२००९ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक/पक्षनिहाय मतदान

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

माहिती[संपादन]

पक्षनिहाय मतदान[संपादन]

क्र. पक्ष उमेदवार विजयी मत मत/उमेदवार % मत
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १७० ८२ ९५२१७०३ ५६०१० २१.०१३४
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ११३ ६२ ७४२०२१२ ६५६६६ १६.३७५६
शिवसेना १६० ४४ ७३६९०२९ ४६०५६ १६.२६२६
अपक्ष १८२० २४ ७०२३५८१ ३८५९ १५.५००३
भारतीय जनता पक्ष ११९ ४६ ६३५२२४६ ५३३८० १४.०१८७
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना १४३ १३ २५८५४९८ १८०८० ५.७०५९
बहुजन समाज पक्ष २८१ १०६५८३६ ३७९३ २.३५२२
जन सुराज्य शक्ती ३७ ५७५२२४ १५५४७ १.२६९५
शेतकरी कामगार पक्ष १७ ५०३८९५ २९६४१ १.११२
१० आर.पी.आय. (आठवले) ७९ ३८७१८६ ४९०१ ०.८५४५
११ भारीप बहुजन महासंघ १०३ ३७६६४५ ३६५७ ०.८३१२
१२ स्वाभिमानी पक्ष १४ ३५२१०१ २५१५० ०.७७७
१३ समाजवादी पक्ष ३१ ३३७३७८ १०८८३ ०.७४४६
१४ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) २० २७००५२ १३५०३ ०.५९६
१५ बहुजन विकास आघाडी २०८३२१ ५२०८० ०.४५९७
१६ राष्ट्रीय समाज पक्ष २६ १८७१२६ ७१९७ ०.४१३
१७ लोक भारती १० ९०१७८ ९०१८ ०.१९९
१८ स्वतंत्र भारत पक्ष ३४ ८५२४० २५०७ ०.१८८१
१९ जनता दल (निरपेक्ष) १७ ८४४३५ ४९६७ ०.१८६३
२० भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष २० ६५१३६ ३२५७ ०.१४३७
२१ लोकसंग्राम ६०९२४ ३०४६२ ०.१३४५
२२ गोंदावन गणतंत्र पक्ष २१ ५७९९५ २७६२ ०.१२८
२३ भारतीय रिपब्लिकन पक्ष ४४७४४ ७४५७ ०.०९८७
२४ शिवराज्य पक्ष ४३ ४०५३० ९४३ ०.०८९४
२५ अखिल भारतीय सेना २७९१७ ५५८३ ०.०६१६
२६ प्रबुद्ध रिपब्लिकन पक्ष ४० २५४५३ ६३६ ०.०५६२
२७ बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच २४२३६ २४२३६ ०.०५३५
२८ डेमो़क्रॅटीक सेक्युलर पक्ष १४ १८०२६ १२८८ ०.०३९८
२९ अखिल भारतीय मजलेस ऐ ईतेहादुल मुसलमीन १११८६ ५५९३ ०.०२४७
३० हिंदुस्तान जनता पक्ष १७ १०८८५ ६४० ०.०२४
३१ राष्ट्रवादी जनता पक्ष १० १०५१३ १०५१ ०.०२३२
३२ भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (डेमोक्रॅटीक) १५ १०३४२ ६८९ ०.०२२८
३३ भारतीय संयुक्त मुस्लिम लीग ९६६९ १०७४ ०.०२१३
३४ भारतीय रिपब्लिकन पक्ष एकतावादी ८८४७ ८८४७ ०.०१९५
३५ लोक जन शक्ती पक्ष ८३७० १०४६ ०.०१८५
३६ पीस पक्ष १५ ७७९५ ५२० ०.०१७२
३७ अखिल भारतीय हिंदु महासभा ११ ७२२९ ६५७ ०.०१६
३८ अखिल भारतीय युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट ६७८० ९६९ ०.०१५
३९ आंबेडकर राष्ट्रीय काँग्रेस १३ ५७६१ ४४३ ०.०१२७
४० राष्ट्रीय क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष ४९५४ ८२६ ०.०१०९
४१ समाजवादी जन परिषद ४२२७ ४२२७ ०.००९३
४२ झारखंड मुक्ति मोर्चा १० ३८८५ ३८९ ०.००८६
४३ राष्ट्रवादी सेना ३४७९ ४३५ ०.००७७
४४ अहिरा राष्ट्रीय पक्ष ३२३१ ३५९ ०.००७१
४५ आसाम गण परिषद २५९० २५९० ०.००५७
४६ अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम २५८७ १२९४ ०.००५७
४७ हिंदुस्तानी स्वराज पक्ष २३३५ ५८४ ०.००५२
४८ नेलोपा (युनायटेड) २१०४ ५२६ ०.००४६
४९ भारतीय ज्वाला शक्ती पक्ष १७४६ १७४६ ०.००३९
५० राष्ट्रीय जनता दल १७३० ८६५ ०.००३८
५१ अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक १६३६ ४०९ ०.००३६
५२ अखिल भारतीय मायनॉरीटीस फ्रंट १५४० ३८५ ०.००३४
५३ मायनॉरीटीज डेमोक्रॅटीक पक्ष १५३६ ५१२ ०.००३४
५४ गोंदावन मुक्ती सेना १३०७ ६५४ ०.००२९
५५ भारतीय जस्टीस पक्ष ११८८ २९७ ०.००२६
५६ भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (खोब्रागडे) ११७७ २३५ ०.००२६
५७ नवभारत निर्माण पक्ष ११०९ २२२ ०.००२४
५८ राष्ट्रीय अमन सेना १०८१ १०८१ ०.००२४
५९ सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष १०२२ ५११ ०.००२३
६० अपना दल ९४६ ९४६ ०.००२१
६१ अखिल भारतीय मानवता पक्ष ८८४ ८८४ ०.००२
६२ सरदार वल्लभभाई पटेल पक्ष ८०४ ४०२ ०.००१८
६३ राष्ट्रीय संत संदेश पक्ष ७८८ ७८८ ०.००१७
६४ जनता दल (संयुक्त) ७८० ३९० ०.००१७
६५ भारतीय प्रोफेशनल पक्ष ७३१ ७३१ ०.००१६
६६ क्रांती कारी जय हिंद सेना ६६० ३३० ०.००१५
६७ समता पक्ष ६३० ६३० ०.००१४
६८ प्रोउटीस्ट सर्व समाज ६०९ ६०९ ०.००१३
६९ अखिल भारतीय क्रांतीकारी काँग्रेस ५८१ ५८१ ०.००१३
७० लोक सत्ता पक्ष ५३२ ५३२ ०.००१२
७१ भारतीय मायनॉरीटीज सुरक्षा महासंघ ४८० २४० ०.००११
७२ रिपब्लिकन पक्ष (खोरीपा) ३९१ १९६ ०.०००९
७३ पिपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) २९४ २९४ ०.०००६
७४ अखिल भारतीय जन संघ २६१ २६१ ०.०००६
७५ भारतीय परिवर्तन पक्ष २३२ २३२ ०.०००५
७६ सोशित समाज दल १८२ १८२ ०.०००४
७७ राष्ट्रीय लोकहिंद पक्ष १६३ १६३ ०.०००४
७७ एकुण ३५५९ २८८ ४५३१२६३६ ५५०५८४ १००

इतर माहिती[संपादन]

उमेदवार एकुण पक्ष एकुण उमेदवार विजयी मत %मत
१ ते २ ३० ४१ १३१,४३१ ०.२९००
३ ते १० २० १२५ ४३४,६६६ ०.९५९३
१० ते ५० १८ ४०५ १३ २,६४४,६०३ ५.८३६४
५० ते १०० ७९ ३८७,१८६ ०.८५४५
१०० ते १५० ४७८ १२२ १६७३४६०१ ३६.९३१४
१५० ते २०० ३३० १२६ १६८९०७३२ ३७.२७६०
२०० ते २८८ २८१ १,०६५,८३६ २.३५२२
२८८+ १८२० २४ ७,०२३,५८१ १५.५००३
एकुण ७७ ३५५९ २८८ ४५,३१२,६३६ १००.००

बाह्य दुवे[संपादन]