साचा:रणजी करंडक, २०१६-१७ ब-गट सामने

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
दिनांक संघ १
धावसंख्या
संघ २
धावसंख्या
स्थळ निकाल धावफलक
६-९ ऑक्टोबर २०१६ आसाम
१९३ आणि ३१३
दिल्ली
५८९/८घो
रिलायन्स मैदान, वडोदरा दिल्ली १ डाव आणि ८३ धावांनी विजयी धावफलक
६-९ ऑक्टोबर २०१६ महाराष्ट्र
२१० आणि १८८
झारखंड
३०६ आणि ९३/४ (लक्ष्य: ९३)
कर्नेल सिंग मैदान, दिल्ली झारखंड ६ गडी राखून विजयी धावफलक
६-८ ऑक्टोबर २०१६ ओरिसा
१५० आणि २७४/९घो
विदर्भ
२७२/६घो
एसीए-व्हिडीसीए मैदान, विशाखापट्टणम् सामना अनिर्णित धावफलक
६-८ ऑक्टोबर २०१६ सौराष्ट्र
४३०
राजस्थान
१०५ आणि ३०/४ (फॉ/ऑ)
डॉ. पी.व्ही.जी. राजू ए.सी.ए. क्रिडा संकुल, विझियानगरम सामना अनिर्णित धावफलक
१३-१५ ऑक्टोबर २०१६ आसाम
१९५ आणि ६९
राजस्थान
२७२
एसीए-व्हिडीसीए मैदान, विशाखापट्टणम् राजस्थान १ डाव आणि ८ धावांनी विजयी धावफलक
१३-१६ ऑक्टोबर २०१६ कर्नाटक
५७७/६घो आणि १६२/३
झारखंड
३७४
ग्रेटर नॉएडा क्रिडा संकुल मैदान, ग्रेटर नॉएडा सामना अनिर्णित धावफलक
१३-१६ ऑक्टोबर २०१६ महाराष्ट्र
६३५/२घो आणि ५८/०
दिल्ली
५९०
वानखेडे मैदान, मुंबई सामना अनिर्णित धावफलक
१३-१६ ऑक्टोबर २०१६ ओरिसा
२२८ आणि १६९
सौराष्ट्र
१८६ आणि १७९ (लक्ष्य: २१२)
राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदान, उप्पल, हैदराबाद ओरिसा ३२ धावांनी विजयी धावफलक
२०-२३ ऑक्टोबर २०१६ विदर्भ
४१६
आसाम
२२७ आणि ७३/२ (फॉ/ऑ)
सेंट झेवियर्स कॉलेज मैदान, थुंबा, तिरुवनंतपुरम सामना अनिर्णित धावफलक
२०-२३ ऑक्टोबर २०१६ दिल्ली
९० आणि १६४
कर्नाटक
४१४
इडन गार्डन्स, कोलकाता कर्नाटक १ डाव आणि १६० धावांनी विजयी धावफलक
२०-२३ ऑक्टोबर २०१६ झारखंड
२०९ आणि २७७
राजस्थान
२०७ आणि २३७ (लक्ष्य: २८०)
रिलायन्स मैदान, वडोदरा झारखंड ४२ धावांनी विजयी धावफलक
२०-२३ ऑक्टोबर २०१६ सौराष्ट्र
६५७/८घो
महाराष्ट्र
१८२ आणि ३४५/८ (फॉ/ऑ)
डॉ. पी.व्ही.जी. राजू ए.सी.ए. क्रिडा संकुल, विझियानगरम सामना अनिर्णित धावफलक
२७-३० ऑक्टोबर २०१६ आसाम
३२५ आणि २६४
कर्नाटक
५७०/९घो आणि २१/० (लक्ष्य: २०)
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई कर्नाटक १० गडी राखून विजयी धावफलक
२७-३० ऑक्टोबर २०१६ ओरिसा
२३७ आणि २७४/८
दिल्ली
४९५/८घो
पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली, चंदिगढ सामना अनिर्णित धावफलक
२७-३० ऑक्टोबर २०१६ विदर्भ
१०५ आणि ४४४
झारखंड
३६२/८ आणि ७५/४ (लक्ष्य: १८८)
क्रिष्णागिरी मैदान, वायंद सामना अनिर्णित धावफलक
२७-३० ऑक्टोबर २०१६ महाराष्ट्र
४६१ आणि १४५
राजस्थान
३३० आणि ४/०
राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदान, उप्पल, हैदराबाद सामना अनिर्णित धावफलक
५-८ नोव्हेंबर २०१६ सौराष्ट्र
१५३ आणि ८१
आसाम
१७१ आणि ६६/१ (लक्ष्य: ६४)
इडन गार्डन्स, कोलकाता आसाम ९ गडी राखून विजयी धावफलक
५-८ नोव्हेंबर २०१६ झारखंड
४९३
दिल्ली
३३४ आणि ४८०/६ (फॉ/ऑ)
सेंट झेवियर्स कॉलेज मैदान, थुंबा, तिरुवनंतपुरम सामना अनिर्णित धावफलक
