Jump to content

राजस्थान विधानसभा मतदारसंघांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

राजस्थान विधानसभा २०० मतदारसंघात विभागलेली आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी पाच वर्षांकरिता निवडला जातो.[१]

मतदारसंघ यादी[संपादन]

राजस्थान विधानसभेच्या २०० मतदारसंघांची फेररचना शेवटी इ.स. २००८ मध्ये झाली होती. यांपैकी ३४ जागा अनुसूचित जातींसाठी तर २५ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत.[२]

क्र मतदारसंघ आरक्षण जिल्हा लोकसभा
मतदारसंघ
मतदार
(2021)[३]
सादुलशहर नाही गंगानगर गंगानगर २,२४,०८२
गंगानगर २,२९,८९९
करणपूर २,२९,३७८
सुरतगढ २,३४,२४७
रायसिंगनगर अ.जा. २,५१,३८१
अनुपगढ बिकानेर २,३२,६०५
7 सांगरिया नाही हनुमानगढ गंगानगर २,३४,८८९
8 हनुमानगढ २,८०,१३९
9 पिलिबंगा अ.जा. २,७८,६५७
१० नोहर नाही चुरु २,५८,४४९
११ भद्रा २,५८,८८८
12 खाजुवाला अ.जा. बिकानेर बिकानेर २,२१,८४१
13 बिकानेर पश्चिम नाही २,२३,२९५
14 बिकानेर पूर्व २,३६,४०७
15 कोलायत २,४०,७५६
१६ लुंकरांसर २,४०,४६२
१७ डुंगरगढ २,४३,८४१
१८ नोखा २,५७,९५३
१९ सादुलपूर चुरु चुरु २,३०,७८२
२० तारानगर २,४२,३७५
२१ सरदारशहर २,८३,३६५
२२ चुरु २,३९,६५०
२३ रतनगढ २,५८,७४०
२४ सुजनगढ अ.जा. २,७४,७९२
२५ पिलानी झुनझुनु झुनझुनु २,३७,७६८
२६ सूरजगढ नाही २,६८,१०२
27 झुनझुनु २,५०,५७०
28 मंडावा २,३२,३२७
29 नवलगढ २,६२,७०५
30 उदयपूरवाटी २,३३,५४९
३१ खेत्री २,१०,२१९
32 फतेहपूर सिकर २,३७,५८५
33 लछमनगढ नाही सिकर २,६१,६०७
34 धोड अ.जा. २,६१,४३९
२५ सिकर नाही २,७४,४७३
36 दंता रामगढ २,६८,७२२
37 खंडेला २,४६,८८०
३८ नीम का थाना २,५४,११९
39 श्री माधोपूर २,६०,६१४
४० कोटपुतली जयपूर जयपूर ग्रामीण २,११,९८४
४१ विराटनगर २,१३,४७५
४२ शाहपुरा २,१६,१६६
४३ चोमू सिकर २,३०,९५५
४४ फुलेरा जयपूर ग्रामीण २,४४,८४७
४५ दुडू अ.जा. अजमेर २,३७,२०७
४६ झोटवाडा नाही जयपूर ग्रामीण ३,८४,७२५
47 अंबर २,६०,६३१
48 जामवा रामगढ अ.ज.जा. २,१३,६११
४९ हवा महल नाही जयपूर २,४९,४५२
५० विद्याधर नगर ३,३९,०५६
५१ सिव्हिल लाइन्स २,४१,०५२
५२ किशनपोल १,९५,६७३
५३ आदर्श नगर २,५६,०१३
५४ मालवीय नगर २,१६,९९०
५५ सांगानेर ३,२४,९३१
५६ बागरू अ.जा. ३,२४,८२८
५७ बस्सी अ.ज.जा. दौसा २,१६,९०५
५८ चाक्सू अ.जा. २,१४,१५३
59 तिजारा नाही अलवर अलवर २,३४,६४३
६० किशनगढ बास २,३४,९१२
६१ मुंदावर २,२०,३१६
६२ बेहरोड २,१८,०७५
