अमेरिकेच्या सेनेटरांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

साचा:अमेरिकेची सेनेट अमेरिकेच्या काँग्रेसमधील सेनेट या वरिष्ठ सभागृहात जानेवारी २०२३ पर्यंत २,००१ व्यक्ती सेनेटरपदावर निवडून गेल्या आहेत.[१]

सेनेटर सहा वर्षांच्या मुदतीसाठी निवडले जातात. दर दोन वर्षांनी सेनेटमधील एक तृतियांश सेनेटरांची निवडणूक होते.

निवडणूक वर्ग[संपादन]

वर्ष
वर्ग १ १७८९, १७९१, १७९७, १८०३, १८०९, १८१५, १८२१, १८२७, १८३३, १८३९, १८४५, १८५१, १८५७, १८६३, १८६९, १८७५, १८८१, १८८७, १८९३, १८९९, १९०५, १९११, १९१७, १९२३, १९२९, १९३५, १९४१, १९४७, १९५३, १९५९, १९६५, १९७१, १९७७, १९८३, १९८९, १९९५, २००१, २००७, २०१३, २०१९
वर्ग २ १७८९, १७९३, १७९९, १८०५, १८११, १८१७, १८२३, १८२९, १८३५, १८४१, १८४७, १८५३, १८५९, १८६५, १८७१, १८७७, १८८३, १८८९, १८९५, १९०१, १९०७, १९१३, १९१९, १९२५, १९३१, १९३७, १९४३, १९४९, १९५५, १९६१, १९६७, १९७३, १९७९, १९८५, १९९१, १९९७, २००३, २००९, २०१५, २०२१
वर्ग ३ १७८९, १७९५, १८०१, १८०७, १८१३, १८१९, १८२५, १८३१, १८३७, १८४३, १८४९, १८५५, १८६१, १८६७, १८७३, १८७९, १८८५, १८९१, १८९७, १९०३, १९०९, १९१५, १९२१, १९२७, १९३३, १९३९, १९४५, १९५१, १९५७, १९६३, १९६९, १९७५, १९८१, १९८७, १९९३, १९९९, २००५, २०११, २०१७, २०२३
नाव वर्षे वर्ग[२] राज्य पक्ष जीवनकाल

[संपादन]

जोसेफ कार्टर अ‍ॅबट १८६८–१८७२ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १८२५–१८८१
जेम्स अ‍ॅब्डनर १९८१–१९८७ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १९२३–२०१२
हेझेल एबेल १९५४ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८८८–१९६६
जेम्स अबूरेझ्की १९७३–१९७९ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १९३१–
स्पेन्सर अब्राहम १९९५–२००१ मिशिगन रिपब्लिकन १९५२–
जॉन अडेर १८०५–१८०६ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५७–१८४०
अल्व्हा बी. अ‍ॅडम्स १९२३–१९२४
१९३३–१९४१
कॉलोराडो डेमोक्रॅट १८७५–१९४१
ब्रॉक अ‍ॅडम्स १९८७–१९९३ वॉशिंग्टन डेमोक्रॅट १९२७–२००४
जॉन क्विन्सी अ‍ॅडम्स १८०३–१८०८ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७६७–१८४८
रॉबर्ट एच. अ‍ॅडम्स १८३० मिसिसिपी डेमोक्रॅट १७९२–१८३०
स्टीवन अ‍ॅडम्स १८५२–१८५७ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८०७–१८५७
जॉर्ज डी. ऐकेन १९४१–१९७५ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८९२–१९८४
डॅनियल अकाका १९९०–२०१३ हवाई डेमोक्रॅट १९२४–२०१८
जेम्स एल. अ‍ॅल्कॉर्न १८७१–१८७७ मिसिसिपी रिपब्लिकन १८१६–१८९४
नेल्सन डब्ल्यू. अ‍ॅल्ड्रिच १८८१–१९११ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८४१–१९१५
लमार अलेक्झांडर २००३–२०२१ टेनेसी रिपब्लिकन १९४०–
रसेल ए. अ‍ॅल्गर १९०२–१९०७ मिशिगन रिपब्लिकन १८३६–१९०७
वेन अलार्ड १९९७–२००९ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९४३–
जे. फ्रँक ऑली १९०३–१९०७ डेलावेर रिपब्लिकन १८५७–१९३८
जॉर्ज अ‍ॅलन २००१–२००७ व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १९५२–
हेन्री जस्टिन अ‍ॅलन १९२९–१९३० कॅन्सस रिपब्लिकन १८६८–१९५०
जेम्स बी. अ‍ॅलन १९६९–१९७८ अलाबामा डेमोक्रॅट १९१२–१९७८
जॉन बी. अ‍ॅलन १८८९–१८९३
१८९३
वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १८४५–१९०३
मॅऱ्यन पिटमन अ‍ॅलन १९७८ अलाबामा डेमोक्रॅट १९२५–२०१८
फिलिप अ‍ॅलन १८५३–१८५९ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅट १७८५–१८६५
विल्यम अ‍ॅलन १८३७–१८४९ ओहायो डेमोक्रॅट १८०३–१८७९
विल्यम व्ही. अ‍ॅलन १८९३–१८९९
१८९९–१९०१
नेब्रास्का पॉप्युलिस्ट पक्ष १८४७–१९२४
विल्यम बी. अ‍ॅलिसन १८७३–१९०८ आयोवा रिपब्लिकन १८२९–१९०८
गॉर्डन एल. अ‍ॅलट १९५५–१९७३ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९०७–१९८९
एडेलबर्ट एम्स १८७०–१८७४ मिसिसिपी रिपब्लिकन १८३५–१९३३
अलेक्झांडर ओ. अँडरसन १८४०–१८४१ टेनेसी डेमोक्रॅट १७९४–१८६९
क्लिंटन प्रेस्बा अँडरसन १९४९–१९७३ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १८९५–१९७५
जोसेफ अँडरसन १७९७–१८१५ १, २ टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५७–१८३७
वेंडेल अँडरसन १९७६–१९७८ मिनेसोटा डेमोक्रॅट १९३३–२०१६
चार्ल्स ओ. अँड्रुझ १९३६–१९४६ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८७७–१९४६
मार्क अँड्रुझ १९८१–१९८७ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १९२६–२०२०
लेव्ही अँकेनी १९०३–१९०९ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १८४४–१९२१
हेन्री बी. अँथनी १८५९–१८८४ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८१५–१८८४
विल्यम एस. आर्चर १८४१–१८४७ व्हर्जिनिया व्हिग १७८९–१८५५
डेव्हिड एच. आर्मस्ट्राँग १८७७–१८७९ मिसूरी डेमोक्रॅट १८१२–१८९३
जॉन आर्मस्ट्राँग जुनियर १८००–१८०२
१८०३–१८०४
१, ३ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५८–१८४३
विल्यम एल. आर्मस्ट्राँग १९७९–१९९१ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९३७–२०१६
सॅम्युएल जी. आर्नोल्ड १८६२–१८६३ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८२१–१८८०
जॉन अ‍ॅशक्रॉफ्ट १९९५–२००१ मिसूरी रिपब्लिकन १९४२–
चेस्टर अ‍ॅशली १८४४–१८४८ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १७९०–१८४८
इलाय पी. अ‍ॅश्मन १८१६–१८१८ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७७०–१८१९
हेन्री एफ. अ‍ॅशर्स्ट १९१२–१९४१ ॲरिझोना डेमोक्रॅट १८७४–१९६२
डेव्हिड राइस अ‍ॅचिसन १८४३–१८५५ मिसूरी डेमोक्रॅट १८०७–१८८६
चार्ल्स जी. आथर्टन १८४३–१८४९
१८५३
२, ३ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १८०४–१८५३
वॉरेन ऑस्टिन १९३१–१९४६ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८७७–१९६२
केली अयोटे २०११–२०१७ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १९६८–

B[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
नेथन एल. बाखमन १९३३–१९३७ टेनेसी डेमोक्रॅट १८७८–१९३७
ऑगस्टस ओक्टेव्हिस बेकन १८९५–१९१४ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८३९–१९१४
जॉर्ज एडमंड बॅजर १८४६–१८५५ नॉर्थ कॅरोलिना व्हिग १७९५–१८६६
आर्थर पी. बॅग्बी १८४१–१८४८ अलाबामा डेमोक्रॅट १७९४–१८५८
जेम्स ई. बेली १८७७–१८८१ टेनेसी डेमोक्रॅट १८२२–१८८५
जोसेफ वेल्डन बेली १९०१–१९१३ टेक्सास डेमोक्रॅट १८६२–१९२९
जोसाया बेली १९३१–१९४६ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८७३–१९४६
थिओडोरस बेली १८०३–१८०४ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५८–१८२८
डेव्हिड बेर्ड १९१८–१९१९ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८३९–१९२७
डेव्हिड बेर्ड जुनियर १९२९–१९३० न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८८१–१९५५
डेव्हिड जे. बेकर १८३० इलिनॉय डेमोक्रॅट १७९२–१८६९
एडवर्ड डिकिन्सन बेकर १८६०–१८६१ ओरेगन रिपब्लिकन १८११–१८६१
हॉवर्ड बेकर १९६७–१९८५ टेनेसी रिपब्लिकन १९२५–२०१४
लुशियन बेकर १८९५–१९०१ कॅन्सस रिपब्लिकन १८४६–१९०७
अब्राहम बाल्डविन १७९९–१८०७ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५४–१८०७
हेन्री पी. बाल्डविन १८७९–१८८१ मिशिगन रिपब्लिकन १८१४–१८९२
रेमंड ई. बाल्डविन १९४६–१९४९ कनेटिकट रिपब्लिकन १८९३–१९८६
रॉजर शर्मन बाल्डविन १८४७–१८५१ कनेटिकट व्हिग १७९३–१८६३
जोसेफ एच. बॉल १९४०–१९४२
१९४३–१९४९
मिनेसोटा रिपब्लिकन १९०५–१९९३
एल. हाइसलर बॉल १९०३–१९०५
१९१९–१९२५
१, २ डेलावेर रिपब्लिकन १८६१–१९३२
जॉन एच. बँकहेड १९०७–१९२० अलाबामा डेमोक्रॅट १८४२–१९२०
जॉन एच बँहेड दुसरा १९३१–१९४६ अलाबामा डेमोक्रॅट १८७२–१९४६
जेम्स बार्बर १८१५–१८२५ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७५–१८४२
जॉन एस. बार्बर जुनियर १८८९–१८९२ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८२०–१८९२
विल्यम वॉरेन बार्बर १९३१–१९३७
१९३८–१९४३
१, २ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८८८–१९४३
थॉमस आर. बार्ड १९००–१९०५ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८४१–१९१५
आल्बेन डब्ल्यू. बार्कली १९२७–१९४९
१९५५–१९५६
२, ३ केंटकी डेमोक्रॅट १८७७–१९५६
डीन बार्कली २००२–२००३ मिनेसोटा इन्डिपेन्डन्स पार्टी १९५०–
आयझॅक डी. बार्नार्ड १८२७–१८३१ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १७९१–१८३४
विल्यम हेन्री बार्नम १८७६–१८७९ कनेटिकट डेमोक्रॅट १८१८–१८८९
रॉबर्ट वूडवार्ड बार्नवेल १८५० साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८०१–१८८२
फ्रँक ए. बॅरेट १९५३–१९५९ वायोमिंग रिपब्लिकन १८९२–१९६२
अलेक्झांडर बॅरो १८४१–१८४६ लुईझियाना व्हिग १८०१–१८४६
मिडलटन पी. बॅरो १८८२–१८८३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८३९–१९०३
अलेक्झांडर जी. बॅरी १९३८–१९३९ ओरेगन रिपब्लिकन १८९२–१९५२
विल्यम टी. बॅरी १८१४–१८१६ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७८४–१८३५
बॉब बार्टलेट १९५९–१९६८ अलास्का डेमोक्रॅट १९०४–१९६८
ड्युई एफ. बार्टलेट १९७३–१९७९ ओक्लाहोमा रिपब्लिकन १९१९–१९७९
डेव्हिड बार्टन १८२१–१८२४
१८२४–१८३१
मिसूरी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
१७८३–१८३७
रॉस बेस १९६४–१९६७ टेनेसी डेमोक्रॅट १९१८–१९९३
रिचर्ड बॅसेट १७८९–१७९३ डेलावेर फेडरालिस्ट पक्ष १७४५–१८१५
विल्यम बी. बेट १८८७–१९०५ टेनेसी डेमोक्रॅट १८२६–१९०५
इफ्राइम बेटमन १८२६–१८२९ न्यू जर्सी नॅशनल रिपब्लिकन १७८०–१८२९
आयझॅक सी. बेट्स १८४१–१८४५ मॅसेच्युसेट्स व्हिग १७७९–१८४५
मार्टिन डब्ल्यू. बेट्स १८५७–१८५९ डेलावेर डेमोक्रॅट १७८६–१८६९
मॅक्स बॉकस १९७८–२०१४ माँटाना डेमोक्रॅट १९४१–
जेम्स ए. बेयार्ड जुनियर १८५१–१८६४
१८६७–१८६९
डेलावेर डेमोक्रॅट १७९९–१८८०
जेम्स ए. बेयार्ड सिनियर १८०४–१८१३ डेलावेर फेडरालिस्ट पक्ष १७६७–१८१५
रिचर्ड एच बेयार्ड १८३६–१८३९
१८४१–१८४५
डेलावेर व्हिग १७९६–१८६८
थॉमस एफ. बेयार्ड जुनियर १९२२–१९२९ डेलावेर डेमोक्रॅट १८६८–१९४२
थॉमस एफ. बेयार्ड सिनियर १८६९–१८८५ डेलावेर डेमोक्रॅट १८२८–१८९८
बर्च बेह १९६३–१९८१ इंडियाना डेमोक्रॅट १९२८–२०१९
एव्हन बेह १९९९–२०११ इंडियाना डेमोक्रॅट १९५५–
जेम्स ग्लेन बील १९५३–१९६५ मेरीलँड रिपब्लिकन १८९४–१९७१
जॉन ग्लेन बील १९७१–१९७७ मेरीलँड रिपब्लिकन १९२७–२००६
जेम्स बी. बेक १८७७–१८९० केंटकी डेमोक्रॅट १८२२–१८९०
जे.सी.डब्ल्यू. बेकहॅम १९१५–१९२१ केंटकी डेमोक्रॅट १८६९–१९४०
असाहेल सी. बेकविथ १८९३ N/A वायोमिंग डेमोक्रॅट १८२७–१८९६
मार्क बेगिच २००९–२०१५ अलास्का डेमोक्रॅट १९६२–
चार्ल्स एच. बेल १८७९ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८२३–१८९३
जेम्स बेल १८५५–१८५६
१८५६–१८५७
न्यू हॅम्पशायर व्हिग
रिपब्लिकन
१८०४–१८५७
जॉन बेल १८४७–१८५३
१८५३–१८५६
१८५६–१८५९
टेनेसी व्हिग
व्हिग
American
१७९६–१८६९
सॅम्युएल बेल १८२३–१८२४
१८२४–१८३५
न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
१७७०–१८५०
हेन्री बेलमॉन १९६९–१९८१ ओक्लाहोमा रिपब्लिकन १९२१–२००९
जॉर्ज एच. बेंडर १९५४–१९५७ ओहायो रिपब्लिकन १८९६–१९६१
क्रिस्टी बेनेट १९१८ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८७९–१९५१
ज्युडाह पी. बेंजामिन १८५३–१८५६
१८५६–१८६१
लुईझियाना व्हिग
डेमोक्रॅट
१८११–१८८४
बॉब बेनेट १९९३–२०११ युटा रिपब्लिकन १९३३–२०१६
वॉलेस एफ. बेनेट १९५१–१९७४ युटा रिपब्लिकन १८९८–१९९३
आल्फ्रेड डब्ल्यू. बेन्सन १९०६–१९०७ कॅन्सस रिपब्लिकन १८४३–१९१६
एल्मर ऑस्टिन बेन्सन १९३५–१९३६ मिनेसोटा [[मिनेसोटा Farmer–Labor Party|Farmer-Laborite]] १८९५–१९८५
थॉमस हार्ट बेंटन १८२१–१८२४
१८२४–१८५१
मिसूरी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७८२–१८५८
विल्यम बेंटन १९४९–१९५३ कनेटिकट डेमोक्रॅट १९००–१९७३
लॉइड बेंटसेन १९७१–१९९३ टेक्सास डेमोक्रॅट १९२१–२००६
जॉन एम. बेरिएन १८२५–१८२९
१८४१–१८४५
१८४५–१८४७
१८४७–१८५२
२, ३ जॉर्जिया Democratic
व्हिग
व्हिग
व्हिग
१७८१–१८५६
जॉर्ज एल. बेरी १९३७–१९३८ टेनेसी डेमोक्रॅट १८८२–१९४८
जेम्स हेंडरसन बेरी १८८५–१९०७ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८४१–१९१३
थॅडियस बेट्स १८३९–१८४० कनेटिकट व्हिग १७८९–१८४०
आल्बर्ट जे. बेव्हरिज १८९९–१९११ इंडियाना रिपब्लिकन १८६२–१९२७
जॉर्ज एम. बिब १८११–१८१४
१८२९–१८३५
केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७७६–१८५९
विल्यम वायट बिब १८१३–१८१६ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७८१–१८२०
अ‍ॅलन बायबल १९५४–१९७४ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १९०९–१९८८
ज्यो बायडेन १९७३–२००९ डेलावेर डेमोक्रॅट १९४२–
एसा बिग्स १८५५–१८५८ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८११–१८७८
विल्यम बिगलर १८५६–१८६१ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १८१४–१८८०
थियोडेर जी. बिल्बो १९३५–१९४७ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८७७–१९४७
जेफ बिंगामन १९८३–२०१३ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १९४३–
हायराम बिंगहॅम तिसरा १९२४–१९३३ कनेटिकट रिपब्लिकन १८७५–१९५६
किन्सली एस. बिंगहॅम १८५९–१८६१ मिशिगन रिपब्लिकन १८०८–१८६१
विल्यम बिंगहॅम १७९५–१८०१ पेनसिल्व्हेनिया फेडरालिस्ट पक्ष १७५२–१८०४
ह्युगो ब्लॅक १९२७–१९३७ अलाबामा डेमोक्रॅट १८८६–१९७१
जॉन ब्लॅक १८३२–१८३३
१८३३–१८३६
१८३६–१८३८
मिसिसिपी डेमोक्रॅटिक
नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
१८००–१८५४
जोसेफ क्ले स्टाइल्स ब्लॅकबर्न १८८५–१८९७
१९०१–१९०७
२, ३ केंटकी डेमोक्रॅट १८३८–१९१८
जेम्स जी. ब्लेन १८७६–१८८१ मेन रिपब्लिकन १८३०–१८९३
जॉन जे. ब्लेन १९२७–१९३३ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८७५–१९३४
फ्रांसिस प्रेस्टन ब्लेर १८७१–१८७३ मिसूरी डेमोक्रॅट १८२१–१८७५
हेन्री डब्ल्यू. ब्लेर १८७९–१८८५
१८८५–१८९१
न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८३४–१९२०
विल्यम ए. ब्लेकली १९५७
१९६१
१, २ टेक्सास डेमोक्रॅट १८९८–१९७६
न्यूटन सी. ब्लँचार्ड १८९४–१८९७ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८४९–१९२२
कोलमन लिविंग्स्टन ब्लीस १९२५–१९३१ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८६८–१९४२
जेसी ब्लेडसो १८१३–१८१४ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७६–१८३६
रुफस ब्लॉजेट १८८७–१८९३ न्यू जर्सी डेमोक्रॅट १८३४–१९१०
टिमोथी ब्लडवर्थ १७९५–१८०१ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७३६–१८१४
विल्यम ब्लाउंट १७९६–१७९७ टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४९–१८००
रॉय ब्लंट २०११–२०२३ मिसूरी रिपब्लिकन १९५०–
इलायजाह बोर्डमन १८२१–१८२३ कनेटिकट डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६०–१८२३
जे. केलब बॉग्स १९६१–१९७३ डेलावेर रिपब्लिकन १९०९–१९९३
लुइस व्ही. बोगी १८७३–१८७७ मिसूरी डेमोक्रॅट १८१३–१८७७
किट बाँड १९८७–२०११ मिसूरी रिपब्लिकन १९३९–
होमर बोन १९३३–१९४४ वॉशिंग्टन डेमोक्रॅट १८८३–१९७०
न्यूटन बूथ १८७५–१८८१ कॅलिफोर्निया Anti-Monopolist १८२५–१८९२
विल्यम बोराह १९०७–१९४० आयडाहो रिपब्लिकन १८६५–१९४०
आर्थर आय. बोरमन १८६९–१८७५ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८२३–१८९६
डेव्हिड एल. बोरेन १९७९–१९९४ ओक्लाहोमा डेमोक्रॅट १९४१–
सोलोन बोरलँड १८४८–१८५३ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८०८–१८६४
रुडी बॉश्वित्झ १९७९–१९९१ मिनेसोटा रिपब्लिकन १९३०–
जोसेफ एच बॉटम १९६२–१९६३ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १९०३–१९८४
चार्ल्स डॉमिनक जोसेफ बूलिन्यी १८२४–१८२९ लुईझियाना नॅशनल रिपब्लिकन १७७३–१८३३
जॉनाथन बोर्न १९०७–१९१३ ओरेगन रिपब्लिकन १८५५–१९४०
जॉर्ज एस. बूटवेल १८७३–१८७७ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८१८–१९०५
लेम्युएल जे. बाउडेन १८६३–१८६४ व्हर्जिनिया Unionist १८१५–१८६४
थॉमस एम. बोवेन १८८३–१८८९ कॉलोराडो रिपब्लिकन १८३५–१९०६
एव्हा बौरिंग १९५४ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८९२–१९८५
बार्बरा बॉक्सर १९९३–२०१७ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १९४०–
जेम्स डब्ल्यू. ब्रॅडबरी १८४७–१८५३ मेन डेमोक्रॅट १८०२–१९०१
विल्यम ब्रॅडफर्ड १७९३–१७९७ ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष १७२९–१८०८
बिल ब्रॅडली १९७९–१९९७ न्यू जर्सी डेमोक्रॅट १९४३–
स्टीवन आर ब्रॅडली १७९१–१७९५
१८०१–१८१३
व्हरमाँट डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५४–१८३०
विल्यम ओ'कॉनेल ब्रॅडली १९०९–१९१४ केंटकी रिपब्लिकन १८४७–१९१४
जेम्स एच. ब्रेडी १९१३–१९१८ आयडाहो रिपब्लिकन १८६२–१९१८
निकोलस एफ. ब्रेडी १९८२ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १९३०–
थॉमस ब्रॅग १८५९–१८६१ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८१०–१८७२
लॉरेन्स ब्रेनर्ड १८५४–१८५५ व्हरमाँट Free Soiler १७९४–१८७०
जॉन ब्रांच १८२३–१८२९ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७८२–१८६३
फ्रँक बी. ब्रँडेजी १९०५–१९२४ कनेटिकट रिपब्लिकन १८६४–१९२४
सॅम जी. ब्रॅटन १९२५–१९३३ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १८८८–१९६३
जॉन ब्रो १९८७–२००५ लुईझियाना डेमोक्रॅट १९४४–
जॉन ब्रेकिनरिज १८०१–१८०५ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६०–१८०६
जॉन सी. ब्रेकिनरिज १८६१ केंटकी डेमोक्रॅट १८२१–१८७५
सिडनी ब्रीझ १८४३–१८४९ इलिनॉय डेमोक्रॅट १८००–१८७८
रिचर्ड ब्रेंट १८०९–१८१४ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५७–१८१४
डॅनियेल ब्रूस्टर १९६३–१९६९ मेरीलँड डेमोक्रॅट १९२३–२००७
ओवेन ब्रूस्टर १९४१–१९५२ मेन रिपब्लिकन १८८८–१९६१
कॅल्व्हिन एस. ब्राइस १८९१–१८९७ ओहायो डेमोक्रॅट १८४५–१८९८
जॉन डब्ल्यू. ब्रिकर १९४७–१९५९ ओहायो रिपब्लिकन १८९३–१९८६
स्टाइल्स ब्रिजेस १९३७–१९६१ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८९८–१९६१
फ्रँक ओ. ब्रिग्स १९०७–१९१३ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८५१–१९१३
फ्रँक पी. ब्रिग्स १९४५–१९४७ मिसूरी डेमोक्रॅट १८९४–१९९२
जेसी डी. ब्राइट १८४५–१८६२ इंडियाना डेमोक्रॅट १८१२–१८७५
जोसेफ एल. ब्रिस्टो १९०९–१९१५ कॅन्सस रिपब्लिकन १८६१–१९४४
बिल ब्रॉक १९७१–१९७७ टेनेसी रिपब्लिकन १९३०–२०२१
विल्यम एमर्सन ब्रॉक १९२९–१९३१ टेनेसी डेमोक्रॅट १८७२–१९५०
डेव्हिड सी. ब्रॉडरिक १८५७–१८५९ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८२०–१८५९
रिचर्ड ब्रॉडहेड १८५१–१८५७ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १८११–१८६३
एडवर्ड ब्रूक १९६७–१९७९ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १९१९–२०१५
वॉकर ब्रूक १८५२–१८५३ मिसिसिपी व्हिग १८१३–१८६९
स्मिथ डब्ल्यू. ब्रूकहार्ट १९२२–१९२६
१९२७–१९३३
२, ३ आयोवा रिपब्लिकन १८६९–१९४४
चार्ल्स डब्ल्यू. ब्रूक्स १९४०–१९४९ इलिनॉय रिपब्लिकन १८९७–१९५७
जे. मेलव्हिल ब्राउटन १९४८–१९४९ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८८८–१९४९
एडविन एस. ब्रूसार्ड १९२१–१९३३ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८७४–१९३४
रॉबर्ट एफ. ब्रूसार्ड १९१५–१९१८ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८६४–१९१८
आल्बर्ट जी. ब्राउन १८५४–१८६१ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८१३–१८८०
आर्थर ब्राउन १८९६–१८९७ युटा रिपब्लिकन १८४३–१९०६
बेडफर्ड ब्राउन १८२९–१८४० नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७९५–१८७०
बेंजामिन ग्रात्झ ब्राउन १८६३–१८६७ मिसूरी रिपब्लिकन १८२६–१८८५
अर्नेस्ट एस. ब्राउन १९५४ नेव्हाडा रिपब्लिकन १९०३–१९६५
ईथान अ‍ॅलन ब्राउन १८२२–१८२४
१८२४–१८२५
ओहायो डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
१७७६–१८५२
फ्रेड एच. ब्राउन १९३३–१९३९ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १८७९–१९५५
हँक ब्राउन १९९१–१९९७ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९४०–
जेम्स ब्राउन १८१३–१८१७
१८१९–१८२३
२, ३ लुईझियाना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६६–१८३५
जॉन ब्राउन १७९२–१८०५ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५७–१८३७
जोसेफ ई. ब्राउन १८८०–१८९१ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८२१–१८९४
नॉरिस ब्राउन १९०७–१९१३ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८६३–१९६०
प्रेन्टिस एम. ब्राउन १९३६–१९४३ मिशिगन डेमोक्रॅट १८८९–१९७३
स्कॉट ब्राउन २०१०–२०१३ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १९५९–
सॅम ब्राउनबॅक १९९६–२०११ कॅन्सस रिपब्लिकन १९५६–
ऑरव्हिल हिकमन ब्राउनिंग १८६१–१८६३ इलिनॉय रिपब्लिकन १८०६–१८८१
विल्यम गॅनावे ब्राउनलो १८६९–१८७५ टेनेसी रिपब्लिकन १८०५–१८७७
जिम ब्रॉयहिल १९८६ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९२७–
ब्लांच ब्रूस १८७५–१८८१ मिसिसिपी रिपब्लिकन १८४१–१८९८
विल्यम केबेल ब्रूस १९२३–१९२९ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८६०–१९४६
क्लॅरेन्स नॉर्मन ब्रुन्सडेल १९५९–१९६० नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८९१–१९७८
नेथन फिलेमॉन ब्रायन १९११–१९१७ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८७२–१९३५
रिचर्ड ब्रायन १९८९–२००१ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १९३७–
विल्यम जेम्स ब्रायन १९०७–१९०८ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८७६–१९०८
जेम्स बुकॅनन १८३४–१८४५ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १७९१–१८६८
सी. डग्लस बग १९४३–१९४९ डेलावेर रिपब्लिकन १८९०–१९६५
चार्ल्स आर. बकाल्यू १८६३–१८६९ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १८२१–१८९९
विल्यम आल्फ्रेड बकिंगहॅम १८६९–१८७५ कनेटिकट रिपब्लिकन १८०४–१८७५
जेम्स एल. बकली १९७१–१९७६
१९७६–१९७७
न्यू यॉर्क [[Conservative Party of न्यू यॉर्क State|Conservative]]
रिपब्लिकन
१९२३–
अलेक्झांडर बकनर १८३१–१८३३ मिसूरी डेमोक्रॅट १७८५–१८३३
मॉर्गन बल्कली १९०५–१९११ कनेटिकट रिपब्लिकन १८३७–१९२२
रॉबर्ट जे. बल्कली १९३०–१९३९ ओहायो डेमोक्रॅट १८८०–१९६५
विल्यम बेलिंजर बुलॉक १८१३ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७७–१८५२
विल्यम जे. बुलो १९३१–१९४३ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १८६९–१९६०
डेल बंपर्स १९७५–१९९९ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १९२५–२०१६
बर्कली एल. बंकर १९४०–१९४२ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १९०६–१९९९
जिम बनिंग १९९९–२०११ केंटकी रिपब्लिकन १९३१–२०१७
थॉमस जी. बर्च १९४६ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८६९–१९५१
जॉसलिन बर्डिक १९९२ नॉर्थ डकोटा डेमोक्रॅट १९२२–२०१९
क्वेंटिन एन. बर्डिक १९६१–१९९२ नॉर्थ डकोटा डेमोक्रॅट १९०८–१९९२
एडवर्ड आर. बर्क १९३५–१९४१ नेब्रास्का डेमोक्रॅट १८८०–१९६८
थॉमस ओ. बर्क १९५३–१९५४ ओहायो डेमोक्रॅट १८९८–१९७१
एल्मर बर्केट १९०५–१९११ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८६७–१९३५
एडविन सी. बर्ले १९१३–१९१६ मेन रिपब्लिकन १८४३–१९१६
जेकब बर्नेट १८२८–१८३१ ओहायो नॅशनल रिपब्लिकन १७७०–१८५३
हेन्री ई. बर्नहॅम १९०१–१९१३ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८४४–१९१७
कॉन्राड बर्न्स १९८९–२००७ माँटाना रिपब्लिकन १९३५–२०१६
अ‍ॅम्बरोझ बर्नसाइड १८७५–१८८१ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८२४–१८८१
अ‍ॅरन बर १७९१–१७९७ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५६–१८३६
रिचर्ड बर २००५–२०२३ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९५५–
जेम्स बरिल जुनियर १८१७–१८२० ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष १७७२–१८२०
रोलँड बरिस २००९–२०१० इलिनॉय डेमोक्रॅट १९३७–
जुलियस सी. बरोझ १८९५–१९११ मिशिगन रिपब्लिकन १८३७–१९१५
होम ओ. बर्सम १९२१–१९२५ न्यू मेक्सिको रिपब्लिकन १८६७–१९५३
हॅरॉल्ड हिट्झ बर्टन १९४१–१९४५ ओहायो रिपब्लिकन १८८८–१९६४
जोसेफ आर. बर्टन १९०१–१९०६ कॅन्सस रिपब्लिकन १८५२–१९२३
थियोडोर ई. बर्टन १९०९–१९१५
१९२८–१९२९
ओहायो रिपब्लिकन १८५१–१९२९
प्रेस्कॉट बुश १९५३–१९६३ कनेटिकट रिपब्लिकन १८९५–१९७२
हार्लान जे. बुशफील्ड १९४३–१९४८ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८८२–१९४८
व्हेरा सी. बुशफील्ड १९४८ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८८९–१९७६
अँड्रु बटलर १८४६–१८५७ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७९६–१८५७
ह्यू ए. बटलर १९४१–१९५४ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८७८–१९५४
जॉन मार्शल बटलर १९५१–१९६३ मेरीलँड रिपब्लिकन १८९७–१९७८
मॅरियन बटलर १८९५–१९०१ नॉर्थ कॅरोलिना पॉप्युलिस्ट पक्ष १८६३–१९३८
मॅथ्यू बटलर १८७७–१८९५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८३६–१९०९
पीयर्स बटलर १७८९–१७९५
१७९५–१७९६
१८०२–१८०४
२, ३ साउथ कॅरोलिना फेडरालिस्ट पक्ष
डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
१७४४–१८२२
विल्यम एम. पीयर्स बटलर १९२४–१९२६ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८६१–१९३७
हॅरी एफ. बर्ड जुनियर १९६५–१९७०
१९७०–१९८३
व्हर्जिनिया Democratic
Independent
१९१४–२०१३
हॅरी एफ. बर्ड सिनियर १९३३–१९६५ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८८७–१९६६
रॉबर्ट सी. बर्ड १९५९–२०१० वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १९१७–२०१०
जेम्स एफ. बर्न्स १९३१–१९४१ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८८२–१९७२

