Jump to content

यूटीसी+०५:४५

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
यूटीसी+०५:४५
  यूटीसी+०५:४५ ~ – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश

यूटीसी+०५:४५ ही यूटीसी पासून ५ तास ४५ मिनिटे पुढे असणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ नेपाळ देशात पाळली जाते.