६३ बांसुर जयपूर ग्रामीण २,२६,८७२
६४ थानागाझी दौसा २,०१,२१९
६५ अलवर ग्रामीण अ.जा. अलवर २,३८,१०६
६६ अलवर शहर नाही २,५२,१७८
६७ रामगढ २,४३,०७४
६८ राजगढ लक्ष्मणगढ अ.ज.जा. २,४५,५०४
६९ काठुमार अ.जा. भरतपूर २,०९,१७९
७० कामन नाही भरतपूर २,४१,९५७
७१ नागर २,२६,९१२
७२ डीग-कुम्हेर २,३८,५७३
७३ भरतपूर २,६६,०६६
७४ नाडबाई २,६६,०३८
७५ वैर अ.जा. २,५४,३४४
७६ बारयाना २,४४,५९९
७७ बसेरी धोलपूर करौली–धोलपूर १,८९,८८२
७८ बारी नाही २,२१,१३०
७९ धोलपूर २,०८,०३८
८० राजाखेडा २,००,८३३
८१ तोडाभीम अ.ज.जा. करौली २,५९,२७८
82 हिंदौन अ.जा. २,६०,००१
83 करौली नाही २,३९,४६५
84 सापोत्रा अ.ज.जा. २,५५,७७७
८५ बांदीकुई नाही दौसा दौसा २,०६,४२२
८६ महुवा २,०३,०७६
87 सिक्राई अ.जा. २,४९,३६४
88 दौसा नाही २,२५,२८५
८९ लालसोट अ.ज.जा. २,३६,४३४
९० गंगापूर नाही सवाई माधोपूर टोंक-सवाई माधोपूर २,४४,०१५
91 बामणवास अ.ज.जा. २,२६,३६३
92 सवाई माधोपूर नाही २,४७,६५१
93 खंडर अ.जा. २,३२,०९४
९४ मालपुरा नाही टोंक २,५२,१६५
95 निवई अ.जा. २,६०,१२६
96 टोंक नाही २,३९,४७०
97 देवली-उनियारा २,७६,३०५
98 किशनगढ अजमेर अजमेर २,७१,३९४
९९ पुष्कर २,३८,९९१
१०० अजमेर उत्तर २,०५,६१७
१०१ अजमेर दक्षिण अ.जा. २,०४,५३१
१०२ नसीराबाद नाही २,२३,१९९
१०३ बेआवाड राजसामंद २,४६,०२९
१०४ मासुदा अजमेर २,६१,०९१
१०५ केकडी २,४९,०१६
106 लादनुन नागौर नागौर २,४९,४४३
१०७ दीदवाना २,४१,७०९
१०८ जायल अ.जा. २,४२,१६८
109 नागौर नाही २,५१,९५७
११० खिंवसर २,५६,०६३
१११ मेडता अ.जा. राजसामंद २,६१,४२५
112 डेगना नाही २,४५,९६२
113 मकराणा नागौर २,४७,७९७
114 पर्बतसर २,२८,३७६
115 नावन २,४५,४०३
116 जैतारान पाली राजसामंद २,९०,१८१
117 सोजत पाली २,३१,४२०
118 पाली २,६१,६३७
119 मारवाड जंक्शन २,७८,६३२
120 बली ३,१५,७८२
१२१ सुमेरपूर २,९२,८७०
१२२ फलोडी जोधपूर जोधपूर २,३९,७९७
123 लोहावत २,४१,८४१
124 शेरगढ २,५५,७००
१२५ ओसजान पाली २,४२,८६१
126 भोपालगढ अ.जा. २,८५,९६०
127 सरदारपुरा नाही जोधपूर २,४३,७२४
१२८ जोधपूर २,०४,८५४
129 सूरसागर २,८३,८७८
130 लुणी ३,१०,३३९
131 बिलारा अ.जा. पाली २,७३,४५९
132 जेसलमेर नाही जेसलमेर बारमेर २,३५,३१७
१३३ पोखरण जोधपूर २,०४,८८७
134 शेव बारमेर बारमेर २,६७,५९०
135 बारमेर २,४२,२६६
१३६ बायतू २,२७,४२१
१३७ पाचपाद्रा २,३५,३९९
138 सिवना २,५३,१८७
139 गुडामलानी २,४२,९४२
१४० छोटान अ.जा. २,८२,००७
