Jump to content

यूटीसी+१३:४५

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
यूटीसी+१३:४५
  यूटीसी+१३:४५ ~ – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश

यूटीसीयूटीसी+१३:४५ ही यूटीसी पासून १३ तास ४५ मिनिटे पुढे असणारी प्रमाणवेळ आहे.