C[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
जॉर्ज कॅबट १७९१–१७९६ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७५२–१८२३
डोनेल्सन कॅफरी १८९२–१९०१ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८३५–१९०६
हॅरी पी. केन १९४६–१९५३ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १९०६–१९७९
विल्यम एम. कॅल्डर १९१७–१९२३ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८६९–१९४५
अलेक्झांडर काल्डवेल १८७१–१८७३ कॅन्सस रिपब्लिकन १८३०–१९१७
जॉन सी. कॅल्हून १८३२–१८३७
१८३७–१८४३
१८४५–१८५०
साउथ कॅरोलिना Nullifier
Democratic
डेमोक्रॅट
१७८२–१८५०
विल्किन्सन कॉल १८७९–१८९७ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८३४–१९१०
जॉन्सन एन. कॅम्डेन १८८१–१८८७
१८९३–१८९५
१, २ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८२८–१९०८
जॉन्सन एन. कॅम्डेन जुनियर १९१४–१९१५ केंटकी डेमोक्रॅट १८६५–१९४२
अँगस कॅमेरॉन १८७५–१८८१
१८८१–१८८५
१, ३ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८२६–१८९७
जे. डॉनल्ड कॅमेरॉन १८७७–१८९७ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८३३–१९१८
राल्फ एच. कॅमेरॉन १९२१–१९२७ ॲरिझोना रिपब्लिकन १८६३–१९५३
सायमन कॅमेरॉन १८४५–१८४९
१८५७–१८६१
१८६७–१८७७
१, ३ पेनसिल्व्हेनिया Democratic
रिपब्लिकन
रिपब्लिकन
१७९९–१८८९
अलेक्झांडर कॅम्पबेल १८०९–१८१३ ओहायो डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७९–१८५७
बेन नाइटहॉर्स कॅम्पबेल १९९३–१९९५
१९९५–२००५
कॉलोराडो Democratic
रिपब्लिकन
१९३३–
जॉर्ज डब्ल्यू. कॅम्पबेल १८११–१८१४
१८१५–१८१८
१, २ टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६९–१८४८
फ्रँक जे. कॅनन १८९६
१८९६–१८९९
युटा रिपब्लिकन
[[Silver रिपब्लिकन Party|Silver रिपब्लिकन]]
१८५९–१९३३
हॉवर्ड डब्ल्यू. कॅनन १९५९–१९८३ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १९१२–२००२
होमर ई. केपहार्ट १९४५–१९६३ इंडियाना रिपब्लिकन १८९७–१९७९
अ‍ॅलन टी. केपर्टन १८७५–१८७६ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८१०–१८७६
आर्थर कॅपर १९१९–१९४९ कॅन्सस रिपब्लिकन १८६५–१९५१
हॅटी कॅरवे १९३१–१९४५ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८७८–१९५०
थॅडियस एच. कॅरवे १९२१–१९३१ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८७१–१९३१
जोसेफ एम. केरी १८९०–१८९५ वायोमिंग रिपब्लिकन १८४५–१९२४
रॉबर्ट डी. केरी १९३०–१९३७ वायोमिंग रिपब्लिकन १८७८–१९३७
जॉन एस. कार्लाइल १८६१–१८६५ व्हर्जिनिया Unionist १८१७–१८७८
जॉन ग्रिफिन कार्लाइल १८९०–१८९३ केंटकी डेमोक्रॅट १८३४–१९१०
फ्रँक कार्लसन १९५०–१९६९ कॅन्सस रिपब्लिकन १८९३–१९८७
एडवर्ड डब्ल्यू. कार्माक १९०१–१९०७ टेनेसी डेमोक्रॅट १८५८–१९०८
जीन कार्नाहॅन २००१–२००२ मिसूरी डेमोक्रॅट १९३३–
मॅथ्यू एच. कारपेंटर १८६९–१८७५
१८७९–१८८१
१, ३ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८२४–१८८१
चार्ल्स कॅरॉल ऑफ कॅरल्टन १७८९–१७९२ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७३७–१८३२
जॉन ए. कॅरॉल १९५७–१९६३ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १९०१–१९८३
थॉमस हेन्री कार्टर १८९५–१९०१
१९०५–१९११
१, २ माँटाना रिपब्लिकन १८५४–१९११
एडवर्ड पी. कारव्हिल १९४५–१९४७ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १८८५–१९५६
क्लिफर्ड पी. केस १९५५–१९७९ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १९०४–१९८२
फ्रांसिस एच. केस १९५१–१९६२ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८९६–१९६२
लायमन आर. केसी १८८९–१८९३ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८३७–१९१४
लुइस कॅस १८४५–१८४८
१८४९–१८५७
मिशिगन डेमोक्रॅट १७८२–१८६६
युजीन कॅसर्ली १८६९–१८७३ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८२०–१८८३
चार्ल्स डब्ल्यू. कॅथकार्ट १८५२–१८५३ इंडियाना डेमोक्रॅट १८०९–१८८८
थॉमस बी. कॅट्रन १९१२–१९१७ न्यू मेक्सिको रिपब्लिकन १८४०–१९२१
अलेक्झांडर जी. कॅटेल १८६६–१८७१ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८१६–१८९४
जॉनाथन चेस १८८५–१८८९ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८२९–१९१७
जॉन शेफी १९७६–१९९९ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १९२२–१९९९
लिंकन शेफी १९९९–२००७ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १९५३–
जेरोम बी. शेफी १८७६–१८७९ कॉलोराडो रिपब्लिकन १८२५–१८८६
जोसेफ डब्ल्यू. चाल्मर्स १८४५–१८४७ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८०६–१८५३
जॉर्ज अर्ल चॅम्बरलेन १९०९–१९२१ ओरेगन डेमोक्रॅट १८५४–१९२८
इझिकेल एफ. चॅम्बर्स १८२६–१८३४ मेरीलँड नॅशनल रिपब्लिकन १७८८–१८६७
हेन्री एच. चॅम्बर्स १८२५–१८२६ अलाबामा डेमोक्रॅट १७९०–१८६७
सॅक्सबी चॅम्ब्लिस २००३–२०१५ जॉर्जिया रिपब्लिकन १९४३–
क्रिस्टोफर जी. चॅम्पलिन १८०९–१८११ ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष १७६८–१८४०
हॅपी चँडलर १९३९–१९४५ केंटकी डेमोक्रॅट १८९८–१९९१
जॉन चँडलर १८२०–१८२४
१८२४–१८२९
मेन डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७६२–१८४१
विल्यम ई. चँडलर १८८७–१८८९
१८८९–१९०१
न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८३५–१९१७
झकेराया चँडलर १८५७–१८७५
१८७९
मिशिगन रिपब्लिकन १८१३–१८७९
व्हर्जिल चॅपमन १९४९–१९५१ केंटकी डेमोक्रॅट १८९५–१९५१
रॉबर्ट एम. चार्ल्टन १८५२–१८५३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८०७–१८५४
डडली चेझ १८१३–१८१७
१८२५–१८३१
व्हरमाँट डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
१७७१–१८४६
सॅमन पी. चेझ १८४९–१८५५
१८६१
ओहायो Free Soiler
रिपब्लिकन
१८०८–१८७३
डेनिस शावेझ १९३५–१९६२ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १८८८–१९६२
पर्सन कोल्बी चेनी १८८६–१८८७ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८२८–१९०१
जेम्स चेस्टनट जुनियर १८५८–१८६० साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८१५–१८८५
जेफ्री चिएसा २०१३ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १९६५–
जॉर्ज एम. चिलकॉट १८८२–१८८३ कॉलोराडो रिपब्लिकन १८२८–१८९१
लॉटन चाइल्स १९७१–१९८९ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १९३०–१९९८
होरेस चिल्टन १८९१–१८९२
१८९५–१९०१
१, २ टेक्सास डेमोक्रॅट १८५३–१९३२
विल्यम ई. चिल्टन १९११–१९१७ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८५८–१९३९
नथानियेल चिपमन १७९७–१८०३ व्हरमाँट फेडरालिस्ट पक्ष १७५२–१८४३
रुफस चोट १८४१–१८४५ मॅसेच्युसेट्स व्हिग १७९९–१८५९
आयझॅक पी. क्रिस्चियान्सी १८७५–१८७९ मिशिगन रिपब्लिकन १८१२–१८९०
फ्रँक चर्च १९५७–१९८१ आयडाहो डेमोक्रॅट १९२४–१९८४
जोसेफ सिली १८४६–१८४७ न्यू हॅम्पशायर Liberty १७९१–१८८७
विल्यम सी.सी. क्वर्थलेरबोर्न १८१७ लुईझियाना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७२–१८१७
मोझेस ई. क्लॅप १९०१–१९१७ मिनेसोटा रिपब्लिकन १८५१–१९२९
बेनेट चँप क्लार्क १९३३–१९४५ मिसूरी डेमोक्रॅट १८९०–१९५४
क्लॅरेन्स डी. क्लार्क १८९५–१९१७ वायोमिंग रिपब्लिकन १८५१–१९३०
डॅनियेल क्लार्क १८५७–१८६६ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८०९–१८९१
डेव्हिड वर्थ क्लार्क १९३९–१९४५ आयडाहो डेमोक्रॅट १९०२–१९५५
डिक क्लार्क १९७३–१९७९ आयोवा डेमोक्रॅट १९२८–
जोसेफ एस. क्लार्क १९५७–१९६९ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १९०१–१९९०
विल्यम अँड्रुझ क्लार्क १८९९–१९००
१९०१–१९०७
१, २ माँटाना डेमोक्रॅट १८३९–१९२५
जेम्स पी. क्लार्क १९०३–१९१६ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८५४–१९१६
जॉन हॉपकिन्स क्लार्क १८४७–१८५३ ऱ्होड आयलंड व्हिग १७८९–१८७०
अलेक्झांडर एस. क्ले १८९७–१९१० जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८५३–१९१०
क्लेमेंट क्लेरबोर्न क्ले १८५३–१८६१ अलाबामा डेमोक्रॅट १८१६–१८८२
क्लेमेंट कमर क्ले १८३७–१८४१ अलाबामा डेमोक्रॅट १७८९–१८६६
हेन्री क्ले १८०६–१८०७
१८१०–१८११
१८३१–१८३२
१८३२–१८४२
१८४९–१८५२
२, ३ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
व्हिग
१७७७–१८५२
हेन्री डी लमार क्लेटन १९१३ N/A अलाबामा डेमोक्रॅट १८५७–१९२९
जॉन एम. क्लेटन १८२९–१८३६
१८४५–१८४९
१८५३–१८५५
१८५५–१८५६
१, २ डेलावेर नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
व्हिग
Oppositionist
१७९६–१८५६
जॉशुआ क्लेटन १७९८ डेलावेर फेडरालिस्ट पक्ष १७४४–१७९८
पॉवेल क्लेटन १८७१–१८७७ आर्कान्सा रिपब्लिकन १८३३–१९१४
थॉमस क्लेटन १८२४–१८२५
१८२५–१८२७
१८३७–१८४७
१, २ डेलावेर फेडरालिस्ट पक्ष
नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
१७७७–१८५४
मॅक्स क्लेलँड १९९७–२००३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १९४२–२०२१
जेरेमाइयाह क्लेमेन्स १८४९–१८५३ अलाबामा डेमोक्रॅट १८१४–१८६५
अर्ल सी. क्लेमेंट्स १९५०–१९५७ केंटकी डेमोक्रॅट १८९६–१९८५
थॉमस लेनिये क्लिंगमन १८५८–१८६१ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८१२–१८९७
डिविट क्लिंटन १८०२–१८०३ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६९–१८२८
हिलरी क्लिंटन २००१–२००९ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १९४७–
डॅन कोट्स १९८९–१९९९
२०११–२०१७
इंडियाना रिपब्लिकन १९४३–
थॉमस डब्ल्यू. कॉब १८२४–१८२८ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १७८४–१८३०
टॉम कोबर्न २००५–२०१५ ओक्लाहोमा रिपब्लिकन १९४८–२०२०
थॅड कॉक्रन १९७८–२०१८ मिसिसिपी रिपब्लिकन १९३७–२०१९
विल्यम कॉक १७९६–१७९७
१७९७
१७९९–१८०५
१, २ टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४८–१८२८
फ्रांसिस एम. कॉक्रेल १८७५–१९०५ मिसूरी डेमोक्रॅट १८३४–१९१५
जॉन एस. कोहेन १९३२–१९३३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८७०–१९३५
विल्यम एस. कोहेन १९७९–१९९७ मेन रिपब्लिकन १९४०–
रिचर्ड कोक १८७७–१८९५ टेक्सास डेमोक्रॅट १८२९–१८९७
कॉर्नेलियस कोल १८६७–१८७३ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८२२–१९२४
नॉर्म कोलमन २००३–२००९ मिनेसोटा रिपब्लिकन १९४९–
जॉन ई. कॉल्हून १८०१–१८०२ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४९–१८०२
जेकब कॉलॅमर १८५५–१८५७
१८५७–१८६५
व्हरमाँट Oppositionist
रिपब्लिकन
१७९१–१८६५
आल्फ्रेड एच. कोलक्विट १८८३–१८९४ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८२४–१८९४
वॉल्टर टी. कोलक्विट १८४३–१८४८ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १७९९–१८५५
लबॅरॉन बी. कोल्ट १९१३–१९२४ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८४६–१९२४
जोसेफ पी. कोमेजिस १८५६–१८५७ डेलावेर Oppositionist १८१३–१८९३
बी. बी. कमर १९२० अलाबामा डेमोक्रॅट १८४८–१९२७
जॉन कॉन्डिट १८०३–१८०९
१८०९–१८१७
१, २ न्यू जर्सी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५५–१८३४
ओमर डी. काँगर १८८१–१८८७ मिशिगन रिपब्लिकन १८१८–१८९८
रॉस्को काँक्लिंग १८६७–१८८१ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८२९–१८८८
टॉम कॉनॅली १९२९–१९५३ टेक्सास डेमोक्रॅट १८७७–१९६३
जॉन कॉनेस १८६३–१८६९ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८२१–१९०९
सायमन बी. कॉनओव्हर १८७३–१८७९ फ्लोरिडा रिपब्लिकन १८४०–१९०८
चार्ल्स मेगिल कॉन्राड १८४२–१८४३ लुईझियाना व्हिग १८०४–१८७८
केंट कॉन्राड १९८७–१९९२
१९९२–२०१३
१, ३ नॉर्थ डकोटा डेमोक्रॅट १९४८–
मार्लो कूक १९६८–१९७४ केंटकी रिपब्लिकन १९२६–२०१६
मार्कस ए. कूलिज १९३१–१९३७ मॅसेच्युसेट्स डेमोक्रॅट १८६५–१९४७
हेन्री कूपर १८७१–१८७७ टेनेसी डेमोक्रॅट १८२७–१८८४
जेम्स कूपर १८४९–१८५५ पेनसिल्व्हेनिया व्हिग १८१०–१८६३
जॉन शेर्मन कूपर १९४६–१९४९
१९५२–१९५५
१९५६–१९७३
केंटकी रिपब्लिकन १९०१–१९९१
रॉयल एस. कोपलँड १९२३–१९३८ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १८६८–१९३८
हेन्री डब्ल्यू. कॉर्बेट १८६७–१८७३ ओरेगन रिपब्लिकन १८२७–१९०३
गाय कॉर्डन १९४४–१९५५ ओरेगन रिपब्लिकन १८९०–१९६९
बॉब कॉर्कर २००७–२०१९ टेनेसी रिपब्लिकन १९५२–
थॉमस कॉर्विन १८४५–१८५० ओहायो व्हिग १७९४–१८६५
जॉन कोर्झीन २००१–२००६ न्यू जर्सी डेमोक्रॅट १९४७–
एडवर्ड पी. कॉस्टिगन १९३१–१९३७ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १८७४–१९३९
नॉरिस कॉटन १९५४–१९७४
१९७५
न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १९००–१९८९
जेम्स जे. कूझन्स १९२२–१९३६ मिशिगन रिपब्लिकन १८७२–१९३६
पॉल कव्हरडेल १९९३–२००० जॉर्जिया रिपब्लिकन १९३९–२०००
एडगर कोवान १८६१–१८६७ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८१५–१८८५
मो कोवान २०१३ मॅसेच्युसेट्स डेमोक्रॅट १९६९–
सॅम्युएल सी. क्राफ्ट्स १८४२–१८४३ व्हरमाँट व्हिग १७६८–१८५३
अ‍ॅरन एच. क्रॅगिन १८६५–१८७७ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८२१–१८९८
लॅरी क्रेग १९९१–२००९ आयडाहो रिपब्लिकन १९४५–
विन्थ्रोप मरे क्रेन १९०४–१९१३ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८५३–१९२०
अ‍ॅलन क्रॅन्स्टन १९६९–१९९३ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १९१४–२०००
को आय. क्रॉफर्ड १९०९–१९१५ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८५८–१९४४
विल्यम एच. क्रॉफर्ड १८०७–१८१३ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७२–१८३४
जॉन ए. जे. क्रेसवेल १८६५–१८६७ मेरीलँड रिपब्लिकन १८२८–१८९१
एडवर्ड डी. क्रिपा १९५४ वायोमिंग रिपब्लिकन १८९९–१९६०
जॉन जे. क्रिटेन्डेन १८१७–१८१९
१८३५–१८४१
१८४२–१८४८
१८५५–१८६१
२, ३ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
व्हिग
व्हिग
American
१७८७–१८६३
विल्यम ई. क्रो १९२१–१९२२ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८७०–१९२२
रॉबर्ट क्रोझिये १८७३–१८७४ कॅन्सस रिपब्लिकन १८२७–१८९५
चार्ल्स अ‍ॅलन कल्बरसन १८९९–१९२३ टेक्सास डेमोक्रॅट १८५५–१९२५
शेल्बी मूर कलॉम १८८३–१९१३ इलिनॉय रिपब्लिकन १८२९–१९१४
जॉन कल्व्हर १९७५–१९८१ आयोवा डेमोक्रॅट १९३२–२०१८
आल्बर्ट बी. कमिन्स १९०८–१९२६ आयोवा रिपब्लिकन १८५०–१९२६
कार्ल टी. कर्टिस १९५५–१९७९ नेब्रास्का रिपब्लिकन १९०५–२०००
चार्ल्स कर्टिस १९०७–१९१३
१९१५–१९२९
२, ३ कॅन्सस रिपब्लिकन १८६०–१९३६
आल्फ्रेड कथबर्ट १८३५–१८४३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १७८५–१८५६
ब्रॉन्सन एम. कटिंग १९२७–१९२८
१९२९–१९३५
न्यू मेक्सिको रिपब्लिकन १८८८–१९३५
चार्ल्स कट्स १८१०–१८१३ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६९–१८४६

