गाळण्यांचे अलिकडील बदल

Jump to navigation Jump to search
परिष्कृत शोध
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
गाळणी वेळ सदस्य संपादन गाळणीचे सार्वजनिक विवरण पताका क्रिया बदल
११८ ००:५१, ४ जुलै २०२० अभय नातू (चर्चा | योगदान) अनावश्यक nowiki टॅग लेखात जोडले  
 • खूणपताका: अनावश्यक nowiki टॅग
बदल
१४९ ११:०१, २९ मे २०२० Tiven2240 (चर्चा | योगदान) नवीन पान काढण्याची विनंती कार्यान्वित
 • खूणपताका: नवीन पानकाढा विनंती
 
१२८ ०८:२६, २३ एप्रिल २०२० अभय नातू (चर्चा | योगदान) नैसर्गिक लेखन क्षमते पलिकडचा भला मोठा मजकुर कार्यान्वित
 • सूचना: संपादन गाळणी १२८
 • नामंजूर: abusefilter-disallowed
बदल
५१ १३:५२, २१ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 11 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ १२:५९, २१ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०७:२३, ९ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २१:५९, ८ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०९:४३, ८ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०९:४१, ८ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २१:११, १ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २१:०७, १ सप्टेंबर २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०६:४६, ४ ऑगस्ट २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०६:४३, ४ ऑगस्ट २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २३:१७, ३० जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २३:१४, ३० जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ १०:२८, ९ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ १०:०७, ९ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०८:००, ९ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ०७:५४, ९ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ००:१३, ८ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ ००:०७, ८ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २२:४५, ७ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
५१ २२:३४, ७ जुलै २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?)  
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
बदल
०५:२५, १५ एप्रिल २०१९ अभय नातू (चर्चा | योगदान) टाळावयाच्या विशेषणांची यादी कार्यान्वित
 • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 3 actions every 864000 seconds, group throttle by: user accountआणि अंकपत्ता
 • सूचना: विशेषणे टाळा
 • खूणपताका: विशेषणे टाळा
बदल
११८ ०९:२९, १४ सप्टेंबर २०१८ Tiven2240 (चर्चा | योगदान) अनावश्यक nowiki टॅग लेखात जोडले कार्यान्वित
 • खूणपताका: अनावश्यक nowiki टॅग
बदल
१४९ ०९:१३, १४ सप्टेंबर २०१८ Tiven2240 (चर्चा | योगदान) नवीन पान काढण्याची विनंती लपविलेले, कार्यान्वित
 • खूणपताका: नवीन पानकाढा विनंती
 
२१:५३, २९ जुलै २०१७ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने कार्यान्वित
 • सूचना: रिकामी पाने टाळा सूचना
 • खूणपताका: रिकामी पाने टाळा
बदल
२१:४९, २९ जुलै २०१७ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने कार्यान्वित
 • सूचना: रिकामी पाने टाळा सूचना
 • खूणपताका: रिकामी पाने टाळा
बदल
२०:१८, २९ जुलै २०१७ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने कार्यान्वित
 • सूचना: रिकामी पाने टाळा सूचना
 • खूणपताका: रिकामी पाने टाळा
बदल
२०:००, २९ जुलै २०१७ Mahitgar (चर्चा | योगदान) लेखाचे सर्व वर्ग उडवणे. कार्यान्वित
 • सूचना: लेखाचे सर्व वर्ग उडवले ?
 • खूणपताका: लेखाचे सर्व वर्ग उडवले.
बदल
१९:५६, २९ जुलै २०१७ Mahitgar (चर्चा | योगदान) लेखाचे सर्व वर्ग उडवणे. कार्यान्वित
 • सूचना: लेखाचे सर्व वर्ग उडवले ?
 • खूणपताका: लेखाचे सर्व वर्ग उडवले.
बदल
१२८ ०९:१९, २ नोव्हेंबर २०१६ Mahitgar (चर्चा | योगदान) नैसर्गिक लेखन क्षमते पलिकडचा भला मोठा मजकुर कार्यान्वित
 • सूचना: संपादन गाळणी १२८
 • नामंजूर
बदल
२१:५४, १२ ऑक्टोबर २०१६ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने कार्यान्वित
 • खूणपताका: रिकामी पाने टाळा
बदल
२०:४१, ८ जुलै २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने कार्यान्वित
 • सूचना: रिकामी पाने टाळा सूचना
 • खूणपताका: रिकामी पाने टाळा
बदल
१३ ११:५९, ७ जुलै २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
  बदल
  १३ ११:५६, ७ जुलै २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
   बदल
   ५१ १८:४६, २६ जून २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) कार्यान्वित
   • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
   • सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
   बदल
   २९ १२:०९, २४ जून २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) अभिनंदन १० संपादने कार्यान्वित
   • सूचना: अभिनंदन १०वे संपादन
   • खूणपताका: अभिनंदन! १० व्या संपादनाचा टप्पा ओलांडला !;
   बदल
   १९ १३:०५, १४ जून २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) विशेष (मासिक) सदर लेखात बदल कार्यान्वित
   • खूणपताका: 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?
   बदल
   १०:०८, ६ जून २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) टाळावयाच्या विशेषणांची यादी कार्यान्वित
   • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 3 actions every 0 second, group throttle by: user accountआणि अंकपत्ता
   • सूचना: विशेषणे टाळा
   • खूणपताका: विशेषणे टाळा
   बदल
   ३० १६:२२, ३ जून २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) वाचकाशी थेट (अविश्वकोशीय) संवाद कार्यान्वित
    बदल
    १२:४१, २५ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) टाळावयाच्या विशेषणांची यादी कार्यान्वित
     बदल
     १२ २२:२३, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) वृत्तपत्रीय वार्तांकन लेखन शैली टाळा कार्यान्वित
     • प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 5 actions every 129600 seconds, group throttle by: user account
     • सूचना: वार्तांकन नको
     • खूणपताका: वार्तांकनशैली ?
     बदल
     १३ २०:३९, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
      बदल
      १३ २०:०५, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
       बदल
       १३ १९:४५, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
        बदल
        १३ १९:३४, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
         बदल
         १३ १९:२९, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
          बदल
          १३ १९:०३, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
           बदल
           १३ १७:४५, २४ मे २०१५ Mahitgar (चर्चा | योगदान) कालसापेक्षता टाळा कार्यान्वित
            बदल
            पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान