इंग्लंड क्रिकेट संघनायक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

पुरूष कसोटी सामने[संपादन]

इंग्लिश कसोटी सामने संघनायक
क्र. नाव वर्ष विरुद्ध स्थळ खे जिं हा
जेम्स लिलिव्हाइट १८७६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
लॉर्ड हॅरिस १८७८/९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८८० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८८४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण
आल्फ्रेड शॉ १८८१/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
ए.एन. हॉर्न्बी १८८२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८८४ † ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण
इव्हो ब्लाय १८८२/३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
आर्थर श्रुजबरी
Arthur Shrewsbury.jpg
१८८४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८८६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
एकूण
ऍलन स्टील १८८६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८८८† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण
वॉल्टर रीड १८८७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८९१/२ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
Total
डब्ल्यु.जी. ग्रेस
१८८८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८९० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८९१/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८९३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८९६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८९९†[१] ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण १३
१० सर ऑब्रे स्मिथ १८८८/९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
११ मॉंटी बाउडेन[२] १८८८/९† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१२ ॲंड्रु स्टॉडार्ट १८९३† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८९४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८९७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
एकूण
१३ सर टिम ओ'ब्रायन १८९५/६† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१४ मार्टिन हॉक
Lord Hawke.jpg
१८९५/६ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१८९८/९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
एकूण
१५ आर्ची मॅकलारेन १८९७/८† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१८९९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९०१/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९०२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९०९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण २२ ११
१६ प्लम वॉर्नर १९०३/४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९०५/६ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
एकूण १०
१७ ऑ. स्टॅनली जॅक्सन १९०५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१८ टिप फॉस्टर १९०७ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९ फ्रेडरिक फेन १९०७/८† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९०९/१०† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
एकूण
२० आर्थर जोन्स १९०७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
२१ एच.डी.जी. लूझन-गोर १९०९/१० दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
२२ जॉनी डग्लस[३] १९११/२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९१३/४ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९२०/१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९२१† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९२४† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
एकूण १८
२३ सी.बी. फ्राय १९१२ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९१२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण
२४ लायोनेल हॅलाम टेनिसन १९२१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
२५ फ्रॅंक मान[४] १९२२/३ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
२६ आर्थर गिलिगन[५] १९२४ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९२४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
एकूण
२७ आर्थर कार १९२६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९२९† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
एकूण
२८ पर्सी चॅपमन १९२६† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९२८ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९२८/९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९३० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९३०/१ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
एकूण १७
२९ रोनी स्टॅनिफोर्थ १९२७/८ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
३० क्रेव्हिल स्टीवन्स १९२७/८† दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
३१ जॅक व्हाइट १९२८/९† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९२९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
एकूण
३२ हॅरोल्ड गिलिगन[५] १९२९/३०[६] न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड [७]
३३ ऑनरेबल फ्रेडी कॅल्थॉर्प १९२९/३०[६] वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
३४ बॉब वायट १९३०† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९३२/३† न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९३३† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९३४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९३४/५ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९३५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
एकूण १६
३५ डग्लस जार्डिन
Douglas Jardine.jpg
१९३१ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९३२ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९३२/३ वृत्तांत ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९३२/३ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९३३ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९३३/४ भारतचा ध्वज भारत भारत
एकूण १५
३६ सिरिल वॉल्टर्स १९३४† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
३७ गब्बी ॲलन १९३६ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९३६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९४७/८ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
एकूण ११
३८ वॉल्टर रॉबिन्स १९३७ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
३९ वॉली हॅमंड १९३८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९३८/९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९३९ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९४६ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९४६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९४६/७ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
एकूण २० १३
४० नॉर्मन यार्डली १९४६/७† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९४७ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९४८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९५० वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
एकूण १४
४१ Ken Cranston १९४७/८† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
४२ जॉर्ज मान[४] १९४८/९ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९४९ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
एकूण
४३ फ्रेडी ब्राउन १९४९† न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९५०† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९५०/१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९५०/१ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९५१ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
एकूण १५
४४ नायजेल हॉवर्ड १९५१/२ भारतचा ध्वज भारत भारत
४५ डॉनाल्ड कार १९५१/२† भारतचा ध्वज भारत भारत
४६ लेन हटन १९५२ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९५३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९५३/४ वृत्तांत वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९५४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९५४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९५४/५ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
एकूण २३ ११
४७ डेव्हिड शेपर्ड १९५४† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
४८ पीटर मे १९५५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९५६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९५६/७ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९५७ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९५८ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९५८/९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९५८/९ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९५९ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९५९/६० वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९६१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण ४१ २० १० ११