D[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
आल्फोन्से डि'अमाटो १९८१–१९९९ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १९३७–
डेव्हिड डॅगेट १८१३–१८१९ कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७६४–१८५१
पोर्टर एच. डेल १९२३–१९३३ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८६७–१९३३
जॉर्ज एम. डॅलस १८३१–१८३३ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १७९२–१८६४
ट्रिस्ट्राम डाल्टन १७८९–१७९१ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७३८–१८१७
ज्युडाह डेना १८३६–१८३७ मेन डेमोक्रॅट १७७२–१८४५
सॅम्युएल डब्ल्यू. डेना १८१०–१८२१ कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७६०–१८३०
जॉन ए. डेनाहर १९३९–१९४५ कनेटिकट रिपब्लिकन १८९९–१९९०
जॉन सी. डॅनफोर्थ १९७७–१९९५ मिसूरी रिपब्लिकन १९३६–
चार्ल्स ई. डॅनियेल १९५४ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८९५–१९६४
जॉन डब्ल्यू. डॅनियेल १८८७–१९१० व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८४२–१९१०
प्राइस डॅनियेल १९५३–१९५७ टेक्सास डेमोक्रॅट १९१०–१९८८
हॅरी डार्बी १९४९–१९५० कॅन्सस रिपब्लिकन १८९५–१९८७
टॉम डॅशल १९८७–२००५ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १९४७–
फ्रँकलिन डॅव्हेनपोर्ट १७९८–१७९९ न्यू जर्सी फेडरालिस्ट पक्ष १७५५–१८३२
कुशमन डेव्हिस १८८७–१९०० मिनेसोटा रिपब्लिकन १८३८–१९००
डेव्हिड डेव्हिस १८७७–१८८३ इलिनॉय Independent १८१५–१८८६
गॅरेट डेव्हिस १८६१–१८७२ केंटकी डेमोक्रॅट १८०१–१८७२
हेन्री जी. डेव्हिस १८७१–१८८३ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८२३–१९१६
जेम्स जे. डेव्हिस १९३०–१९४५ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८७३–१९४७
जेफ डेव्हिस १९०७–१९१३ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८६२–१९१३
जेफरसन डेव्हिस १८४७–१८५१
१८५७–१८६१
मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८०७/१८०८–१८८९
जॉन डेव्हिस १८३५–१८३६
१८३६–१८४१
१८४५–१८५३
मॅसेच्युसेट्स नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
व्हिग
१७८७–१८५४
हेन्री एल. डॉझ १८७५–१८९३ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८१६–१९०३
विल्यम क्रॉस्बी डॉसन १८४९–१८५५ जॉर्जिया व्हिग १७९८–१८५६
मार्क डेटन २००१–२००७ मिनेसोटा डेमोक्रॅट १९४७–
जॉनाथन डेटन १७९९–१८०५ न्यू जर्सी फेडरालिस्ट पक्ष १७६०–१८२४
विल्यम एल. डेटन १८४२–१८५१ न्यू जर्सी व्हिग १८०७–१८६४
जेम्स डि वूल्फ १८२१–१८२४
१८२४–१८२५
ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७६४–१८३७
विल्यम जोसेफ डिबो १८९७–१९०३ केंटकी रिपब्लिकन १८४९–१९२७
डेनिस डिकॉन्चिनी १९७७–१९९५ ॲरिझोना डेमोक्रॅट १९३७–
जिम डिमिंट २००५–२०१३ साउथ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९५१–
चार्ल्स एस. डेनीन १९२५–१९३१ इलिनॉय रिपब्लिकन १८६३–१९४०
जॉर्ज आर. डिनिस १८७३–१८७९ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८२२–१८८२
जेरेमाइयाह डेंटन १९८१–१९८७ अलाबामा रिपब्लिकन १९२४–२०१४
चॉन्सी डिप्यू १८९९–१९११ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८३४–१९२८
विल्यम एफ. डिसॉसर १८५२–१८५३ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७९२–१८७०
जीन एन. डिस्ट्रेहान १८१२ लुईझियाना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५४–१८२३
माइक डिवाइन १९९५–२००७ ओहायो रिपब्लिकन १९४७–
सॅम्युएल डेक्स्टर १७९९–१८०० मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७६१–१८१६
नथानियेल बी. डायल १९१९–१९२५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८६२–१९४०
चार्ल्स डब्ल्यू. एफ. डिक १९०४–१९११ ओहायो रिपब्लिकन १८५८–१९४५
माहलॉन डिकरसन १८१७–१८२४
१८२४–१८३३
१, २ न्यू जर्सी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७७०–१८५३
डॅनियेल एस. डिकिन्सन १८४४–१८५१ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १८००–१८६६
लेस्टर जे. डिकिन्सन १९३१–१९३७ आयोवा रिपब्लिकन १८७३–१९६८
फिलेमॉन डिकिन्सन १७९०–१७९३ न्यू जर्सी फेडरालिस्ट पक्ष १७३९–१८०९
विल्यम एच. डीट्रीच १९३३–१९३९ इलिनॉय डेमोक्रॅट १८७६–१९४०
चार्ल्स एच. डीट्रीच १९०१–१९०५ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८५३–१९२४
क्लॅरेन्स सी. डिल १९२३–१९३५ वॉशिंग्टन डेमोक्रॅट १८८४–१९७८
विल्यम पी. डिलिंगहॅम १९००–१९२३ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८४३–१९२३
एव्हरेट डर्कसेन १९५१–१९६९ इलिनॉय रिपब्लिकन १८९६–१९६९
जॉन अ‍ॅडम्स डिक्स १८४५–१८४९ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १७९८–१८७९
अ‍ॅलन जे. डिक्सन १९८१–१९९३ इलिनॉय डेमोक्रॅट १९२७–२०१४
आर्चिबाल्ड डिक्सन १८५२–१८५५ केंटकी व्हिग १८०२–१८७६
जेम्स डिक्सन १८५७–१८६९ कनेटिकट रिपब्लिकन १८१४–१८७३
जोसेफ एम. डिक्सन १९०७–१९१२
१९१२–१९१३
माँटाना रिपब्लिकन
Progressive
१८६७–१९३४
नेथन एफ. डिक्सन १८३९–१८४२ ऱ्होड आयलंड व्हिग १७७४–१८४२
नेथन एफ. डिक्सन तिसरा १८८९–१८९५ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८४७–१८९७
क्रिस्टोफर डॉड १९८१–२०११ कनेटिकट डेमोक्रॅट १९४४–
थॉमस जे. डॉड १९५९–१९७१ कनेटिकट डेमोक्रॅट १९०७–१९७१
ऑगस्टस सी. डॉज १८४६–१८५५ आयोवा डेमोक्रॅट १८१२–१८८३
हेन्री डॉज १८४८–१८५७ विस्कॉन्सिन डेमोक्रॅट १७८२–१८६७
बॉब डोल १९६९–१९९६ कॅन्सस रिपब्लिकन १९२३–२०२१
एलिझाबेथ डोल २००३–२००९ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९३६–
जॉनाथन पी. डॉलिव्हर १९००–१९१० आयोवा रिपब्लिकन १८५८–१९१०
जोसेफ एन. डोल्फ १८८३–१८९५ ओरेगन रिपब्लिकन १८३५–१८९७
पीट डॉमेनिची १९७३–२००९ न्यू मेक्सिको रिपब्लिकन १९३२–२०१७
पीटर एच. डॉमिनक १९६३–१९७५ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९१५–१९८१
ए. व्हिक्टर डॉनाहे १९३५–१९४१ ओहायो डेमोक्रॅट १८७३–१९४६
फॉरेस्ट सी. डोनेल १९४५–१९५१ मिसूरी रिपब्लिकन १८८४–१९८०
ज्यो डोनेली २०१३–२०१९ इंडियाना डेमोक्रॅट १९५५–
जेम्स आर. डूलिटल १८५७–१८६९ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८१५–१८९७
बायरन डॉर्गन १९९२–२०११ नॉर्थ डकोटा डेमोक्रॅट १९४२–
स्टीवन वॉलेस डॉर्सी १८७३–१८७९ आर्कान्सा रिपब्लिकन १८४२–१९१६
पॉल डग्लस १९४९–१९६७ इलिनॉय डेमोक्रॅट १८९२–१९७६
स्टीवन ए. डग्लस १८४७–१८६१ इलिनॉय डेमोक्रॅट १८१३–१८६१
शेरिडान डाउनी १९३९–१९५० कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८८४–१९६१
सोलोमन डब्ल्यू. डाउन्स १८४७–१८५३ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८०१–१८५४
वॉल डॉक्सी १९४१–१९४३ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८९२–१९६२
चार्ल्स डी. ड्रेक १८६७–१८७० मिसूरी रिपब्लिकन १८११–१८९२
अर्विंग डब्ल्यू. ड्रू १९१८ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८४५–१९२२
जॉन एफ. ड्रायडेन १९०२–१९०७ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८३९–१९११
हेन्री ए. डु पाँट १८९५–१८९६
१९०६–१९१७
डेलावेर रिपब्लिकन १८३८–१९२६
टी. कोलमन डु पाँट १९२१–१९२२
१९२५–१९२८
१, २ डेलावेर रिपब्लिकन १८६३–१९३०
फ्रेड दुब्वा १८९१–१८९६
१८९६–१८९७
१९०१–१९०७
२, ३ आयडाहो रिपब्लिकन
[[Silver रिपब्लिकन Party|Silver रिपब्लिकन]]
डेमोक्रॅट
१८५१–१९३०
चार्ल्स ई. डडली १८२९–१८३३ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १७८०–१८४१
जेम्स एच. डफ १९५१–१९५७ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८८३–१९६९
एफ. रायन डफी १९३३–१९३९ विस्कॉन्सिन डेमोक्रॅट १८८८–१९७९
जॉन फॉस्टर डलेस १९४९ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८८८–१९५९
डेव्हिड ड्युरेनबर्गर १९७८–१९९५ मिनेसोटा रिपब्लिकन १९३४–
चार्ल्स डर्की १८५५–१८६१ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८०५–१८७०
जॉन ए. डर्किन १९७५–१९८० न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १९३६–२०१२
हेन्री ड्वोर्शाक १९४६–१९४९
१९४९–१९६२
आयडाहो रिपब्लिकन १८९४–१९६२

