Jump to content

विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/शब्द,पद आणि वाक्य संचय

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सामान्य माहिती (संपादन · बदल)[मराठी शब्द सुचवा]

हेसुद्धा पहा[संपादन]

विकिपीडियात लेखात नेहमी येणारी विभाग नावे[संपादन]

इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
Etymology ==व्युत्पत्ती/उत्पत्ती == संस्कृत हिन्दी
Overview ==वरपाहणी== संस्कृत हिन्दी
Background ==पार्श्वभूमी== संस्कृत हिन्दी
Description ==वर्णन == संस्कृत हिन्दी
History ==इतिहास == संस्कृत हिन्दी
External links == बाह्यदुवे== संस्कृत हिन्दी
References ==संदर्भ == संस्कृत हिन्दी
See also ==हे सुद्धा पहा == संस्कृत हिन्दी
Note ==नोंद == संस्कृत हिन्दी
Biography ==आत्मचरित्र== संस्कृत हिन्दी
Career ==कर्मजीवन== संस्कृत हिन्दी
Early life ==पूर्व जीवन== संस्कृत हिन्दी
Footnotes ==तळटिपा== संस्कृत हिन्दी
Demographics ==मानवसमूहशास्त्र== संस्कृत हिन्दी
Personal life ==वैयक्तिक जीवन== संस्कृत हिन्दी
Honours and awards ==सन्मान व पुरस्कार == संस्कृत हिन्दी
Credits ==जमापुंजी,आदर,श्रेय,पत == संस्कृत हिन्दी
Track listings and formats ==सूची आणि स्वरूपांचा मागोवा घ्या== संस्कृत हिन्दी
Organizations ==संस्था== संस्कृत हिन्दी
Education ==शिक्षण== संस्कृत हिन्दी
Filmography ==चित्रफितकला== संस्कृत हिन्दी
Quotes ==अवतरणे,उद्गरणे== संस्कृत हिन्दी
Recognition ==मान्यता== संस्कृत हिन्दी
Notable alumni ==दखलपात्र.... == संस्कृत हिन्दी
Controversy ==प्रवाद == संस्कृत हिन्दी
Production ==उत्पादन== संस्कृत हिन्दी
Cast ==ढाचा== संस्कृत ढांचा
Performers ==सादरकर्ते== संस्कृत हिन्दी
Death and afterwards ==मृत्यु व त्याउपरांत== संस्कृत हिन्दी
Legacy ==वारसा== संस्कृत हिन्दी
Sources ==स्रोत == संस्कृत हिन्दी
Citations ==अवतरण, उतारा== संस्कृत हिन्दी
Literature ==साहित्य== साहित्य साहित्य
cultural influences ==सांस्कृतिक प्रभाव== संस्कृत हिन्दी
Development ==विकास== संस्कृत विकास
Significant events ==महत्त्वाच्या घटना== संस्कृत हिन्दी
Later period ==नंतरच्या काळात, पुढील काळात== संस्कृत हिन्दी
Aftermath ==परिपाक, परिणाम== संस्कृत हिन्दी
Publication ==प्रकाशन== प्रकाशन प्रकाशन
Influences ==प्रभाव== संस्कृत हिन्दी
Film ==ध्वनीचित्रफित== संस्कृत हिन्दी
Facts ==वस्तुस्थिती== संस्कृत हिन्दी
Titles ==शीर्षक,मथळे== संस्कृत शिर्षक
Television adaptation ==दूरचित्रवाणीसाठी बदल / रूपांतर== संस्कृत हिन्दी
Use in fiction ==कल्पित गोष्टींमध्ये वापर== संस्कृत हिन्दी
Synopsis ==सारांश, रूपरेषा, उपसंहार== संस्कृत हिन्दी
Explanation ==स्पष्टीकरण== संस्कृत हिन्दी
Taxonomy ==(जीवशास्त्रीय)वर्गमांडणी== संस्कृत हिन्दी
Plot ==आरेख,आखणी== संस्कृत हिन्दी
Statistical tables ==आकडेवारीचे तक्ते== संस्कृत हिन्दी
Mobile == भ्रमणध्वनी== संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी

विकिपीडियात लेखात नेहमी येणारी नामविश्व नावे[संपादन]

इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी == == संस्कृत हिन्दी

भाषांतरांकरिता पद/वाक्य[संपादन]

इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
साचा:रिक्त नाम redirects here. साचा:रिक्त नाम येथे पुनर्निर्देशीत करतो संस्कृत साचा:रिक्त नाम यहाँ पुनर्निर्देश करता है
Forसाचा:रिक्त पद १ , see साचा:रिक्त पद २ साचा:रिक्त पद १ करिता , पहा साचा:रिक्त पद २ संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी

भाषांतरांकरिता शब्द[संपादन]

विकिपिडिया:भाषांतरांकरिता नेहमी लागणारे शब्द

इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
is आहे. अस्ति
this हे एतत् यह (हा किंवा ही असा ऊपयोग असेल तर पुन्हा तपासून घ्यावे)
इंग्रजी चे च्या ची संस्कृत के
in मध्ये संस्कृत बीच
or अथवा संस्कृत या
on वर संस्कृत पर
twelve बारा द्वादश बारह
इंग्रजी मध्ये संस्कृत में
here येथे संस्कृत यहां
from पासून अत् से
approximately जवळपास संस्कृत लगभग
Mile मैल मैलम् मील
town गाव ग्राम गांव
इंग्रजी वसले संस्कृत बसा
इंग्रजी बनले संस्कृत बना
two दोन द्वितिय दो
इंग्रजी चे/तील संस्कृत का
इंग्रजी झाले अभवत् हुआ
इंग्रजी संस्कृत ही(भले ही करिता वापरता नाही आले)
इंग्रजी ची/केली संस्कृत की
इंग्रजी आहे संस्कृत है
as अशी संस्कृत ऐसी
इंग्रजी जीचे/ज्याचे संस्कृत जिसकी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी भक्तांद्वारे संस्कृत भक्तों द्वारा
इंग्रजी लांब संस्कृत लंबी
इंग्रजी दिवसांम संस्कृत दिनों मे
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी
इंग्रजी मराठी संस्कृत हिन्दी

अडचणी[संपादन]

  1. मराठी भाषेत पद संकल्पना असल्यामुळे केवळ प्रत्ययांचे मराठीकरण करून भागत नाही. शब्दांची सामान्यरूपे प्रत्येक वाक्याच्या संदर्भात बदलतात आणि सध्यातरी मानवी मेंदूच्या बळावर करावी लागतात.भाषांतर प्रवास find and Replace ने चालू आहे बघू अजून् पुढे काही पर्याय निघतो काय कदाचित फायरफॉक्स शुद्दीचिकीत्सक वापरता येईल.