विकिपीडिया:सगळ्या विकिपीडियांवर अपेक्षित लेखांची यादी/मराठी परिपेक्ष

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

विकिपीडिया नवीन सदस्यांच्या लेखन/संपादनाचे स्वागत करतो. नवागत सदस्यांना या प्रकल्प पानाच्या परीघ/कार्यकक्षा मर्यादेचा अंदाज येत नाही. म्हणून हे पान अर्धसुरक्षित केले आहे.
सगळ्या भाषांतील विकिपीडियांमध्ये १,००० लेख असणे अपेक्षित आहे. या अशा निवडक लेखांची विषयांनुसार यादी मराठी विकिपीडियन्सच्या महाराष्ट्रीय/भारतीय परिपेक्षातून/दृष्टीकोनातून येथे दिलेली आहे.

महाराष्ट्रीय/भारतीय दृष्टीकोनातून अशा नोंदी या पान यादीत कराव्यात. मराठी विकिपीडियातून इतर भाषी विकिपीडियात अनुवाद समन्वयाकरीता लेख नोंदणी विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/भाषांतर आणि इतर विकिपीडियात निर्यात सुसूत्रीकरण#मराठीतून इतर भाषात अनुवादित करून हवे असलेले लेख यादी येथे करावी मराठी विकिपीडियावर हवे असेलेल्या लेखांची नोंद या दुव्यावर टिचकी देऊन करावी.

यातील काही लेख अगदी सुरुवातीच्या स्थितीत आहेत तर काही अजून तयार केले गेलेले नाहीत. बर्‍याचशा लेखांसमोर त्याच विषयावरील इंग्लिश विकिपीडियातील लेखाचा दुवा दिलेला आहे. संपादक त्याचा मुक्त उपयोग करू शकतात.

लेख नोंदी[संपादन]

भारतीय, महाराष्ट्रीय, मराठी परिपेक्षातून या यादीत नोंदी कराव्यात. शंका वाटल्यास चर्चा पानावर चर्चा करावी. गरज भासल्यास प्रचालक मार्गदर्शन करतील.

क्रमांक मराठी विकिपीडियातील लेख इतर विकिपीडियावर अस्तीत्वात असलेले लेख दुवे मराठी विकिपीडियावरिल वर्गीकरण मथळा मजकूर
भारत en:India hi:भारत उदाहरण उदाहरण
महाराष्ट्र en:Maharashtra, hi:महाराष्ट्र उदाहरण उदाहरण
मराठी भाषा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
महाराष्ट्रातील धर्म,संस्कृती आणि सामाजिक चळवळी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
महाराष्ट्रातील तालुके उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उत्तर महाराष्ट्र उदाहरण उदाहरण उदाहरण
पश्चिम महाराष्ट्र उदाहरण उदाहरण उदाहरण
मराठवाडा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
विदर्भ उदाहरण उदाहरण उदाहरण
कोकण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
मुंबई विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१० पुणे विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
११ नाशिक विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१२ नागपूर विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१३ औरंगाबाद विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१४ अमरावती विभाग उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१५ खानदेश उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१६ माणदेश उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१७ गोवा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१८ बेळगाव उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१९ कोल्हापूर उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२० नाशिक उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२१ मुंबई उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२२ पुणे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२३ औरंगाबाद उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२४ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

भाषा[संपादन]

क्रमांक मराठी विकिपीडियातील लेख इतर विकिपीडियावर अस्तीत्वात असलेले लेख दुवे मराठी विकिपीडियावरिल वर्गीकरण मथळा मजकूर
मराठीतील बोलीभाषा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
कोल्हापूरी, उदाहरण उदाहरण उदाहरण
चंदगडी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
नागपूरी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
मराठवाडी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
कोकणी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
वऱ्हाडी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
बेळगावी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
मालवणी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१० मोरस मराठी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
११ झाडीबोली उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१२ तंजावर उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१३ बगलांनी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१४ नंदुरबारी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१५ खाल्यांन्गी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१६ वर्ल्यांगी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१७ तप्तांगी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१८ डोंगरांगी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
१९ जामनेरी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२० खानदेशी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२१ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
२२ उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण