यूटीसी+०५:४०

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
यूटीसी+०५:४०
  यूटीसी+०५:४० ~ – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश

यूटीसी+५:४० ही यूटीसी पासून ५ तास ४० मिनिटे पुढे असणारी प्रमाणवेळ आहे.

ही वेळ काठमांडुच्या रेखांशाप्रमाणे प्रमाणवेळ असून १९८६पर्यंत ही वेळ नेपाळमध्ये प्रमाणवेळ धरली जात असे.

१९८६ नंतर नेपाळी प्रमाणवेळ यूटीसी+५:४० ही निश्चित करण्यात आली.