E[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
थॉमस ईगलटन १९६९–१९८७ मिसूरी डेमोक्रॅट १९२९–२००७
जोसेफ एच. अर्ल १८९७ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८४७–१८९७
जॉन पोर्टर ईस्ट १९८१–१९८६ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९३१–१९८६
जेम्स ईस्टलँड १९४१
१९४३–१९७८
मिसिसिपी डेमोक्रॅट १९०४–१९८६
जॉन ईटन १८१८–१८२१
१८२१–१८२९
टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७९०–१८५६
विल्यम डब्ल्यू. ईटन १८७५–१८८१ कनेटिकट डेमोक्रॅट १८१६–१८९८
झेल्स एख्टन १९४७–१९५३ माँटाना रिपब्लिकन १८९८–१९६१
वॉल्टर एव्हन्स एज १९१९–१९२९ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८७३–१९५६
अलोंझो जे. एजर्टन १८८१ मिनेसोटा रिपब्लिकन १८२७–१८९६
जे. हॉवर्ड एडमंडसन १९६३–१९६४ ओक्लाहोमा डेमोक्रॅट १९२५–१९७१
जॉर्ज एफ. एडमंड्स १८६६–१८९१ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८२८–१९१९
एडवर्ड आय. एडवर्ड्स १९२३–१९२९ न्यू जर्सी डेमोक्रॅट १८६३–१९३१
एलेन एडवर्ड्स १९७२ लुईझियाना डेमोक्रॅट १९२९–२०१८
हेन्री डब्ल्यू. एडवर्ड्स १८२३–१८२७ कनेटिकट डेमोक्रॅट १७७९–१८४७
जॉन एडवर्ड्स १७९२–१७९५ केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४८–१८३७
जॉन एडवर्ड्स १९९९–२००५ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १९५३–
निनियन एडवर्ड्स १८१८–१८२४ इलिनॉय डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७५–१८३३
डेव्हिस एल्किन्स १९११
१९१९–१९२५
वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८७६–१९५९
स्टीवन बेंटन एल्किन्स १८९५–१९११ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८४१–१९११
अ‍ॅलन एलेंडर १९३७–१९७२ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८९०–१९७२
क्रिस्टोफर एलेरी १८०१–१८०५ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६९–१८४०
जॉन एलियट १८१९–१८२५ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७३–१८२७
पॉवापॅटन एलिस १८२५–१८२६
१८२७–१८३२
मिसिसिपी डेमोक्रॅट १७९०–१८६३
ऑलिव्हर एल्सवर्थ १७८९–१७९६ कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७४५–१८०७
जॉनाथन एल्मर १७८९–१७९१ न्यू जर्सी फेडरालिस्ट पक्ष १७४५–१८१७
फ्रँकलिन एच. एलमोर १८५० साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७९९–१८५०
क्लेर एंगल १९५९–१९६४ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १९११–१९६४
जेम्स ई. इंग्लिश १८७५–१८७६ कनेटिकट डेमोक्रॅट १८१२–१८९०
जॉन एन्सिन २००१–२०११ नेव्हाडा रिपब्लिकन १९५८–
माइक एंझी १९९७–२०२१ वायोमिंग रिपब्लिकन १९४४–२०२१
जॉन वेल्स एप्स १८१७–१८१९ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७३–१८२३
जॉन एडवर्ड एरिकसन १९३३–१९३४ माँटाना डेमोक्रॅट १८६३–१९४६
रिचर्ड पी. अर्न्स्ट १९२१–१९२७ केंटकी रिपब्लिकन १८५८–१९३४
सॅम अर्विन १९५४–१९७४ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८९६–१९८५
जेम्स बी. यूस्टिस १८७६–१८७९
१८८५–१८९१
लुईझियाना डेमोक्रॅट १८३४–१८९९
डॅनियेल जे. एव्हान्स १९८३–१९८९ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १९२५–
जॉर्ज एव्हान्स १८४१–१८४७ मेन व्हिग १७९७–१८६७
जोसाया जे. एव्हान्स १८५३–१८५८ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७८६–१८५८
विल्यम एम. एव्हार्ट्स १८८५–१८९१ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८१८–१९०१
एडवर्ड एव्हरेट १८५३–१८५४ मॅसेच्युसेट्स व्हिग १७९४–१८६५
थॉमस युइंग १८३१–१८३७
१८५०–१८५१
१, ३ ओहायो नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
१७८९–१८७१
विल्यम ली डी. युइंग १८३५–१८३७ इलिनॉय डेमोक्रॅट १७९५–१८४६
जॉन जे. एक्सन १९७९–१९९७ नेब्रास्का डेमोक्रॅट १९२१–२००५

