Jump to content

यूटीसी−०१:००

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
यूटीसी−०१:००
  यूटीसी−०१:०० ~ १५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १५ अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) २२.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ७.५ अंश प
यूटीसी-०१: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र

यूटीसी−०१:०० ही यूटीसीच्या १ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ केप व्हर्दे, असोरेसग्रीनलॅंड ह्या देशांमध्ये वापरली जाते.