"कोरेगाव तालुका" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
{| class="wikitable"
|-
| [[कोरेगाव]]||[[सातारारोड]]||[[वाठार कोरेगांव - कुमठे ]]||[[सोनके]]||[[देऊर]]||[[पिंपोडे बु.]]||[[वाघोली]]||[[दहिगाव]]||[[करंजखोप]]||[[रणदुल्लाबाद]]||[[सोळशी]]||[[नायगाव, कोरेगांव तालुका‎|नायगाव]]
|-
|[[नांदवळ]]||[[सर्कलवाडी]]||[[चवणेश्वर]]||[[भावेनगर]]||[[विखळे]]||[[खोलवडी]]||[[पळशी]]||[[अनपटवाडी]]||[[चौधरवाडी]]||[[खामकरवाडी]]||[[खेड कोरेगाव।खेड]]||[[साप कोरेगाव।साप]]
|-
| [[वेळू]]||[[चिमणगाव]]||[[भोसे]]||[[तळिये]]||[[बनवडी]]||[[तडवळे]]||[[अंबवडे]]||[[पिंपोडे खु.]]||[[जळगाववाठार]]||[[रुइ]]||[[आजादपुर]]||[[आसनगाव]]|| [[किनई]]|| [[ कोरेगांव - कुमठे ]]
 
 
अनामिक सदस्य

दिक्चालन यादी