Jump to content

यूटीसी+१३:००

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
यूटीसी+१३:००
  यूटीसी+१३:०० ~ १६५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १६५ अंश प
यूटीसी+१३: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र

यूटीसी+१३:०० ही यूटीसीच्या १३ तास पुढे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ ओशनियामधील काही देशांमध्ये वापरली जाते.

वापरकर्ते देश[संपादन]

ओशनिया[संपादन]