संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १०:०८, ६ जून २०१५ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती ०५:२५, १५ एप्रिल २०१९ पासून कडून अभय नातू
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही
 
खूणपताका: विशेषणे टाळा
 
खूणपताका: विशेषणे टाळा
प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 3 actions every 0 second, group throttle by: user accountआणि अंकपत्ता
+
प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 3 actions every 864000 seconds, group throttle by: user accountआणि अंकपत्ता
 
सूचना: विशेषणे टाळा
 
सूचना: विशेषणे टाळा