चीनच्या जनतेच्या प्रजासत्ताकाचे राजकीय विभाग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(चीनचे राजकीय विभाग या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

चीनच्या जनतेच्या प्रजासत्ताकाचे राजकीय विभाग खालीलप्रमाणे आहेत :

२२ प्रांत (; shěng):  : आंह्वी, गान्सू, ग्वांगदोंग, ग्वीचौ, चेज्यांग, छिंघाय, ज्यांग्सू, ज्यांग्शी, जीलिन, फूज्यान, युन्नान, ल्याओनिंग, सिच्वान, शाआंशी, शांदोंग, शांशी, हनान, हबै, हाइनान, हूनान, हूपै, हैलोंगच्यांग
५ स्वायत्त प्रदेश (自治区; zìzhìqū): आंतरिक मंगोलिया, ग्वांग्शी, तिबेट स्वायत्त प्रदेश, निंग्स्या, शिंज्यांग
४ महानगरपालिका (直辖市; zhíxiáshì): बीजिंग, चोंगछिंग, त्यांजिन, शांघाय
२ विशेष प्रशासकीय क्षेत्र (特别行政区; tèbiéxíngzhèngqū): मकाओ, हाँग काँग
१ दावा केलेला प्रांततैवान बेटावर व त्यावरील चीनचे प्रजासत्ताक ह्या देशावर चीनने हक्क सांगितला आहे.
शिंज्यांग तिबेट स्वायत्त प्रदेश छिंगहाय गान्सू सिच्वान युन्नान निंग्स्या आंतरिक मंगोलिया षा'न्शी चोंगछिंग क्वीचौ ग्वांग्शी षान्शी हनान हूपै हूनान क्वांगतोंग हाइनान हपै हैलोंगच्यांग चीलिन ल्याओनिंग बीजिंग त्यांजिन षांतोंग च्यांग्सू आंह्वी शांघाय च-च्यांग च्यांग्शी फूच्यान हाँग काँग मकाओ तैवानChina administrative.gif
या चित्राबद्दल
GB कोड आय.एस.ओ. ३१६६-२ कोड प्रांत चीनी नाव राजधानी लोकसंख्या¹ घनता² क्षेत्रफळ³ संक्षेप
BJ CN-11 बीजिंग महापालिका 北京市
Běijīng Shì
बीजिंग 19,612,368 1,167.40 16,800
Jīng
TJ CN-12 त्यांजिन महापालिका 天津市
Tiānjīn Shì
त्यांजिन 12,938,224 1,144.46 11,305
Jīn
HE CN-13 हपै प्रांत 河北省
Héběi Shěng
ष-च्याच्वांग 71,854,202 382.81 187,700
SX CN-14 षान्शी प्रांत 山西省
Shānxī Shěng
थाय्युआन 35,712,111 228.48 156,300
Jìn
NM CN-15 आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश 內蒙古自治区
Nèi Měnggǔ Zìzhìqū
होहोत 24,706,321 20.88 1,183,000 蒙(內蒙古)
Měng (Nèi Měnggǔ)
LN CN-21 ल्याओनिंग प्रांत 辽宁省
Liáoníng Shěng
षन्यांग 43,746,323 299.83 145,900
Liáo
JL CN-22 चीलिन प्रांत 吉林省
Jílín Shěng
छांगछुन 27,462,297 146.54 187,400
HL CN-23 हैलोंगच्यांग प्रांत 黑龙江省
Hēilóngjiāng
हार्पिन 38,312,224 84.38 454,000
Hēi
SH CN-31 शांघाय महापालिका 上海市
Shànghǎi Shì
शांघाय 23,019,148 3,630.20 6,341
JS CN-32 च्यांग्सू प्रांत 江苏省
Jiāngsū Shěng
नानचिंग 78,659,903 766.66 102,600
ZJ CN-33 च-च्यांग प्रांत 浙江省
Zhèjiāng Shěng
हांगचौ 54,426,891 533.59 102,000
Zhè
AH CN-34 आंह्वी प्रांत 安徽省
Ānhuī Shěng
हफै 59,500,510 425.91 139,700
Wǎn
FJ CN-35 फूच्यान प्रांत 福建省
Fújiàn Shěng
फूचौ 36,894,216 304.15 121,300
Mǐn
JX CN-36 च्यांग्शी प्रांत 江西省
Jiāngxī Shěng
नानछांग 44,567,475 266.87 167,000
Gàn
SD CN-37 षांतोंग प्रांत 山东省
Shāndōng Shěng
चीनान 95,793,065 622.84 153,800 鲁(齐)
Lǔ (Qí)
HA CN-41 हनान प्रांत 河南省
Hénán Shěng
चंचौ 94,023,567 563.01 167,000
HB CN-42 हूपै प्रांत 湖北省
Húběi Shěng
वूहान 57,237,740 307.89 185,900
È
HN CN-43 हूनान प्रांत 湖南省
Húnán Shěng
छांग्षा 65,683,722 312.77 210,000
Xiāng
GD CN-44 क्वांगतोंग प्रांत 广东省
Guǎngdōng Shěng
क्वांगचौ 104,303,132 579.46 180,000
Yuè
GX CN-45 क्वांग्शी स्वायत्त प्रदेश 广西壮族自治区
Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū
नान्निंग 46,026,629 195.02 236,000
Guì
HI CN-46 हाइनान प्रांत 海南省
Hǎinán Shěng
हाइखौ 8,671,518 255.04 34,000
Qióng
CQ CN-50 चोंगछिंग महापालिका 重庆市
Chóngqìng Shì
चोंगछिंग 28,846,170 350.50 82,300
SC CN-51 स-च्वान प्रांत 四川省
Sìchuān Shěng
छंतू 80,418,200 165.81 485,000 川(蜀)
Chuān (Shǔ)
GZ CN-52 क्वीचौ प्रांत 贵州省
Gùizhōu Shěng
क्वीयांग 34,746,468 197.42 176,000 贵(黔)
Guì (Qián)
YN CN-53 युइन्नान प्रांत 云南省
Yúnnán Shěng
कुन्मिंग 45,966,239 116.66 394,000 云(滇)
Yún (Diān)
XZ CN-54 तिबेट स्वायत्त प्रदेश 西藏自治区
Xīzàng Zìzhìqū
ल्हासा 3,002,166 2.44 1,228,400
Zàng
SN CN-61 षा'न्शी प्रांत 陕西省
Shǎnxī Shěng
शीआन 37,327,378 181.55 205,600 陕(秦)
Shǎn (Qín)
GS CN-62 कान्सू प्रांत 甘肃省
Gānsù Shěng
लांचौ 25,575,254 56.29 454,300 甘(陇)
Gān (Lǒng)
QH CN-63 छिंगहाय 青海省
Qīnghǎi Shěng
शीनिंग 5,626,722 7.80 721,200
Qīng
NX CN-64 निंग्स्या स्वायत्त प्रदेश 宁夏回族自治区
Níngxià Huízú Zìzhìqū
यिंच्वान 6,301,350 94.89 66,400
Níng
XJ CN-65 शिंच्यांग स्वायत्त प्रदेश 新疆维吾尔自治区
Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū
उरुम्छी 21,813,334 13.13 1,660,400
Xīn
HK CN-91 हाँग काँग विशेष प्रशासकीय प्रदेश 香港特别行政区
Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
हाँग काँग 7,061,200 6,396.01 1,104
Gǎng
MC CN-92 मकाओ विशेष प्रशासकीय प्रदेश 澳门特别行政区
Àomén Tèbié Xíngzhèngqū
मकाओ 552,300 19,044.82 29
Ào
TW CN-71 तैवान प्रांत 台湾省
Táiwān Shěng
तैपै 23,140,000 650.34 35,581
Tái

टीपा:

¹: २०१० साली
²: प्रति चौरस किमी
³: चौरस किमी
†: चीनच्या संविधानानुसार तैवान हा चीनचा २३वा प्रांत मानला जातो. परंतु तैवानवर चीनने आजवर कधीही अधिपत्य केलेले नाही. सध्याच्या घडीला तैवान बेटावर चीनचे प्रजासत्ताक ह्या देशाची सत्ता आहे.