विकिपीडिया:विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
People icon.svg

विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान प्रकल्प

हा विकिप्रकल्प, विकिपीडियावरील संबधीत विषयांवरील लेखांचा आवाका सांभाळून त्यांच्या दर्जात सुधारणा करण्याची इच्छा असलेल्या, तसेच विकिपीडियामधील काही संबधित प्रक्रियांना सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍या संपादकांच्या एका मुक्त गटाचा प्रकल्प आहे.यात आपण सहभागी होऊ शकता.
अधिक माहितीकरिता,कृपया विकिपीडिया प्रकल्पांचा मार्गदर्शक आणि विकिपीडिया सर्व प्रकल्प यादी पहावे .

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)
लघुपथ:
विपी:तत्
विपी:तत
विपी:तत्व
विपी:तत्त्व

उद्देश[संपादन]

कार्यक्षेत्र आणि व्याप्ती[संपादन]

सहभागी सदस्य[संपादन]

तत्त्वज्ञान विषयक लेखात काम केलेले काही सदस्य[संपादन]

आकारास आलेले लेख[संपादन]

काम चालू असलेले लेख[संपादन]

विस्तारावयाचे प्रस्तावित लेख[संपादन]

पाहिजे असलेले लेख[संपादन]

पाहिजे असलेली प्रताधिकारमुक्त छायाचित्रे[संपादन]

मराठीतील तत्त्वज्ञान विषयक पुस्तके[संपादन]

मासिक सदर (featured article) म्हणून निवडले गेलेले लेख[संपादन]

वर्गीकरणे[संपादन]

साचे[संपादन]

  • {{तत्त्वज्ञानप्रकल्प चर्चापान}} हा साचा तत्त्वज्ञान प्रकल्पांतर्गत लेखांच्या चर्चा पानावर लावावा (म्हणजे जिज्ञासूंना या विकिप्रकल्पाची माहिती होण्यास साहाय्य होईल.

प्रकल्प लेखात ओळीत जोडण्यास नेहमी लागणारे संदर्भ[संपादन]

तात्पुरती संदर्भयादी[संपादन]