१४१ अहोर नाही जालोर जालोर २,५४,७०७
१४२ जालोर अ.जा. २,८०,१९७
143 भिनमल नाही २,९०,२२९
१४४ सांचोर २,९०,३२०
१४५ रानीवाडा २,५०,६७३
146 सिरोही सिरोही २,८४,८२०
147 पिंडवाडा-आबू अ.ज.जा. सिरोही २,१०,३८३
148 रेवदार अ.जा. सिरोही २,६०,८०६
149 गोगुंदा अ.ज.जा. उदयपूर उदयपूर २,५५,८०६
१५० झाडोल २,५६,३३९
१५१ खेरवारा २,७६,७९१
152 उदयपूर ग्रामीण २,७०,१२४
153 उदयपूर नाही २,४७,९७०
154 मावली चित्तोडगढ २,४४,६३५
155 वल्लभनगर २,५२,७१६
156 सालुंबर अ.ज.जा. उदयपूर २,७५,२०१
१५७ धारियावाड प्रतापगढ २,५७,१५५
158 डुंगरपूर डुंगरपूर बांसवाडा २,४५,४४१
१५९ आसपूर उदयपूर २,५६,३४४
१६० सागवाडा बांसवाडा २,६१,६६२
161 चोरासी २,३१,४२८
162 घाटोल बांसवाडा २,६४,१४९
१६३ गढई २,७३,५१६
164 बांसवाडा २,६३,२६२
१६५ बागिडोरा २,५०,७२८
166 कुशलगढ २,४४,७८५
167 कपासन अ.जा. चित्तोडगढ चित्तोडगढ २,५७,५७५
168 बेगुन नाही २,६४,४५९
169 चित्तोडगढ २,५९,२४२
170 निंबाहेरा २,६१,२९८
171 बडी सादडी २,५९,८६१
172 प्रतापगढ अ.ज.जा. प्रतापगढ २,४२,५७१
173 भीम नाही राजसामंद राजसामंद २,१६,४४१
174 कुंभलगढ २,१५,८८७
175 राजसामंद २,२१,६१०
176 नाथद्वारा २,३३,४१५
177 असिंद भिलवाडा भिलवाडा २,८५,७१३
१७८ मंडल २,५४,६००
१७९ सहारा २,४७,४००
१८० भिलवाडा २,७०,३४२
१८१ शाहपुरा (भिलवाडा) अ.जा. २,४१,६९२
१८२ जहाझपूर नाही २,३५,८७५
१८३ मंडलगढ २,३७,९८८
१८४ हिंदोली बुंदी २,५७,४३८
१८५ केशोरायपाटण अ.जा. कोटा २,६३,९११
186 बुंदी नाही २,९६,१३९
187 पिपलडा कोटा २,०१,२८३
188 सांगोद २,०४,७२१
189 कोटा उत्तर २,४६,२१५
190 कोटा दक्षिण २,४४,०८६
191 लाडपुरा २,८०,१७५
१९२ रामगंज मंडी अ.जा. २,३८,२२७
१९३ अंटा नाही बारन झालावाड-बारन २,११,०८५
१९४ किशनगढ अ.ज.जा. २,२०,२७९
195 बारन-अत्रु अ.जा. २,३०,०२१
१९६ छाब्रा नाही २,३२,९९७
१९७ डाग अ.जा. झालावाड २,५४,२८०
१९८ झालरापाटण नाही २,८२,३५२
१९९ खानपूर २,३६,८८४
२०० मनोहर थाना २,५४,००१

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "New Assembly Constituencies" (PDF). ceorajasthan.nic.in. 25 January 2006. 12 February 2021 रोजी पाहिले.
  2. ^ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. pp. 7, 350–366.
  3. ^ "जिल्हा and Assembly Constituency wise no. of Electors as on 18.01.2021" (PDF). ceorajasthan.nic.in. 18 January 2021. 12 February 2021 रोजी पाहिले.