४९ कॉलिन काउड्री[८] १९५९† भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९५९/१९६०† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९६० दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९६१† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९६२† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९६६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९६७/८ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९६८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९६८/९ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
एकूण २७ १५
५० टेड डेक्स्टर १९६१/२ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९६१/२ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९६२ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९६२/३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९६२/३ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९६३ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९६४ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण ३० १४
५१ एम.जे.के. स्मिथ १९६३/४ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९६४/५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका
१९६५ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९६५ दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका इंग्लंड
१९६५/६ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९६५/६ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९६६† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
एकूण २५ १७
५२ ब्रायन क्लोझ
१९६६† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९६७ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९६७ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
एकूण
५३ टॉम ग्रेव्हनी १९६८† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
५४ रे इलिंगवर्थ[९] १९६९ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९६९ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९७०/१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया [१०] [१०]
१९७०/१ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९७१ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९७१ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९७२ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९७३ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९७३ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
एकूण ३१ १२ १४
५५ टोनी लुईस १९७२/३ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९७२/३ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
एकूण
५६ माइक डेनिस १९७३/४ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज West Indies
१९७४ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९७४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९७४/५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९७४/५ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९७५† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण १९
५७ जॉन एडरिच १९७४/५† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
५८ टोनी ग्रेग १९७५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९७६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९७६/७ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९७६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
एकूण १४
५९ माइक ब्रेअर्ली १९७७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९७७/८ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९७८ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९७८ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९७८/९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९७९ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९७९/८० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९७९/८० भारतचा ध्वज भारत भारत
१९८१ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण ३१ १८
६० जॉफ्री बॉयकॉट १९७७/८† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९७७/८ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
एकूण
६१ इयान बॉथम १९८० वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९८० ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९८०/१ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९८१† ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण १२
६२ कीथ फ्लेचर १९८१/२ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९८१/२ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
एकूण
६३ बॉब विलिस १९८२ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९८२ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९८२/३ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८३ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९८३/४ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९८३/४† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
एकूण १८
६४ डेव्हिड गोवर १९८२† पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९८३/४ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९८४ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
१९८४ श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका श्रीलंका
१९८४/५ भारतचा ध्वज भारत भारत
१९८५ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
१९८५/६ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
१९८६† भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९८९ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड
एकूण ३२ १८
६५ माइक गॅटिंग १९८६ भारतचा ध्वज भारत इंग्लंड
१९८६ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड इंग्लंड
१९८६/७ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८७ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान इंग्लंड
१९८७/८ पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान पाकिस्तान
१९८७/८ ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
१९८७/८ न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड न्यू झीलँड
१९८८† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
एकूण २३ १६
६६ जॉन एम्बुरी १९८८ वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
६७ Chris Cowdrey[८] १९८८† वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज इंग्लंड
६८ ग्रॅहाम गूच
  1. ^ डब्ल्यु.जी. ग्रेस, playing his last Test was ५० years and ३२० days old when the match ended. Only Wilfred Rhodes, who was making his debut in this Test, played Test cricket at a greater age.
  2. ^ मॉंटी बाउडेन, aged २३ years १४४ days, became इंग्लंड's youngest captain on २५ March १८८९, three years before dying in Umtali Hospital - a glorified mud hut where his body had to be protected from marauding lions prior to being interred in a coffin made from whisky cases.
  3. ^ प्लम वॉर्नर आजारी पडल्यामुळे डग्लसने नेतृत्त्व केले
  4. a b फ्रॅंक मान आणि जॉर्ज मान हे इंग्लंडचे नेतृत्त्व करणारे पहिले वडील व मुलगा होते.
  5. a b आर्थ गिलिगन आणि हॅरॉल्ड गिलिगन हे इंग्लंडचे नेतृत्त्व करणारे पहिले भाऊ होते.
  6. a b इंग्लंड had two overlapping Test series in the winter of १९२९/३०. Their first Test against न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड started on १० January १९३०. Their first Test against the वेस्ट इंडीजचा ध्वज वेस्ट इंडीज started on ११ January १९३०, making the first time इंग्लंड had simultaneously played two Test matches at once.
  7. ^ Harold Gilligan's Cricinfo profile [१] is wrong. He captained इंग्लंड in all four Tests that he played in - the whole इंग्लंड v. न्यू झीलँड series of १९२९/३०
  8. a b कॉलिन काउड्री आणि क्रिस काउड्री इंग्लंडचे नेतृत्त्व करणारे दुसरे वडील-मुलगा होते.
  9. ^ In १९७०, दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका were due to tour इंग्लंड. However, the Basil D'Oliveira affair, and दक्षिण आफ्रिका's subsequent withdrawal from international cricket left इंग्लंड without a touring side that summer. A Rest of the World XI was hastily arranged to play a ५ match series, which originally was regarded as a Test series. Later the matches were stripped of Test status. The Rest of the World XI won the series ४-१, with Ray Illingworth captaining इंग्लंड in each match.
  10. a b The third Test at the मेलबर्न क्रिकेट मैदान, ऑस्ट्रेलिया in १९७०/१ was abandoned without a ball being bowled and is excluded from these statistics. This is in line with the approach adopted by Wisden and most statisticians, although the match has been recognised as an official Test match by the ऑस्ट्रेलियाn Board of Control. In its place, once the rain cleared, the two teams played a limited overs game, which was retrospectively recognised as the first One Day International.