F[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
जेम्स ग्रॅहाम फेर १८८१–१८८७ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १८३१–१८९४
चार्ल्स डब्ल्यू. फेरबँक्स १८९७–१९०५ इंडियाना रिपब्लिकन १८५२–१९१८
लॉख फेरक्लॉथ १९९३–१९९९ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९२८–
जॉन फेरफील्ड १८४३–१८४७ मेन डेमोक्रॅट १७९७–१८४७
आल्बर्ट बी. फॉल १९१२–१९२१ न्यू मेक्सिको रिपब्लिकन १८६१–१९४४
पॉल जे. फॅनिन १९६५–१९७७ ॲरिझोना रिपब्लिकन १९०७–२००२
जेम्स टी. फार्ली १८७९–१८८५ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८२९–१८८६
चार्ल्स बी. फारवेल १८८७–१८९१ इलिनॉय रिपब्लिकन १८२३–१९०३
नेथन ए. फारवेल १८६४–१८६५ मेन रिपब्लिकन १८१२–१८९३
चार्ल्स जे. फॉकनर १८८७–१८९९ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८४७–१९२९
विल्यम सी. फीझेल १९४८ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८९५–१९६५
रस फाइनगोल्ड १९९३–२०११ विस्कॉन्सिन डेमोक्रॅट १९५३–
आल्फियस फेल्च १८४७–१८५३ मिशिगन डेमोक्रॅट १८०४–१८९६
चार्ल्स एन. फेल्टन १८९१–१८९३ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८३२–१९१४
रेबेका लॅटिमर फेल्टन १९२२ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८३५–१९३०
जेम्स फेनर १८०५–१८०७ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७१–१८४६
रुबेन फेंटन १८६९–१८७२
१८७२–१८७५
न्यू यॉर्क रिपब्लिकन
[[Liberal रिपब्लिकन Party (United States)|Liberal रिपब्लिकन]]
१८१९–१८८५
होमर एस. फर्ग्युसन १९४३–१९५५ मिशिगन रिपब्लिकन १८८९–१९८२
बर्ट एम. फर्नाल्ड १९१६–१९२६ मेन रिपब्लिकन १८५८–१९२६
वूडब्रिज एन. फेरिस १९२३–१९२८ मिशिगन डेमोक्रॅट १८५३–१९२८
ओरिस एस. फेरी १८६७–१८७२
१८७२–१८७५
१८७५
कनेटिकट रिपब्लिकन
[[Liberal रिपब्लिकन Party (United States)|Liberal रिपब्लिकन]]
रिपब्लिकन
१८२३–१८७५
थॉमस डब्ल्यू. फेरी १८७१–१८८३ मिशिगन रिपब्लिकन १८२७–१८९६
सिमिऑन डी. फेस १९२३–१९३५ ओहायो रिपब्लिकन १८६१–१९३६
विल्यम पी. फेसेंडेन १८५४–१८५६
१८५६–१८६४
१८६५–१८६९
मेन व्हिग
रिपब्लिकन
रिपब्लिकन
१८०६–१८६९
विल्यम फ्यू १७८९–१७९३ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४८–१८२८
रिचर्ड स्टॉक्टन फील्ड १८६२–१८६३ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८०३–१८७०
विल्यम फिंडले १८२१–१८२४
१८२४–१८२७
पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७६८–१८४६
हॅमिल्टन फिश १८५१–१८५६
१८५६–१८५७
न्यू यॉर्क व्हिग
रिपब्लिकन
१८०८–१८९३
जेम्स फिस्क १८१७–१८१८ व्हरमाँट डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६३–१८४४
ग्रॅहाम एन. फिच १८५७–१८६१ इंडियाना डेमोक्रॅट १८०९–१८९२
पीटर फिट्झजेराल्ड १९९९–२००५ इलिनॉय रिपब्लिकन १९६०–
थॉमस फिट्झजेराल्ड १८४८–१८४९ मिशिगन डेमोक्रॅट १७९६–१८५५
बेंजामिन फिट्झपॅट्रिक १८४८–१८४९
१८५३–१८५५
१८५५–१८६१
२, ३ अलाबामा डेमोक्रॅट १८०२–१८६९
जेफ फ्लेक २०१३–२०१९ ॲरिझोना रिपब्लिकन १९६२–
जेम्स डब्ल्यू. फ्लॅनेगन १८७०–१८७५ टेक्सास रिपब्लिकन १८०५–१८८७
राल्फ ई. फ्लँडर्स १९४६–१९५९ व्हरमाँट रिपब्लिकन १८८०–१९७०
डंकन यू. फ्लेचर १९०९–१९३६ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८५९–१९३६
फ्रँक पी. फ्लिंट १९०५–१९११ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८६२–१९२९
जॉर्ज जी. फॉग १८६६–१८६७ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८१३–१८८१
Hiram एल. फाँग १९५९–१९७७ हवाई रिपब्लिकन १९०६–२००४
सॅम्युएल ए. फूट १८२७–१८३३ कनेटिकट नॅशनल रिपब्लिकन १७८०–१८४६
सोलोमन फूट १८५१–१८५६
१८५६–१८६६
व्हरमाँट व्हिग
रिपब्लिकन
१८०२–१८६६
हेन्री एस. फूट १८४७–१८५२ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८०४–१८८०
जोसेफ बी. फोरेकर १८९७–१९०९ ओहायो रिपब्लिकन १८४६–१९१७
वेंडेल एच. फोर्ड १९७४–१९९९ केंटकी डेमोक्रॅट १९२४–२०१५
जॉन फोरसिथ १८१८–१८१९
१८२९–१८३४
२, ३ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७८०–१८४१
अ‍ॅडिसन जी. फॉस्टर १८९९–१९०५ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १८३७–१९१७
ड्वाइट फॉस्टर १८००–१८०३ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७५७–१८२३
इफ्राइम एच. फॉस्टर १८३८–१८३९
१८४३–१८४५
टेनेसी व्हिग १७९४–१८५४
हेन्री ए. फॉस्टर १८४४–१८४५ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १८००–१८८९
लाफियेट एस. फॉस्टर १८५५–१८५६
१८५६–१८६७
कनेटिकट व्हिग
रिपब्लिकन
१८०६–१८८०
मर्फी जे. फॉस्टर १९०१–१९१३ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८४९–१९२१
थियोडोर फॉस्टर १७९०–१८०१
१८०१–१८०३
ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष
डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
१७५२–१८२८
जोसेफ एस. फाउलर १८६६–१८७१ टेनेसी रिपब्लिकन १८२०–१९०२
विशी फाउलर १९८७–१९९३ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १९४०–
शीला फ्राह्म १९९६ कॅन्सस रिपब्लिकन १९४५–
जोसेफ आय. फ्रांस १९१७–१९२३ मेरीलँड रिपब्लिकन १८७३–१९३९
जॉन ब्राउन फ्रांसिस १८४४–१८४५ ऱ्होड आयलंड [[Law and Order Party of ऱ्होड आयलंड|Law and Order]] १७९१–१८६४
अ‍ॅल फ्रँकेन २००९–२०१८ मिनेसोटा डेमोक्रॅट १९५१–
जेसी फ्रँकलिन १७९९–१८०५
१८०७–१८१३
२, ३ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६०–१८२३
जेम्स बी. फ्रेझियर १९०५–१९११ टेनेसी डेमोक्रॅट १८५६–१९३७
लिन फ्रेझियर १९२३–१९४१ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८७४–१९४७
जे. अ‍ॅलन फ्रिअर जुनियर १९४९–१९६१ डेलावेर डेमोक्रॅट १९०३–१९९३
फ्रेडरिक फ्रेलिंगहायसेन १७९३–१७९६ न्यू जर्सी फेडरालिस्ट पक्ष १७५३–१८०४
फ्रेडरिक टी. फ्रेलिंगहायसेन १८६६–१८६९
१८७१–१८७७
१, २ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८१७–१८८५
जोसेफ एस. फ्रेलिंगहायसेन १९१७–१९२३ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८६९–१९४८
थियोडोर फ्रेलिंगहायसेन १८२९–१८३५ न्यू जर्सी नॅशनल रिपब्लिकन १७८७–१८६२
जॉन सी. फ्रीमाँट १८५०–१८५१ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८१३–१८९०
बिल फ्रिस्ट १९९५–२००७ टेनेसी रिपब्लिकन १९५२–
इलिजयस फ्रोमेंटिन १८१३–१८१९ लुईझियाना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६७–१८२२
विल्यम पी. फ्राय १८८१–१९११ मेन रिपब्लिकन १८३०–१९११
जे. विल्यम फुलब्राइट १९४५–१९७४ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १९०५–१९९५
चार्ल्स डब्ल्यू. फुल्टन १९०३–१९०९ ओरेगन रिपब्लिकन १८५३–१९१८
विल्यम सॅव्हिन फुल्टन १८३६–१८४४ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १७९५–१८४४

G[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
जॉन गैयार्ड १८०५–१८२४
१८२४–१८२६
साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७६५–१८२६
आल्बर्ट गॅलाटिन १७९३–१७९४ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६१–१८४९
जेकब एच. गॉलिंजर १८९१–१९१८ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १८३७–१९१८
रॉबर्ट जे. गॅम्बल १९०१–१९१३ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८५१–१९२४
डेव्हिड एच. गँब्रेल १९७१–१९७२ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १९२९–२०२१
कोरी गार्डनर २०१५–२०२१ कॉलोराडो रिपब्लिकन १९७४–
ओबेडाइया गार्डनर १९११–१९१३ मेन डेमोक्रॅट १८५२–१९३८
ऑगस्टस एच. गारलँड १८७७–१८८५ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८३२–१८९९
जेक गार्न १९७४–१९९३ युटा रिपब्लिकन १९३२–
फ्रँक बी. गॅरी १९०८–१९०९ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८६०–१९२२
एडवर्ड जेम्स गे १९१८–१९२१ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८७८–१९५२
चार्ल्स गायारे १८३५ N/A लुईझियाना डेमोक्रॅट १८०५–१८९५
जॉन एच. गियर १८९५–१९०० आयोवा रिपब्लिकन १८२५–१९००
जॉन एम. गियरिन १९०५–१९०७ ओरेगन डेमोक्रॅट १८५१–१९३०
जेम्स झेड. जॉर्ज १८८१–१८९७ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८२६–१८९७
वॉल्टर एफ. जॉर्ज १९२२–१९५७ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८७८–१९५७
ओबेडाइया जर्मन १८०९–१८१५ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६६–१८४२
पीटर जी. जेरी १९१७–१९२९
१९३५–१९४७
ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅट १८७९–१९५७
हेन्री एस. गायर १८५१–१८५५
१८५५–१८५७
मिसूरी व्हिग
डेमोक्रॅट
१७९०–१८५९
चार्ल्स एच. गिब्सन १८९१–१८९७ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८४२–१९००
अर्नेस्ट विलार्ड गिब्सन १९३३–१९४० व्हरमाँट रिपब्लिकन १८७२–१९४०
अर्नेस्ट विलार्ड गिब्सन जुनियर १९४०–१९४१ व्हरमाँट रिपब्लिकन १९०१–१९६९
पॅरिस गिब्सन १९०१–१९०५ माँटाना डेमोक्रॅट १८३०–१९२०
रँडल एल. गिब्सन १८८३–१८९२ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८३२–१८९२
आबिजा गिल्बर्ट १८६९–१८७५ फ्लोरिडा रिपब्लिकन १८०६–१८८१
विल्यम ब्रांच जाइल्स १८०४–१८१५ १, २ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६२–१८३०
फ्रेडरिक एच. जिलेट १९२५–१९३१ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८५१–१९३५
फ्रांसिस जिलेट १८५४–१८५५ कनेटिकट Free Soiler १८०७–१८७९
गाय मार्क जिलेट १९३६–१९४५
१९४९–१९५५
२, ३ आयोवा डेमोक्रॅट १८७९–१९७३
निकोलस गिलमन १८०५–१८१४ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५५–१८१४
कार्टर ग्लास १९२०–१९४६ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८५८–१९४६
जॉन ग्लेन १९७४–१९९९ ओहायो डेमोक्रॅट १९२१–२०१६
ओटिस एफ. ग्लेन १९२८–१९३३ इलिनॉय रिपब्लिकन १८७९–१९५९
गाय डी. गॉफ १९२५–१९३१ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८६६–१९३३
नेथन गॉफ जुनियर १९१३–१९१९ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८४३–१९२०
फिलिप्स ली गोल्ड्सबोरो १९२९–१९३५ मेरीलँड रिपब्लिकन १८६५–१९४६
रॉबर्ट एच. गोल्ड्सबोरो १८१३–१८१९
१८३५–१८३६
मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष
नॅशनल रिपब्लिकन
१७७९–१८३६
जॉर्ज गोल्डथ्वाइट १८७१–१८७७ अलाबामा डेमोक्रॅट १८०९–१८७९
बॅरी गोल्डवॉटर १९५३–१९६५
१९६९–१९८७
१, ३ ॲरिझोना रिपब्लिकन १९०९–१९९८
चार्ल्स गूडेल १९६८–१९७१ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १९२६–१९८७
बेंजामिन गूडह्यू १७९६–१८०० मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७४८–१८१४
फ्रँक आर. गूडिंग १९२१–१९२८ आयडाहो रिपब्लिकन १८५९–१९२८
चॉन्सी गूडरिच १८०७–१८१३ कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७५९–१८१५
कार्ट गूडविन २०१० वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १९७४–
जेम्स गॉर्डन १९०९–१९१० मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८३३–१९१२
जॉन ब्राउन गॉर्डन १८७३–१८८०
१८९१–१८९७
जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८३२–१९०४
आल्बर्ट गोर जुनियर १९८५–१९९३ टेनेसी डेमोक्रॅट १९४८–
आल्बर्ट गोर सिनियर १९५३–१९७१ टेनेसी डेमोक्रॅट १९०७–१९९८
क्रिस्टोफर गोर १८१३–१८१६ मॅसेच्युसेट्स फेडरालिस्ट पक्ष १७५८–१८२७
थॉमस गोर १९०७–१९२१
१९३१–१९३७
२, ३ ओक्लाहोमा डेमोक्रॅट १८७०–१९४९
आर्थर पी. गोर्मन १८८१–१८९९
१९०३–१९०६
१, ३ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८३९–१९०६
स्लेड गॉर्टन १९८१–१९८७
१९८९–२००१
१, ३ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १९२८–२०२०
चार्ल्स सी. गॉसेट १९४५–१९४६ आयडाहो डेमोक्रॅट १८८८–१९७४
आर्थर आर. गूल्ड १९२६–१९३१ मेन रिपब्लिकन १८५७–१९४६
बॉब ग्रॅहाम १९८७–२००५ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १९३६–
फ्रँक पोर्टर ग्रॅहाम १९४९–१९५० नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८८६–१९७२
विल्यम अलेक्झांडर ग्रॅहाम १८४०–१८४३ नॉर्थ कॅरोलिना व्हिग १८०४–१८७५
फिल ग्रॅम १९८५–२००२ टेक्सास रिपब्लिकन १९४२–
इलायजाह एस. ग्रामर १९३२–१९३३ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १८६८–१९३६
रॉड ग्रॅम्स १९९५–२००१ मिनेसोटा रिपब्लिकन १९४८–२०१३
माइक ग्रॅव्हेल १९६९–१९८१ अलास्का डेमोक्रॅट १९३०–२०२१
डिक्सी बिब ग्रेव्ह्स १९३७–१९३८ अलाबामा डेमोक्रॅट १८८२–१९६५
जॉर्ज ग्रे १८८५–१८९९ डेलावेर डेमोक्रॅट १८४०–१९२५
विल्यम ग्रेसन १७८९–१७९० व्हर्जिनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७४०–१७९०
जेम्स एस. ग्रीन १८५७–१८६१ मिसूरी डेमोक्रॅट १८१७–१८७०
थियोडोर एफ. ग्रीन १९३७–१९६१ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅट १८६७–१९६६
आल्बर्ट सी. ग्रीन १८४५–१८५१ ऱ्होड आयलंड व्हिग १७९२–१८६३
फ्रँक एल. ग्रीन १९२३–१९३० व्हरमाँट रिपब्लिकन १८७०–१९३०
रे ग्रीन १७९७–१८०१ ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष १७६५–१८४९
अँड्रु ग्रेग १८०७–१८१३ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५५–१८३५
जड ग्रेग १९९३–२०११ न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १९४७–
रॉबर्ट पी. ग्रिफिन १९६६–१९७९ मिशिगन रिपब्लिकन १९२३–२०१५
जेम्स डब्ल्यू. ग्राइम्स १८५९–१८६९ आयोवा रिपब्लिकन १८१६–१८७२
ड्वाइट ग्रिझवोल्ड १९५२–१९५४ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८९३–१९५४
स्टॅन्ली ग्रिझवोल्ड १८०९ ओहायो डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६३–१८१५
अ‍ॅसल ग्रोना १९११–१९२१ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८५८–१९२२
जेम्स ब्लॅक ग्रूम १८७९–१८८५ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८३८–१८९३
ला फियेट ग्रोव्हर १८७७–१८८३ ओरेगन डेमोक्रॅट १८२३–१९११
अर्नेस्ट ग्रूनिंग १९५९–१९६९ अलास्का डेमोक्रॅट १८८७–१९७४
फीलिक्स ग्रंडी १८२९–१८३८
१८३९–१८४०
टेनेसी डेमोक्रॅट १७७५–१८४०
जोसेफ आर. ग्रंडी १९२९–१९३० पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १८६३–१९६१
जोसेफ एफ. गफी १९३५–१९४७ पेनसिल्व्हेनिया डेमोक्रॅट १८७०–१९५९
सायमन गुगनहाइम १९०७–१९१३ कॉलोराडो रिपब्लिकन १८६७–१९४१
वॉल्टर गुइयॉन १९१८ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८४९–१९२७
जेम्स गन १७८९–१७९७
१७९७–१८०१
जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
फेडरालिस्ट पक्ष
१७५३–१८०१
एडवर्ड जे. गर्नी १९६९–१९७४ फ्लोरिडा रिपब्लिकन १९१४–१९९६
जॉन चँडलर गर्नी १९३९–१९५१ साउथ डकोटा रिपब्लिकन १८९६–१९८५
जेम्स गथ्री १८६५–१८६८ केंटकी डेमोक्रॅट १७९२–१८६९
विल्यम एम. ग्विन १८५०–१८५५
१८५७–१८६१
कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८०५–१८८५

