मराठी व्याकरण विषयक लेख

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

या पानात मराठी व्याकरण विषयक लेखनावे आहेत.

मराठी भाषा[संपादन]

भाषेचे मूलभूत घटक[संपादन]

 1. वर्ण
 2. अक्षर
 3. वाक्य
 4. व्याकरण

वर्णमाला[संपादन]

स्वर[संपादन]

मुख्य लेख: स्वर

स्वरादी[संपादन]

मुख्य लेख: स्वरादी

व्यंजन[संपादन]

मुख्य लेख: व्यंजन

संधी[संपादन]

मुख्य लेख: संधी
 1. स्वरसंधी
 2. व्यंजनसंधी
 3. विसर्गसंधी

प्रयोग[संपादन]

मुख्य लेख: प्रयोग
 1. कर्तरी प्रयोग
  1. सकर्मक
  2. अकर्मक
 2. कर्मणी प्रयोग
  1. प्रधानकर्तृत्व कर्मणी
  2. शक्य कर्मणी
  3. प्रचीन कर्मणी]]/[[पुराणकर्मणी
  4. समापन कर्मणी
  5. नवीन कर्मणी/कर्मकर्तरी
 3. भावे प्रयोग
  1. सकर्मक
  2. अकर्मक
  3. भावकर्तरी

वाक्यांचे प्रकार[संपादन]

समास[संपादन]

मुख्य लेख: समास

अलंकार[संपादन]

मुख्य लेख: अलंकार

भाषेच्या अलंकाराचे दोन मुख्य प्रकार पडतात

 1. शब्दालंकार
  1. अनुप्रास
  2. यमक
  3. श्लेष
 2. अर्थालंकार
  1. उपमा
  2. उत्प्रेक्षा
  3. अपन्हुती
  4. अनन्वय
  5. रूपक
  6. अतिशयोक्ती
  7. दृष्टांत
  8. विरोधाभास
  9. चेतनागुणोक्ती
  10. अर्थान्तरन्यास
  11. स्वभावोक्ती
  12. व्याजस्तुती
  13. पर्यायोक्ती
  14. सार
  15. अन्योक्ती
  16. ससंदेह
  17. भ्रान्तिमान
  18. व्यतिरेक

वृत्ते[संपादन]

मुख्य लेख: वृत्ते

शब्दसिद्धी[संपादन]

मुख्य लेख: शब्दसिद्धी

वाक्यपृथक्करण[संपादन]

मुख्य लेख: वाक्यपृथक्करण

सिद्ध व साधित शब्द[संपादन]

शब्दाच्या जाती[संपादन]

 1. नाम
 2. सर्वनाम
 3. विशेषण
 4. क्रियापद
 5. क्रियाविशेषण (adverb)
 6. उभयान्वयी अव्यय
 7. शब्दयोगी अव्यय
 8. केवलप्रयोगी अव्यय

विरामचिन्हे[संपादन]

मुख्य लेख: विरामचिन्हे

शुद्धलेखन[संपादन]

मुख्य लेख: शुद्धलेखन