मराठी व्याकरण

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Disambig-dark.svg

मराठी व्याकरण म्हणजे मराठी भाषेचे स्पष्टीकरण करणारे शास्त्र होय. वि + आ + (कृ(->करण)) = व्याकरण. व्याकरण भाषेचा मागोवा घेते. पतंजलीने व्याकरणास 'शब्दानुशासन' असेही नाव दिले आहे. परस्परांचे विचार विशिष्ट पद्धतीने व्यक्त केले तर ते सुसंबद्ध, समजण्यास सुकर ठरतात. आपण जे बोलतो किंवा लिहितो ते नीटनेटके, व्यवस्थित, आकर्षक, शुद्ध ठेवण्याच्या दृष्टीने व्याकरणाची मदत घेता येते.

वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, भाषा, व्यवहारातील सुयोग्य उपयोग, इत्यादींचा अभ्यास व्याकरण करते.

मराठी भाषेच्या व्याकरणाचे भारतीय आर्य भाषागटाशी बरेचसे साम्य आहे. [१]

मराठी भाषकांचे राज्य म्हणून १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर, मराठी साहित्य महामंडळाने पुरस्कृत केलेल्या मराठी लेखनविषयक चौदा नियमांना महाराष्ट्र शासनाने १९६२ साली मान्यता दिली. पुढे १९७२मध्ये आणखी चार न

इंग्रजी विकिपीडियातून[संपादन]

मराठी भाषेचे व्याकरण हे आधुनिक इंडो आर्य भाषांशी साधर्म्य दाखवते. हिंदी, गुजराती, पंजाबी या त्या भाषा आहेत. केवळ आधुनिक मराठी व्याकरणाचे पहिले पुस्तक विल्यम केरी यांनी इंग्रजी भाषिक गटासाठी इ.स. १८०५ मध्ये प्रकाशित केले.

मराठी वाक्य हे प्रामुख्याने कर्ता, कर्म व क्रियापद यांचे बनलेले असते. नाम हे पुल्लिंग, स्रीलिंग, नपुंसकलिंग या तीन प्रकारांमध्ये असते. संख्या या एकवचनात वा अनेकवचनांत दर्शविल्या जातात, तर विभक्ती या कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, साधन, स्थान आणि संबोधन यांसाठी योजल्या जातात, (प्रथमा ते संबोधन). संस्कृतोद्भव मराठी ही एकमेव इंडो आर्यन भाषा आहे ज्यामध्ये संस्कृत भाषेतील सप्तमी विभक्ती वापरली जाते. याच जोडीने मराठी भाषेने संस्कृत भाषेतील नपुंसकलिंगाचा वापर कायम ठेवला आहे, ज्यामुळे अन्य इंडो आर्यभाषांपासून मराठीचे वेगळेपण सिद्ध होते. मराठी क्रियापदे ही वर्तमान, भूत आणि भविष्यकाळ आदि काळ दर्शवितात. क्रियापदे त्यांच्या कर्त्याशी सुसंगत होऊन कर्तरी प्रयोग आणि कर्माशी सुसंगत होऊन कर्मणि प्रयोग यांची रचना होते.[१] .[२]

संस्कृतचा प्रभाव[संपादन]

Traditions of Marathi Linguistics and above mentioned rules give special status to 'तत्सम' (Without Change) words adapted from the Sanskrit language. This special status expects the rules for 'Tatsam' words be followed as of Sanskrit grammar. While this supports Marathi Language with a larger treasure of Sanskrit words to cope up with demands of new technical words whenever needed; maintains influence over Marathi.

An unusual feature of Marathi, as compared to other Indo-European languages, is that it displays the inclusive and exclusive we feature, that is common to the Dravidian languages, Rajasthani, and Gujarati.

तीन लिंगे[संपादन]

Unlike its related languages, Marathi preserves all three grammatical genders (Linga) from Sanskrit.

  • masculine– पुल्लिंग (')
  • feminine– स्त्रीलिंग (')
  • neuter– नपुंसकलिंग (')

Masculine proper nouns usually end in the short vowels a or u while feminine proper nouns tend to end with the long vowels ā, ī or ū.

वाक्यरचना[संपादन]

वाक्याचे तीन प्रकार असतात. १ साधे वाक्य २. संयुक्त वाक्य ३. मिश्र वाक्य

Nominal inflection[संपादन]

Marathi is a highly inflected language, like the other ancient Indo-European languages such as its own mother Sanskrit. While English uses prepositions, in Marathi, such functions are indicated through the use of case-suffixes. These are referred to as vibhaktii pratyay. There are eight such vibhaktii in Marathi. The form of the original word changes when such a suffix is to be attached to the word, and the new, modified root is referred to as saamaanya ruup of the original word. For example, the word ghodaa ("horse") gets transformed into ghaudyaa- when the suffix -var ("on") is attached to it to form ghaudyaavar ("on the horse").

इंग्रजी मराठी संज्ञा[संपादन]

इंग्रजी मराठी
Computer संगणक SangaNak
Programming आज्ञावली Aadnyaavalee
My name is ... माझे नाव ... आहे Maze Nao... Aahe
What is the time? किती वाजले?
I'm thirsty मला तहान लागली आहे.
Can you speak English? तुम्हाला इंग्रजी येते का?

संदर्भ साहित्य[संपादन]

  • मराठी व्याकरण - मो.रा. वाळंबे
  • परिपूर्ण मराठी व्याकरण – बाळासाहेब शिंदे
  • सुगम मराठी व्याकरण व लेखन - मोरेश्वर सखाराम मोने,
  • अत्यावश्यक व्याकरण - विजय ल. वर्धे

हेसुद्धा पाहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]