílín Shěng
छांगछुन 27,462,297 146.54 187,400
HL CN-23 हैलोंगच्यांग प्रांत 黑龙江省
Hēilóngjiāng
हार्पिन 38,312,224 84.38 454,000
Hēi
SH CN-31 शांघाय महापालिका 上海市
Shànghǎi Shì
शांघाय 23,019,148 3,630.20 6,341
JS CN-32 च्यांग्सू प्रांत 江苏省
Jiāngsū Shěng
नानचिंग 78,659,903 766.66 102,600
ZJ CN-33 च-च्यांग प्रांत 浙江省
Zhèjiāng Shěng
हांगचौ 54,426,891 533.59 102,000
Zhè
AH CN-34 आंह्वी प्रांत 安徽省
Ānhuī Shěng
हफै 59,500,510 425.91 139,700
Wǎn
FJ CN-35 फूच्यान प्रांत 福建省
Fújiàn Shěng
फूचौ 36,894,216 304.15 121,300
Mǐn
JX CN-36 च्यांग्शी प्रांत 江西省
Jiāngxī Shěng
नानछांग 44,567,475 266.87 167,000
Gàn
SD CN-37 षांतोंग प्रांत 山东省
Shāndōng Shěng
चीनान 95,793,065 622.84 153,800 鲁(齐)
Lǔ (Qí)
HA CN-41 हनान प्रांत 河南省
Hénán Shěng
चंचौ 94,023,567 563.01 167,000
HB CN-42 हूपै प्रांत 湖北省
Húběi Shěng
वूहान 57,237,740 307.89 185,900
È
HN CN-43 हूनान प्रांत 湖南省
Húnán Shěng
छांग्षा 65,683,722 312.77 210,000
Xiāng
GD CN-44 क्वांगतोंग प्रांत 广东省
Guǎngdōng Shěng
क्वांगचौ 104,303,132 579.46 180,000
Yuè
GX CN-45 क्वांग्शी स्वायत्त प्रदेश 广西壮族自治区
Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū
नान्निंग 46,026,629 195.02 236,000
Guì
HI CN-46 हाइनान प्रांत 海南省
Hǎinán Shěng
हाइखौ 8,671,518 255.04 34,000
Qióng
CQ CN-50 चोंगछिंग महापालिका 重庆市
Chóngqìng Shì
चोंगछिंग 28,846,170 350.50 82,300
SC CN-51 स-च्वान प्रांत 四川省
Sìchuān Shěng
छंतू 80,418,200 165.81 485,000 川(蜀)
Chuān (Shǔ)
GZ CN-52 क्वीचौ प्रांत 贵州省
Gùizhōu Shěng
क्वीयांग 34,746,468 197.42 176,000 贵(黔)
Guì (Qián)
YN CN-53 युइन्नान प्रांत 云南省
Yúnnán Shěng
कुन्मिंग 45,966,239 116.66 394,000 云(滇)
Yún (Diān)
XZ CN-54 तिबेट स्वायत्त प्रदेश 西藏自治区
Xīzàng Zìzhìqū
ल्हासा 3,002,166 2.44 1,228,400
Zàng
SN CN-61 षा'न्शी प्रांत 陕西省
Shǎnxī Shěng
शीआन 37,327,378 181.55 205,600 陕(秦)
Shǎn (Qín)
GS CN-62 कान्सू प्रांत 甘肃省
Gānsù Shěng
लांचौ 25,575,254 56.29 454,300 甘(陇)
Gān (Lǒng)
QH CN-63 छिंगहाय 青海省
Qīnghǎi Shěng
शीनिंग 5,626,722 7.80 721,200
Qīng
NX CN-64 निंग्स्या स्वायत्त प्रदेश 宁夏回族自治区
Níngxià Huízú Zìzhìqū
यिंच्वान 6,301,350 94.89 66,400
Níng
XJ CN-65 शिंच्यांग स्वायत्त प्रदेश 新疆维吾尔自治区
Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū
उरुम्छी 21,813,334 13.13 1,660,400
Xīn
HK CN-91 हाँग काँग विशेष प्रशासकीय प्रदेश 香港特别行政区
Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
हाँग काँग 7,061,200 6,396.01 1,104
Gǎng
MC CN-92 मकाओ विशेष प्रशासकीय प्रदेश 澳门特别行政区
Àomén Tèbié Xíngzhèngqū
मकाओ 552,300 19,044.82 29
Ào
TW CN-71 तैवान प्रांत 台湾省
Táiwān Shěng
तैपै 23,140,000 650.34 35,581
Tái

टीपा:

¹: २०१० साली
²: प्रति चौरस किमी
³: चौरस किमी
†: चीनच्या संविधानानुसार तैवान हा चीनचा २३वा प्रांत मानला जातो. परंतु तैवानवर चीनने आजवर कधीही अधिपत्य केलेले नाही. सध्याच्या घडीला तैवान बेटावर चीनचे प्रजासत्ताक ह्या देशाची सत्ता आहे.