५-८ नोव्हेंबर २०१६ कर्नाटक
२६७ आणि २०९
विदर्भ
१७६ आणि १११ (लक्ष्य: ३०१)
मोती बाग मैदान, वडोदरा कर्नाटक १८९ धावांनी विजयी धावफलक
५-८ नोव्हेंबर २०१६ राजस्थान
३२३
ओरिसा
१७२ आणि ५०८/६घो (फॉ/ऑ)
ध्रुवे पांडव मैदान, पटियाला सामना अनिर्णित धावफलक
१३-१६ नोव्हेंबर २०१६ आसाम
३०१ आणि १६६/४
ओरिसा
४५९/७घो
कर्नेल सिंग मैदान, दिल्ली सामना अनिर्णित धावफलक
१३-१६ नोव्हेंबर २०१६ सौराष्ट्र
२७७ आणि १४४
झारखंड
४६७
महाराज वीर विक्रम कॉलेज मैदान, आगरताळा झारखंड १ डाव आणि ४६ धावांनी विजयी धावफलक
१३-१६ नोव्हेंबर २०१६ कर्नाटक
३७४ आणि २९८/६घो
राजस्थान
१४८ आणि १३१ (लक्ष्य: ५२५)
डॉ. पी.व्ही.जी. राजू ए.सी.ए. क्रिडा संकुल, विझियानगरम कर्नाटक ३९३ धावांनी विजयी धावफलक
१३-१६ नोव्हेंबर २०१६ विदर्भ
५९ आणि २७०
महाराष्ट्र
३३२
इडन गार्डन्स, कोलकाता महाराष्ट्र १ डाव आणि ३ धावांनी विजयी धावफलक
२१-२४ नोव्हेंबर २०१६ महाराष्ट्र
५४२
आसाम
२५६ आणि २३४ (फॉ/ऑ)
एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेपॉक, चेन्नई महाराष्ट्र १ डाव आणि ५२ धावांनी विजयी धावफलक
२१-२४ नोव्हेंबर २०१६ राजस्थान
२३८ आणि २२१
दिल्ली
३०७ आणि १५६/८ (लक्ष्य: १५३)
क्रिष्णागिरी मैदान, वायंद दिल्ली २ गडी राखून विजयी धावफलक
२१-२४ नोव्हेंबर २०१६ कर्नाटक
१७९ आणि ३९३
ओरिसा
३४२ आणि ६३/० (लक्ष्य: २३१)
पालम अ मैदान, दिल्ली सामना अनिर्णित धावफलक
२१-२४ नोव्हेंबर २०१६ सौराष्ट्र
३०१ आणि १८९
विदर्भ
३४७ आणि १४६/२ (लक्ष्य: १४४)
कर्नेल सिंग मैदान, दिल्ली विदर्भ ८ गडी राखून विजयी धावफलक
२९ नोव्हेंबर-२ डिसेंबर २०१६ झारखंड
३१६ आणि १११/५ (लक्ष्य: ११०)
आसाम
१२६ आणि २९९ (फॉ/ऑ)
डॉ. पी.व्ही.जी. राजू ए.सी.ए. क्रिडा संकुल, विझियानगरम झारखंड ५ गडी राखून विजयी धावफलक
२९ नोव्हेंबर-२ डिसेंबर २०१६ विदर्भ
१८३ आणि ३७/३
दिल्ली
२५०/८घो
एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेपॉक, चेन्नई सामना अनिर्णित धावफलक
२९ नोव्हेंबर-२ डिसेंबर २०१६ कर्नाटक
२०० आणि २१६
सौराष्ट्र
३५९ आणि ५८/६ (लक्ष्य: ५८)
ध्रुवे पांडव मैदान, पटियाला सौराष्ट्र ४ गडी राखून विजयी धावफलक
२९ नोव्हेंबर-२ डिसेंबर २०१६ ओरिसा
३१९
महाराष्ट्र
९४ आणि १०७ (फॉ/ऑ)
नेहरु मैदान, कोची ओरिसा १ डाव आणि ११८ धावांनी विजयी धावफलक
७-१० डिसेंबर २०१६ सौराष्ट्र
९२ आणि ४२०
दिल्ली
२३७ आणि २७१ (लक्ष्य: २७६)
ब्रेबॉर्न मैदान, मुंबई सौराष्ट्र ४ धावांनी विजयी धावफलक
७-१० डिसेंबर २०१६ महाराष्ट्र
१६३ आणि २१८
कर्नाटक
३४५ आणि ३९/० (लक्ष्य: ३७)
पंजाब क्रिकेट असोसिएशन मैदान, मोहाली, चंदिगढ कर्नाटक १० गडी राखून विजयी धावफलक
७-१० डिसेंबर २०१६ राजस्थान
१४० आणि १६३
विदर्भ
११६ आणि १९१/४ (लक्ष्यः १८८)
वानखेडे मैदान, मुंबई विदर्भ ६ गडी राखून विजयी धावफलक
१५-१७ डिसेंबर २०१६ ओरिसा
१५२ आणि १०३
झारखंड
३४८
एम.ए. चिदंबरम मैदान, चेपॉक, चेन्नई झारखंड एक डाव आणि ९३ धावांनी विजयी धावफलक