Jump to content

प्रतिबंधित केलेले सदस्य

प्रतिबंधीत सदस्य शोधा
वेळशिक्का लक्ष्य संपण्याचा कालावधी प्रबंधकास प्रतिबंधन प्रतिबंध मापदंड कारण
०९:४६, १५ एप्रिल २०२४ Dr.amarnagare143 (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
सदस्य:Nagare Amar ची एकापेक्षा अधिक खाती
०९:४६, १५ एप्रिल २०२४ डॉ.अमर भगवान नागरे (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
सदस्य:Nagare Amar ची एकापेक्षा अधिक खाती
०९:४५, १५ एप्रिल २०२४ Sangopan5555 (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
सदस्य:Nagare Amar ची एकापेक्षा अधिक खाती
२२:४२, ५ जानेवारी २०२४ Mhnokari (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
अस्वीकार्य सदस्यनाम, तसेच केवळ जाहिरातबाजीसाठीचे सदस्य खाते
१९:४३, १९ नोव्हेंबर २०२३ Sbeha28wh (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
पानात अटरफटर/वेडगळ भरणे
००:०२, २८ जुलै २०२३ Nazeer pathan (चर्चा | योगदान) अनंत Sandesh9822 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
चुकीची माहिती भरणे: एकदा अवरोधित होऊनही वारंवार अनुचित संपादने करणे
१९:४३, २ जून २०२३ Webuniseo (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
केवळ जाहिरातबाजी. इतर भाषिक विविध विकिपीडियावर देखील प्रतिबंधित
१३:०५, २४ डिसेंबर २०२२ Lenosb (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Sidhant Ghegadmal चे कळसूत्री बाहुले
२१:४१, १५ डिसेंबर २०२२ सेक्स गुरू (चर्चा | योगदान) अनंत Usernamekiran (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
पानात अटरफटर/वेडगळ भरणे: disruptive username
०९:०९, १ डिसेंबर २०२२ Jai Visakhapatnam Guntur Kurnool (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
सदस्य:Azifast Andhra चे कळसूत्री बाहुले
१०:४२, ८ ऑक्टोबर २०२२ Golden India (चर्चा | योगदान) अनंत Usernamekiran (चर्चा) असंख्य खात्यांचा गैरवापर: and vandalism
१६:२३, २ सप्टेंबर २०२२ New Andhra (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
चुकीची माहिती भरणे: Alternate account of LTA User:Azifast Andhra
१६:०९, २ सप्टेंबर २०२२ Azifast Andhra (चर्चा | योगदान) अनंत संतोष गोरे (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
चुकीची माहिती भरणे: चुकीची माहिती भरणे
०९:१८, २ मार्च २०२२ Raj0102 (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
Multiple account abuse (Dark7m, Raj0102), self/MLM promotion, abusive behaviour, clearly not here to contribute
०९:१७, २ मार्च २०२२ Dark7m (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
Multiple account abuse (Dark7m, Raj0102), self/MLM promotion, abusive behaviour, clearly not here to contribute
१८:३०, १९ फेब्रुवारी २०२२ 998ashish (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Sockpuppet account x-wiki spam of Ashish Mishra 998
०९:५७, १३ जुलै २०२१ Goresm (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
हरवलेले खाते, प्रतिबंधात्मक पावले (Lost account/preventive block) new account - User:संतोष गोरे
०९:५८, २ जून २०२१ Dhirajbhoir6 (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
धमकावणारे/उपद्रवी वर्तन - व्यतिगत हल्ले, प्रताधिकार उल्लंघन
०९:५२, ८ मे २०२१ Technoto (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Promotional/Sockpupet x-wiki spammers
०९:५१, ८ मे २०२१ Johnsif (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Promotional/Sockpupet
१७:२३, २२ एप्रिल २०२१ Rsm181090 (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा) बाह्यसंकेतस्थळाचे चिखलणी(स्पॅमींग) दुवे देणे: Inclusion of spam links in article even without warning. Not here to constructively contribute to Wikipedia
१५:१८, २१ एप्रिल २०२१ निनावी (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
Malfunctioning BOT
२३:३८, ७ नोव्हेंबर २०२० SafwwefeStrikesBack (चर्चा | योगदान) अनंत अभय नातू (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Threatening message
१३:४६, १४ ऑक्टोबर २०१८ नविनघाणेकर (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
Vandalising wikipedia by misuse of speedy deletion template, abusing with multiple accounts, Ip vandalism, abusing/threatening admins/users for actions.
०९:५५, २३ जुलै २०१८ BhupendrasinghRajput5000 (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
पानात अटरफटर/वेडगळ भरणे: Vandalism only account
०९:४७, २३ जुलै २०१८ Bhupendrasingh Rajput snk (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
पानात अटरफटर/वेडगळ भरणे: Vandalism only account
१५:१२, २१ जुलै २०१८ Bhupendra Rajput snk (चर्चा | योगदान) अनंत Tiven2240 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
चुकीची माहिती भरणे This user is Using Multiple accounts and vandalizing Articles Blocking all Related Account.
१९:३९, ६ ऑक्टोबर २०१३ Tmb5793 (चर्चा | योगदान) अनंत Mahitgar (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • स्वयंचलित प्रतिबंधन अवरूद्ध केले
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
विपी:नावबदला स्विकार्य विनंती अंतर्गत, वापरलेले जुने सदस्य खाते,जे नंतर वापरले जाणे, सहसा अभिप�
१९:२९, ६ ऑक्टोबर २०१३ Tushar Bhambare जुने खाते (चर्चा | योगदान) अनंत Mahitgar (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
विपी:नावबदला स्विकार्य विनंती अंतर्गत, वापरलेले जुने सदस्य खाते,जे नंतर वापरले जाणे, सहसा अभिप�
२२:५४, ३१ मार्च २०१२ 188.165.217.107 (चर्चा) अनंत Mvkulkarni23 (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
धमकावणारे/उपद्रवी वर्तन: आयपी 188.165.217.107ला मुख्यत्वे अपमानास्पद भाषेच्या वापराकरता तसेच निष्काळजी�
१०:१०, ५ जून २०१० TheGustavo1997 (चर्चा | योगदान) अनंत Jyothis (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०८:४८, २७ मे २०१० Gu1997 (चर्चा | योगदान) अनंत Jyothis (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०८:१०, २७ मे २०१० Gustavo1997 (चर्चा | योगदान) अनंत Jyothis (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
१०:०९, २२ मे २०१० The sbowbird ice (चर्चा | योगदान) अनंत Jyothis (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०६:२४, २४ एप्रिल २०१० Sjakoj (चर्चा | योगदान) अनंत Pathoschild (चर्चा)
 • editing (sitewide)
 • खात्याची निर्मिती प्रतिबंधित केली
 • विपत्र प्रतिबंधीत
 • ला स्वतःचे चर्चापान संपादता येत नाही
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->