Jump to content

सातारा तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

सातारा तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. आगुडेवाडी
 2. आकले (सातारा)
 3. आलावाडी
 4. आंबाळे
 5. आंबावडे बुद्रुक
 6. आंबावडे खुर्द
 7. आंबेवाडी (सातारा)
 8. अणावळे
 9. अंगापूर तर्फे तारगाव
 10. अंगापूर वंदन
 11. आपशिंगे
 12. आराळे
 13. आरे तर्फे परळी
 14. आरगडवाडी
 15. आरफळ
 16. आसनगाव (सातारा)
 17. आसगाव
 18. आष्टे (सातारा)
 19. अटाळी
 20. अतीत
 21. बाणघर
 22. बसप्पाचीवाडी
 23. बेंदवाडी
 24. भैरवगड (सातारा)
 25. भांबावळी
 26. भारतगाव
 27. भारतगाववाडी
 28. भाटमरळी
 29. भोंदावडे
 30. बोपोशी
 31. बोरगाव (सातारा)
 32. बोरखळ
 33. बोरणे
 34. ब्राम्हणवाडी
 35. चाहूर
 36. चाळकेवाडी
 37. चिखली (सातारा)
 38. चिंचनेर एस निंब
 39. चिंचनेर वंदन
 40. चिंचणी (सातारा)
 41. चोरगेवाडी
 42. डबेवाडी
 43. दहिवड (सातारा)
 44. दरे बुद्रुक
 45. दरे खुर्द
 46. दरे तर्फे परळी
 47. देगाव (सातारा)
 48. देशमुखनगर
 49. धनावडेवाडी (सातारा)

धनगरवाडी ढवळी धावडशी धोंडेवाडी (सातारा) दिधावळे डोळेगाव फडतरवाडी फत्यापूर गाजावाडी गणेशवाडी (सातारा) गावडी (सातारा) घाटवण गोडोळी गोगावळेवाडी गोजेगाव गोवे (सातारा) हमदाबाज जाधववाडी (सातारा) जैतापूर (सातारा) जकातवाडी जांभे (सातारा) जावळवाडी (सातारा) जिहे जोतिबाचीवाडी (सातारा) कळंबे काळोशी (सातारा) कामठी तर्फे परळी कामठी तर्फे सातारा कामेरी (सातारा) कान्हेर (सातारा) कारंदी करंदवाडी

 1. करंजे तर्फे परळी
 2. करंजे तर्फे सातारा
 3. करंजोशी
 4. कारी (सातारा)
 5. कासणी
 6. कासरथळ

काशिळ (सातारा) काटावाडी बुद्रुक काटावाडी खुर्द केळवली (सातारा) खाडेगाव खंडोबाचीवाडी (सातारा) खवळी (सातारा) खेड (सातारा) खिंडवाडी खोदाड खोजेवाडी किडगाव कोडोली कोंढवे कोंडवळी कोपर्डे क्षेत्र माहुळी कुडेघर कुमठे (सातारा) कुरूळबाजी कुरूळतिजाई कुरुण कुस बुद्रुक कुस खुर्द कुसावडे कुशी लांडेवाडी (सातारा) लावणघर

 1. लिंब
 2. लिंबाचीवाडी
 3. लुमाणेखोल
 4. महागाव (सातारा)
 5. माजगाव (सातारा)
 6. माळगाव (सातारा)
 7. मळ्याचीवाडी
 8. मांडवे (सातारा)
 9. मर्ढे
 10. मात्यापूर
 11. म्हापरवाडी
 12. म्हासवे
 13. म्हसकरवाडी
 14. मोरेवाडी
 15. मुगदुल भटाचीवाडी
 16. मुळीकवाडी
 17. नागेवाडी
 18. नागठाणे

नांदगाव (सातारा) नवाळी (सातारा) नेळे न्हाळेवाडी निगडी तर्फे सातारा निगडी वंदन निगुडामाळ निनाम निसराळे नितराळ नुणे पडाळी पळसावडे पांगारे पानमळेवाडी परळी (सातारा) पारांबे पारमाळे पाटेघर पाटखळ (सातारा) पेतरी पिळानी पिळानीवाडी पिंपळवाडी (सातारा) पिरवाडी पोगरवाडी पुनावाडी रायघर राजापुरी राकुसाळेवाडी रामकृष्ण नगर रेनावळे रेवळी (सातारा) रेवंडे रोहोत साबळेवाडी (सातारा) सईदापूर (सातारा) साईगाव साळवण सांबरवाडी सांदावळी संगममाहुली सरखाल सासपडे सावळी (सातारा) सायळी शहापूर (सातारा) शेळकेवाडी शेंदरे शेरेवाडी शिंदेवाडी (सातारा) शिवथर सोनापूर (सातारा) सोनावाडी सोनेगाव तर्फे सातारा सोनगाव एस निंब ताकावळी तासगाव (सातारा) ठोसेघर टिटवेवाडी तुकाईचीवाडी उपळी वडुथ वळसे वांगळ वनवासवाडी वारणे वारये वेचाळे वेळे वेणेगाव (सातारा) वेणेखोल विजयनगर (सातारा) वडगाव (सातारा तालुका) वाधे वासोळे वावदरे यवतेश्वर झरेवाडी (सातारा)== बाह्य 362

संदर्भ[संपादन]

 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
सातारा जिल्ह्यातील तालुके
सातारा तालुका | जावळी तालुका | कोरेगाव तालुका | वाई तालुका | महाबळेश्वर तालुका | खंडाळा तालुका | फलटण तालुका | माण तालुका | खटाव तालुका | कराड तालुका | पाटण तालुका