अनुक्रम संदर्भ (संदर्भ द्यावयाची जरूरी असलेल्या) लेखात संदर्भ पहिल्यांदा जोडणे त्याच लेखात संदर्भ पुन्हा पुन्हा देणे मथळा मजकूर
[१] <ref name="तत्त्वज्ञान_महाकोश"> {{स्रोत पुस्तक | पहिलेनाव = (एकच लेखक असल्यास) | आडनाव = (एकच लेखक असल्यास) | लेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका) | सहलेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका) | शीर्षक = लेख शीर्षक येथे टाका. | मालिका = [[मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश]] | प्रकरण = (पुस्तकातील विशिष्ट प्रकरण) | भाषा = मराठी भाषा | संपादक = [[देविदास दत्तात्रेय वाडेकर]] | प्रकाशक = मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश मंडळ, पुणे ३० | आवृत्ती = (पुस्तकाची प्रकाशन आवृत्ती) | दिनांक = | महिना = | वर्ष = [[इ.स. १९७४]] | फॉरमॅट = | अन्य = (आवृत्तीविषयक इतर माहिती) | पृष्ठ = | पृष्ठे = | आयएसबीएन = (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) | दुवा = (http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) | संदर्भ = (संदर्भअमुकतमुक) | अ‍ॅक्सेसदिनांक = | अ‍ॅक्सेसमहिना = | अ‍ॅक्सेसवर्ष = ग्रंथ पाहिल्याचे/पडताळल्याची दिनांक वर्ष वेळ इत्यादी माहिती भरा. | अवतरण = (पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे) }} </ref> <ref name="तत्त्वज्ञान_महाकोश"/> उदाहरण
[२] <ref name="अनुभववाद_दियदेशपांडे"> {{स्रोत पुस्तक | पहिलेनाव = दि.य. देशपांडे | आडनाव = | लेखक = | सहलेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका) | शीर्षक = लेख शीर्षक येथे टाका. | मालिका = अर्वाचीन पाश्चात्य तत्वज्ञान - अनुभववाद | प्रकरण = (पुस्तकातील विशिष्ट प्रकरण) | भाषा = मराठी भाषा | संपादक = दि.य. देशपांडे | प्रकाशक = दि. य. देशपांडे, ३/४, कर्मयोग अपार्टमेंट, सुशिला बलराज मार्ग,धंतोली, नागपूर,क्ष् | आवृत्ती = (पुस्तकाची प्रकाशन आवृत्ती) | दिनांक = | महिना = | वर्ष = पहिली आवृत्ती –मार्च, [[इ.स. १९९९]] | फॉरमॅट = | अन्य = (आवृत्तीविषयक इतर माहिती) | पृष्ठ = | पृष्ठे = | आयएसबीएन = (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) | दुवा = (http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) | संदर्भ = (संदर्भअमुकतमुक) | अ‍ॅक्सेसदिनांक = | अ‍ॅक्सेसमहिना = | अ‍ॅक्सेसवर्ष = ग्रंथ पाहिल्याचे/पडताळल्याची दिनांक वर्ष वेळ इत्यादी माहिती भरा. | अवतरण = (पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे) }} </ref> <ref name="अनुभववाद_दियदेशपांडे"/> उदाहरण
[३] <ref name="ब्रिटानीका_एनसायक्लोपिडीया"> {{स्रोत पुस्तक | पहिलेनाव = (एकच लेखक असल्यास) | आडनाव = (एकच लेखक असल्यास) | लेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका) | सहलेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका) | शीर्षक = लेख शीर्षक येथे टाका. | मालिका = | प्रकरण = | भाषा = इंग्रजी | संपादक = | प्रकाशक = ब्रिटानीका | आवृत्ती = | दिनांक = | महिना = | वर्ष = | फॉरमॅट = | अन्य = (आवृत्तीविषयक इतर माहिती) | पृष्ठ = | पृष्ठे = | आयएसबीएन = (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) | दुवा = (http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) | संदर्भ = (संदर्भअमुकतमुक) | अ‍ॅक्सेसदिनांक = | अ‍ॅक्सेसमहिना = | अ‍ॅक्सेसवर्ष = ग्रंथ पाहिल्याचे/पडताळल्याची दिनांक वर्ष वेळ इत्यादी माहिती भरा. | अवतरण = (पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे) }}</ref> <ref name="ब्रिटानीका_एनसायक्लोपिडीया"/> उदाहरण
[४] <ref name="अनुभववाद_मेघश्यामपुंडलिकरेगे"> {{स्रोत पुस्तक | पहिलेनाव = मेघश्याम पुंडलिक रेगे | आडनाव = (एकच लेखक असल्यास) | लेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका) | सहलेखक = (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका) | शीर्षक = अनुभववाद (मराठी विश्वकोश) | मालिका = | प्रकरण = अनुभववाद | भाषा = मराठी | संपादक = लक्षमण शास्त्री जोशी | प्रकाशक = महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ | आवृत्ती = | दिनांक = | महिना = | वर्ष = | फॉरमॅट = | अन्य = (आवृत्तीविषयक इतर माहिती) | पृष्ठ = | पृष्ठे = | आयएसबीएन = (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) | दुवा = (http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) | संदर्भ = (संदर्भअमुकतमुक) | अ‍ॅक्सेसदिनांक = | अ‍ॅक्सेसमहिना = | अ‍ॅक्सेसवर्ष = ग्रंथ पाहिल्याचे/पडताळल्याची दिनांक वर्ष वेळ इत्यादी माहिती भरा. | अवतरण = (पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे) }} </ref> <ref name="अनुभववाद_मेघश्यामपुंडलिकरेगे"/> उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्यदुवे आणि शोध[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका); (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका) (इ.स. १९७४). [(http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) लेख शीर्षक येथे टाका.] (मराठी भाषा मजकूर) ((पुस्तकाची प्रकाशन आवृत्ती) आवृत्ती.). मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश मंडळ, पुणे ३०. आय.एस.बी.एन. (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) Check |isbn= value (सहाय्य). "(पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे)"  Unknown parameter |अन्य= ignored (सहाय्य); Unknown parameter |अ‍ॅक्सेसवर्ष= ignored (सहाय्य)
  2. ^ [(http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) लेख शीर्षक येथे टाका.] (मराठी भाषा मजकूर) ((पुस्तकाची प्रकाशन आवृत्ती) आवृत्ती.). दि. य. देशपांडे, ३/४, कर्मयोग अपार्टमेंट, सुशिला बलराज मार्ग,धंतोली, नागपूर,क्ष्. पहिली आवृत्ती –मार्च, इ.स. १९९९. आय.एस.बी.एन. (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) Check |isbn= value (सहाय्य). "(पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे)"  Unknown parameter |अन्य= ignored (सहाय्य); Unknown parameter |अ‍ॅक्सेसवर्ष= ignored (सहाय्य)
  3. ^ (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका); (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका). [(http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) लेख शीर्षक येथे टाका.] (इंग्रजी मजकूर). ब्रिटानीका. आय.एस.बी.एन. (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) Check |isbn= value (सहाय्य). "(पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे)"  Unknown parameter |अन्य= ignored (सहाय्य); Unknown parameter |अ‍ॅक्सेसवर्ष= ignored (सहाय्य)
  4. ^ (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर मुख्य लेखकाचे नाव येथे टाका); (जर एकापेक्षा अधिक लेखक असतील, तर इतर लेखकांची नावे येथे टाका). [(http://some.दुवा.com जर आंतरजालावर उपलब्ध असेल तर) अनुभववाद (मराठी विश्वकोश)] (मराठी मजकूर). महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ. आय.एस.बी.एन. (पुस्तकाचा ८-आकडी आय. एस. बी. एन. क्रमांक उदा.-11111111) Check |isbn= value (सहाय्य). "(पुस्तकातील विशिष्ट वाक्य, ज्याचा संदर्भ घेतला आहे)"  Unknown parameter |अन्य= ignored (सहाय्य); Unknown parameter |अ‍ॅक्सेसवर्ष= ignored (सहाय्य)

नोंदी[संपादन]

चमूत सहभागी सदस्यांचे साचे[संपादन]

विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान चमूत सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या सदस्यांनी खालील पैकी साचा आपल्या सदस्य पानावर लावावा.

{{मीविकिप्रकल्प तत्त्वज्ञानचमू}}
☺मी विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान
विकिपीडिया:विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान प्रकल्पचमूचा सदस्य/ ची सदस्या आहे .
{{सदस्य विकिपिडिया/विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान चमू २}} साचा:सदस्य विकिपिडिया/विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान चमू २
{{यजमान/विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान चमू}} साचा:यजमान/विकिप्रकल्प तत्त्वज्ञान चमू

सूची विकिपीडिया प्रकल्पांची सूची

 

प्रकल्प मध्यवर्ती केंद्र विकिपीडिया प्रकल्प मध्यवर्ती केंद्र

 

मार्गदर्शक विकिपीडिया प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक