युएफा यूरो २००८ पात्रता

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

गट अ[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
पोलंडचा ध्वज पोलंड २८ १४ २४ १२ +१२
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल २७ १४ २४ १० +१४
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया २४ १४ २२ ११ +११
फिनलंडचा ध्वज फिनलंड २४ १४ १३ +६
बेल्जियमचा ध्वज बेल्जियम १८ १४ १४ १६ -२
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान १० १४ ११ २१ -१०
आर्मेनियाचा ध्वज आर्मेनिया १२* १३ -९
अझरबैजानचा ध्वज अझरबैजान १२* २८ -२२
  ARM AZE BEL FIN KAZ POL POR SRB
आर्मेनिया Canc.* ०-१ ०-० ०-१ १-० 1-1 ०-०
अझरबैजान Canc.* ०-१ १-० 1-1 १-३ ०-२ १-६
बेल्जियम ३-० ३-० ०-० ०-० ०-१ १-२ 3-2
फिनलंड १-० २-१ २-० २-१ ०-० 1-1 ०-२
कझाकस्तान १-२ 1-1 २-२ ०-२ ०-१ १-२ २-१
पोलंड १-० ५-० २-० १-३ ३-१ २-१ 1-1
पोर्तुगाल १-० ३-० ४-० ०-० ३-० २-२ 1-1
सर्बिया ३-० १-० १-० ०-० १-० २-२ 1-1


गट ब[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
इटलीचा ध्वज इटली २९ १२ २२ +१३
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स २६ १२ २५ +२०
स्कॉटलंडचा ध्वज स्कॉटलंड २४ १२ २१ १२ +९
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन १७ १२ १८ १६ +२
लिथुएनियाचा ध्वज लिथुएनिया १६ १२ ११ १३ -२
जॉर्जियाचा ध्वज जॉर्जिया १० १२ १६ १९ -३
Flag of the Faroe Islands फेरो द्वीपसमूह १२ १२ ४३ -३९
  FRO FRA GEO ITA LTU SCO UKR
फेरो द्वीपसमूह ०-६ ०-६ १-२ ०-१ ०-२ ०-२
फ्रान्स ५-० १-० ३-१ २-० ०-१ २-०
जॉर्जिया ३-१ ०-३ १-३ ०-२ २-० 1-1
इटली ३-१ ०-० २-० 1-1 २-० २-०
लिथुएनिया २-१ ०-१ १-० ०-२ १-२ २-०
स्कॉटलंड ६-० १-० २-१ १-२ ३-१ ३-१
युक्रेन ५-० २-२ 3-2 १-२ १-० २-०


गट क[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस ३१ १२ १० २५ १० +१५
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान २४ १२ २५ ११ +१४
नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे २३ १२ २७ ११ +१६
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना १३ १२ १६ २२ -६
मोल्दोव्हाचा ध्वज मोल्दोव्हा १२ १२ १२ १९ -७
हंगेरीचा ध्वज हंगेरी १२ १२ ११ २२ -११
माल्टाचा ध्वज माल्टा १२ १० ३१ -२१
  BIH GRE HUN MLT MDA NOR TUR
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना ०-४ १-३ १-० ०-१ ०-२ 3-2
ग्रीस 3-2 २-० ५-० २-१ १-० १-४
हंगेरी १-० १-२ २-० २-० १-४ ०-१
माल्टा २-५ ०-१ २-१ २-३ १-४ २-२
मोल्दोव्हा २-२ ०-१ ३-० 1-1 ०-१ 1-1
नॉर्वे १-२ २-२ ४-० ४-० २-० १-२
तुर्कस्तान १-० ०-१ ३-० २-० ५-० २-२


गट ड[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक २९ १२ २७ +२२
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी २७ १२ ३५ +२८
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक १७ १२ १७ १४ +३
स्लोव्हाकियाचा ध्वज स्लोव्हाकिया १६ १२ ३३ २३ +१०
वेल्सचा ध्वज वेल्स १५ १२ १८ १९ -१
सायप्रसचा ध्वज सायप्रस १४ १२ १७ २४ -७
सान मारिनोचा ध्वज सान मारिनो १२ १२ ५७ -५५
  CYP CZE GER IRL SMR SVK WAL
सायप्रस ०-२ 1-1 ५-२ ३-० १-३ ३-१
चेक प्रजासत्ताक १-० १-२ १-० ७-० ३-१ २-१
जर्मनी ४-० ०-३ १-० ६-० २-१ ०-०
आयर्लंड 1-1 1-1 ०-० ५-० १-० १-०
सान मारिनो ०-१ ०-३ ०-१3 १-२ ०-५ १-२
स्लोव्हाकिया ६-१ ०-३ १-४ २-२ ७-० २-५
वेल्स ३-१ ०-० ०-२ २-२ ३-० १-५