H[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
के हेगन २००९–२०१५ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १९५३–२०१९
चक हेगेल १९९७–२००९ नेब्रास्का रिपब्लिकन १९४६–
जॉन एस. हेगर १८७३–१८७५ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८१८–१८९०
युजीन हेल १८८१–१९११ मेन रिपब्लिकन १८३६–१९१८
फ्रेडरिक हेल १९१७–१९४१ मेन रिपब्लिकन १८७४–१९६३
जॉन पी. हेल १८४७–१८४८
१८४८–१८५३
१८५५–१८५६
१८५६–१८६५
न्यू हॅम्पशायर Independent Democrat
Free Soiler
Free Soiler
रिपब्लिकन
१८०६–१८७३
विल्टन ई. हॉल १९४४–१९४५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १९०१–१९८०
मॉर्गन सी. हॅमिल्टन १८७०–१८७३
१८७३–१८७५
१८७५–१८७७
टेक्सास रिपब्लिकन
[[Liberal रिपब्लिकन Party (United States)|Liberal रिपब्लिकन]]
रिपब्लिकन
१८०९–१८९३
विल्यम टी. हॅमिल्टन १८६९–१८७५ मेरीलँड डेमोक्रॅट १८२०–१८८८
हॅनिबाल हॅमलिन १८४८–१८५६
१८५६–१८५७
१८५७–१८६१
१८६९–१८८१
मेन Democratic
रिपब्लिकन
रिपब्लिकन
रिपब्लिकन
१८०९–१८९१
जेम्स हेन्री हॅमंड १८५७–१८६० साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८०७–१८६४
वेड हॅम्प्टन तिसरा १८७९–१८९१ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८१८–१९०२
मार्क हॅना १८९७–१९०४ ओहायो रिपब्लिकन १८३७–१९०४
रॉबर्ट हॅना १८३१–१८३२ इंडियाना नॅशनल रिपब्लिकन १७८६–१८५८
एडवर्ड ए. हॅनेगन १८४३–१८४९ इंडियाना डेमोक्रॅट १८०७–१८५९
हेन्री सी. हान्सब्राओ १८९१–१९०९ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८४८–१९३३
क्लिफर्ड पी. हॅन्सन १९६७–१९७८ वायोमिंग रिपब्लिकन १९१२–२००९
अलेक्झांडर काँटी हॅन्सन १८१६–१८१९ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७८६–१८१९
मार्टिन डी. हार्डिन १८१६–१८१७ केंटकी फेडरालिस्ट पक्ष १७८०–१८२३
बेंजामिन एफ. हार्डिंग १८६२–१८६५ ओरेगन डेमोक्रॅट १८२३–१८९९
वॉरेन जी. हार्डिंग १९१५–१९२१ ओहायो रिपब्लिकन १८६५–१९२३
थॉमस डब्ल्यू. हार्डविक १९१४–१९१९ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८७२–१९४४
टॉम हार्किन १९८५–२०१५ आयोवा डेमोक्रॅट १९३९–
जेम्स हार्लान १८५५–१८५७
१८५७–१८६५
१८६७–१८७३
आयोवा Free Soiler
रिपब्लिकन
रिपब्लिकन
१८२०–१८९९
रॉबर्ट गूडलो हार्पर १८१६ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७६५–१८२५
विल्यम हार्पर १८२६ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७९०–१८४७
जॉन डब्ल्यू. हॅरेल्ड १९२१–१९२७ ओक्लाहोमा रिपब्लिकन १८७२–१९५०
फ्रेड रॉय हॅरिस १९६४–१९७३ ओक्लाहोमा डेमोक्रॅट १९३०–
आयरा हॅरिस १८६१–१८६७ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८०२–१८७५
शॅम जी. हॅरिस १८७७–१८९७ टेनेसी डेमोक्रॅट १८१८–१८९७
जॉन एस. हॅरिस १८६८–१८७१ लुईझियाना रिपब्लिकन १८२५–१९०६
कमला हॅरिस २०१७–२०२१ कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १९६४–
विल्यम ए. हॅरिस १८९७–१९०३ कॅन्सस पॉप्युलिस्ट पक्ष १८४१–१९०९
विल्यम जे. हॅरिस १९१९–१९३२ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८६८–१९३२
बेंजामिन हॅरिसन १८८१–१८८७ इंडियाना रिपब्लिकन १८३३–१९०१
पॅट हॅरिसन १९१९–१९४१ मिसिसिपी डेमोक्रॅट १८८१–१९४१
विल्यम हेन्री हॅरिसन १८२५–१८२८ ओहायो नॅशनल रिपब्लिकन १७७३–१८४१
गॅरी हार्ट १९७५–१९८७ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १९३६–
फिलिप ए. हार्ट १९५९–१९७६ मिशिगन डेमोक्रॅट १९१२–१९७६
थॉमस सी. हार्ट १९४५–१९४६ कनेटिकट रिपब्लिकन १८७७–१९७१
व्हॅन्स हार्टका १९५९–१९७७ इंडियाना डेमोक्रॅट १९१९–२००३
जेम्स एम. हार्वे १८७४–१८७७ कॅन्सस रिपब्लिकन १८३३–१८९४
फ्लॉइड के. हॅस्केल १९७३–१९७९ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १९१६–१९९८
डॅनियेल ओ. हेस्टिंग्ज १९२८–१९३७ डेलावेर रिपब्लिकन १८७४–१९६६
कार्ल हॅच १९३३–१९४९ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १८८९–१९६३
ओरिन हॅच १९७७–२०१९ युटा रिपब्लिकन १९३४–२०२२
हेन्री डी. हॅटफील्ड १९२९–१९३५ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १८७५–१९६२
मार्क हॅटफील्ड १९६७–१९९७ ओरेगन रिपब्लिकन १९२२–२०११
पॉल जी. हार्टफील्ड १९७८ माँटाना डेमोक्रॅट १९२८–२०००
विल्यम हॅथावे १९७३–१९७९ मेन डेमोक्रॅट १९२४–२०१३
हेन्री पी. हॉन १८५९–१८६० कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८१५–१८६०
हॅरी बी. हॉझ १९२६–१९३३ मिसूरी डेमोक्रॅट १८६९–१९४७
आल्बर्ट डब्ल्यू. हॉक्स १९४३–१९४९ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८७८–१९७१
बेंजामिन हॉकिन्स १७८९–१७९१
१७९१–१७९५
नॉर्थ कॅरोलिना फेडरालिस्ट पक्ष
डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
१७५४–१८१६
पॉला हॉकिन्स १९८१–१९८७ फ्लोरिडा रिपब्लिकन १९२७–२००९
जोसेफ आर. हॉली १८८१–१९०५ कनेटिकट रिपब्लिकन १८२६–१९०५
एस.आय. हायाकावा १९७७–१९८३ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १९०६–१९९२
कार्ल हेडन १९२७–१९६९ ॲरिझोना डेमोक्रॅट १८७७–१९७२
आर्थर पी. हेन १८५८ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७८८–१८६७
रॉबर्ट वाय. हेन १८२३–१८२४
१८२४–१८३१
१८३१–१८३२
साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
Democratic
Nullifier
१७९१–१८३९
मन्रो हेवर्ड १८९९ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८४०–१८९९
विल्यम हेन्री हेवूड जुनियर १८४३–१८४६ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८०१–१८५२
जॉर्ज हर्स्ट १८८६
१८८७–१८९१
कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅट १८२०–१८९१
फीलिक्स हीबर्ट १९२९–१९३५ ऱ्होड आयलंड रिपब्लिकन १८७४–१९६९
चिक हेख्ट १९८३–१९८९ नेव्हाडा रिपब्लिकन १९२८–२००६
हॉवेल हेफ्लिन १९७९–१९९७ अलाबामा डेमोक्रॅट १९२१–२००५
जे. थॉमस हेफ्लिन १९२०–१९३१ अलाबामा डेमोक्रॅट १८६९–१९५१
एच. जॉन हाइन्झ तिसरा १९७७–१९९१ पेनसिल्व्हेनिया रिपब्लिकन १९३८–१९९१
जॉन नेदरलँड्स हाइस्केल १९१३ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८७२–१९७२
हेन्री हाइटफेल्ड १८९७–१९०१
१९०१–१९०३
आयडाहो पॉप्युलिस्ट पक्ष
डेमोक्रॅट
१८५९–१९३८
हाइडी हाइटकॅम्प २०१३–२०१९ नॉर्थ डकोटा डेमोक्रॅट १९५५–
डीन हेलर २०११–२०१९ नेव्हाडा रिपब्लिकन १९६०–
जेसी हेल्म्स १९७३–२००३ नॉर्थ कॅरोलिना रिपब्लिकन १९२१–२००८
जेम्स ए. हेमेनवे १९०५–१९०९ इंडियाना रिपब्लिकन १८६०–१९२३
जॉन हेम्फिल १८५९–१८६१ टेक्सास डेमोक्रॅट १८०३–१८६२
चार्ल्स बी. हेंडरसन १९१८–१९२१ नेव्हाडा डेमोक्रॅट १८७३–१९५४
जेम्स पिंकनी हेंडरसन १८५७–१८५८ टेक्सास डेमोक्रॅट १८०८–१८५८
जॉन हेंडरसन १८३९–१८४५ मिसिसिपी व्हिग १७९७–१८५७
जॉन बी. हेंडरसन १८६२–१८६३
१८६३–१८६५
१८६५–१८६९
मिसूरी Unionist
Unconditional Unionist
रिपब्लिकन
१८२६–१९१३
थॉमस ए. हेंड्रिक्स १८६३–१८६९ इंडियाना डेमोक्रॅट १८१९–१८८५
विल्यम हेंड्रिक्स १८२५–१८३७ इंडियाना नॅशनल रिपब्लिकन १७८२–१८५०
रॉबर्ट सी. हेंड्रिक्सन १९४९–१९५५ न्यू जर्सी रिपब्लिकन १८९८–१९६४
थॉमस सी. हेनिंग्स जुनियर १९५१–१९६० मिसूरी डेमोक्रॅट १९०३–१९६०
जॉन हेन्री १७८९–१७९७ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७५०–१७९८
फ्रँक हीयरफोर्ड १८७७–१८८१ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८२५–१८९१
क्लाइड एल. हेरिंग १९३७–१९४३ आयोवा डेमोक्रॅट १८७९–१९४५
वेल्डन ब्रिंटन हेबर्न १९०३–१९१२ आयडाहो रिपब्लिकन १८५२–१९१२
बूर्क बी. हिकेनलूपर १९४५–१९६९ आयोवा रिपब्लिकन १८९६–१९७१
जॉन जे. हिकी १९६१–१९६२ वायोमिंग डेमोक्रॅट १९११–१९७०
थॉमस ह़लिडे हिक्स १८६२–१८६५ मेरीलँड Unionist १७९८–१८६५
अँथोनी हिगिन्स १८८९–१८९५ डेलावेर रिपब्लिकन १८४०–१९१२
बेंजामिन हार्वे हिल १८७७–१८८२ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८२३–१८८२
डेव्हिड बी. हिल १८९२–१८९७ न्यू यॉर्क डेमोक्रॅट १८४३–१९१०
आयझॅक Hill १८३१–१८३६ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १७८९–१८५१
जॉशुआ हिल १८६८–१८७३ जॉर्जिया रिपब्लिकन १८१२–१८९१
जे. लिस्टर हिल १९३८–१९६९ अलाबामा डेमोक्रॅट १८९४–१९८४
नथानियेल पी. हिल १८७९–१८८५ कॉलोराडो रिपब्लिकन १८३२–१९००
विल्यम लूथर हिल १९३६ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८७३–१९५१
जेम्स हिलहााउस १७९६–१८१० कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७५४–१८३२
विल्यम हाइंडमन १८००–१८०१ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७४३–१८२२
फ्रँक हिस्कॉक १८८७–१८९३ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८३४–१९१४
गिल्बर्ट हिचकॉक १९११–१९२३ नेब्रास्का डेमोक्रॅट १८५९–१९३४
हर्बर्ट ई. हिचकॉक १९३६–१९३८ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १८६७–१९५८
फिनियास हिचकॉक १८७१–१८७७ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८३१–१८८१
जॉर्ज फ्रिस्बी होअर १८७७–१९०४ मॅसेच्युसेट्स रिपब्लिकन १८२६–१९०४
जॉन स्लॉस होबार्ड १७९८ न्यू यॉर्क फेडरालिस्ट पक्ष १७३८–१८०५
जॉन डी. हॉबिट्झेल जुनियर १९५८ वेस्ट व्हर्जिनिया रिपब्लिकन १९१२–१९६२
कॅनॅस्टर हॉजेस १९७७–१९७९ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १९३८–२०२२
क्लाइड रोआर्क होई १९४५–१९५४ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८७७–१९५४
स्पेसार्ड हॉलंड १९४६–१९७१ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८९२–१९७१
फ्रिट्झ हॉलिंग्स १९६६–२००५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १९२२–२०१९
हेन्री एफ. हॉलिस १९१३–१९१९ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १८६९–१९४९
रुफस सी. होलमन १९३९–१९४५ ओरेगन रिपब्लिकन १८७७–१९५९
डेव्हिड होम्स १८२०–१८२५ मिसिसिपी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६९–१८३२
जॉन होम्स १८२०–१८२४
१८२४–१८२७
१८२९–१८३३
मेन डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
१७७३–१८४३
रश डी. होल्ट सिनियर १९३५–१९४१ वेस्ट व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १९०५–१९५५
आल्बर्ट जे. हॉपकिन्स १९०३–१९०९ इलिनॉय रिपब्लिकन १८४६–१९२२
ऊटरब्रिज हॉर्सी १८१०–१८२१ डेलावेर फेडरालिस्ट पक्ष १७७७–१८४२
अँड्रु जॅक्सन ह्युस्टन १९४१ टेक्सास डेमोक्रॅट १८५४–१९४१
जॉर्ज एस. ह्युस्टन १८७९ अलाबामा डेमोक्रॅट १८११–१८७९
सॅम ह्युस्टन १८४६–१८५५
१८५५–१८५९
टेक्सास Democratic
American
१७९३–१८६३
गाय व्ही. हॉवर्ड १९३६–१९३७ मिनेसोटा रिपब्लिकन १८७९–१९५४
जेकब एम. हॉवर्ड १८६२–१८७१ मिशिगन रिपब्लिकन १८०५–१८७१
जॉन ईगर हॉवर्ड १७९६–१८०३ मेरीलँड फेडरालिस्ट पक्ष १७५२–१८२७
टिमोथी ओ. होव १८६१–१८७९ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १८१६–१८८३
जेम्स बी. हॉवेल १८७०–१८७१ आयोवा रिपब्लिकन १८१६–१८८०
जेरेमाइयाह बी. हॉवेल १८११–१८१७ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७७१–१८२२
रॉबर्ट बी. हॉवेल १९२३–१९३३ नेब्रास्का रिपब्लिकन १८६४–१९३३
बेंजामिन हाउलँड १८०४–१८०९ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५५–१८२१
रोमन हृस्का १९५४–१९७६ नेब्रास्का रिपब्लिकन १९०४–१९९९
हेन्री हबार्ड १८३५–१८४१ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १७८४–१८५७
वॉल्टर डी हडलस्टन १९७३–१९८५ केंटकी डेमोक्रॅट १९२६–२०१८
जेम्स डब्ल्यू. हफमन १९४५–१९४६ ओहायो डेमोक्रॅट १८९४–१९८०
डॅनियेल एलियट ह्युगर १८४३–१८४५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७७९–१८५४
चार्ल्स जे. ह्यूस जुनियर १९०९–१९११ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १८५३–१९११
हॅरॉल्ड ह्यूस १९६९–१९७५ आयोवा डेमोक्रॅट १९२२–१९९६
जेम्स एच. ह्यूस १९३७–१९४३ डेलावेर डेमोक्रॅट १८६७–१९५३
विल्यम ह्यूस १९१३–१९१८ न्यू जर्सी डेमोक्रॅट १८७२–१९१८
कोर्डेल हल १९३१–१९३३ टेनेसी डेमोक्रॅट १८७१–१९५५
गॉर्डन जे. हम्फ्री १९७९–१९९० न्यू हॅम्पशायर रिपब्लिकन १९४०–
ह्युबर्ट हम्फ्री १९४९–१९६४
१९७१–१९७८
१, २ मिनेसोटा डेमोक्रॅट १९११–१९७८
मुरियेल हम्फ्री १९७८ मिनेसोटा डेमोक्रॅट १९१२–१९९८
रॉबर्ट रॉबर्ट हम्फ्रीस १९५६ केंटकी डेमोक्रॅट १८९३–१९७७
लेस्टर सी. हंट १९४९–१९५४ वायोमिंग डेमोक्रॅट १८९२–१९५४
जॉन हंटर १७९६–१७९८ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५०–१८०२
रिचर्ड सी. हंटर १९३४–१९३५ नेब्रास्का डेमोक्रॅट १८८४–१९४१
रॉबर्ट मर्सर टॅलियाफेरो हंटर १८४७–१८६१ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८०९–१८८७
विल्यम हंटर १८११–१८२१ ऱ्होड आयलंड फेडरालिस्ट पक्ष १७७४–१८४९
जाबेझ डब्ल्यू. हंटिंग्टन १८४०–१८४७ कनेटिकट व्हिग १७८८–१८४७
एप्पा हंटरन १८९२–१८९५ व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८२२–१९०८
पॉल ओ. हस्टिंग १९१५–१९१७ विस्कॉन्सिन डेमोक्रॅट १८६६–१९१७
टिम हचिन्सन १९९७–२००३ आर्कान्सा रिपब्लिकन १९४९–
के बेली हचिन्सन १९९३–२०१३ टेक्सास रिपब्लिकन १९४३–

