कलमांशी न जोडल्या गेलेली पाने

Jump to navigation Jump to search

हे पान (संलग्नीकरणास आधारभूत असणाऱ्या नामविश्वातील) संलग्न नसलेल्या डाटाकलमांची यादी करते. ही यादी उतरत्या क्रमाने दिलेली आहे. नवीनतम पाने यादीत वर आहेत.

 

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. कोंडगाव(संगमेश्वर)
 2. कोंड ओझरे
 3. कोंड कदमराव
 4. कोंड भुजबळराव
 5. कोंड भैरव
 6. कोंड आसुर्डे
 7. कोंड आंबेड
 8. कोळंबे(संगमेश्वर)
 9. किरबेट
 10. किंजळे
 11. खडी कोळवण
 12. कासे(संगमेश्वर)
 13. काटवली
 14. कासर कोळवण
 15. करजुवे
 16. करभाटले
 17. करंजारी
 18. करंडेवाडी
 19. करंबेळे तर्फे संगमेश्वर
 20. कांटे(संगमेश्वर)
 21. करंबेळे तर्फे देवळे
 22. कळंबुशी
 23. कळंबस्ते(संगमेश्वर)
 24. कडवई
 25. जंगलवाडी
 26. श्री विठ्ठल
 27. आनंदी गोपाळ (मराठी चित्रपट)
 28. वर्ग:इ.स. १९११ मधील क्रिकेट
 29. कृष्णकमळ
 30. जांभुळवाडी(संगमेश्वर)
 31. हातिव
 32. हरपुडे
 33. हरकरवणे
 34. हरेकरवाडी
 35. गोठणे
 36. गोळवली
 37. घोडवली
 38. घाटिवले खुर्द
 39. घाटिवले
 40. डिंगणी कुरण
 41. डिंगणी
 42. धामापूर तर्फे संगमेश्वर
 43. धामापूर तर्फे देवरुख
 44. धामणी (संगमेश्वर)
 45. देवघर (संगमेश्वर)
 46. देवळे घेरा प्रचितगड
 47. देवळे
 48. देवडे
 49. डावखोल
 50. दाभोळे खुर्द

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).