गट इ[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
क्रोएशियाचा ध्वज क्रोएशिया २९ १२ २८ +२०
रशियाचा ध्वज रशिया २४ १२ १८ +११
इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड २३ १२ २४ +१७
इस्रायलचा ध्वज इस्रायल २३ १२ २० १२ +८
Flag of the Republic of Macedonia मॅसिडोनिया १४ १२ १२ १२
एस्टोनियाचा ध्वज एस्टोनिया १२ २१ -१६
आंदोराचा ध्वज आंदोरा १२ १२ ४२ -४०
  AND CRO ENG EST MKD ISR RUS
आंदोरा ०-६ ०-३ ०-२ ०-३ ०-२ ०-१
क्रोएशिया ७-० २-० २-० २-१ १-० ०-०
इंग्लंड ५-० २-३ ३-० ०-० ३-० ३-०
एस्टोनिया २-१ ०-१ ०-३ ०-१ ०-१ ०-२
मॅसिडोनिया ३-० २-० ०-१ 1-1 १-२ ०-२
इस्रायल ४-१ 3-4 ०-० ४-० १-० २-१
रशिया ४-० ०-० २-१ २-० ३-० 1-1

गट फ[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
स्पेनचा ध्वज स्पेन २८ १२ २३ +१५
स्वीडनचा ध्वज स्वीडन २६ १२ २३ +१४
उत्तर आयर्लंडचा ध्वज उत्तर आयर्लंड २० १२ १७ १४ +३
डेन्मार्कचा ध्वज डेन्मार्क २० १२ २१ ११ +१०
लात्व्हियाचा ध्वज लात्व्हिया १२ १२ १५ १७ -२
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड १२ १० २७ -१७
लिश्टनस्टाइनचा ध्वज लिश्टनस्टाइन १२ ३२ -२३
  DEN ISL LVA LIE NIR ESP SWE
डेन्मार्क ३-० ३-१ ४-० ०-० १-३ ०-३*
आइसलँड ०-२ २-४ 1-1 २-१ 1-1 १-२
लात्व्हिया ०-२ ४-० ४-१ १-० ०-२ ०-१
लिश्टनस्टाइन ०-४ ३-० १-० १-४ ०-२ ०-३
उत्तर आयर्लंड २-१ ०-३ १-० ३-१ 3-2 २-१
स्पेन २-१ १-० २-० ४-० १-० ३-०
स्वीडन ०-० ५-० २-१ ३-१ 1-1 २-०

गट ग[संपादन]

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
रोमेनियाचा ध्वज रोमेनिया २९ १२ २६ +१९
Flag of the Netherlands नेदरलँड्स २६ १२ १५ +१०
बल्गेरियाचा ध्वज बल्गेरिया २५ १२ १८ +११
बेलारूसचा ध्वज बेलारूस १३ १२ १७ २३ -६
आल्बेनियाचा ध्वज आल्बेनिया ११ १२ १२ १८ -६
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया ११ १२ १६ -७
लक्झेंबर्गचा ध्वज लक्झेंबर्ग १२ ११ २३ -२१
  ALB BLR BUL LUX NED ROU SVN
आल्बेनिया २-४ 1-1 २-० ०-१ ०-२ ०-०
बेलारूस २-२ ०-२ ०-१ २-१ १-३ ४-२
बल्गेरिया ०-० २-१ ३-० 1-1 १-० ३-०
लक्झेंबर्ग ०-३ १-२ ०-१ ०-१ ०-२ ०-३
नेदरलँड्स २-१ ३-० २-० १-० ०-० २-०
रोमेनिया ६-१ ३-१ २-२ ३-० १-० २-०
स्लोव्हेनिया ०-० १-० ०-२ २-० ०-१ १-२


युएफा यूरो २००८ फेरी
गट अ गट ब गट क गट ड
नॉकआउट फेरी अंतिम सामना
युएफा यूरो २००८ अधिक माहिती
पात्रता गुणांकन संघ कार्यक्रम डिसिप्लिनरी
अधिकारी बातमी प्रक्षेपण प्रायोजक माहिती
उपांत्य फेरी
जर्मनीतुर्कस्तानरशियास्पेन
उपांत्य पूर्व फेरीतून बाद
क्रोएशियाइटलीनेदरलँड्सपोर्तुगाल
गट विभागतून बाद

चेक प्रजासत्ताकस्वित्झर्लंडऑस्ट्रियापोलंडफ्रान्सरोमेनियाग्रीसस्वीडन