I[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
जॉन जेम्स इंगॉल्स १८७३–१८९१ कॅन्सस रिपब्लिकन १८३३–१९००
जिम इनहोफ १९९४–२०२३ ओक्लाहोमा रिपब्लिकन १९३४–
डॅनियेल इनोयुए १९६३–२०१२ हवाई डेमोक्रॅट १९२४–२०१२
जॉन अर्बी १८९१–१८९७ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८५४–१९००
जेम्स आयरडेल जुनियर १८२८–१८३१ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १७८८–१८५३
जॉनी आयसॅकसन २००५–२०१९ जॉर्जिया रिपब्लिकन १९४४–२०२१
आल्फ्रेड आयव्हरसन सिनियर १८५५–१८६१ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १७९८–१८७३
अर्विंग आइव्ह्स १९४७–१९५९ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १८९६–१९६२
राल्फ इझार्ड १७८९–१७९५ साउथ कॅरोलिना फेडरालिस्ट पक्ष १७४१/१७४२–१८०४

J[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
अँड्रु जॅक्सन १७९७–१७९८
१८२३–१८२५
१, २ टेनेसी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६७–१८४५
हेन्री एम. जॅक्सन १९५३–१९८३ वॉशिंग्टन डेमोक्रॅट १९१२–१९८३
हॉवेल एडमंड्स जॅक्सन १८८१–१८८६ टेनेसी डेमोक्रॅट १८३२–१८९५
जेम्स जॅक्सन १७९३–१७९५
१८०१–१८०६
२, ३ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७५७–१८०६
सॅम्युएल डी. जॅक्सन १९४४ इंडियाना डेमोक्रॅट १८९५–१९५१
विल्यम पी. जॅक्सन १९१२–१९१४ मेरीलँड रिपब्लिकन १८६८–१९३९
चार्ल्स टिलिंगहॅस्ट जेम्स १८५१–१८५७ ऱ्होड आयलंड डेमोक्रॅट १८०५–१८६२
ऑली एम. जेम्स १९१३–१९१८ केंटकी डेमोक्रॅट १८७१–१९१८
स्पेन्सर जार्नागिन १८४३–१८४७ टेनेसी व्हिग १७९२–१८५३
थॉमस जॉर्डन जार्व्हिस १८९४–१८९५ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८३६–१९१५
जेकब जाव्हिट्स १९५७–१९८१ न्यू यॉर्क रिपब्लिकन १९०४–१९८६
जिम जेफर्ड्स १९८९–२००१
२००१–२००७
व्हरमाँट रिपब्लिकन
Independent
१९३४–२०१४
विल्यम ई. जेनर १९४४–१९४५
१९४७–१९५९
१, ३ इंडियाना रिपब्लिकन १९०८–१९८५
बेनिंग डब्ल्यू. जेनेस १८४५–१८४६ न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅट १८०६–१८७९
रॉजर जेप्सेन १९७९–१९८५ आयोवा रिपब्लिकन १९२८–२०२०
डॅनियेल टी. ज्युएट १८७०–१८७१ मिसूरी रिपब्लिकन १८०७–१९०६
माइक जोहॅन्स २००९–२०१५ नेब्रास्का रिपब्लिकन १९५०–
अँड्रु जॉन्सन १८५७–१८६२
१८७५
टेनेसी डेमोक्रॅट १८०८–१८७५
चार्ल्स फ्लेचर जॉन्सन १९११–१९१७ मेन डेमोक्रॅट १८५९–१९३०
एडविन सी. जॉन्सन १९३७–१९५५ कॉलोराडो डेमोक्रॅट १८८४–१९७०
एडविन एस. जॉन्सन १९१५–१९२१ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १८५७–१९३३
हेन्री जॉन्सन १८१८–१८२३
१८२३–१८२४
१८४४–१८४९
२, ३ लुईझियाना डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
नॅशनल रिपब्लिकन
व्हिग
१७८३–१८६४
हर्शल व्हेस्पासियन जॉन्सन १८४८–१८४९ जॉर्जिया डेमोक्रॅट १८१२–१८८०
हायराम जॉन्सन १९१७–१९४५ कॅलिफोर्निया रिपब्लिकन १८६६–१९४५
लिंडन बी. जॉन्सन १९४९–१९६१ टेक्सास डेमोक्रॅट १९०८–१९७३
मॅग्नस जॉन्सन १९२३–१९२५ मिनेसोटा [[मिनेसोटा Farmer-Labor Party|Farmer-Laborite]] १८७१–१९३६
मार्टिन एन. जॉन्सन १९०९ नॉर्थ डकोटा रिपब्लिकन १८५०–१९०९
रेव्हेर्डी जॉन्सन १८४५–१८४९
१८६३–१८६८
मेरीलँड व्हिग
डेमोक्रॅट
१७९६–१८७६
रिचर्ड मेंटर जॉन्सन १८१९–१८२४
१८२४–१८२९
केंटकी डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन
डेमोक्रॅट
१७८०–१८५०
रॉबर्ट वॉर्ड जॉन्सन १८५३–१८६१ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८१४–१८७९
टिम जॉन्सन १९९७–२०१५ साउथ डकोटा डेमोक्रॅट १९४६–
वाल्डो पी. जॉन्सन १८६१–१८६२ मिसूरी डेमोक्रॅट १८१७–१८८५
विल्यम एस. जॉन्सन १७८९–१७९१ कनेटिकट फेडरालिस्ट पक्ष १७२७–१८१९
बेनेट जॉन्स्टन १९७२–१९९७ लुईझियाना डेमोक्रॅट १९३२–
जॉन डब्ल्यू. जॉन्स्टन १८७०–१८७१
१८७१–१८८३
व्हर्जिनिया डेमोक्रॅट १८१८–१८८९
जोसेफ एफ. जॉन्स्टन १९०७–१९१३ अलाबामा डेमोक्रॅट १८४३–१९१३
जोसाया स्टॉडार्ड जॉन्स्टन १८२४–१८३३ लुईझियाना नॅशनल रिपब्लिकन १७८४–१८३३
ओलिन डी. जॉन्स्टन १९४५–१९६५ साउथ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८९६–१९६५
रिएन्झी मेलव्हिल जॉन्स्टन १९१३ टेक्सास डेमोक्रॅट १८४९–१९२६
सॅम्युएल जॉन्स्टन १७८९–१७९३ नॉर्थ कॅरोलिना फेडरालिस्ट पक्ष १७३३–१८१६
बेंजामिन एफ. जोनास १८७९–१८८५ लुईझियाना डेमोक्रॅट १८३४–१९११
अँड्रीयस ए. जोन्स १९१७–१९२७ न्यू मेक्सिको डेमोक्रॅट १८६२–१९२७
चार्ल्स डब्ल्यू. जोन्स १८७५–१८८७ फ्लोरिडा डेमोक्रॅट १८३४–१८९७
डग जोन्स २०१८–२०२१ अलाबामा डेमोक्रॅट १९५४–
जॉर्ज जोन्स १८०७ जॉर्जिया डेमोक्रॅटिक-रिपब्लिकन १७६६–१८३८
जॉर्ज वॉलेस जोन्स १८४८–१८५९ आयोवा डेमोक्रॅट १८०४–१८९६
जेम्स सी. जोन्स १८५१–१८५६
१८५६–१८५७
टेनेसी व्हिग
डेमोक्रॅट
१८०९–१८५९
जेम्स के. जोन्स १८८५–१९०३ आर्कान्सा डेमोक्रॅट १८३९–१९०८
जॉन पर्सिव्हाल जोन्स १८७३–१८९५
१८९५–१९०१
१९०१–१९०३
नेव्हाडा रिपब्लिकन
Silverite
रिपब्लिकन
१८२९–१९१२
वेस्ली लिव्सी जोन्स १९०९–१९३२ वॉशिंग्टन रिपब्लिकन १८६३–१९३२
बी. एव्हरेट जॉर्डन १९५८–१९७३ नॉर्थ कॅरोलिना डेमोक्रॅट १८९६–१९७४
लेनर्ड बी. जॉर्डन १९६२–१९७३ आयडाहो रिपब्लिकन १८९९–१९८३

K[संपादन]

नाव वर्षे वर्ग राज्य पक्ष जीवनकाल
इलायास केन १८२५–१८३५ इलिनॉय डेमोक्रॅट १७९४–१८३५
डेव्हिड कार्न्स १९८७–१९८९ नेब्रास्का रिपब्लिकन १९४८–२०२०
नॅन्स लंडन कॅसेलबॉम १९७९–१९९७ कॅन्सस रिपब्लिकन १९३२–
रॉबर्ट डब्ल्यू. कास्टेन जुनियर १९८१–१९९३ विस्कॉन्सिन रिपब्लिकन १९४२–
टेड कॉफमन २००९–२०१० डेलावेर डेमोक्रॅट १९३९–
विल्यम एम. कॅव्होनॉ १९१३ आर्कान्सा