संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक१२८

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ९५ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!("sysop" in user_groups) & !user_name irlike "ऋषिकेश|AkshayParakh1995" & article_namespace == 0 & action='edit' & !contains_any (summary,"revert","उलटवल","परतवल","पूर्वपदास","कॉपीराईट फ्री","प्रताधिकार मुक्त","translators without borders","अनुवाद", "भाषांतर") & edit_delta > 28000
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:०९:१९, २ नोव्हेंबर २०१६ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही